1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. אנ"ש

רבני העיר התכנסו והכריעו: לא יותר מ-40 מתפללים בבית הכנסת

רבני העיר, ראשי הישיבות וגדולי ההוראה התכנסו לכנס חירום מיוחד בבני ברק בעקבות העלייה בתחלואה וחידדו הוראות והנחיות לתושבי העיר | "הוכח הדבר שכל מקום שיש רפיון בכללים יש נדבקים רבים, זלזול בהנחיות יגרום ח"ו אסון נורא על עולם התורה ועלול להיות דיני נפשות"

משה ויסברגי' תמוז תש"פ 02/07/2020 07:33

כינוס חירום בעקבות הזינוק בתחלואה מנין תפילה ברחוב מנין תפילה ברחוב צילום: Aharon Krohn/Flash90

כינוס מיוחד ודיון חירום של רבני העיר בני ברק, ראשי הישיבות וגדולי ההוראה ורבני השכונות התקיים אמש (רביעי) בזעקה חמורה וקבלת הכרעות הלכתיות לאור מצב התחלואה בעיר.

האסיפה הדחופה שנערכה תחת הכותרת "בנפשנו הדבר", התקיימה ביוזמת עיריית בני ברק נוכח היקפי התחלואה המדאיגים בעיר, והתקיימה באולם רחב ידיים תוך שמירה על הנחיות הבריאות.

את הכינוס פתח הגאון רבי שמעון בעדני בפרץ בבכי תמרורים על חומרת המצב, על גודל האחריות ועל היותנו דור יתום כאשר צרות רבות ורעות אלו מונחים לפתחו של עם עני ואביון ואין לנו כהן גדול וסנהדרין לדעת בשל מה הסער הזה. בדבריו עורר על חובת הזהירות באופן ברור ונוקב, "בא אלי הורה ואמר כי בישיבה של בנו הורו שאפשר לשבת בשיעור ללא מסכה, אמרתי לו באופן ברור: אתה חייב להוציא את בנך מהישיבה! זה זלזול בדיני נפשות ואין שום היתר לזה! שמעתי על יהודי ירא שמים שנטל סנדקאות אך ללא מסכה, מי יכול להתיר דבר כזה? מי יכול להקל בדיני נפשות? הלא דאורייתא הוא! הוא אינו חושש? אבל התורה הקדושה חוששת!".

דברים חוצבים על חובת האחריות נשא ראש ישיבת אורחות תורה הגאון רבי ברוך דב דסקין, שאמר: "באנו הנה לזעוק. אנשים צריכים לדעת שכל מי שהולך ללא מסכה זו אחריות על כל עולם התורה. אנו מגיעים ח"ו למצב שנצטרך לסגור את כל מוסדות התורה ובתי הכנסיות, האם הציבור אינו מבין שח"ו אנו צועדים למקום זה? יהודי אחד המזלזל שיידע בנפשו כי זו אחריות על כל עולם התורה, על בתי מדרשות, תלמודי תורה וישיבות, מי יכול לקחת על כתפיו אסון כזה? על זה התכנסנו היום לומר דבר זה שייך לכל יהודי מאמין איזה היתר או אמירת 'שלום עלי נפשי' שייך בזה? "צריך לדעת כי כאשר ח"ו נגיע למצב של סגר, ייתכן שלא נוכל להתנגד כי יהיה זה אכן מצב של פיקוח נפש. ח"ו אנו בידינו יכולים להביא על עצמנו מצב כזה!".

הדיין הגר"י סילמן אמר בדבריו כי "צריך לומר לציבור בבירור, על פי שולחן ערוך המצב היום יותר חמור מספק פיקוח נפש, זהו פיקוח נפש גמור. מי שמזלזל בשמירת ההנחיות מסכן את חייו וחיי אחרים והוא בגדר פושע. ללא כל ספק, מי שמקל ראש הוא אויב התורה הקדושה ולומדיה כיון שהוא מביא נזק ברור לרבים, אין שום היתר בכל סעיפי השולחן ערוך שלא ללכת עם מסכה או להקפיד על הכללים, דבר זה צריך לאומרו כאן היום בבירור".

המרא דאתרא הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, נשא דברים מיוחדים על חובת הזהירות בבתי המדרשות ובחובה הכפולה על כבוד הורינו ומידת האחריות של כל אדם על אנשי ביתו: "אנשים לפעמים חשים רפיון, אך צריך לדעת שקולא בזה היא איום על הכלל, על בתי המדרשות" הצעדים שייאמרו בזה הינם חובת השעה מדין תורה והינם באחריות וצער הלב לנוכח צרתן של ישראל".

