1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

אברכים יודעי ש"ס: מעמד העשור של כוללי ש"ס אידן

גדולי התורה והחסידות השתתפו בסיום השסי"ם השנתי על ידי 62 אברכים מרשת הכוללים 'ש"ס אידן' שר התורה הגר"ח קנייבסקי נשיא הכוללים: "זכות התורה של אלו אברכים הגאונים ש"ס איד'ן מגינה ומצילה את כלל ישראל ואת העולם כולו מכל הצרות". ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: "דרך הלימוד הנכונה היא כדרך שלומדים הרבנים הגאונים ש"ס איד'ן". צפו בתיעוד מסכם

משה ויסברג, ז' כסלו תש"פ 05/12/2019 19:01

תיעוד מסכם מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד אדיר לכבודה של תורה התקיים בערבו של יום שלישי העל"ט באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, כיאה וכיאות לכבודה של תורה. במסגרת המעמד ובנוכחות גדולי ישראל סיימו כל 62 אברכי רשת הכוללים 'ש"ס אידן' את הש"ס כל אחד ואחד כמנהגם מדי שנה. גדולה היתה השמחה לכבודה של תורה.

ברשת הכוללים אשר נטעה את שורשיה בבית שמש לפני עשור, אשר לומדים כהיום 21 אברכים  ומאז הוסיפה להתרחב לירושלים, עם 14 אברכים ובני ברק עם 16 אברכים וביתר עילית עם 11 אברכים, אשר יחד המה 62 אברכים בני עליה, שכל אחד ואחד מהם זכה ללמוד את הש"ס כולו מתחילתו ועד סופו, גמרא רש"י ותוס'.

סדר הלימוד המיוחד ברשת הכוללים כולל לימוד, חזרה ושינון של למעלה מ-50 דפי גמרא בשבוע, ובסה"כ כ-225 דפי גמרא מדי חודש בחודשו. כך זוכים האברכים הרבנים הגאונים לסיים מדי שנה את הש"ס כולו, בלימוד יסודי ומקיף גפ"ת.

אכן יצא שמה של רשת כוללי 'ש"ס אידן' לשם ולתהילה בכל קצווי הארץ, ובייחוד זוכים האברכים הגאונים בני העליה ביחס של קרבה מיוחדת מצד שר התורה הגר"ח קנייבסקי נשיא הכוללים, אשר בחן אותם כמה וכמה פעמים על הש"ס כולו, והשיבו בעל פה בהפליגם את ידיעותיהם הרחבות והעמוקות.

מעמד הסיום נערך לאחר סעודה כיד המלך לכבודה של תורה, בנוכחות גלריה רחבה של גדולי התורה והחסידות אשר כיבדו בנוכחותם את המעמד, והביעו את התרגשותם ושמחתם הרבה לנוכח המראה הנהדר של 62 האברכים הגאונים המסיימים את הש"ס אותו למדו כמה וכמה פעמים בעמל וביגיעה רבה.

הסיום בשנה זו נערך בסימן 'עשור' לייסוד הכולל, כאשר סיימו הפעם את הש"ס זו הפעם העשירית.

צילום וידאו: עזרא טרבלסי

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, אשר קודם מעמד הסיום בחן את האברכים על ידיעותיהם המופלאות בש"ס כולו, נשא דברים בפני נוכחים במעמד הסיום, והביע את התרגשותו הרבה מידיעותיהם המופלגות של הרבנים הגאונים בידעם את הש"ס כולו ישר והפוך, בהוסיפו כי דבר כזה לא ראינו ולא שמענו מעת כתיבת התלמוד, עוד סיפר כי הצדיק הירושלמי רבי זונדל קרויזר שאל פעם למה אומרים "כשם שעזרתני לסיים מסכת זו כן תעזרני להתחיל ולסיים את כל המסכתות שבש"ס", למה לא אומרים "כשם שעזרתני להתחיל ולסיים"? וכי בהתחלה הראשונה לא היה צורך בעזרה שמיימית".

"אלא התשובה היא", הוסיף הגר"א בידרמן, "מסביר ר' זונדל כשהיצר הרע רואה אדם שמתחיל ללמוד מסכת הוא אינו מונע ממנו את הדבר כי בדרך כלל המתחילים אינם ממשיכים עד שמגיעים לסיום, וממילא היצה"ר אינו מתנגד  לזה במיוחד. אבל אחרי שהוא רואה שהלומד כבר סיים מסכת אחת, הוא מנסה בכל כוחו למנוע ממנו להתחיל מסכתות נוספות, כי האיש הזה כבר הוכיח שכשהוא מתחיל הוא גם מסיים, ואתם אברכים הש"ס איד'ן צריכים ברכה מיוחדת שתוכלו להתחיל ולסיים שוב ושוב את כל הש"ס, כי הרי כבר חזקה עליכם שכשאתם מתחילים מסכת אתם גם מסיימים אותה בסייעתא דשמיא".

האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, דיבר גם הוא בשבח המסיימים, והרעיף מברכותיו הנלהבות על מייסד הכוללים, אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם אייזן, על שהגה ברוחו רעיון נשגב זה להעמיד לגיונות של תלמידים הרבה היודעים את הש"ס כולו מקצה לקצה, בהוסיפו בעדות נאמנה על אחד מיוצאי חלציו שזכה ללמוד בכולל נשגב זה, וכאשר הנני צריך לאיזה מראה מקום בש"ס, אני פונה אליו ומשיב על אתר לנכון.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי פתח את דבריו בציטוט מ'נפש החיים' להגר"ח מוולוזין זצ"ל, המתארות את החביבות הגדולה שיש לקב"ה לכל מילה של לימוד התורה, וכל מילה ומילה היוצאת מפיו של יהודי ההוגה בתורה עולה לשמי מרום והקב"ה מנשק אותה בחביבות גדולה, וממנה הוא בונה עולמות רבים, ומתמלא כל העולם קדושה בזכות אותה תיבה בודדת של לימוד התורה, והקדושה הזאת משפיעה השפעות של שפע וברכה על הלומד אשר הוציא את תיבת הלימוד מפיו וגרם לכל הקדושה הגדולה הזאת בכל העולמות.

"יש כאן 62 אברכים גאונים שסיימו את כל הש"ס, שוו בנפשכם איזו שמחה גדולה גורמים הש"ס איד'ן בשמי מרום", אמר מרן הגרב"ד, "כמה קדושה הם ממלאים בעולם כולו, ואיזה שפע עצום של השפעות טובות הם מורידים לעולם בכח תורתם".

מאות המשתתפים בשמחתה של תורה עמדו על רגליהם, עם כניסתם של גדולי הדור שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, אשר הטריחו את עצמם להגיע למעמד הסיום מתוך הערכה רבה לאברכי הגאונים המסיימים את הש"ס כולו ולמייסד הכוללים ש"ס איד'ן אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם הלוי אייזן.

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ציין כי דרך הלימוד הנכונה היא כדרך שלומדים אברכי כוללי 'ש"ס אידן', כמו שאמרו חז"ל הקדושים שלעולם צריך אדם ללמוד בדרך של 'ליגמר והדר ליסבר'. רבינו ראש הישיבה הביע את צערו על כך שישנם כאלו שאינם מבינים שגם לימוד של גמרא עם רש"י היא דבר חשוב עד מאוד, ובוודאי לימוד של הש"ס כולו עם רש"י ואפילו בלי התוס', על אחת כמה וכמה אלו הש"ס איד'ן שזכו ללמוד את הש"ס עם התוס'.

"אלו הם תלמידי חכמים אמיתיים", אמר ראש הישיבה, "זאת היא הדרך הנכונה ללמוד תורה, ברוך ה' שדורנו זכה לכך שיש ציבור כזה של 62 אברכים גאונים המסיימים את הש"ס כולו, ה' יעזור שזה ישפיע גם על אחרים ורבים ילכו בעקבותיהם, ובוודאי שזה ישפיע גם על אלו שלא עושים את זה, וזכותם של המסיימים גדולה מאוד וכך גם זכותן של המשפחות שלהם וכל התומכים והמסייעים לעניין זה שהוא דבר גדול מאוד".

עם סיום דברי ראש הישיבה ובנוכחותם של גדולי התורה עמד ראש הכוללים הגאון רבי רבי משה אייזיק סאמעט וסיים את הש"ס בהתרגשות רבה ובדמעת עיניים, עין לא נותרה יבשה לנוכח המעמד המרטיט והמרגש, בו עומדים 62 אברכים ומסיימים יחדיו את הש"ס כולו.

לאחר שירה סוחפת וריקודים סוערים לכבודה של תורה, שתה שר התורה הגר"ח קנייבסקי  לחיים לכבודה של תורה, ובירך את מייסד והוגה רעיון הכוללים אב"ד פוזנא, הגאון רבי אברהם הלוי אייזן בברכה שיזכה להרבות חיילים לתורה כהנה וכהנה, ויצליח במעשיו הכבירים הוא וכל התומכים והמסייעים, לאחר מכן התחיל אב"ד פוזנא מייסד הכוללים את הש"ס של מחזור הבא של הש"ס, ופתח בלימוד המשנה הראשונה במסכת ברכות עם פירוש רש"י. 

הגאון רבי אליהו מן, נאמן ביתו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי  קרא את מכתב הברכה המיוחד שכתב שר התורה לכבוד סיום הש"ס.

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

מעמד העשור בכולל ש"ס אידן מעמד העשור בכולל ש"ס אידן צילום: שוקי לרר

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;