1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

מגור ועד סקווירא: המניינים שפוצלו וההוראות המיוחדות בחצרות החסידים

בחצרות החסידים נשמעים להוראות משרד הבריאות ופרסמו הודעות מיוחדות מפורטות לחסידים, כשלצידם פיצלו את המניינים בשבתות הקרובות לעד 100 איש • 'בחדרי חרדים' מגיש סיקור מקיף גם מהארץ וגם מהעולם על השינויים בחצרות החסידים, החל משבת זו ועד להודעה חדשה

משה ויסברג, י"ז אדר תש"פ 13/03/2020 09:54

ההיערכות למניעת הקורונה > כתבה מתעדכנת רחבת בית המדרש הגדול גור בירושלים רחבת בית המדרש הגדול גור בירושלים צילום: מענדי קורנט

נגיף הקורונה שמתפשט וההוראות המחמירות של משרד הבריאות, הביאו את חצרות החסידים והיכלי התורה ובתי הכנסת, לקחת צעדים אחורה מלקיים מניינים גדולים בשבתות בבתי הכנסת ברחבי הארץ של מאה איש בלבד.

גם בארה"ב בעקבות הוראות של מושל ניו יורק שלא לקיים אירועים מעל 500 איש, הורו האדמו"רים על פיצול מניינים.

'בחדרי חרדים' עם סקירה מלאה של כל החצרות בהם יתקיימו מניינים מפוצלים והוראות איך להתנהג בזמן מגיפה.

בחצר חסידות גור בירושלים בית המדרש וכל מבואותיו יחולקו לשבעה מניינים שיתחילו עם נץ החמה ועד השעה 8:30, המניינים שיתקיימו בכל הקומות והגלריות יהיו בכל השבת ולא תתקיים סעודה שלישית ולא תהילים לילדים. גם זמני ההפסקות צומצמו כשבליל שבת יהיה חצי שעה בלבד ובשבת בבוקר עשר דקות בלבד.

בחצר חסידות בעלזא הורה האדמו"ר מבעלזא לראשי ומנהלי הישיבות של חסידי בעלזא בארץ שלא שולחים את הבחורים מחו"ל לביתם ואין מה לפחד. באם ישנם הורים שרוצים שבנם ישובו לביתם לפני חג הפסח חייבים לחתום על אחריות אישית למשגיח שבנם ילמד במסגרת מיוחדת שיוקמו בכל הערים בחו"ל עד לחג.

בחצר חסידות ויז'ניץ בקריה בבני ברק, פורסמה הלילה הודעה מביתו של האדמו"ר כי לאור המצב השורר כעת בארה"ק וברחבי תבל, תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה, שומה עלינו לקרוא אל ה' בחזקה לבקש ולהתחנן לרחמים וחסדים על עמו ישראל.

ע"כ יקפיד כל אחד מדי יום ביומו על אמירת ג' קאפיטלעך תהילים כ', ק"כ, קכ"א. כמו"כ, לעת כזאת יתחזק כל אחד ביתר שאת ועוז, כהוראת הקודש הקבועה, להקפיד בכל עוז על אמירת הקרבנות ופיטום הקטורת קודם התפילה בשחרית ובמנחה דבר יום ביומו. כמו כן, מצוה על כל אחד מדין "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", להישמע לכל הוראות משרדי הבריאות כל אחד במקומו, ולא לזלזל בהם ח"ו. ובזכות זה יעזור ה' ויסיר מעל כל עמו בית ישראל את הנגע הזה במהרה ולא יהיה בנו נגף ושום מחלה ושום צער ועגמת נפש ח"ו ולכל בני ישראל יהיה אור.

בחצר החסידות יתקיימו מניינים נפרדים בבתים ובמקומות שונים ולא יתקיימו הטישים וסעודה שלישית וכן יבוטל טיש היארצייט בשבוע הבא כ' אדר לרגל הילולת האדמו"ר הקודם בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל.

בחצר חסידות צאנז, האדמו"ר יתפלל השבת עם מנין בביתו, כמו כן פוצל המנין הגדול לכמה מניינים בהיכל המתיבתא בקריה בנתניה, בהיכל התורה, בבית המדרש 'אוהל נחמיה' ובעזרת נשים. 

בחצר חסידות באיאן יפוצלו כל התפילות בכל בתי ה'קלויז' של החסידות בירושלים, במלכי ישראל, בעזרת תורה, בבתי הורנשטין ובישיבה, גם בשאר בתי המדרש של החסידות יפוצלו המניינים לשניים.

בבאיאן נתן הרבי אישור לבחורים לנסוע לביתם  ובתלמודי התורה של החסידות לא התקיימו לימודים מבלד הגנים, בתלמוד תורה נערכה אספת חירום לכל הצוות במטרה לפתוח קבוצת וואטסאפון לכל כתה עם שיחת ועידה שם המלמד ימסור שיעור וכן ישלחו הביתה חוברות לימוד לילדים.

