1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מתולדות אברהם יצחק בקרעסטיר: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת משפטים שקלים - מברכים אדר בארץ ובעולם

משה ויסברג, כ"ו שבט תש"פ 21/02/2020 10:03

פרשת משפטים הרבי מתולדות אברהם יצחק הרבי מתולדות אברהם יצחק צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

באבוב: האדמו"ר מבאבוב השוהה בביקור בארה"ק ישבות בקרב חסידיו בעיר בת ים. התפילות והטישים יתקיימו באוהל הענק שנבנה לרגל הביקור בסמוך לבית המדרש הגדול בקרית באבוב בת ים.

צאנז: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מצאנז, בן לבנו הגרימ''ד הלברשטאם ראש ישיבות צאנז, עם בת האדמו''ר מסטריקוב, תתקיים בהיכלי רוזנברג בקריית צאנז נתניה. לרגל השמחה ישבות האדמו"ר מסטריקוב בקרית צאנז בנתניה. 

גור: בכל ריכוזי חסידות גור בארץ ובעולם מציינים השבת את השבת שקודם הילולת האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זיע"א החל ביום חמישי הקרוב.

ברסלב: בחסידות ברסלב בצפת יציינו את יום היארצייט הראשון של רבם הנערץ ומורה דרכם של הקהילה הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצ"ל. מאות חסידים ישבתו לשבת התאחדות במושב גורן יחד עם רב הקהילה הגאון החסיד רבי אפרים קעניג שליט"א. שבת ההתאחדות נדחתה עקב פטירתו הטראגית של בן הקהילה האברך החשוב הרב שמואל בנימין סופר ז"ל שנהרג בתאונת דרכים לאחר שחזר משמחה משפחתית בבית שמש והיה ממארגני השבת.

מירון: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות באתרא קידושא מירון יחד עם אורחים מחו"ל לשבת התאחדות לרגל סיום ימי השובבי"ם.

טשערנאביל: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מטשערנאביל, בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי, חתן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, עם נכדת האדמו"ר מוויז'ניץ מאנטריאל, בת לבנו הרה"ג רבי נפתלי אריה משה הגר, חתן האדמו"ר מוויז'ניץ לונדון, כמו"כ תתקיים שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מטשרנוביל, נכד לחתנו האדמור מבארזן, בן לבנו הרב ישעי הלפרין, חתן הרה"צ יעקב מרדכי טוורסקי רב חסידי טשרנוביל באלעד, השמחות יתקיימו בבית המדרש הגדול טשערנאביל רח' חבקוק בב"ב.

תוא"י: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בהונגריה למסע הקודש יחד עם נגידי החסידות מהארץ ומחו"ל לטובת קרן הבנין תולדות אברהם יצחק בלונדון ישבות בסמוך לקברו של הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר זיע"א. במוצ"ש ייערך מעמד הוקרה לתורמים בשילוב סעודת מלווה מלכה עם הבעל מנגן מוטי אילאוויטש מניו יורק.

סקולען: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מסקולען, בן לבנו הרה''צ רבי אהרן מאיר פורטוגל, עם נכדת האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק, בת לחתנו הגה''צ ר' אריה לייבוש טייטלבוים זצ"ל, בן הגה''צ אב''ד וואלאווא, תתקיים בבית המדרש הגדול סקולען בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סלונים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסלונים, נכדה לבנו הגאון רבי משה ברזובסקי ראש ישיבת סלונים, בת לבנו הרב ברוך ברזובסקי, תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים ברחוב סלנט בשכונת מא"ש בירושלים.

לעלוב - דזיקוב ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מלעלוב, בן לבנו הרב מיכאל בידרמן, חתן אדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, עם נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לבנו הרה"צ רבי יוסף מאיר רוקח רב חסידי מכנובקא בעלזא בבית שמש וחתן האדמו"ר מסאסוב, תתקיים בבית המדרש לעלוב בשיכון ה' בבני ברק. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ בבני ברק. התפילות והטיש בליל שבת ייערכו בבית מדרשו ברח' בן יעקב, תפילת שחרית שבת בבוקר וכן מיטאג טיש יערוך יחד עם מחותנו האדמו"ר מלעלוב בשיכון ה'. במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל בבית המדרש דז'יקוב ויז'ניץ ברח' בן יעקב.

