1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

המתמידים חוזרים למירון: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת לך לך בארץ ובעולם

משה ויסברג, י' חשון תש"פ 08/11/2019 08:40

פרשת לך לך הגר"ל מינצברג זצ"ל במירון בשבת לך לך הגר"ל מינצברג זצ"ל במירון בשבת לך לך צילום: העולם החרדי
בחצרות האדמו"רים והחסידים: 
 
סאטמאר: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מסאטמאר, בן לחתנו הרה"צ רבי אליעזר טייטלבוים ראש כולל תורה ויראה סאטמאר, בן הרה"צ רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים אב"ד דקהל בית אהרן, עם בת הרה"ג רבי אלכסנדר אשכנזי אב"ד אמרי פנחס דקאריץ, בן האדמו"ר מהורדענקא וחתן האדמו''ר מקאלוב, תתקיים בבית המדרש הגדול סאטמר ברח' ראדני בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. בליל שבת ייערך מעמד המצוה טאנץ לאחר הטיש כנהוג בחצרות חסידים.
 
באבוב: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מבאבוב, בת לבנו הרב מרדכי דב הלברשטאם, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.
 
ויז'ניץ: שבת שבע ברכות לנינת האדמו"ר בעל ישועות משה מויז'ניץ זצ"ל, נכדה לחתנו הגה"צ ר' מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ, בת לבנו הרה"צ ר' חיים מאיר ארנסטר רב דחסידי ויז'ניץ במנצ'סטר וחתן האדמו"ר מזידיטשויב שיקאגו, עם נכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לבנו הגה"צ ר' משה קאהן אב"ד תולדות אהרן לונדון, חתן האדמו"ר ממעליץ, תתקיים ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק.
 
צאנז: העלייה לתורה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז, בן לבנו הגה"צ ר' יחזקאל שרגא ברוך הלברשטאם רב הצעיר דקריית צאנז, חתן הגה"צ אב"ד ראדומישלא, עם בת הרה"ג ר' יחזקאל שרגא דוד הלפרין רב דביהמ"ד צאנז רמות, בן הגה"צ אב"ד ראדומישלא וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, תתקיים בהיכל רוזנברג בקריית צאנז נתניה.
 
טשערנוביל: בכל ריכוזי חסידות טשערנוביל ורחמסטריווקא, מציינים את ההילולא של הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנוביל זיע"א, בעל ה'מאור עיניים', החל השבת. לרגל ההילולא יערכו נכדיו האדמו"רים מטשערנוביל טיש לרגל היארצייט.
 
קרלין: השבת מציינים בחסידות קרלין את השבת שלפני היארצייט של הרה”ק רבי אברהם אלימלך מקארלין הי”ד. לרגל ההילולא יערוך נכדו האדמו”ר מקרלין סטולין טיש בליל שבת, בבית המדרש קרלין בשכונת גבעת זאב בירושלים.
 
מתמידים: קהילות עדת ירושלים המתמידים בארה"ק ישבתו לשבת התאחדות השנתית באתרא קדישא מירון בשילוב התוועדות המרכזית לכלל אברכי קהל עדת ירושלים, לרגל השבת יארצייט הראשון של רב הקהילה הגה"צ רבי לייבל מינצברג זצ"ל שנפטר בשנה שעברה ויום היארצייט יחול ביום חמישי הקרוב. התפילות והטישים יתקיימו במתחם בני עקיבא. במוצ"ש ייערך מעמד החלאק'ס למאות ילדי גיל 3.
 
ויז'ניץ: שבת שבע ברכות לנכד הרה"צ ר' וועלוול ארנסטר אב"ד מאור חיים ירושלים, בן לחתנו הרה"ג ר' פנחס יוסף מרילוס, עם נינת האדמו"ר מראחמסטריווקא ארה"ב, נכדה לחתנו האדמו"ר מויז'ניץ קאיימישע, בת לבנו הרב אברהם יהושע העשיל הגר, חתן האדמו"ר מבארנוב, חתן האדמו"ר מראחמסטריווקא, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בקאיימישע לייק.
 
מכנובקא בעלזא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר ממכנובקא בעלזא, נכדה לחתנו הרה"צ ר' נפתלי צבי מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ, בת לבנו הרב נחום מוסקוביץ, חתן הרה"צ ר' שמואל צבי מוסקוביץ, בן האדמו"ר ממעליץ, חתן האדמו"ר מראדושיץ זצ"ל, יתקיים בבית המדרש הגדול מכנובקא בעלזא בב"ב.
 
