1. עמוד הבית
  2. נשים
  3. רוחניות

אמא יקרה: התפקידים החשובים שלך לפני היום הקדוש

ההכנה המופלאה ליום הכיפורים • הרבנית חגית שירה עם מסר מחזק ומעורר על: מהם התפקידים שלך כאמא או אישה? מהם 10 הסגולות הנפלאות בהדלקת הנרות ביום הכיפורים? ומהם הזמנים הטובים לבקשה ותפילות אישיות? • הכל על יום הכיפורים מהצד הנשי

חגית שירה, ו' תשרי תשפ"א 24/09/2020 23:54

יום כיפור מהצד הנשי חסידי ברסלב בדרכם לאומן בשנים עברו חסידי ברסלב בדרכם לאומן בשנים עברו צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הכנה מופלאה ליום הכיפורים.

כתב רבי חיים פלאג'י : "מי שאינו מעביר שנאה מלבו ביום הכיפורים, אין תפילתו נשמעת ואינה מתקבלת..." ולכן חשוב מאוד להיזהר ולהתפייס עם כל אדם בערב יום הכיפורים ולהסיר שנאה מהלב. טוב לתת צדקה בערב יום הכיפורים "וצדקה תציל ממוות"

מצווה גדולה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים וכל האוכל בו נחשב לו כאילו התענה תשיעי ועשירי...  כמה לאכול? כפול! כפול ממה שאת רגילה ביום רגיל, והגאון הרב מוצפי אומר – חמש סעודות בפת ובברכת המזון. תדעי לך, האכילה הזו מענה את הנשמה - אכילה היא עינוי לנשמה. צום הוא עינוי לגוף.

וכך על ידי האכילה בתשיעי הנשמה מתענה ומתכפר לה ועל ידי הצום בעשירי הגוף מתענה ומתכפר לו. אכלי בשמחה וזכרי שכל לעיסה ולעיסה היא מצווה גדולה.

חשוב שהאיש יגיע לבית הכנסת עטוף בטלית צחה, נקיה ומהודרת ובכך לקיים "זה אלי ואנווהו" .  גנות ובושה ללבוש בגדים נאים ויפים וטלית חלילה בלויה, מלוכלכת או קרועה שהמתעטף בה ילבש בושה וכלימה. זה התפקיד שלך אישה, להקפיד לכבס את הטליתות של הבעל והבנים ולהכין אותם כראוי לקראת היום הקדוש ושכרך גדול מאוד.

דאגי למחזור שלם ונאה ואפילו חדש ובכריכה יפה וכך כותב רבי חיים פלאג'י: "היטב חרה לי על כמה בני אדם דמוציאין ממון רב להיות מתעטפים לבנים ובגדים יקרים, ואינם נותנים ליבם לקנות מחזור ראש השנה ויום הכיפורים לקיים "זה אלי ואנווהו", וכמה תועלת נמשך מזה לכוונת התפילה בסידור נאה.

תפילת מנחה בערב יום כיפור מעלתה גדולה עד מאוד ויש בה ווידוי שחשוב לומר אותו לאט מילה במילה ובדמעות, טוב להתפלל תפילת מנחה מיד לאחר חצות היום.

לסעודה מפסקת ערכי שולחן כמו לכבוד שבת, מפה יפה ולחם משנה עם כיסוי, נוהגים להטביל את פרוסת המוציא בסוכר לסימן טוב. סעודה זו מתקנת את כל האכילות האסורות שאכלת כל השנה.  טוב לומר דברי תורה בסעודה מפסקת.

אמא יקרה שעה זו היא יקרה עד מאוד והלבבות פתוחים,

תפקידך אמא להכניס אווירה של חרדת קודש בבית, שירגישו בך שזה יום גדול ולא פשוט. זה הזמן שאבא יברך את ילדיו בדמעות ועיקר הברכה שילכו בדרך הישר ותהיה יראת השם על פניהם. ביום הזה בירך יעקב אבינו עליו השלום את מנשה ואפרים וזוהי שעה גדולה והברכה מתקבלת ברצון.  גם את אמא, הניחי שתי ידיים על ראש ילדייך וברכי אותם בקול. ככל שהאווירה תהיה יותר רוחנית -  כך הברכה תעשה יותר רושם על הילדים.

"לקדוש השם מכובד" זה יום הכיפורים. "על כן באורים כבדו בהשם" זה האור שבו נכבד את הבית ואת בית הכנסת ביום הכיפורים. אמר הקדוש ברוך הוא: הדליקו לפני נרות כדי שאשמור את נשמתכם המשולה בנר..."

