1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת מרוממת בויז'ניץ • 'יעמוד' - האופריף לחתן שלמה זלמן כ"ץ

שבת מרוממת במיוחד עברה על המוני חסידי ויז'ניץ שהגיעו לחגוג עם רבם את שמחת האויפריף ופאר-שפיל לנכדו השני שיינשא בעוד כשבועיים בארה"ב, את השמחה כיבד בהשתתפותו האדמו"ר מבעלזא • צלם החצר יהושע פרוכטר מגיש גלריה מסמכת 

משה ויסברג, ד' כסלו תש"פ 02/12/2019 20:31

מחבישת השטריימל ועד הפאר-שפיל פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

המוני חסידי ויז'ניץ מכל קצוות תבל, הגיעו לעשות את שבת פרשת תולדות בצל האדמו"ר ברח' שלמה המלך בבני ברק, לרגל שמחת האויפריף המוקדם לנכדו השני של האדמו"ר, החתן שלמה זלמן כ"ץ נ"י, בן חתנו הגדול הגה"צ רבי יואל משה מרדכי כ"ץ, בנו של האדמו"ר מוויען מבורו פארק. החתונה תתקיים בעוד כשבועיים בבורו פארק, שם מתגוררת הכלה.

במהלך השבת השתתפו החסידים התפילות ובעריכת השולחנות בראשות האדמו"ר, החתן והמחותנים, כאשר ביום השבת השתתפו בני וחתני גיסו של האדמו"ר, הרה"צ רבי מנחם ארנסטר ר"י ויז'ניץ בתפילות לרגל העלייה לתורה, כאשר בנו הרה"ג רבי ישראל ארנסטר ניגש ל'שוכן עד', הרה"ג רבי יעקב שמשון ארנסטר ניגש לשמונה עשרה, חתנו הרה"ג הרב בנציון מיזליש ניגש לתפילת מוסף. החתן התכבד בעליית כהן ע"י המקהלה ב'יעמוד יעמוד' כנהוג. לאחר מוסף התפללו מנחה, ומיד אחר מכן התקיים קידושא רבה, לכבוד השמחה.

במוצאי השבת בשעה 11:00 נכנס הרבי לשמחת הפאר שפיל, שהתקיים בהיכל הגדול בתופים ובמחולות, שוררו למשך זמן ממושך ניגוני שמחה וששון, כן הושמעו כמה וכמה לחנים חדשים שחוברו על ידי חברי המשוררים, כאשר האדמו"ר מבעלזא הגיע במיוחד מירושלים להשתתף בשמחה ושהה במשך רוב השמחה.

כן השתתפו בשמחה השתתפו רבנים ואישי ציבור, בנם; הרה"צ אהרן מרדכי רוקח, הגה"צ רבי יוסף באב"ד (גיסו של הרבי מויז'ניץ), בנו וחתני הרה"צ מנחם ארנסטר, הרה"צ זאב ארנסטר אב"ד מאור החיים, הרה"צ אליעזר ארנסטר - רב מאור חיים צפת, הרה"צ יעקב מרדכי הגר בן האדמו"ר מויז'ניץ, הרה"ג שלמה פולק אב"ד בית חלקיה, הרה"צ חיים יהודה דייטש - אב"ד חוג חתם סופר פתח תקוה, הרה"ג אהרן שפירא - רב שכונת פרדס כץ ב"ב, הרה"ג מרדכי גלבר אב"ד מונקאטש, הרה"ג אהרן טויסיג, הרה"ג זלמן רוזנבוים, הרה"ג יצחק מאיר באב"ד ועוד עסקנים ואישי ציבור.

שמחת הפאר שפיל הסתיימה לפנות בוקר בריקודים של החתן בהיכל ישיבת 'ישועות משה' יחד עם תלמידי הישיבה בה התחנך בשנות בחרותו.

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ פאר שפיל לנכד הרבי מויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הכל הצגה... אין יראת שמים רק פוגרום !  

    חיים

;