1. עמוד הבית
 2. יהדות
 3. הלכה

לאור ריבוי המניינים: הגר"מ גריינמן בהדרכה מיוחדת בהלכות שופר

לאור ההגבלות וריבוי המניינים בחצרות הבתים ובבתי הכנסיות יצא הגר"מ גריינמן במכתב מיוחד, בו הוא מבאר את דעת דודו בעל החזו"א זיע"א בהלכות שופר • "ובלשון זה אמר לי מרן זללה"ה... ופירושו שלא יעשה השברים-תרועה אוטו אוטו אוטוטו אלא יעשה אוטו אוטו אוטו טוטוטו" 

אהרן מילר, כ"ו אלול תש"פ 15/09/2020 11:56

"אוטו אוטו אוטוטו" הגאון רבי מאיר גריינמן הגאון רבי מאיר גריינמן צילום: שוקי לרר

לקראת ימי ראש השנה, ולאור ההגבלות וההנחיות עקב נגיף הקורונה המשתולל בעולם. ישנה התעוררות בציבור לקיים בעצמם את מצוות 'תקיעת שופר'. לאור זה יוצא הגאון רבי מאיר גריינימן במכתב מיוחד בו מבהיר את דיוקי תקיעת השופר על פי פסקי דודו מרן החזו"א.

וזה לשון המכתב: אחדשה"ט וש"ת כיאות על דבר תקיעות דמיושב שהמנהג לעשות השברים תרועה בנשימה אחת [וכ"כ בחזו"א סו"ס קל"ו שכן נכון לעשות], וכתב בחזו"א שם סק"א דהיינו שיריע מתוך השבר, ושיהא כח אחד, וכתבתי באמיו"ש ר"ה בשמו ז"ל שלא יעשה אותם ביחד ממש בקול אחד נמשך, אלא צריך שיהיו מובדלים השברים מהתרועה, וכמו שיתבאר לקמן.

ויש שהבינו מזה שהכוונה להפסיק הפסק כל שהו, הדבר טעות, דלהדיה כתב מרן ז"ל דאין להפסיק ביניהם כלל, והרי כתבתי להדיא שצריך לעשות אותם בתכיפות בלי להמתין איזה זמן ביניהם, וזה לשון מרן ז"ל בסק"ב שם ולדעת הרמב"ן והרא"ש אין מפסיקין את הקול כלל ודיעבד פסול אפי' בהפסקה מועטת ע"כ, ומה שכתבתי שלא יעשה אותם בקול אחד נמשך, הכונה שלא לערב הקולות אלא שיהא ניכר שמסתיימים השברים ומתחלת התרועה, ובלשון זה אמר לי מרן זללה"ה דאף שצריך בלא הפסק כלל מ"מ צריך לגמור השברים ואח"כ להתחיל התרועה ע"כ, כלומר שלא ישמע השבר האחרון של השברים מתחבר עם התרומיט הראשון של התרועה, דהיינו שלא יעשה השברים-תרועה אוטו אוטו אוטוטו אלא יעשה אוטו אוטו אןטו טוטוטו, אבקש את כת"ר שליט"א לפרסם הדבר בשמי.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכבוד תורתו ולהנלווים אליו, מאיר בהגר"ש זללה"ה גריינימן, מו"ש פ' נצו"י כ"ד אלול ה'תש"פ.

המכתב של הגר"מ גריינימן

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. אי אפשר לעשות בתקיעת שופר אוטו. אוטו, אוטו,  


  • גם אתה צודק 

   מאן דהו

 2. מרן הגר"ח קנייבסקי חולק עליו.  

  חזונישניק.

 3. ויכוח גדול בין תלמידי החזו"א  (ל”ת)


;