בחצר חסידות סערט ויז'ניץ הודיעו כי החל מהשבת ועד להודעה חדשה, יתפללו החסידים בתשעה מקומות נפרדים, ובכל מקום עד 100 איש, החלוקה היא עפ"י רחובות השיכון בחיפה.

בהוראות ששוגרו בחסידות נאמר כי אין להחליף את מקומות התפלה שנקבעו, היות והחלוקה נקבעה לצורך בקרה וידיעה על כל אחד ועל כל קבוצה.

עזרת נשים תהיה סגורה עד להודעה חדשה. יש לעמוד מרווח ככל שניתן, מטר וחצי בין אדם לאדם. הבאטע בליל שבת יתקיים בבית המדרש הגדול לאברכים בלבד. לגבי סעודה שלישית כל אחד בביתו מלבד הגרים ברחובות המרוחקים.

בנוסף נאמר כי אין ללחוץ ידיים אחד לשני. ולגבי נישוק ספר תורה ע"י טלית בלבד. נישוק מזוזות ללא נגיעה.

בחצר חסידות קרעטשניף, האדמו"ר מקרעטשניף לא יצא השבת לתפילות ועריכת הטיש, ובבית המדרש הגדול ברחובות יתקיימו ארבעה מניינים חוץ ממניין שהרבי עורך בביתו, וכן בישיבה יתקיים מניין נפרד. שבת העלייה לתורה לבן נציג החסידות פנחס הומינר יתקיים בבית הכנסת שבביתו של האדמו"ר בנוכחות בני משפחה בלבד. 

בחצר חסידות דושינסקיא שם מציינים את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר המהרי"ם זצ"ל לא יערכו את הטיש, והתפילות יפותלו בשטיבלא'ך, ובאולמות הסמוכים, לפי גילאים כשרק מעל גיל - 60 - יוכלו להתפלל בהיכל בית המדרש עם הרבי, בשבת בבוקר יוכלו גם משפחות בעלי שמחה להתפלל בהיכל בית המדרש הגדול.

בחצר חסידות טשרנוביל, ביקש האדמו"ר מכל החסידים שיאמרו את 'פיטום הקטורת' בכוונה כסגולה בכל התפילות וכן יאמרו פרקי תהילים לפני התפילה בשבת קודש, ולא לבטל את סעודה שלישית כמקובל מדורות העבר ויש לקיים במניינים מחולקים, החסידים יעברו לאמירת 'גוט שבת' לרבי ללא אפשרות נתינת יד. 

בחצר חסידות פיטסבורג באשדוד פיצלו את המניין לשניים אחד בישיבה ואחד בבית המדרש שהחסידים ששמות משפחתם מא' עד ל' יתפללו בבית המדרש ומהאות מ' ועד ת' יתפללו בישיבה. האדמו"ר עצמו יתפלל בביתו עם מנין בחורים מבני החסידות, בליל שבת בעת עריכת ה'באטע' יתקיים השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר, בן לחתנו הרב דוד מתתיהו קורנרייך ונכד הרבי משידלובצא והרה"צ אב"ד ערלוי בני ברק.

בארה"ב: בהוראת המושל אין יותר כינוסים של למעלה מ-500 איש

בקרית יואל מונרו הוחלט שהשבת לא יתפלל האדמו"ר מהר"א מסאטמר בביהמ"ד הגדול בקרית יואל האדמו"ר יתפלל עם מנין מצומצם בביתו האדמו"ר כן יאכל סעודות שבת עם תלמידיו תלמידי הישיבה גדולה בעיר כמו בכל שבת ורק הבחורים שהוריהם לא גרים בקרית יואל ישתתפו בסעודות שבת.  אץ סעודה שלישית יערוך האדמו"ר בהיכל הכולל רק לאברכי הכוללים והורה גם שבשאר הערים יתקיימו התפילות במניינים מפוצלים. לעת עתה מוסדות התורה והחינוך ימשיכו כרגיל.

בחצר חסידות באבוב מפצלים את המניינים ובבית המדרש הגדול יורשו להתפלל רק חסידים בעלי שמחות ומחותנים מגיל 40 ומעלה ומתבקשים לא להביא ילדים מתחת לכיתה ה' לבית המדרש והזקנים ומי שיש לו חולשה יכול לבוא לבית המדרש רק בהוראת רופא.

בחצר חסידות סקווירא, האדמו"ר יתפלל בבית המדרש הגדול עם חסידים שנקבעו מראש ובני האדמו"ר יתפללו במניינים נפרדים שייערכו בשמונה בית מדרשות בשיכון באותו זמן, בנוגע לעריכת הטיש השיכון יחולק לשש קבוצות כל קבוצה תזכה להשתתף בטיש אחד במשך השבועיים הקרובים. קיום מניינים בחצר חסידות סקווירא היא היסטורית שכן בשיכון עצמו יש רק מנין אחד מידי שבוע.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. לפחות עכשיו החסידויות הקטנות על הגובה  (ל”ת)


  2. רק בעלזא מתעלמים .. ובוחרים שוב לא להיות חלק מכלל עם ישראל..!  


  3. גאולה באה  


;