זוטשקא: התוועדות של כלל חסידי זוטשקא בארה"ק לרגל שבת יארצייט הראשון להסתלקותו של האדמו"ר מזוטשקא זיע"א, תיערך בצל בנו האדמו"ר מזוטשקא ובהשתתפות בנו האדמו"ר מזוטשקא מונסי שהופיע בארה"ק לכבוד היארצייט. בליל שבת יערכו האדמו"רים טיש משותף וכן יעברו לפני התיבה בתפילת מוסף בבית המדרש זוטשקא רח' באר מים חיים בב"ב.

זוועהיל: בחסידות זוועהיל מציינים את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'יקרא דמלכא' זצ"ל שיחול ביום ראשון הקרוב. נכדו האדמו"ר מזוועהיל יערוך טיש בליל שבת ויעבור בתפילת מוסף לפני העמוד, בבית המדרש הגדול ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים.

ערלוי: העלייה לתורה לנכד הגר"ע סופר אב''ד ערלוי ב''ב, בן לבנו הרה''ג ר' משה סופר רב ביהמ''ד ערלוי באנטוורפן וחתן הגה''ח ר' ישעי' שלומוביץ, בת הרה''ג ר' אברהם יהושע יחזקאל לעוו, בן הרה''ג ר' שמעי' לעוו דומ''ץ סאטמאר בלונדון וחתן הגרד"ר זוננבאד רב דחסידי אלכסנדר בב''ב, תתקיים בבית המדרש ערלוי באנטווערפן.

קופיטשניץ: השבת ייערך מעמד גמר חידוש ותיקון ספר התורה של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א בבית המדרש קופיטשניץ. בצפרא דשבתא קודם קריאת התורה יחגגו את המעמד בריקודים בשירה ובזמרה. לאחר התפילה יתקיים קידושא רבא וסעודת שבת קודש בבית המדרש קופיטשניץ רח' עזרת תורה 32 בירושלים.

לעלוב בראנוביץ: העלייה לתורה לבן הרה"ג רבי דוד אלימלך קאפף ראש ישיבת אורייתא, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל וחתן הרב שלמה שיינפלד זצ"ל אב"ד אור מלא, בנו של הגרי"ח שיינפלד אב"ד קריית הרצוג, עם בת גיסו האדמו"ר מזוטשקא י-ם, תיערך בביהמ"ד לעלוב בראנוביץ רחוב רבינו גרשום בירושלים.

זוועהיל: לרגל ההילולא ה-41 של האדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל זיע"א בעל ה"יקרא דמלכא", חסידי זוועהיל יתכנסו לשבת התאחדות בצל נכדו האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחנות וסעודות השבת בצוותא בביהמ"ד הגדול ברח' שמואל הנביא פינת רח' יחזקאל בירושלים. כמו"כ תתקיים בליל שבת שמחת השלום זכר להולדת הנכד האדמו"ר מזוועהיל, בן לבנו הרה"ג מאיר גולדמן ר"מ בישיבת זוועהיל תורת שלמה, חתן הגר"מ הלר ראש ישיבת באבוב יתקיים בליל ש"ק.

לויצק: האדמו"ר מלויצק השוהה בביקור בקרב חסידיו בארה"ב, ישבות בליקווד שבניו ג'רזי, התפילות והטישים יתקיימו בבית האכסניה אצל הנגיד הרבני צבי מרדכי פלדהיים.

ביטשקוב: האדמו"ר מביטשקוב השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת בן גיסו, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין, התפילות והטישים יתקיימו בבית האכסניה אצל הרה"ג רבי דניאל גראס רב בית מדרש נעיימות החיים.