דושינסקיא: האדמו"ר מדושינסקיא השוהה בקרב חסידיו בביקור בארה"ב, ישבות בהרי הקאנטרי, שם תיערך שבת התאחדות לכלל חסידי דושינסקיא בארה"ב.
 
פינסק קרלין: האדמו"ר מפינסק קרלין השוהה בביקור בארה"ב, שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. האכסניה בבית הנגיד הרבני אברהם יושע רעטעק.
 
לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות בקרב חסידיו בירושלים לרגל שבת העלייה לתורה לבן אחד מחסידיו. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש לעלוב ברח' בהר"ן בשכונת מא"ש בעיר.
 
קרעטשניף: העלייה לתורה לנכד הגה"צ ר' ישראל אליעזר הגר אב"ד סערט ויזניץ ירושלים, בן לבנו הרה"צ ר' ברוך הגר ר''כ קרעטשניף ברחובות, חתן האדמו"ר מקרעטשניף, עם בת האדמו"ר מביאלא בני ברק, תתקיים בבית המדרש קרעטשניף בקרית קרעטשניף רחובות.
 
סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בעיר צפת.
בוהוש: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מבוהוש, בן לבנו הרב נחום מרדכי פרידמן, תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מבוהוש ברח' חגי בב"ב.
 
מהרי"ד מלעלוב: האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב השוהה בביקור בארה"ב בקרב חסידיו ישבות במונסי. האכסניה בבית הנגיד הרבני צבי פרץ באדאנצקיא, התפילות והטישים יתקיימו בת"ת ויז'ניץ שע"י אולם ווילחאוויץ.
 
טאלנא: האדמו"ר מטאלנא השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בצלו של האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא בניו יורק.
 
קוסוב ויז'ניץ: האדמו"ר מקוסוב ויזניץ השוהה בביקור בארה"ב לטובת מוסדתיו ישבות בטורונטו.
 
ב"ב: העלייה לתורה לבן הרה''ג ר' דוד וואסרמאן, בן הרה''צ שלמה וואסרמאן אב''ד לעלוב, עם  נכדת האדמו''ר ממכנובקא בעלזא, בת לבנו הרה''צ ר'  
יוסף מאיר רוקח רב קהילת מכנובקא בעלזא, בבית שמש, חתן האדמו''ר מסאסוב, תתקיים באולמי בית מלכה ברח' פוברסקי בב"ב.
 
טשעבין: העלייה לתורה לנכד הגה"צ ר' יוסף משה שניאורסון ר"י טשעבין, בן לבנו הגה''צ ר' שמואל דוד שניארסון משגיח ישיבת טשעבין, חתן הגה"צ ר' וועלוול טווערסקי מראחמסטריווקא, עם נכדת האדמו"ר מטשערנוביל, בת לבנו הרה''צ אהרן טווערסקי אב"ד טשערנוביל בירושלים, חתן הגה"צ ר' מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מראחמסטריווקא ארה"ב, תתקיים בהיכל ישיבת כוכב מיעקב - טשעבין רח' חנה בירושלים.
 
סקווירא: העלייה לתורה לבן הרה''ג ר' יעקב יוסף גולדמן דומ''ץ סקווירא מאנסי, בן הגה''צ ר' שמואל גולדמן מזוויעהיל וחתן הגה''צ ר' יוחנן וואזנער ראב''ד סקווירא, עם בת הרה''ג ר' משה נחום גולדברגר, בן הרה''ג ר' יצחק אהרן גולדברגר דומ''ץ פאפא וויליאמסבורג, תתקיים בבית המדרש סקווירא במונסי.
 
רחמסטריווקא: האדמו"ר מרחמסטריווקא השוהה בביקור בקרב חסידיו בארה"ב, ישבות בצלו של דודו האדמו"ר מרחמסטריווקא מארה"ב. התפילות והטישים יתקיימו ביחד בבית המדרש רחמסטריווקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.
 
טשערנאביל: בחצרות האדמו"רים מטשערנאביל יציינו השבת קודם ההילולא ה-32 להסתלקותו של האדמו"ר מטשערנאביל זיע"א החל ביום שישי הקרוב. בניו האדמו"רים ייערכו טישים בליל שבת וכן יעברו לפני התיבה בתפילת מוסף בבית מדרשם בארץ ובארה"ב.
 
