1. עמוד הבית
  2. חדשות
  3. חדשות חו"ל

אחד מכל ארבעה אירופאים - "אנטישמי ביותר"

סקר בינלאומי של הליגה נגד השמצה מצא שגישות אנטישמיות מובהקות עדיין רווחות ב-18 מדינות • אחד מכל ארבעה אירופים שנסקרו מחזיק בדעות המסווגות בקטגוריה האנטישמית ביותר

יענקי פרבר, כ"ג חשון תש"פ 21/11/2019 12:01
תגיות:

סקר מדאיג רויטרס רויטרס

אחד מכל ארבעה אירופיים שהשיבו לסקר הליגה נגד השמצה מחזיק בדעות שליליות נרחבות כלפי יהודים, כך קובע סקר בינלאומי חדש על אנטישמיות שנערך על-ידי הליגה נגד השמצה. בעוד שגישות אנטישמיות נותרו יציבות למדי במערב אירופה, הסקר מצא ששנאת יהודים נמצאת במגמת עלייה במדינות שנסקרו במזרח אירופה ומרכזה, אשר בהן דעות קדומות מושרדות על אודות שליטה יהודית בעולם הפיננסי ונאמנות כפולה עדיין נפוצות.

הסקר נערך ב-18 מדינות כחלק ממדד ADL Golobal 100 , בין אפריל ליוני 2019 במזרח ומערב אירופה, קנדה, דרום אפריקה, ארגנטינה וברזיל. מדינות אירופיות ואחרות עם אוכלוסייה יהודית גדולה נבחרו לסקר של 2019. הסקר נערך באמצעות שאלון של 11 שאלות, אשר משמש את הליגה כמדד בסקרים שהיא עורכת מסביב לעולם מאז 1964. הסקר הקיף יותר מ-9,000 בגירים ומצא שחל גידול ניכר בעמדות אנטישמיות בארגנטינה, ברזיל, פולין, רוסיה, דרום אפריקה ואוקראינה ביחס לסקר הקודם שערכה הליגה נגד השמצה.

במדינות שנסקרו במזרח ומערב אירופה, הדעות הקדומות על אודות הכוח היהודי בעסקים והמיתוס של הנאמנות הכפולה עדיין נפוצים במיוחד. אנשים רבים במדינות אלו מאמינים גם שיהודים עדיין מדברים יותר מדי על השואה.

בפולין, שבה השבת רכוש יהודי מתקופת השואה וחוק שנוי במחלוקת לגבי השיח על השואה עמדו במרכז השיח הציבורי בשנים האחרונות, חל גידול בעמדות האנטישמיות ל-48 אחוזים מהאוכלוסייה, לעומת 37 אחוזים ב-2015. בערך שלושה מכל ארבעה משיבים בפולין הסכימו ש"יהודים עדיין מדברים יותר מדי על מה שקרה להם בשואה."

בהונגריה, שבה ממשלה לאומנית ערכה קמפיין חוצות נגד מהגרים שבו כיכב איל ההון היהודי ג'ורג' סורוס, 25 אחוזים מהאוכלוסייה סבורים ש"יהודים רוצים להחליש את התרבות הלאומית שלנו באמצעות תמיכה בהגברת ההגירה למדינתנו". המדד הכולל בהונגריה הגיע ל-42 אחוזים, לעומת 40 אחוזים ב-2015.

"מדאיג ביותר שכאחד מכל ארבעה אירופים מחזיק בעמדות האנטישמיות שהיו נפוצות עוד לפני השואה," אמר ג'ונתן גרינבלט, המנכ"ל העולמי של הליגה נגד השמצה. "ממצאים אלה מהווים קריאת השכמה רבת עוצמה לכך שנותרה עוד עבודה רבה על מנת לחנך חלקים נרחבים בציבור ברבות ממדינות אלו, כדי לשים קץ לגזענות, בנוסף להתמודדות עם צורכי האבטחה הדחופים במדינות שבהן חל גידול במספר התקריות האנטישמיות האלימות".

מאז שנערך הסקר של הליגה נגד השמצה ב-2015, חל גידול משמעותי בעמדות האנטישמיות באוקראינה (גידול של 14 אחוזים), בפולין (11 אחוזים), דרום אפריקה וברזיל (גידול של 9 אחוזים בכל אחת מהן), רוסיה (גידול של 8 אחוזים) וארגנטינה (גידול של 6 אחוזים). בה בעת, גישות אנטישמיות הצטמצמו באופן משמעותי באיטליה (ירידה של 11 אחוזים), אוסטריה (8 אחוזים) וקנדה (ירידה של 6 אחוזים).

בחינת עמדות שליליות כלפי היהודים היא רק נדבך אחד בהערכה הכוללת של רמת האנטישמיות במדינה, שמבצעת הליגה נגד השמצה. היבטים נוספים שנבחנים הם מספרן ואופיין של תקריות אנטישמיות מידי שנה, סקרים בקרב קהילות יהודיות לגבי מידת האנטישמיות שהם חווים לתפיסתם, במסגרת הקהילה וכן ביחס למדיניות הממשלה וגורמים נוספים.