שענדישוב: האדמו"ר משענדישוב השוהה במסע הקודש 'אהבת איתן' יחד עם קהל חסידיו בפולין, ישבות בסמוך לציון הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א בפולין לרגל היארצייט של זקנו רבי אברהם הורוויץ משענדישוב זיע"א החל ביום שלישי הקרוב.

לעלוב: העלייה לתורה לבן הרה"ג רבי שלום סופר ראש כולל לעלוב, בן הגה"צ רבי משה סופר אב"ד פאפא ירושלים וחתן האדמו"ר מלעלוב זצ"ל, עם בת האדמו"ר מספינקא גני גד, תתקיים בבית המדרש לעלוב ברח' רמב"ם בב"ב.

ראפשיץ: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מטשערנאביל ב"פ, בן לבנו הרה"צ ר' אהרן טווערסקי, חתן הגה"ח ר' מיכל שדרוביצקי, עם בת האדמו"ר מראפשיץ, תתקיים בבית המדרש ראפשיץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

בולחוב: העלייה לתורה לבן הרה''ג ר' יואל לאבין, בן אדמו''ר מבולחוב וחתן אב''ד לנצהוט מונסי, עם בת הרה''צ ר' משה שמואל רוטנברג בן אב''ד סאלקא מונסי וחתן אדמו''ר מקרטשניף סיגעט, תתקיים בבית המדרש בולחוב בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

טאהש: העלייה לתורה לבן הרה''צ ר' יואל רוזנברגר, חתן הרה''צ ר' יוסף ירחמיאל כהנא ראש הכוללים בקריית טאהש, וחתן הרה''ק מטאהש זצ''ל, עם נכדת האדמו"ר מסאטמאר, בת לחתנו הרה"צ רבי יצחק רוזנברגר אב"ד קהל ייטב לב לי גרדנס, בן הגה"צ רבי יהושע רוזנברגר חבר הבד"ץ העדה החרדית ואב"ד קרית הרמ"א בבית שמש, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה.

ליעזש: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מאלכסנדר, בן לבנו הרה"צ ר' אליעזר יצחק דנציגר, חתן האדמו"ר מקאמארנא, עם בת המשפיע הרה"צ ר' יעקב מייזליש אב"ד ליעזש עבודת הלב, חתן הגה"צ ר' שלמה גשטטנר רב שכונת גבעת משה, חתן האדמו"ר מטשאקאווא. התפילות יתקיימו בביהמ"ד עבודת הלב בירושלים, והסעודות באולמי חוות דעת ברח' גרוסברג בשכונת גוש 80.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת נישואי נכדו, ישבות בלייקווד שבניו ג'רזי, התפילות והטישים יתקיימו באכסניה בבית הנגיד הרבני משה יאקאב.

סערדנא: שמחת השלום זכר והברית לנכד האדמו"ר מסערדנא, בן לחתנו הרב חיים ישכר בראנסדופר, בן הגה"צ ר' יוסף קדיש בראנסדופר רב דקהילות החסידים בטבריה, שמחת השלום זכר תיערך בבית הסבא האדמו"ר מסערדנע והברית תתקיים בביהמ"ד סערדנע ברח' ברנדשטטר בבני ברק.

ראדומישלא: בקהילת ראדומשילא יציינו את השבת‏ שקודם היארצייט של הגאון רבי אלחנן הלפרין זצ"ל גאב"ד גולדרס גרין בלונדון ונשיא קהילת התאחדות קהילות החרדים, שיחול ביום שני הקרוב, בניו יעברו השבת בתפילת מוסף לפני העמוד ויערכו שבת התוועדות בבית המדרש 'בית שמואל' בשכונת גולדרס גרין בלונדון ובשכונת רמות בירושלים. 

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

בריסק - עטרת שלמה: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת 'עטרת שלמה', תתקיים בבני ברק

חניכי הישיבות: שבת שבע ברכות לרגל נישואי  נכד הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות בן לחתנו הרב אברהם יצחק אולמן  כד הגאון רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל ראב"ד מודיעין עילית, תתקיים בבני ברק. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

ברכת מזל טוב למשב"ק האדמו"ר מבעלזא הרב מיכל פירר לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו הגדול. 

