1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

בעיצומו של המעמד ההיסטורי: שידור חי מהישיבה

למעלה מאלף בוגרי, הורי וידידי ישיבת 'נתיבות חוכמה' התכנסו יחד בבנייני האומה למעמד היסטורי להבטחת עתידה של הישיבה • בשיאו של המעמד, בשעת לילה מאוחרת במוצאי-שבת הועבר שידור חי מהיכל הישיבה שהיה מלא וגדוש בבחורים השקועים בריתחא דאורייתא • ההכרזה שהביאה להצלחה:  תלמידי הישיבה לקחו על עצמם ללמוד למעלה מ-150 אלף שעות מחוץ לסדרי הישיבה לטובת התורמים • חזו חזו בני חביבי

שימי פרקש, כ"ט שבט תש"פ 24/02/2020 12:00

בסימן 'לפאר ולרומם' כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

במעמד רב רושם, בהשתתפות למעלה מאלף בוגרי, ידידי והורי תלמידי ישיבת 'נתיבות חוכמה', נערכה במוצאי שבת פרשת משפטים-שקלים מגבית בזק למען הישיבה שהפכה לעטרת תפארת עולם התורה תוך שנים ספורות מאז הקמתה. במהלך המגבית, בה נטלו חלק בוגרי הישיבה וידידיה מרחבי תבל, גויסו סכומים נכבדים בתוך שעות אחדות, למען הישיבה החשובה.

מנחה מעמד ההתרמה, שנחל כאמור הצלחה גדולה, היה בוגר הישיבה, מגיד המישרים פה מפיק מרגליות, הרה"ג הרב משה מרדכי אנגלרד, שהנחה את המעמד המיוחד בכישרון ובחן רב. מנחה הערב היה היה הרב יוסף ראוכברגר, מידידי הישיבה ומתומכי עולם התורה שעמד מאחורי ארגון הערב כולו במסירות נפש ומתוך רצון להגדיל תורה ולהאדירה.

ראשון הדוברים במעמד היה ראש הישיבה הגאון רבי ברוך נויברט שליט"א. "אין אחד שלא שואל מה סוד ההצלחה של 'נתיבות חכמה' – הישיבה הוקמה רק לפני 12 שנים וכבר זכתה להקים כזה בית מדרש שגדלים בו מיטב הבחורים, שאומרים עליהם 'אשרי רבו שלמדו תורה'. והסוד הוא מסירות הנפש של אבא זצ"ל, שלא הסס לקיים בעצמו 'ביזה עצמו על דברי תורה' ובמסירות נפש עצומה כשהוא מעל גיל 80, נרתם להקמת הישיבה החשובה. אני קורא לכם להיות שותפים במקום המיוחד הזה שמגדל תלמידי חכמים עם צורה, עם דרך ארץ נדיבות הלב".

לאחר מכן עלה לשאת דברים ראש הישיבה הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א. "על הישיבה שלנו אפשר לומר מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו, וודאי שהכל בזכות ראש הישיבה הגאון רבי ישעיה נויבירט זצ"ל, אנחנו נמצאים במוצאי פרשת שקלים, כמו שחז"ל אומרים אמר ריש לקיש גלוי ויודע לפני מי שאמר והיה העולם, שהמן עתיד לשקול שקלים, ועמד הקב"ה והקדים שקליהם של ישראל. איך עומדים השקלים של עם ישראל מול השקלים הללו? מצינו בבלעם, שחבש את חמורו בבוקר, מדוע, כי גדולה שנאה שמקלקלת את השורה. אמר לו הקב"ה רשע, כבר הקדימך אברהם אבינו, שכתוב וישכם אברהם בבוקר, על אותה אהבה שמקלקלת את השורה, המן מוכן לתת סכום גבוה בשנאתו, העומד לעומת זה, היא השתוקקות של עם ישראל שנותנים רק מחצית השקל. אבל מבחינת השותפות – יש להם שותפות מלאה. זה מה שעומד מול השנאה שמקלקלת את השורה. וגם כאן במגבית הזו, כמו במחצית השקל יש את ההרגשה של השותפות של כולנו לא משנה כמו כל אחד נותן, מדובר בישיבה שכולם מרגישים חלק ממנה, שכולנו הגענו לפאר ולרומם".