בדבריו קרא הגרחי"א לנדא לחזק את אמון הציבור על ידי פורום של רבני העיר ועימם הרופאים לדון ולהוראות לציבור בהתאם לזה.

הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, רב העיר, הרחיב על חובת האחריות, ש"יחד עם חובת התפילה הראויה לשעה זו כאשר ישראל נתונים בצרה, צריך לדעת שאין מקום להקל בדברים אלו ובתקנות, מסכה בוודאי קשה ואינה נוחה, אך הינה מגדרי שמירת הגוף ואין מי שיוכל להקל בזה. המקל בזה הוא אחראי באופן ברור להכניס אחרים לבידוד וכל הנזק הנורא הנגרם בזה לגוף ונפש, הכל שייך לאותו אדם בזלזול שלו".

הרב ד"ר משולם הרט הסביר על השפעות הנגיף כאשר בניגוד לטעות רווחת בציבור, הרי שהנגיף מסוכן גם לילדים והשפעותיו מורכבות. הנגיף נשאר בגוף והשפעותיו מורכבות מאוד, לא מדובר בשפעת כפי שיש מי שנטו פעם לחשוב, חובת הזהירות כפולה ומכופלת.

את כנס החירום סיים האלוף (במיל') רוני נומה שמתנדב לסייע לעיר בתקופת החירום, ומהווה גורם מקצועי מוביל בריכוז פעילות הבלימה של ההתפשטות החוזרת של המגפה בעיר התורה. האלוף נומה הציג בפני המשתתפים החשובים את הנתונים הפנימיים של קצב ההדבקה והתחלואה. פירוט הנתונים המעמיק, כלל פילוחים וחיתוכים שונים של מעגלי הדבקה ומקורות הדבקה, נקודות של צבר תחלואה.

מן הנתונים שהוצגו בכינוס הסגור עלתה דאגה רבה ועיקרה בשל הזינוק החד משמעי של תחלואה במקומות מרובי קהל וריכוזים צפופים במיוחד, ולמרבה הצער מנתוני ההדבקה במוסדות התורה והחינוך, בתי כנסת ובתי מדרש ואולמות אירועים.

בדבריו אמר האלוף נומה, כי הנתונים הדמוגרפיים של העיר הינם נתון יסוד רב משמעות. לדבריו, הצפיפות הרבה הינה מקדם הדבקה ותחלואה חסר תקדים. בין הנתונים שהציג האלוף על ריכוז האוכלוסיה הגבוה בעיר שנחשבת לצפופה ביותר בישראל, הוא הראה כי בכל בניין מגורים בעיר מתגוררים בממוצע 150 ילדים כ"י, נתון הממחיש את גודל האחריות.

את הנתונים סיכם מנהל החמ"ל העירוני רו"ח אריק אדלר בניתוח משמעות הנתונים, כי אם לא ינקטו מעשים מיידיים לבלימת ההתפשטות, קצב ההדבקה עלול להיות גבוה בהרבה לדבריו המיפוי של הרחובות הבעייתיים והאזורים שמוגדרים אדומים מצביע באופן וודאי על כך שבכל איזור בו זוהתה התרופפות בשמירה על הוראות הבריאות, בכינוסי ציבור ומוסדות, מזוהה התפרצות של תחלואה.

לאחר שיח ודיון בין הרבנים סביב השולחן, הם חתמו על שורה של הוראות לציבור שיפורסמו ביממה הקרובה ברחבי העיר.

להלן המכתב המלא ובו החלטות הכינוס:

ביראה ובדאגה אנו נושאים עינינו באחריות לשלומם של אלפי תושבי עירנו, כאשר מספר החולים מאמיר וסכנת חיים מרובה וברורה יש בזה.

וכבר הורנו חכמים דעת תורנו הקדושה כי הכל נדחה מפני פיקוח נפש, ואף בלא דברי הרופאים אנו מחויבים לנהוג כן כי כן הוא פסק תורנו הקדושה.

וכבר הובאו לפנינו נתוני ההדבקה המלאים, אנו מורים ופוסקים בהוראה ברורה.

א. החל מהיום ליל חמישי לפרשת בלק ועד לשבת הבאה (פר' פנחס), מנייני התפילה בבתי המדרשות והיכלי התורה, יהיו במנייני תפילה של עד ארבעים מתפללים ולא יותר, הן בחול הן בשבת.