להלן כמה מהממצאים העיקריים של הסקר המעודכן לשנת 2019:

גישות אנטישמיות עדיין רווחות באירופה. כאחד מכל ארבעה תושבים ב-14 מדינות אירופיות שנסקרו על-ידי הליגה נגד השמצה מסווג כאנטישמי ביותר, משום שהוא או היא מחזיקים ברוב הסטריאוטיפים אנטישמיים שנבדקו בסקר.

תפיסות סטראוטיפיות של שליטת היהודים בעסקים ובשוקי ההון הן בין התפיסות האנטישמיות המרושעות והמושרשות ביותר. תפיסות אלו נפוצות במיוחד במדינות במרכז ומזרח אירופה שנסקרו. כאשר נשאלו הנסקרים האם הם מסכימים עם ההיגד "ליהודים יש יותר מדי כוח בעולם העסקים", לא פחות מ-72 אחוזים מהאוקראינים הסכימו להיגד, 71 אחוזים מההונגרים, 56 אחוזים מהפולנים ו-50 אחוזים מהרוסים.

אי-נאמנות מצד יהודים הוא סטראוטיפ אנטישמי שכיח במדינות מערב אירופה שנסקרו. באוסטריה, בלגיה, דנמרק, גרמניה, איטליה, הולנד וספרד, יותר מ-40 אחוזים מהציבור מאמינים שיהודים נאמנים יותר למדינת ישראל מאשר למדינתם. תפיסה זו רווחת מאוד גם בברזיל (70 אחוזים), דרום אפריקה (60 אחוזים) וגבוהה יחסית בקנדה (25 אחוזים), בהשוואה למדד הכולל של מדינה זו, העומד על 8 אחוזים.

"יהודים עדיין מדברים יותר מדי על מה שקרה להם בשואה" הוא היגד שבו תומכים חלקים גדולים של האוכלוסייה ברבות ממדינות אירופה שנסקרו, אפילו גרמניה, שבה 42 אחוזים מהנשאלים הסכימו להיגד זה. דעה זו רווחת גם באוסטריה (44 אחוזים), בלגיה (40 אחוזים), איטליה (38 אחוזים) וספרד (37 אחוזים).

השיח הפוליטי משפיע על האנטישמיות: הנצחת השואה והשבת רכוש היו נושאים פוליטיים בולטים בפולין בשנים האחרונות. כאשר נשאלו האם "יהודים עדיין מדברים יותר מדי על מה שקרה להם בשואה", מספר הפולנים שהסכימו להיגד עלה מ-61 אחוזים ב-2015 ל-74 אחוזים ב-2019. לשם השוואה, ההסכמה לאותו היגד בשוודיה הייתה 15 אחוזים, בבריטניה 18 אחוזים ובהולנד 31 אחוזים.

אימוץ סטריאוטיפים אנטישמיים היה גבוה באופן ניכר בקרב מוסלמים, מאשר בקרב שאר בני הלאום באותה המדינה – בממוצע כמעט פי שלושה יותר – בשש המדינות שנסקרו: בלגיה, צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד ובריטניה. בה בעת, הדירוג של המוסלמים האירופים במדד האנטישמיות היה נמוך באופן ניכר ביחס לנסקרים ב-2014 במזרח התיכון ובצפון אפריקה. ניתן אולי לייחס זאת ללימודי השואה, לחשיפה ליהודים ולערכים חברתיים של קבלה וסובלנות באותן מדינות.

הסקר מצא ירידה משמעותית באנטישמיות באיטליה ואוסטריה. באיטליה, חלה ירידה של 11 אחוזים בעמדות אנטישמיות. באוסטריה חלה ירידה של 8 אחוזים. ככלל, גישות אלו נותרו ללא שינוי בבלגיה עם 24 אחוזים, בגרמניה עם 15 אחוזים ובדנמרק עם 10 אחוזים.

ברוב מדינות אירופה, מעטים מאשימים את היהודים בבעיות ההגירה. עם זאת, הסקר מצא שמשיבים רבים סבורים שהמסורת של ארצם נתונה בסכנה עקב שטף המהגרים. סברה זו הייתה שכיחה במיוחד באוסטריה, דנמרק, הונגריה והולנד, שם כמחצית או יותר מהאוכלוסייה מאמינים שהתרבות והמסורת של מדינתם נתונים לאיום מצד מהגרים. בדרום אפריקה, 41 אחוזים הסכימו עם ההיגד "יהודים רוצים להחליש את התרבות הלאומית שלנו באמצעות תמיכה במהגרים הנכנסים לארצנו."

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הנה עוד נתון סטטיסטי  

    רון

  2. אין אנטישמיות באירופה כמו שיש בארץ  


;