1. עמוד הבית
  2. עסקים ונדל"ן
  3. כלכלה

כל מה שלא ידעתם ואתם חייבים לדעת על חוק המזומן החדש

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף, אך מרבית מהאזרחים לא מכירים את המשמעויות הנגזרות מכך • עו"ד עקיבא חופי, רל"ש ח"כ מיכאל מלכיאלי, עושה לקוראי 'בחדרי חרדים' סדר בדברים • קריאה חובה

קובי בורנשטיין, ט"ו טבת תש"פ 12/01/2020 19:15

עו"ד עקיבא חופי מגיש שטרות כסף מזומן שטרות כסף מזומן צילום: דוברות המשטרה

החוק לצמצום השימוש במזומן תשע"ח – 2018. המיישם את מסקנות 'וועדת לוקר' נכנס לתוקפו זה מכבר. אך נראה שהציבור, או לפחות חלקו, איננו מודע ו/או לא מודע דיו לפרטי החוק. אז בטרם ייהפך מאן דהו לעבריין / מפר חוק שלא בידיעתו, מצ"ב שו"ת עם פרטי החוק העיקריים – המותר והאסור – לשירותכם.

מועד כניסתו של החוק לתוקף ב-1 לינואר 2019. אולם עד למועד 30.9.19 לא הוטל עיצום כספי או קנס מנהלי בשל הפרתו, אלא אם כן דובר בהפרה חוזרת ולאחר שקיבל המפר התראה בכתב על ההפרה הראשונה. מטרת החוק המוצהרת הינה מאבק בהון השחור ובפעילות פלילית, פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, וכעשיית צדק עם אוכלוסיית משלמי המיסים כחוק.

במידה ולא ידעתם, החוק מגביל גם שימוש במזומן וגם שימוש בצ'קים. כמו"כ, החוק מגביל אנשים פרטיים ובעלי עסקים במידה שווה. עם זאת, הוראות החוק ככלל לא חלות על עסקאות שנחתמו טרם כניסתו לתוקף היינו 31.12.18, אא"כ מדובר בעסקאות מתמשכות לקבלת שירות או הסכמי שכירות, יודגש, הקדמת עסקה על מנת להתחמק מהגבלות החוק הינה מרמה והמבצע זאת דינו מאסר.

ולענייננו: כאשר עוסק במסגרת עסקו רוכש / מוכר, הסכום המותר לשלם במזומן הוא עד 11,000 ₪ כל התשלום / התקבול מותר במזומן. בעסקה מעל לסכום זה, המגבלה של תשלום במזומן היא 11,000 ₪ או 10 % ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

כאשר אדם פרטי מוכר, לאדם פרטי או לעוסק, הסכום המותר לקבלה במזומן הוא עד 50,000 ₪ מותר לו לקבל את כל הסכום במזומן. בעסקה מעל סכום זה, הוא יכול לקבל במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

כאשר אדם פרטי קונה מאדם פרטי אחר, הסכום המותר להעברה במזומן הואעד 50,000 ₪ מותר לו לשלם / לקבל את כל הסכום במזומן, בעסקה מעל סכום זה, הוא יכול לשלם / לקבל במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

כאשר אדם פרטי קונה מעוסק, הסכום המותר להעברה במזומן הוא עד 11,000 ₪ מותר לו לשלם את כל הסכום במזומן, בעסקה מעל סכום זה, הוא יכול לשלם במזומן סכום שלא יעלה על 11,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

כאשר עסקה משולמת בתשלומים, מחיר העסקה הינו המחיר הכולל של כל התשלומים. כאשר העסקה היא מתמשכת, והתשלום הינו על בסיס חודשי / רבעוני, כל תשלום ייחשב כעסקה נפרדת. דמי שכירות, כל תשלום ייחשב כעסקה נפרדת.

החלת ההגבלות בשימוש במזומן בעסקאות עם תושב יו"ש ועזה שאינו אזרח ישראלי נדחתה בשלוש שנים ועד למועד 1.1.22, עם זאת נקבע בחוק כי יש לדווח על עסקאות כאמור בתשלומים מעל 50,000 ₪ לרשות לאיסור הלבנת הון. כמו"כ, החוק אינו חל על תשלומי חובה שונים לרשויות המדינה.

כמו"כ,רו"ח ועו"ד יכולים לקבל במזומן עבור שירות עסקי לעוסק עד 11,000 ₪, ומאדם פרטי עד 50,000 ₪. מעל לסכומים אלו, יכולים לקבל במזומן עד הסכומים המותרים בהתאמה או 10% ממחיר העסקה, לפי הנמוך שבהם.

דבר נוסף שחשוב לדעת, הוא שההגבלות על השימוש במזומן לא חלות בין קרובי משפחה, למעט תשלום במזומן לקרוב משפחה בגין שכר עבודה. קרוב משפחה מוגדר, בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו.

וגם על תרומות או הלוואות מדבר החוק:  עד 11,000 ₪ מותר לקבל / לשלם הלוואות או תרומות במזומן, מעל סכום זה, ניתן לקבל / לשלם במזומן סכום שלא יעלה על 11,000 ₪ או עד 10% ממחיר ההלוואה / התרומה, לפי הנמוך שבהם. לגבי מתנות, עד 50,000 ₪ מותר לתת / לקבל מתנה במזומן, מעל סכום זה, ניתן לתת / לקבל במזומן סכום שלא יעלה על 50,000 ₪ או עד 10% מסכום המתנה, לפי הנמוך שבהם.

דבר נוסף שחשוב לדעת, הוא שהחוק איננו אוסר על החזקת מזומן, אלא מגביל את השימוש בו.

ויש גם עונשים: בהפרה שסכומה עד 25,000 ₪ שיעור העיצום הינו בגובה 15% מסכום ההפרה. בהפרה שסכומה בין 25,000 ₪ – ל 50,000 ₪ 25% מסכום ההפרה. בהפרה שסכומה מעל 50,000 ₪ 30 % מסכום ההפרה. כמו"כ ישנם סנקציות עונשיות בגין מעשי מרמה.

וכעת - צ'קים: במועד 1.7.19 נכנסו לתוקפן ההגבלות בנוגע לפירעון צ'קים. בין שני אנשים פרטיים אסור לתת / לקבל צ'ק פתוח (ללא מוטב) שסכומו מעל 5,000 ₪. גם בין אדם פרטי לעוסק, אסור לתת או לקבל צ'ק פתוח (ללא מוטב) בכל סכום.

אין להסב (להעביר) צ'ק, מבלי לציין בגב הצ'ק את שמות המסב (מי שקיבל צ'ק ומעביר אותו לאחר) והנסב (מי שקיבל את הצ'ק ממסב) בתוספת מספר תעודת הזהות של המסב. בנק, בנק הדואר, בעלי רישיון למתן שירותי פקדון ואשראי, לא יפרעו צ'קים כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים: שם הנפרע אינו כתוב בצ'ק, צ'ק המוסב יותר מפעם אחת וסכומו עולה על 10,000 ₪ (למעט החריגים המופיעים בחוק).

צ'ק, אשר איננו עומד במגבלות החוק, יוחזר על ידי הבנק.

אין באמור לעיל כדי ציטוט החוק, ייעוץ משפטי, חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור לעיל הינו תיאור כללי ולא מחייב של עיקרי החוק בלבד, וכמובא ברישומי בנק ישראל ורשות המיסים.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. כרטטן  

    נתי

  2. חלנןכ  


;