ב. בהתניה כפולה ובהן קודם ללאו, מנייני התפילה יתקיימו בהקפדה ברורה על שמירת מרחק ועטית מסכות באופן מלא על ידי כל המתפללים ללא יוצא מן הכלל, הן בחול והן בשבת ללא שום הוראת היתר.

ג. חובת עטיית מסכה היא בעטייה מלאה כנדרש בכיסוי מלא כהוראות הרופאים, לא במגיני שקף, ולא בלבישה לחצאין. מי שאינו מסוגל בזה – לא יבוא לבית הכנסת. חס ושלום עוון בידו ואינו מצטרף לתפילת הרבים.

ד. הרשות לקיים מניין גדול יותר, הינה אך ורק בשטח פתוח וברחובה של עיר, בהקפדה ברורה על כל הנ"ל, כי לא שיננו הוראתנו אלא במספר המתפללים בלבד.

ה. תושבי העיר בני שבעים שנה, יזהרו בזה באופן כפול ומכופל ויעדיפו מניין במקום פתוח. על גבאי בתי המדרשות שיש בהם מתפללים בגיל זה, לדעת כי זלזול בהוראות ובתנאים שכתבנו, הינו חס ושלום סכנת חיים וגורם לסכנת נפשות, וחס ושלום עוון תלוי בראשם ה"י.

ו. כל מי שאינו חש בטוב בכל צורה שהיא (אף שלא בתסמינים הנ"ל), חייב לשהות בביתו בכל חומר הדין עד שיהא ברור ללא חום וללא כל התסמינים הידועים.

ז. כל מי שחש באחד מהתסמינים, חייב לשהות בבידוד מלא ומוחלט בהפרדה מכל בני ביתו, ללא יציאה מהבית גם לא לרגע אחד.

ח. מי שאחד מבני ביתו שוהה בבידוד בשל חשש חולי, אם אינו שוהה בחדר נפרד – אסור לכל בני הבית לצאת, ודינם כדינו שלו.

ט. חוב ברור להתפנות למלונית במקום חולי בהתאם להנחיות הרבנים, בכדי שח"ו לא יהא הוא גורם ברעתם של אחרים.

י. על כל בתי החנוך, תלמודי התורה והישיבות להקפיד על כל הכללים בהקפדה כפולה ומוכפלת, כי אחריות לשום רבים על ראשם, ומי שאינו מסוגל לעמוד בזה – אסור לו ללמד לרבים ולפתוח את מקום הנ"ל.

יא. יוקם מערך של פיקוח הדוק על כל הישיבות, בשותפות רופאים וראשי הקהילות, ומוסד וישיבה שלא יעמדו בזה, ייסגרו בכאב רב אך באחריות לחיי נפשות רבות.

יב. אנו שבים בקריאה ואזהרה לבעלי שמחה, לקיים הכל באחריות ועל פי כל הכללים, בעטיית מסכות ומיעוט מספר המשתתפים. ללא ריקודים בלחיצת יד וכו' – כי סכנה ברורה היא, ולא בשמחה זו חפץ ד'. ושמחה שהיא בגדרי הזהירות יש בה סייעתא דשמיא ויזכו לשלום וברכה באהלם.

יג. קשישים ומבוגרים, ישתדלו שלא לצאת לשמחות שלא לצורך והכרח. ובשמחת צאצאיהם, ישהו בריחוק גדול ובהקפדה וזהירות ברורה.

יד. יוקם צוות מיוחד בין מורי ההוראה ומומחי רפואה, לדון בשאלות למעשה הנוגעות למעשה וענייני הלכה כרוכים בהם.

"הננו תפילה ותחינה לעם ד' כי יפילו תחנונים לפני שוכן מעונה, כי חוס על דל ואביון ונפש יושיע, ויסר מעלינו דבר ומגפה ואך שלו' ישכון באהלינו", מסיימים הרבנים את מכתבם.

כנס חירום בבני ברק כנס חירום בבני ברק צילום: שוקי לרר

כנס חירום בבני ברק כנס חירום בבני ברק צילום: שוקי לרר

כנס חירום בבני ברק כנס חירום בבני ברק צילום: שוקי לרר

כנס חירום בבני ברק כנס חירום בבני ברק צילום: שוקי לרר

כנס חירום בבני ברק כנס חירום בבני ברק צילום: שוקי לרר

כנס חירום בבני ברק כנס חירום בבני ברק צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;