1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

על ציון חמיו, חבר המועצת זעק: "במה אתם יהודים?"

הגרמ"צ ברגמן, נשא היום דברי הספד בהיכל ישיבתו 'הרשב"י' במלאות 18 שנים להסתלקות חמיו מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, בהמשך היום עלה לציונו בחלקת פוניבז' וזעק על מצב הדת במדינה, "לפני יומיים הרחובות הסואנים והגועשים ביותר בתל אביב היו מושבתים. הכל היה סגור, הכל היה מושבת. יש מנהיג לבירה"

משה ויסברג, ט"ז חשון תש"פ 14/11/2019 23:57

וְיִלְמְדוּ תוֹעִים בִּינָה הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

בעת העליה לציון מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל, שהיום חל יום ההילולא הי"ח להסתלקותו, נשא דברים חתנו הגרמ"צ ברגמן חבר מועצת גדולי התורה ועורר את הציבור להתחזק ולהתעורר נוכח הפרצות ההולכות ומתגברות בחומות הדת והמצב הביטחוני השורר בארה"ק.

בדבריו אמר הגרמ"צ: "ידועים דברי מו"ח זצוק"ל שביאר מדוע נוסח הברכה בברכות השחר הוא 'שלא עשני גוי' מודע לא מברכים 'שעשני יהודי'. וביאר רבנו הגדול זיע"א שהקב"ה הוא זה שעשה אותנו שלא נהיה כגוי אומות העולם, אבל שנהיה 'יהודים' זה תלוי בנו. בעבודת ה' שלנו. וזה מה ששזעק השווער זיע"א אל מול הקיבוצים והחופשיים "במה אתם יהודים"?. משהו שהם הסירו מעצמם כל סממן של יהדות, שבת, תפילין, שמע ישראל".

והמשיך הגרמ"צ "והיום לצערינו השאלה הזו חזקה יותר ויותר, במה אתם יהודים?. עומד ראש העיר תל אביב ומנהיג תחבורה ציבורית בשבת קודש בפרהסיה, לאן הגענו. הרי זה נורא ואיום".

"אנחנו נמצאים במצב של מלחמה ה"י וצריך להתחזק בתורה ועבודת ה'. לפני יומיים הקב"ה הראה לאותו ראש עיר אתה חושב שתאפשר ותחליט על תחבורה ציבורית בשבת, לפני יומיים הרחובות הסואנים והגועשים ביותר בתל אביב היו מושבתים. הכל היה סגור, הכל היה מושבת. יש מנהיג לבירה".

את דבריו סיים הגרמ"צ, "מורי ורבותי, הזמן הזה כהיום הוא המסוגל לסיעתא דשמיא גדולה לעלות בתורה וביראה בזמן שמליונים מאחינו בני ישראל תועים מדרכי השי"ת, ואז המתקרבים אליו יתברך בלימוד התורה ועבודת ה' יש להם זכות מיוחדת לזכות לזה וההתעוררות זו יהי' עליה גדולה לנשמת רבינו הגדול זיע"א. ויהי רצון שנזכה לכך וילמדו תועים בינה".

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן הילולת הגראמ"מ שך אצל חתנו הגרמ"צ ברגמן צילום: שוקי לרר

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. עוד פעם לחזור על הדבר הזה?  

    מענדל

  2. בקושי מניין  

    שמחה בונים

;