1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

לעלוב ישבתו במירון: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בהעלותך בארץ ובעולם

משה ויסברג, י"ג סיון תש"פ 05/06/2020 12:54

פרשת בהעלותך הרבי מלעלוב במירון הרבי מלעלוב במירון צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

ויז'ניץ: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מטשרנוביל, בן לחתנו האדמו"ר מברעזאן, עם נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בבני ברק.

סאטמאר: שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מסאטמר, בן לבנו בכורו הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמר ירושלים, עם בת הרה"צ רבי יואל טייטלבוים אב"ד תפארת מרדכי, בן הרה"צ רבי ליפא טייטלבוים אבד"ק בית אהרן בויליאמסבורג, חתן הגה"צ רבי שלמה לייב וויינברגר אב"ד פאיע וחבר בד"ץ קהל יטב לב סאטמר. תתקיים בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

סאטמאר - דושינסקיא - קארוב: העלייה לתורה לבן הגה"צ רבי שמואל שלום רוקח, בן האדמו"ר מקארוב, עם נכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לחתנו הרה"צ רבי דוד דוב דושינסקיא רב ביהמ"ד אהל פייגא בקרית יואל, ובן האדמו"ר מדושינסקיא, חתן הגה"צ גאב"ד סיגייט, תתקיים בית המדרש קארוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סלונים: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מסלונים, בן לחתנו הרב פנחס אליעזר הכהן שלאף, בן הרה"צ רבי יחזקאל דוד שלאף אב"ד ביעלאווא, עם נכדת האדמו"ר מסלונים, בת לחתנו הרה"ג רבי אורי ויסבלום, תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים בשכונת מאה שערים בירושלים.

סקולען: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מסקולען מונסי, חתן הרה"צ אב"ד טערצאל, עם בת הרב מאיר זגלבוים, חתן הרה"צ רבי שמואל אהרן דייטש אב"ד סענדרא דעטרויט, תתקיים בבית המדרש סקולען במונסי. 

נדבורנה: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מנדבורנה, בן בכור לחתנו הרב חיים אליעזר לאבין, בן האדמו"ר מזידיטשוב, יערך במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מנדבורנה בקרית נדבורנה בב"ב.

לעלוב: מאות חסידי לעלוב ישבתו בראשות האדמו"ר מלעלוב באתרא קדישא מירון, לרגל שבת התאחדות השנתית. התפילות והטישים יתקיימו במתחם גנדי. במוצאי שבת יערך מעמד ההדלקה והחלאק'ס. 

מודז'יץ: בחצר הקודש מודז'יץ מציינים השבת את השבת שקודם היארצייט של האדמו''ר בעל ה'נחלת דן' זצ"ל במלאות י"ד שנים להסתלקותו, לרגל השבת יארצייט יערוך בנו מ''מ האדמו"ר ממודזיץ את שולחנותיו בליל שבת קודש ובסעודה שלישית ויעבור לפני התיבה, יצויין כי לאור המצב השבת נערכת במתכונת מצומצמת ללא הכנסת אורחים וסעודות כמידי שנה.

רחמסטריווקא: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב, בן לבנו הרה"צ רבי דוד משה טווערסקי, חתן האדמו"ר מדאמבראווא זצ"ל, עם בת הגה"צ רבי פנחס שלום אייכנשטיין אב"ד חודרוב, בן האדמו"ר מזידטשויב, תתקיים בבית המדרש הגדול רחמסטריווקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ביאלה ב"ב: האדמו"ר מביאלא ב"ב ישבות בעיר צפת למנוחה במעונו של הנגיד ר' יצחק משה יגודה עם מניין מצומצם מבני המשפחה והמקורבים.

סקולען: העלייה לתורה לבן הגאון רבי שמעלקא הלפרט ר"י אלכסנדר, בן הרה"צ ר' מאיר הלפרט, בן האדמו"ר מוואסלוי זצ"ל, וחתן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, חתן הרה"צ רבי דב שטרן אב"ד סקולען בני ברק, עם בת הרה"ג ר' בעריש פלדמן, בן הרה"צ רבי זאב פלדמן רב דקהילת עץ חיים בלונדון, וחתן הגאון רבי יוסף משה שניאורסון ראש ישיבת כוכב מיעקב טשעבין. תתקיים בבית המדרש הגדול סקולען רחוב עזרא בבני ברק.