עשר סגולות אמרו חז"ל בהדלקת מאורות ביום הכיפורים:

א. מזלו עולה

ב. זוכה לבנים חכמים

ג. ניצל משמד

ד. הקב"ה שומר נשמתו

ה. אין השטן יכול לקטרג עליו

ו. מאיר קרנו ומזלו

ז. מעשה ידיו מתברכים

ח. גדולה היא מהקורבנות

ט. מכבד השם יתברך

י. כאילו הדליק מנורה בבית המקדש

מדהים!

כמה מעלות בנרות. אז מה עושים? מביאים נרות לבית הכנסת אחרי תפילת המנחה, הגבאי כבר ידע איפה ואיך להדליקם. טוב לתרום כסף לתשלום החשמל לבית הכנסת. ובבית, בבית הדליקי נרות לכבוד היום הקדוש וברכי: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים".  הוסיפי אור והאירי ביתך ומזלך.

כבדי את היום הקדוש בבית נקי ומצוחצח, מצעים נאים ומפות לבנות. סגולה עצומה לנקות בית כנסת ולצחצח אותו לקראת יום הכיפורים

ערכי שולחן במפה יפה לכבוד יום הכיפורים הנקרא "שבת שבתון", הניחי ספרי קודש במקום החלות וכסי אותם במפת החלות שלך

שכר גדול יקבל האדם על עצם שמחתו שזכה להיות יהודי ולעבור את עצם יום הכיפורים. יש שכר על השמחה!

כמו בתוספת שבת קבלי עלייך תוספת יום הכיפורים רבע שעה לפני השקיעה ואמרי: "הריני מקבלת עלי מעתה ומעכשיו קדושת יום הכיפורים"  תוספת זו היא מצוות עשה מדאורייתא וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמיים

אל תשכחי להשאיר נר דולק להבדלה.

"לך אלי תשוקתי" הוא פיוט נורא היורד עד חדרי בטן ומעורר נפש האדם להדבק בבורא יתברך שמו, את הפיוט הזה חיבר רבי יהודה הלוי ז"ל והוא כולו ווידוי. מתחילים לומר אותו מבעוד יום ונכנסים איתו ליום הכיפורים ובכך מחברים את יום התשיעי והעשירי בווידוי ובדמעות. אמרי פיוט זה בניגון ובהכנעה ואם יורדות לך דמעות רחצי את מצחך בדמעותייך וכווני: "מחה חטאי בדמעתי..."

פתיחת היום הקדוש, יום הכיפורים, הוא בתפילת כל נדרי – ובעל ה "יסוד ושורש העבודה" כתב, כי ראוי לקנות את פתיחת ארון הקדוש לפני תפילת כל נדרי בדמים מרובים. סיפר האור החיים הקדוש זצ"ל שפעם אחד מן הגבירים קנה לו "כל נדרי" "ובשעה שפתחתי, ההיכל היה ממש בעיני כפתיחת שערי גן עדן", התבטא. כאשר מוציאים ספר תורה לתפילת "כל נדרי" שלחי אליו שבע נשיקות ויש בזה סודות גדולים ועצומים מאוד. ובשעה שהספר עומד לפנייך התוודי בשקט על חטאייך.

בשעת כל נדרי בכיה גדולה באה לעולם מפני שהקדוש ברוך הוא וכל פמליא של מעלה יורדים לעולם ואין שום מקום בעולם שיוכל לסבול את קדושתם על כן בא הבכי ששוטף את זוהמת העולם.

את תפילת ערבית של יום הכיפורים התפללי בכוונה עצומה מפני שבשעה זו עולה השכינה למקום עליון ויש בזה סודות גדולים,  בקריאת שמע אמרי: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בקול רם – היום אנחנו דומים למלאכי השרת.

ביום הכיפורים מתוודים עשרה ווידויים כנגד עשר הפעמים שבהם היה הכהן הגדול מזכיר את שם השם ביום הכיפורים, וכנגד עשרה קדושות שהיה מתקדש וכנגד יום העשור שהוא קודש קודשים.

ביום הכיפורים אומרים כו' פעמים את יג' מידות של רחמים כמנין שם הוי"ה - בערבית חמש פעמים. בשחרית חמש פעמים. במוסף שש פעמים. במנחה שש פעמים ובנעילה שלוש פעמים. האר"י הקדוש גילה לנו כי בשושנה ישנם יג' עלים כנגד יג' מידות של רחמים, בכל פעם זכרי, זו שושנה, שושנת הרחמים והאהבה - דודי לי ואני לו הרועה בשושנים, נמשלה כנסת ישראל לשושנה (זוהר) יפה פורחת בין האומות, כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות

בליל יום הכיפורים לאחר תפילת ערבית טוב לומר את כל ספר התהילים.

