1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

הרבי: גם השנה להגיד כשאבא חוזר מבית הכנסת

האדמו"ר מפיטסבורג כתב מכתב חיזוק לחסידים וביקש מהם להמשיך להגיד גם השנה בתחילת ליל הסדר "כשאבא חוזר מבית הכנסת", למרות שכולם מתפללים מהבית והמילים אינן משקפות את המציאות • המכתב המלא 

משה ויסברג, י"ב ניסן תש"פ 06/04/2020 18:05

במכתב לחסידים הרבי מפיטסבורג הרבי מפיטסבורג צילום: שוקי לרר

האדמו"ר מפיטסבורג כתב מכתב חיזוק לחסידים לרגל ערב חג הפסח והתפשטות נגיף הקורונה שגרם לפירוד לבבות ועשיית סדרים קטנים בליל הסדר השנה. 

במכתבו כותב הרבי לקיים את הסדר בהתלהבות ובשמחה: "הנה בעמדנו לקראת חג הפסח הבעל"ט, בימים אשר כל איש ישראל מכין את לבו ונפשו בהכנה דרבה בביעור כל חמירא ושאור שבעיסה מן החורין ומן הסדקין, ויתעורר כל אחד לקיים מילי דפסחא בהתלהבות ואש קודש באמונה ובשמחה, באתי בזה בדברים אחדים המיוחדים לעת הזאת, כאשר נתקיים בנו מקרא שכתוב "לך עמי בא בחדרך וגו'", ומצפים כל היום לישועת השי"ת, שירחמנו ויושיענו מן הנגף הזה".

הרבי כותב גם על המנהג בתחילת הסדר להגיד כשאבא חוזר מבית הכנסת למרות שכולם מתפללים מהבית בזמן הזה: "מנהג ישראל קדושים וכן נהגו אבוה"ק זי"ע לפרש סימני הסדר באידיש, וכבר שגור בפי כל כי בשנה זו לכאורה לא יתכן לומר את הנוסח המקובל מדורות על 'קדש', "ווען דער טאטע קומט א היים פון שוהל וכו'", כי לדאבוננו לפי המצב כעת, לא נוכל להתפלל בליל הסדר האי שתא בבית הכנסת, והאבא אינו חוזר מביהכ"נ. אך למעשה בוודאי אין לשנות את הנוסח הקדוש וגם בשנה זו יש לו פירוש אמיתי, כי אע"פ שאינו כן על פי פשט הפשוט, אך ידוע כי כל המנהגים שעושים בסדר הק' וכן כל האמירות והנוסחאות, שורשם במקום גבוה מאד, ועושים רושם בעולמות העליונים בתיקונים גדולים".

"כן בנוסח זה הרי עיקר הפירוש הוא כנודע מצדיקי עליון זי"ע שאמרו דקאי על אבינו שבשמים, שבליל הסדר כביכול בא מן השמים עם כל הפמליא של מעלה, ובאותה שעה מתלבש השי"ת כביכול 'בקיטל' הרומז למדת החסד והרחמים, ומקדש את בניו רחומיו בקדושה של מעלה, ומעוררם לעבודתו ית' כדי שלא יפלו בתרדמת העולם הזה, אלא ידברו בשבח וסיפור יציאת מצרים מתוך אמונה שלימה ושמחה".

הרבי כותב בכאב על סגירת בתי הכנסת בתקופה זו" ועוד זאת יש להתבונן בהנהגת השי"ת עמנו בימים אלו, כאשר הוכרחנו בצער רב לעזוב את בתי הכנסיות, כי הנה אמרו חז"ל במס' בברכות "אמר רבין בר רב אדא אמר"י כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה משאיל בו, שנאמר "מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו. אם לדבר מצוה הלך נוגה לו וכו'". ועתה בימים אלו הרי אנו סגורים בבית ונמנעים מלבוא לבית הכנסת מחמת קיום אזהרת "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", ומצות "ואהבת לרעך כמוך", שזו היא הוראת השעה המחייבת אותנו לקיימו בהקפדה יתירה, הרי בוודאי ובוודאי "נוגה לו", דהיינו שהקב"ה מאיר באור יקרות לכל איש ישראל דווקא על ידי שבתו בביתו ובחדרו, ונמצא שמלבד האור הגדול המאיר ובא בכל שנה בליל הסדר שנאמר בו "במורא גדול זו גילוי שכינה"וכדאי' מהאר"י ז"ל, הרי בשנה זו נתוסף לנו אור חדש וגדול מאד".

לסיכום משגר הרבי נחמה לכל האבלים שמשפחתם נפלו במגיפה "לבנו קרוע ומורתח בשמענו שמועות קשות מקרוב ומרחוק על הלקח מעם ישראל רבים וטובים ועלה המוות בחלונינו ל"ע ולמשמע אוזן דאבה נפשינו ושומא עלינו להשתתף בכל ליבנו בצערן של ישראל ולהרבות בתפילות ותחנונים לישועת הכלל והפרט ויהא רעווא שיתמלא עלינו השי"ת רחמים גדולים ועצומים, ולא ישמע עוד שוד ושבר בכרם בית ישראל, וירפא לכל תחלואינו, וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, ויוציאנו מאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה שלימה, ונזכה עוד בשנה זו, לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בקרתא דירושלים". 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. כבר לפני שבועיים בליל שבת  

  שאלתיאל

 2. אחד מגדולי הצדיקים  (ל”ת)

  נחמיה

 3. דאגות הגדולות של האדמורי"ם עכשיו  (ל”ת)

  חסיד של פעם

 4. הכי טוב שראיתי  

  ירושלמי