דאמבראווא: השלום זכר ושמחת הברית לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מדאמבראווא, חתן האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא זצ"ל, בן בכור לבנו הרב נפתלי אונגר, חתן הרב ישראל יעקב יוקל פעפרקארן, נכד האדמו"ר מקערעסטיר בערבעשט זצ"ל, תתקיים בבית המדרש דאמבראווא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

תולדות אברהם יצחק: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדות התאומות לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בנות לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן למברגר, בן גאב"ד מאקווא בני ברק זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק ברחוב חזון איש בשכונת נחלה ומנוחה בבית שמש, לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בעיר בית שמש בקרב חסידיו.

קרלין סטולין: בכל ריכוזי חסידות קרלין יציינו את השבת קודם ההילולא של האדמו"ר הבית אהרן מקרלין זיע"א החל ביום שני הקרוב.

זוטשקא: בכל ריכוזי חסידות זוטשקא יציינו את השבת קודם ההילולא של האדמו"ר רבי נתן דוד מאמסנא זצ"ל החל ביום חמישי הקרוב, לרגל היארצייט האדמו"ר מזוטשקא ממונסי יפתח השבת בית מדרש תהילות דוד זוטשקא בעיר מונסי. כמו"כ האדמו"רים מזוטשקא ייערכו בליל שבת טיש וכן ייעברו בתפילת מוסף לפני התיבה.

זידיטשוב: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מזידיטשוב, עם בת הרה"צ רבי שלום פולק בן האדמו"ר מבערגסאז זצ"ל, תתקיים בהיכל כולל ברייש ברחוב יואל בבני ברק.

ספינקא: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מתולדות צבי דספינקא, בן לבנו הרב יואל זוסמן הורוויץ, חתן הרה"צ רבי משה ראטה הרב הצעיר קארלסבורג. בן גאב"ד קארלסבורג, תתקיים בבית המדרש תולדות צבי ספינקא בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

ספינקא: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מבית יצחק ספינקא, בן לבנו הרב מנדל הורוויץ חתן הרה"צ רבי משה אהרן רייך אב"ד פשווארסק אנטוורפן, תתקיים בבית המדרש תולדות צבי ספינקא בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין.

לעלוב: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מלעלוב בית שמש, עם בת האדמו"ר מלעלוב קרלין, תתקיים בבית המדרש לעלוב בית שמש.

קרעטשניף סיגעט: שבת השבע ברכות לנכד הרה"צ ר' יחיאל באבד אב"ד טארטיקוב, עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, בת לבנו הרה"צ רבי יחזקאל שרגא רוזנבוים אב"ד קרעטשניף סיגעט ויליאמסבורג, וחתן אב"ד האניפולי, תתקיים בבית המדרש קרעטשניף סיגעט בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

נאדבורנא באניא: האדמו"ר מנדבורנא באניא ישבות לראשונה בעיר בית שמש לרגל שמחת העליה לתורה לנכדו החתן יעקב יוסף, בן הרה"צ רבי שלמה זלמן לייפער, חתן הגר"י ניישלאס גאב"ד סערדאהלי, עם נכדת האדמו"ר מנדבורנה לונדון, בת לחתנו הרה"צ רבי יצחק מאיר באבד דומ"ץ ורב קנין תורה בי-ם, בן הגר"י באבד אב"ד בעלזא לונדון. התפילות והשולחנות יתקיימו באולמי אסטרייכר רחוב רשב"י 1. מעמד הבאגלייטן בשבת בבוקר תצא מאכסניית האדמו"ר מנאדבורנה באניא ברחוב מצפה רש"פ.

ספינקא: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא, חתן האדמו"ר מקרעטשניף, עם בת הגה"צ ר' ישראל שנייבלג אב"ד טשערנאוויץ ב"פ, בן האדמו"ר מטשערנאוויץ, חתן הגה"צ ר' פנחס שלום הגר זצ"ל אב"ד ויז'ניץ ב"פ בעל אור שלום, תתקיים בית המדרש בית שמואל צבי ספינקא אין וויליאמסבורג.

קאליב: האדמו"ר מקאליב ישבות בעיר בבית שמש לרגל שמחת השבת שבע ברכות בבית חמיו.