נשמי עמוק את אווירת היום הזה אל תוך ריאותייך. מסופר על ר' שלום מבעלזא, שבשנה אחת נשם עמוק, ומשמשו שהיה חרד לשלומו ובדק במה העניין, אמר לו ר' שלמה שהוא מרגיש טוב, רק שהוא נושם עמוק בכדי שהאוויר מקדושת היום ייכנס אל תוך ריאותיו.

בבוקר טלי ידייך עד קשרי אצבעותייך מפני שאין שורה ביום הזה רוח רעה כל כך.

העיקר בתפילות יום הכיפורים היא תפילת העמידה.  בתפילתך את עולה מדרגה לדרגה. תפילת העמידה היא שיאה של התפילה והשער הנפתח בפנייך בתפילה זו הוא השער העליון וכעת את בעולם האצילות. בשעה זו את עומדת לפני השכינה הקדושה ידיעה זו היא הכוונה העיקרית בתפילה תדמי בליבך כאילו את מלאך כך כותב החפץ חיים וסלקי מליבך כל מחשבה זרה.

הביטי בסידור ואל תרימי את עינייך באמצע התפילה וכך כותב הזוהר: "וצריך לכסות ראשו כמי שעומד לפני המלך, וצריך לכסות עיניו כדי שלא יסתכל בשכינה... " מסביר הזוהר וכי איך אפשר להסתכל בשכינה? אלא שתדעי שבשעת תפילת העמידה ודאי שהשכינה עומדת לפנייך ואם את מרימה את עינייך מהסידור את מסתכלת ומזלזלת בשכינה חלילה. לכן בתפילת העמידה הקפידי להביט בסידור או לעצום את עינייך. זכרי, הכוונה העיקרית בתפילה היא לזכור בכל רגע ורגע כי את עומדת לפניה, לפני השכינה הקדושה.

תפילת מוסף של יום כיפור היא תפילה חשובה עד מאוד שמשאירה ריח מתוק לכל השנה. מזכירים במוסף את נדב ואביהו, וכתוב שמי שמזילה דמעה על נדב ואביהו בזמן הזה - לא תראה במיתת בניה חס ושלום.

בקדושת מוסף, תכווני בתיבת "איה" ותבקשי שלוש בקשות בליבך: בקשי בנים ובנות עובדי השם. בקשי עושר שתוכלי לעבוד את השם בנחת. בקשי לזכות לרוח הקודש ולחיי העולם הבא, אומר האר"י הקדוש – וימלאו לך אחת משלושתן.

במוסף אנחנו קוראים חצי "עלינו לשבח" במילים "הוא אלוהינו ואין עוד אחר" כווני חזק שאין עוד שום כוח בעולם ואת מאמינה אך ורק בקדוש ברוך הוא זוהי סגולה שכל השנה תפילתך תתקבל.

בשעת "סדר העבודה" פותחים את שערי ההיכל, ושעה זו היא כמו פתיחת ההיכל ביום הכיפורים בבית המקדש. את סדר העבודה חיבר הכהן הגדול הראשון  שהיה בבית המקדש השני ושמו יוסי בן יוסי.  זה הזמן לעורר את הלבבות שירעדו ויבקשו על בית המקדש, על הבית הגדול והקדוש שייבנה במהרה.

תפילת מנחה ביום הכיפורים היא עת רצון גדולה עד מאוד וטוב להזכיר בה את "העקדה" שעל פי המדרש ביום הקדוש הזה בשעת המנחה הייתה העקדה של יצחק אבינו עליו השלום. ההפטרה בתפילת מנחה היא הפטרת יונה,  הפטרת יונה יש בה כוח תשובה ויונה הנביא משול לנשמת האדם ורב החובל משול ליצר הטוב המזרז את האדם : "מה לך נרדם... קום קרא אל אלהיך..." ופשוט להבין מהפטרת יונה שאין לאדם לאין לברוח מפני הקדוש ברוך הוא.

תפילת הנעילה: אומר הזוהר הקדוש שיש חלון אחד ברקיע, בשמיים למעלה והוא פתוח רק פעם אחת בשנה למשך חצי שעה בלבד. ומתי? חצי שעה לפני סיום יום הכיפורים.  נצלי את חלון ההזדמנויות הזה וזכרי: יש קונה עולמו בשעה אחת!