פשעווארסק: האדמו"ר מפשעווארסק ישבות למנוחה בעיירה ב'ווילרייק' הסמוכה לאנטווערפן, שם שוהה יחד עם מקורביו.
 
סלונים: בחסידות סלונים מציינים השבת את ההילולא של האדמו"ר בעל ה'יסוד העבודה' מסלונים הי"ד. לרגל ההילולא יערוך נכדו האדמו"ר מסלונים טיש בליל שבת בבית המדרש הגדול ברחוב סלנט בשכונת מא"ש בירושלים.
 
זוועהיל: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד  לאדמו"ר מזוועהיל, בן לחתנו הרב אלימלך שלאף, נכד גאב"ד בילאווע, יתקיים בשוה"ט בליל ש"ק בבית המדרש זוועהיל רח' שמואל הנביא פינת רח' יחזקאל בירושלים.
 
שאץ: לתורה לבן הרה''צ ר' משולם פייביש מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ מאנטריאל, עם בת הגה"צ אב"ד סקולען וויליאמסבורג, תתקיים בבית המדרש תולדות נפתלי בשכונת בורו פארק בברוקלין.
 
בעלזא: העלייה לתורה לנכד הגה"צ ר' יוסף באב"ד דומ"ץ קהילת חסידי בעלזא בלונדון וחתן הגה"צ גאב"ד שטראסבורג זצ"ל, בן לחתנו הרב אברהם יצחק דירנפלד, בן הרה"ג רבי שלום ישראל דירנפלד ר"י תורה ואמונה דחסידי בעלזא, עם בת הרה"ג ישי יעקובוביץ אב"ד קאפאוואר, תתקיים בבית המדרש הגדול דחסידי בעלזא בשכונת סטמפורד היל בלונדון. במוצ"ש תיערך שמחת הפאר-שפיל בשילוב מסיבת פרידה להגר"י באב"ד לרגל עלותו להשתקע בארץ ישראל.
 
רימינוב: העלייה לתורה לרגל נישואי בן האדמ''ר מרימינוב, עם בת הגה''צ ר' ארי' לייב געלדצהיילר, תתקיים בהיכל ישיבת חתן סופר בשכונת בורו פארק בברוקלין.
 
ב"ב: העלייה לתורה לבן הרה"ג ר' חיים בעק ר''מ בישיבת מנחת יצחק בב''ב, עם בת הרה'''צ ר' יעקב חזקי' הגר, חתן הרה"ג ר' אברהם יעקב איצקוביץ, חתן פוסק הדור בעל שבט הלוי זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בב"ב.
 
קהל חסידים: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מנדבורנא באניא, בן לבנו הרב יהושע לייפער רב ביהמ"ד קהל חסידים בלונדון, חתן הגה"צ ר' הערש מיילך פרנקל רב ביהמ"ד בית חדש בלונדון, עם נכדת האדמו"ר מקאפיטשניץ, בת לבנו הרה"ג אברהם יעקב פליטנשטיין, חתן אדמו"ר מאלכסנדר, תתקיים בבית המדרש קהל חסידים בשכונת סטמפורד היל בלונדון.
 
ראחוב: השלום זכר לנכד האדמו"ר מראחוב, בן לבנו הרה"צ ר' אהרן רוזנבוים ראש הכוללים בראחוב, בבית המדרש ראחוב רח' ברקאי 20 רמת גן.
 
בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:
 
חזון איש- אבי עזרי: השבת מציינים בעולם התורה את שבת 'חזון איש' 'אבי עזרי' לרגל יום היארצייט שחל בשבוע הבא של מרנן בעל ה'חזון איש' זצ"ל וראש הישיבה בעל ה'אבי עזרי' הגראמ"מ שך זצ"ל, בבתי הכנסת ובתי המדרשות יעלו את זכרם של גדולי הדור בשיעורים ושיחות חיזוק.
מיר: בהיכלי התורה והישיבות מציינים השבת את יום היארצייט השמיני של ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל. במהלך השבת יתקיים סדר לימוד מיוחד לאחר תפילת מוסף בהשתתפות מאות מבני הישיבה ואברכי הישיבה, במוצאי שבת תיערך אירוע זיכרון בראשות בנו הראש ישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שיסיים את הש"ס יחד עם אלפי אברכי ובחורי הישיבה, באולמי תמיר בכביש רמות בירושלים. 
 