ליזענסק: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מלזיענסק, בן לבנו הרב חיים שיף, חתן האדמו"ר מאשלג, תתקיים בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

סלבודקה: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקה, בן לחתנו הגרב"צ חדש מראשי הישיבה, נכד הגאון הצדיק רבי נפתלי חדש משגיח ישיבת אור אלחנן, עם בת הגאון רבי יוסף קסלר.

מודיעין עילית: שבע שבע ברכות לרגל נישואי נכד זקן הפוסקים הגאון רבי משה שטרנבוך, בן לבנו הגאון רבי אשר שטרנבוך, עם הכלה בת משפחת הוכברגר מקרית ספר.

ארחות תורה: בבית הכנסת 'ארחות תורה' ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, יציינו השבת שנה למציאת ספרי התורה שנגנבו ונמצאו. בשבת בבוקר לאחר התפילה יתקיים קידושא רבא גם לרגל חנוכת ארון הקודש החדש.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

ברכת מזל טוב ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני לאירוסי נכדתו הבכורה, עם הבחור אלי כהן הלפרין מבחירי ישיבת 'נתיבות חכמה' - וולפסון.

ברכת מזל טוב לראש עיריית בני ברק אברהם רובינשטיין, לרגל שמחת הולדת הנכד בערב חג השבועות. 

ברכת מזל טוב לנגיד דן גרטלר לרגל שמחת נישואי בתו עם בן הגר"ח שחטר רב קהילות 'זכרון דוד' במודיעין עילית. 

ברכת מזל טוב למאיר אסחייק, נאמן ביתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, לרגל הולדת הבן בליל חג השבועות.

ברכת מזל טוב לתולי אונגר, המו"ל של המגזין 'די וואך' ורשת התקשורת בורו פארק 24 בארה"ב, לרגל שמחת הולדת בנו בכורו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב למשה זלושינסקי עוזרו של ח"כ משה גפני לרגל הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת

ברכת מזל טוב לאפרים שכטר, מנכ"ל מוסדות דז'יקוב-ויזניץ, לרגל שמחת הולדות בנו בשעה טובה ומצלחת.

ברכת מזל טוב לאשר לבי, רב בית החולים שניידר בפ"ת, ומראשי ארגון "ארחות יושר" לרגל הולדת הבן בשעה טובה, השלום זכר בבית המדרש אלכסנדר ברחוב מימון בבני ברק.

ברכת מזל טוב לאריה מונק מנכ"ל 'בית חם' לרגל שמחת נישואי בנו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לצביקה גולדמן, סמנכ"ל 'מובייל נתיב' וממפעילי חשמל כשר בשבת בבני ברק, לרגל הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לפישי ויזל, מנהל וראש אשכול 'לאומית' בבני ברק, לרגל שמחת אירוסי בתו, נכדת המשב"ק מויז'ניץ, זליג קורניצר, עם בן הבעל מנגן מויז'ניץ, חיים מאיר רוט.

 זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בהעלותך בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 19:07 | צאת שבת: 20:25 | ר"ת: 21:00

בני ברק - כניסת שבת: 19:22 | צאת שבת: 20:27 | ר"ת: 20:57

מודיעין עילית - כניסת שבת: 19:13 | צאת שבת: 20:26 | ר"ת: 20:59

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 19:07 | צאת שבת: 20:25 | ר"ת: 21:00

חיפה - כניסת שבת: 19:16 | צאת שבת: 20:29| ר"ת: 20:57

אשדוד - כניסת שבת: 19:22 | צאת שבת: 20:27 ר"ת 20:57

צפת - כניסת שבת: 19:17 | צאת שבת: 20:28| ר"ת: 21:02

תל אביב -כניסת שבת: 19:22 | צאת שבת: 20:28 | ר"ת: 21:02

באר שבע - כניסת שבת: 19:23 | צאת שבת: 20:26 | ר"ת: 21:02

ניו יורק - כניסת שבת: 20:05 צאת שבת: 21:14

לונדון - כניסת שבת: 20:58| צאת שבת: 22:26

אנטוורפן - כניסת שבת: 21:35| צאת שבת: 23:05

ציריך - כניסת שבת: 21:05 | צאת שבת: 22:25

פאריז - כניסת שבת: 21:31| צאת שבת: 22:56

מוסקבה - כניסת שבת: 20:49| צאת שבת: 22:45

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-601

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;