ברכת מזל טוב למזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הרב יעקב ולצר, לרגל שמחת נישואי הנכדה הראשונה, בת לחתנו יהודה רוזן. השמחה תיערך ביום רביעי הקרוב באולמי גני הדקל בבני ברק.

ברכת מזל טוב למוטי בבצ'יק עוזרו הבכיר של הרב יעקב ליצמן שר הבריאות, לרגל שמחת הבר מצוה לבנו בכורו הבה"ח יוסף, השמחה תיערך במוצ"ש באולמי בית ישראל בירושלים. 

ברכת מזל טוב למשה גולדשטיין צלם האדמו"רים והרבנים לרגל הולדת הבן בשעה טובה, שמחות השלום זכר והברית יתקיימו בבית המדרש צאנז רח' יהודה הלוי בב"ב.

ברכת מזל טוב לר' חיים יהודה הולצמן נאמן ביתו של הגאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, לרגל הולדת הבן בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לר' שרגא שניצר יו"ר הכנסת אורחים אוהל הרשב"י במירון לרגל הולדת הנכדה, בת לבנו נחמן שניצר מאנשי החסד בעיר צפת. שמחת הקידושא רבא תיערך בשבת בבוקר בבית המדרש פאר הנצח ברסלב בעיר צפת.

ברכת מזל טוב לבעל המנגן יענקי לנדאו לרגל הולדת הבן, השלום זכר בליל שבת בבית המדרש קוידינוב ברח' מהרש"ל בב"ב.

ברכת מזל טוב לח"כ מיהודה התורה יעקב טסלר לרגל שמחת אירוסי בתו בשעטו"מ.

ברכת מזל טוב לסגן ראש עיריית כרמיאל ויו"ר 'דגל' פיני סירוקה, לרגל שמחת נישואי בנו השבוע עם בת איש החסד יונה ברוורמן מירושלים.

ברכת מזל טוב לאיש התקשורת דודי שוומנפלד, לרגל שמחת הבר מצוה לבנו הבחור אלחנן מיכאל אברהם, שיערך ביום שלישי הקרוב ותתקיים באולמי פאר רח' קהילת ציון בעפולה.

ברכת מזל טוב למשה רוט המנהל המוסיקלי של תזמורת 'המנגנים' לרגל הולדת הבן בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לשלומי זייאנץ כתב מגזין עמי לרגל הולדת הבן בשעה טובה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת משפטים - מברכים אדר בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:55 | צאת שבת: 18:08 | ר"ת: 18:48

בני ברק - כניסת שבת: 17:09 | צאת שבת: 18:09 | ר"ת: 18:44

מודיעין עילית - כניסת שבת: 17:01 | צאת שבת: 18:08 | ר"ת: 18:46

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:55 | צאת שבת: 18:08 | ר"ת: 18:48

חיפה - כניסת שבת: 17:00 | צאת שבת: 18:08 | ר"ת: 18:46

אשדוד - כניסת שבת: 17:10 | צאת שבת: 18:10 ר"ת 18:45

צפת - כניסת שבת: 17:01 | צאת שבת: 18:06 | ר"ת: 18:48

תל אביב -כניסת שבת: 17:09 | צאת שבת: 18:10 | ר"ת: 18:48

באר שבע - כניסת שבת: 17:12 | צאת שבת: 18:11 | ר"ת: 18:48

ניו יורק - כניסת שבת: 17:19 | צאת שבת: 18:28

לונדון - כניסת שבת: 17:10 | צאת שבת: 18:17

אנטוורפן - כניסת שבת: 17:50 | צאת שבת: 18:59

ציריך - כניסת שבת: 17:40 | צאת שבת: 18:45

פאריז - כניסת שבת: 18:01 | צאת שבת: 19:10

מוסקבה - כניסת שבת: 17:27 | צאת שבת: 18:43

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-601

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;