לאחר מכן על לשאת דברים נציג מטעם הורי הבחורים, משגיח ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי טוביה פולק, שבמתק שפתיו העלה על נס את התכונות הייחודיות במידות ובדרך ארץ של תלמידי 'נתיבות חכמה', וקרא לציבור לסייע לישיבה, בבחינת נוצר חסד לאלפים, שזה הדבר היחיד שנשאר לנצח נצחים.

במהלך המעמד שהתקיים בפאר והדר וסביב שולחנות ערוכים כראוי לכבודה של תורה, הוקרנו גם מצגות מרגשות על ההיסטוריה של הקמת הישיבה, על מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שעודד את הקמתה, ותמך בה עד יומו האחרון, ומצגת מיוחדת על דרכו הייחודית של מייסד הישיבה, הגאון הגדול רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל.

לאורך המעמד המרגש, המסכים הגדולים באולם התחברו מידי פעם להיכל התורה של 'נתיבות חכמה' שם עמלו התלמידים על סוגיות הש"ס ברתחא דאורייתא. הצפייה בתלמידים השוקדים על לימודם בחשק עצום עוררה גל של התרגשות בציבור שפצח בריקודים נלהבים נוכח אהבת התורה העצומה שניתן לראות בישיבה החשובה. למותר לציין, שהמראות המרגשים היוו זריקת מרץ עבור המשתתפים, לתרום סכומים גדולים יותר עבור הישיבה שעליה ניתן לומר: "וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו".

כזכור, לפני כמה חודשים ביקר בישיבה באופן נדיר, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שהגיע לביקור חיזוק מיוחד בישיבה. לקראת הגעתו של מרן שר התורה התלמידים קבלו עליהם חיזוק מיוחד לזמן חורף: ניצול השעות הארוכות של מוצאי השבתות החורפיות ללימוד שעות רצופות בבית המדרש. הבחורים ציינו את שמותיהם במכתב מיוחד שהונח בפני מרן הגר"ח שהאציל עליהם מברכתו. ההחלטה ללמוד במהלך מוצאי שבת, חרף המגבית, היא קיום ההתחייבות למרן שר התורה, התחייבות שעמדה בעינה גם במהלך המעמד ההיסטורי שהתקיים למען הישיבה.

יש לציין שלמרות שתלמידי הישיבה לא נטלו חלק בצד הלוגיסטי של המאמצים להבטחת עתידה של הישיבה, הם נרתמו וסייעו מבחינה רוחנית להצלחת המגבית החשובה והתחייבו ללמוד למעלה מ-150 אלף שעות למען התורמים שיחי' ובני משפחותיהם.

ישיבת 'נתיבות חכמה' הוקמה לפני 12 שנים ע"י ראשי הישיבה, הגאון הגדול רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל, הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א והגאון רבי ברוך נויברט שליט"א ובתוך שנים מעטות מיצבה את עצמה כאחת הישיבות החשובות ביותר בעולם התורה היהודי והפכה למעצמה של תורה, שאלפים מתדפקים על שעריה.

במקביל להתפתחות הרוחנית והתורנית חסרת-התקדים, העול הכלכלי על כתפי ראשי הישיבה הלך וגדל בעקבות הגידול המשמעותי בכמות התלמידים מה שחידד את הצורך לגייס תמיכה על מנת להבטיח את עתידה של הישיבה החשובה בשנים הבאות.

המעמד הנשגב ננעל בזיץ מיוחד שכלל שירה בצוותא של שירי רגש הפורטים על נימי הלב, כאשר הנוכחים שרים ומודים על כל הטוב והחסד שגמל הקב"ה עם הישיבה החשובה שהתפתחותה והתקדמותה המטאוריים הם ללא ספק מעל דרך הטבע ובגדר נס. המשתתפים הרבים התפזרו לביתם בתחושה מרוממת תוך הבטחה להתאמץ ולעשות הכל למען הישיבה, שהפכה בתוך זמן קצר לאחת מאבני היסוד של עולם התורה, מגדלת גידולים נאים, שמפארים ומרוממים את עולם התורה היהודי כולו.

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

כנס הבוגרים נתיבות חכמה כנס הבוגרים נתיבות חכמה צילום: שלומי כהן

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;