קבלי קבלה קטנה וחזרי בתשובה מעבירה אחת ובכך הכריעי את הכף לזכות. כל התכלית של עשרת ימי תשובה, הוא יום הכיפורים, ותכלית יום הכיפורים היא תפילת הנעילה. בשעת הנעילה, אומר לך הקב"ה: "כל היום היינו בציבור, ועכשיו, בדקות האלה אנחנו לבד, רק אני ואת, בואי ניכנס לחדר מיוחד וננעל את הדלת".

בנעילה, את מתייחדת עם הקדוש ברוך הוא ואת יכולה לבקש כל מה שאת רוצה. זה זמן ששובר את כל המנעולים כל מה שנעול וסגור לך, עכשיו  – הכל נפתח.

גם ה' מבקש ממך משהו בזמן הזה. הוא מבקש שתמלאי את תפקידך ואת ייעודך בעולם. נעילה, זה הזמן בו מאירה לך השליחות המיוחדת שלך בעולם.

אומר הרמח"ל: "כי בשעת שקיעת החמה של יום הכיפורים הקדוש פורש ה' את טליתו על כלל ישראל ומחביא אותנו תחת כנפי השכינה" תפילת נעילה, אלה רגעים כל כך קצרים, כשמעל ראשך פרושה הטלית הגדולה ביותר בעולם - הטלית של ה', כמו טל שמחייה ומרפא גן נעול.

את כמו גן כל כך יפה שה' שומר עליו ונועל אותו, הוא משקה אותך ומפריח בך את כל התקוות. גם את חייבת טל ברגעים האלה, את חייבת דמעות בנעילה.

"אל נורא עלילה" - בקשי שלא תהיה לך השנה שום עלילה חס ושלום, רק שיגרה יפה ומבורכת, שיגרה שתופרע רק בשמחות ובבשורות טובות

"המצא לנו מחילה" – כמו שמצא ה' למנשה, שהיה חוטא ומחטיא, ולא הייתה שום עבודה זרה שלא עבד וחטא שלא חטא. פעם אחת כשהיה בצרה וכמעט נשרף, קרא לכל העבודות זרות שבעולם ולא נענה, ורק בסוף זעק אל ה' מקירות ליבו, "ה' אם אתה אמת – תענה לי".

זעקתו עשתה רעש גדול בשמים, והמלאכים שידעו את רוע מעלליו, סגרו את כל החלונות ושערי השמים בכדי שתפילתו לא תיענה, כי ידעו עד כמה ה' רחמן. באותה שעה, חפר לו הקדוש ברוך הוא מחילה נסתרת וצדדית, מחילה מעל הטבע, מחוץ למסגרת, קיבל תשובתו והציל אותו.

לפעמים, אין אור בקצה המנהרה. בדרך הטבע הכל נראה אבוד. זכרי, גם כשהכל נראה אבוד, יש ה', והוא ברחמיו יכול להמציא לך מחילה צדדית ונסתרת ולהושיע אותך כנגד כל הסיכויים

שבע פעמים קורא השליח ציבור "ה' הוא האלוקים" ובכל פעם כשאת עונה אחריו את מלווה את הקב"ה לכסא הכבוד כך אומר האר"י הקדוש – בכל פעם את עולה רקיע אחד. בפעם השביעית את מושיבה את ה' על כסאו וזה זמן אדיר לבקש בקשות, זה זמן מאוד קצר, לכן עדיף לכתוב בדף מסודר כל מה שאת צריכה ולבקש.

לאחר תקיעת שופר של נעילה – ברכי והתברכי – הפה שלך והפיות של כל ישראל מכופרים. וברכות מפה מכופר הם יקרות – שוב, ברכי והתברכי ... הברכות האלה ילוו אותך לכל השנה.

זהו, השער ננעל ואת נפרדת מימים כל כך קרובים – ה' נפרד ממך וברגע הפרידה כראוי למלך, הוא מגיש לך הזמנה – הזמנה לשבוע שלם ב"בית מרפא ומרגוע".

שם, אני ארפא את הלב שלך. שם, אני ארפא את הנשמה שלך. שם, אני אתן לך הרבה כוח ומשם תאספי אוצרות ויהלומים לכל השנה.

בברכת גמר חתימה טובה – חגית שירה

מעוניינת לשתף אותנו בתוכן מעניין? שלחי לנו הודעה בוואטסאפ - 0583288642
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. ואל תשכחי את תפקידך העיקרי  

    אמא לילדים

  2. אמא לקטנטנים  


;