1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

בנתניה זכרו את בעל ה'בני אהרן' מדינוב זצ"ל

סעודת הילולא נערכה במלאת שנה להסתלקותו של הגה"צ בעל ה"בני אהרן" מדינוב זצ"ל, בבית מדרשו במרכז נתניה נערכה סעודת הילולא בהשתתפות בניו ממשיכי דרכו ואדמו"רים ורבנים 

משה ויסברג, י' אדר תש"פ 06/03/2020 11:21

במלאת שנה להסתלקותו הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

סעודת הילולא התקיימה ביום רביעי במלאת שנה להסתלקותו לשמי רום של הגה"צ רבי פסח הכהן שטרן מדינוב זצ"ל בעל ה"בני אהרן", רב ביהמ"ד "ישמח משה" צאנז, ואב"ד בית הוראה נתניה.

סעודת ההילולא נערכה בהיכל בית מדרשו "ישמח משה" צאנז במרכז העיר נתניה שם שימש כמרא דאתרא משך ארבעה עשורים.

במהלך ההילולא נשאו דברים: בניו - בנו הרה"צ רבי שלמה הכהן שטרן דומ"צ צאנז חיפה, בנו האדמו"ר מראפשיץ, בנו הרה"צ רבי מנחם שטרן אב"ד דינוב, חתנו הגאון רבי משה שטיינמץ ראש כולל ויזניץ ב"ש, והאדמו"רים - ש"ב האדמו"ר מנאראל, האדמו"ר מטמשוואר, האדמו"ר מזלאטשוב, רב העיר נתניה הגאון רבי קלמן מאיר בר, הגאון רבי משה גדליה לנדא רב ביהמ"ד "ישמח משה", מקורבו הרב טל רביד רב ביהמ"ד ראדזין, בהשתתפות אדמו"רים רבנים וקהל רב.  

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל הילולת הבני אהרן מדינוב זצ"ל צילום: באדיבות המצלם

;