1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

העדה במכתב: אם התפלל בכוונה - כאילו התפלל במניין

בבד"ץ העדה החרדית יוצאים באזהרה חמורה: "יש לשמוע להוראות הרופאים וחלילה מלזלזל בחייו או בחיי אחרים בעניין שיש בו אף ספק ספיקא של פיקוח נפש. איסור חמור להתחכם נגד הוראות הרופאים וחמירא סכנתא מאיסורא והוא פיקוח נפש וחב לאחריני. לעניין התפילה הכל שיהיה כפי ההוראות והכללים" 

משה ויסברג, ה' ניסן תש"פ 30/03/2020 11:26

העובר על הוראות הרופאים - חוטא ישיבה של בד"ץ העדה החרדית ישיבה של בד"ץ העדה החרדית צילום: ארכיון, בחדרי חרדים

תחת הכותרת "מן המצר קראנו" יוצאים בבד"ץ 'העדה החרדית' במכתב מיוחד ומפורט בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. במכתב חידדו את כל הוראות הרופאים. ללא כל התחכמות - ואם אין מניינים שלא במקום פתוח לפי הכללים אז חובה להתפלל ביחיד וזה ייחשב כמניין.

במכתב תשעה סעיפים הנוגעים לערב פסח מהגעלת כלים ועד מכירת חמץ ושאלת ייחוד בלילה כשהרחובות ריקים מאדם. 

"למרבה הכאב ולגודל הצער עדיין לא נושענו ממכה מהלכת רח"ל, וכל יום מתרבים שמועות על חולים מאחב"י בכל אתר ואתר ה"י ישלח דברו וירפאם, וכמה וכמה כבר נפלו חללים ה"י ומי יוכל שאת את השבר הגדול, אולם בכל אלו צריכים אנו להתחזק כי לא עביד קוב"ה דינא בלא דינא, ומאתו ית' לא תצא הרעות ח"ו ולפשפש במעשינו ובדקי לבבינו. וביותר חובה עלינו להמשיך להתפלל ולשפוך שיח בפני בורא ומנהיג לכל הברואים שיאמר די לצרותינו ישלח רפו"ש לחולי עמ"י והבריאים יתמידו בבריאותם, ויושיענו בתשועת עולמים".

ולעת כזאת מצאנו חובה לפנות אל אחב"י דרי קודש הי"ו ברוכים אתם לה',  בכמה הערות נחוצות הנוגעות למעשה בימי ערבי פסחים וימי מועד חג המצות הקרב ובא על"ט.

א. כבר עוררנו אמרנו וענינו שחובת ההורים על בניהם לשמור את פסיעותיהם - גם בימים בהם אין הם נמצאים בין כותלי בית תלמודם - ולדאוג על תלמודם וסדר תפלתם בימים טרופים אלו, אשר הוא במעלה ראשונה והכרחית לבלתי הסר עינינו מהם ולדאוג להמשך סדריהם ככל הניתן בתורה ועבודה, המגיני ומצלי עלינו.

ב. כמו"כ כבר הזהרנו שחלילה מלהזדקק לכלים המשחיתים וטלפונים המחוברים לאינטרנט, וח"ו להקל בענין חמור זה ובאמתלא של צורך השעה והמצב לתת פתח ומקום לכלים וטעכנעלאגיע אשר נאסרו ע"י כל גדולי ישראל אשר היא פירצה נוראה, ובפרט בעת כזאת אשר אנו זקוקים ליתר שמירה עלינו ועל בתינו.

ג. בענין הוראות הרופאים יש לשמור עליהם וחלילה לזלזל בחייו או בחיי אחרים בענין שיש בו אף ספק ספיקא של פיקו"נ לו או לזולתו, ואיסור חמור שלא להתחכם כנגד הוראות הרופאים, וחמירא סכנתא מאיסורא, והוא פיקוח נפש וחב לאחריני, וחטא גדול לזלזל בהוראות אלו, וכפי שכתב בשעתו הגרעק''א וז"ל: ''והעובר על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה, חוטא לה' במאוד, כי גדול סכנתא מאיסורא, ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים, שגורם ח''ו התפשטות החולי בעיר, וגדול עוונו מנשוא''.

ד.  לגבי תפלה בציבור ובמנין: המתפללים במנין במקום פתוח ידאגו שיהיה הכל לפי ההוראות והכללים שנקבעו ע"י הרופאים, ומי שמתפלל בביתו ביחידות יתפלל גם הוא בכוונה הראויה ויאמר את כל סדר התפלה על הסדר כולל אבינו מלכינו וייחשב לו כאילו התפלל במנין (ואפשר ראוי להתפלל בשעה שהציבור מתפללים ולכוין עמהם כמבואר בשו"ע). 

ה. לגבי מכירת חמץ: מי שיכול להעביר טופס שטר הרשאה לרבנים ולמורשים מטעמינו יעשה כן, ובאין ברירה אחרת יכולים להעביר את הטופס בפקס וכדו' באופן המועיל גם עפ"י חוק ומנהג המדינה, ובדוחק גדול ובמקום שאי אפשר, יכולים למסור את השליחות בטלפון.

ו. לגבי הגעלת כלים: עסקני ועד הפיקוח ההלכתי עוסקים לארגן את נושא הגעלת כלים כנהוג בכל שנה ושנה ובפיקוח רבנים מורי צדק שליט"א, ובכל אופן של שאלה יש לשאול לרב מו"צ מוסמך, ולא לסמוך על קולות והיתרים בענינים של חמץ והזהירות מהם.

ז. ובהיות ושמענו שיש מקילים ואומרים כי בשנה זו אין מן הצורך לשמור על כל החומרות והמנהגים אשר נהגו בהם בני ישראל ומנהג אבותיהם בידיהם, הננו בזה להעיר כי ודאי בנ"י ישראל קדושים ישמרו על מנהגי בית אבותם ככל חוקות הפסח מנהגיו ועניניו ככל האפשר והניתן, אם לא בהכרח גדול וזה רק אחרי שאלת מו"צ המכיר ויודע את נפש השואל.

ח. בהיות ויש הגבלות על היציאה יש להזהר ביותר בדיני יחוד בשעות בהם אין רבים נמצאים ברחוב העיר ובפרט מחוצה לה, ובמיוחד בשעות הלילה (שאין היתר גם בכל השנה), וכל אחד יעשה שאלת רב כדת מה לעשות.

ט. ובכללות אנו חוזרים ושונים שיזהר כל אחד לשמור על סדרי יומו בתורה עבודה וגמילות חסדים והכנה הראויה לחג המצות הבעל"ט, להתחזק באמונה ובטחון בשמחה ובטוב לבב, ובפרט לתת לב לאלו הזקוקים ביותר לעזרה וסיוע בימים אלו וביחוד לאברכים ובני תורה וכאלו אשר נשבר מטה לחמם בצוק העיתים, ועוללים שאלו לחם לאכול ובגד ללבוש, ויהיה זה להם לפדיון נפש. ולהרבות בחסד בין אדם לחבירו. ולהתחזק בעניני קדושה וצניעות שנפרצו לאחרונה באופן מבהיל, ובזכות נשים צדקניות נגאלו ועתידין להגאל בב"א. והשי"ת יעזרנו ומתוך צרה ימציאנו פדות ורווחה להוושע בתשועת עולמים, ועוד השתא נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון בביאת גואל בב"א.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. פוסק הדור הגר"מ  (ל”ת)

    מבין

;