שערי ציון: הראשון לציון הגר"י יוסף ישבות בקהילת 'שערי ציון' של העדה החלאבית בברוקלין. במהלך השבת ימסור שיעורים בבתי הכנסת ובקהילות בעיר. המארח: הרב מאיר ידיד, רב הקהילה.
 
אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:
 
מזל טוב לח"כ משה אבוטבול לרגל הולדת נכדתו בת לחתנו עמנואל מזרחי.
 
מזל טוב לאיש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון ׳משפחה׳ לרגל הולדת הנכדה הראשונה בת לבנו דוידי.
 
מזל טוב ליעקב ריבלין פרשן הפוליטי של עיתון 'בקהילה', לרגל הולדת הנכד בשעה טובה.
 
מזל טוב לעסקן חסידות בעלזא יהושע ווינברגר, לרגל נישואי בתו ביום שני הקרוב, לייבלה מעדכן רק שהחתונה תתקיים באולמי נאות ירושלים, לאחר שהיכלי הפאר שנסגר שם החתונה רשם 2 אנשים לאותו אולם.
 
מזל טוב למוטי רבינוביץ מנכ"ל ״טיפ הפקות״ לרגל הולדת הבן בשעה טובה. השלום זכר יערך בליל שבת בקלויז באיאן בקלויז באיאין ר"ח קדושת לוי בגבעה ב' בביתר.
 
מזל טוב ליוסי ווירצברגר משב"ק האדמו"ר מביאלא ב"ב, לרגל הולדת הבן, השלום זכר תתקיים בשבת הקרובה בבית המדרש ביאלא ב"ב ברח' ירושלים 34 בב"ב.
 
מזל טוב ליוסי קרישבסקי מנכ"ל מוסדות תולדות אהרן, לרגל נישואי בנו בשעה טובה.
 
מזל״ט לאיש החסד אריה מונק מנכ״ל ׳בית חם׳ לרגל הולדת הנכד הראשון בשעה טובה.
 
מזל טוב ליוסי גולדברגר צלם המגזין 'די וואך' מארה"ב, לרגל הולדת הבן בשעה טובה.
 
מזל טוב לשימי אייזן לרגל נישואיו בשעה טובה, עם בת ר' אהרן לייב אברמן יו"ר ארגון 'לב מלכה', שמחת הנישואין תיערך ביום שני הקרוב באולמי ווגשל בב"ב.
 
זמני כניסת ויציאת השבת פרשת לך-לך בארץ ובעולם:
ירושלים - כניסת שבת: 16:09 | צאת שבת: 17:21 | ר"ת: 18:00
 
בני ברק - כניסת שבת: 16:25 | צאת שבת: 17:22 | ר"ת: 17:57
 
מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:14 | צאת שבת: 17:21 | ר"ת: 17:56
 
פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:09 | צאת שבת: 17:21 | ר"ת: 18:00
 
חיפה - כניסת שבת: 16:16 | צאת שבת: 17:21 | ר"ת: 17:57
 
אשדוד - כניסת שבת: 16:24 | צאת שבת: 17:23 ר"ת 17:57
 
צפת - כניסת שבת: 16:16 | צאת שבת: 17:18 | ר"ת: 17:57
 
תל אביב -כניסת שבת: 16:25 | צאת שבת: 17:22 | ר"ת: 17:57
 
באר שבע - כניסת שבת: 16:27 | צאת שבת: 17:23 | ר"ת: 18:00
 
ניו יורק - כניסת שבת: 16:24 | צאת שבת: 17:26
 
לונדון - כניסת שבת: 16:19 | צאת שבת: 17:13
 
אנטוורפן - כניסת שבת: 16:34 | צאת שבת: 17:55
 
ציריך - כניסת שבת: 16:33 | צאת שבת: 17:46
 
פאריז - כניסת שבת: 16:51 | צאת שבת: 18:08
 
מוסקבה - כניסת שבת: 16:09 | צאת שבת: 17:33
 
הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. קרלין: השבת מציינים בחסידות קרלין את השבת שלפני היארצייט של הרה”ק רבי אברהם אלימלך מקארלין הי”ד. לרגל ההילולא יערוך נכדו האדמו”ר מקרלין סטולין טיש בליל שבת, בבית המדרש קרלין בשכונת גבעת זאב בירושלים.  


    • האדמו"ר מקרלין סטולין אינו נכדו של רבי אברהם אלימלך אלא של אחיו רבי יוחנן. עד כמה שידוע לי לרא"א הי"ד לא נותרו צאצאים (ל”ת)


;