1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת 'חזון איש' ושבת 'אבי עזרי' • כל אירועי וזמני השבת

בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת לך-לך תשפ"א בארץ ובעולם

משה ויסברג, י"ב חשון תשפ"א 30/10/2020 09:40

פרשת לך לך הגראמ"מ שך זצ"ל/החזון איש זצ"ל הגראמ"מ שך זצ"ל/החזון איש זצ"ל צילום: שוקי לרר/ויקיפדיה

חזון איש- אבי עזרי: ‬השבת מציינים בעולם התורה את שבת 'חזון איש' 'אבי עזרי' לרגל יום היארצייט שחל בשבוע הבא של מרנן בעל ה'חזון איש' זצ"ל ובעל ה'אבי עזרי' הגראמ"מ שך זצ"ל, בבתי הכנסת ובתי המדרשות יעלו את זכרם של גדולי הדור בשיעורים ושיחות חיזוק.

בריסק: גם השבת יימשכו התפילות לשלומו ולרפואתו של ראש ישיבת בריסק וזקן ראשי הישיבות בדורנו הגאון רבי משולם דוד בן אלטע הענדל סולובייצ'יק הזקוק לרחמי שמים מרובים. 

תימן: לרגל יום השנה השני להסתלקותו של רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן, הגאון הרב שלמה קורח זצ"ל, תתקיים שבת זיכרון 'עריכת השולחן' בקהילות תימן ברחבי הארץ בו ילמדו בספריו ובדברי תורתו. ביום ראשון יעלו לקברו בבית העלמין סנהדריה בירושלים כפי הנחיות משרד הבריאות, שידור חי יועבר באמצעים הטכנולוגים השונים.

רכסים: הגאון רבי ראובן אלבז ראש ישיבת 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה ישבות ברכסים, במהלך השבת ימסור שיעורים ושיחות, בליל שבת ימסור דרשה באהל בית הכנסת 'אהל משה' בשכונת בנה ביתך. 

שמחת בית ויז'ניץ: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מויז'ניץ, בן לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, בן לבנו הרב נחום אפרים הגר, תתקיים בלייקווד, לרגל השמחה ישבות הסבא הרה"צ רבי חיים מאיר הגר בלייקווד, התפילות יתקיימו בבית המדרש אמרי חיים ויז'ניץ ה'באטע' וסעודה שלישית יתקיימו באולמי אסטרייה.

שמחת בית סלונים: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מסלונים, בן לבנן הרה"ג רבי מאיר ברזובסקי ר"מ בישיב"ק סלונים בביתר, עם בת הרב ישראל דוד כהן, תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים רחוב סלנט בשכונת מאה שערים בירושלים.

שמחת בית טשערנוביל - רחמסטריווקא  - טשעבין: שמחת השלום לנין האדמו"ר מטשערנוביל, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן טווערסקי אב"ד טשערנוביל בירושלים, חתן הרה"צ מרדכי טווערסקי זצ"ל, בן האדמו"ר מרחמסטריווקא, בן לחתנו הרב דוב בעריש שניאורסון, נכד הרה"צ רבי משה יוסף שניאורסון ראש ישיבת טשעבין, בן לבנו הגאון רבי שמואל דוד שניאורסון, חתן הרה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, תתקיים בבית המדרש טשערנוביל ברחוב תובל בירושלים.

טשערנאביל: בחצרות האדמו"רים מטשערנאביל יציינו השבת קודם ההילולא ה-33 להסתלקותו של האדמו"ר מטשערנאביל זיע"א החל ביום רביעי הקרוב. בניו האדמו"רים ייערכו טישים בליל שבת וכן יעברו לפני התיבה בתפילת מוסף בבית מדרשם בארץ ובארה"ב.

קרעטשניף: שבת התאחדות והתוועדות בחסידות קרעטשניף קרית גת, לרגל השבת יארצייט הראשון של האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל' מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, שיחול ביום שלישי הקרוב, בראשות האחים האדמורי"ם, ייערך בבית המדרש הגדול קרעטשניף בשכונת רמות דוד בקרית גת. בליל שבת ייערכו האדמו"רים טיש משותף.

פאפא: האדמו"ר מפאפא ישבות בהיכל הישיבה גדולה פאפא יחד עם בחורי הישיבה בקרית פאפא בהרים.

ויז'ניץ בית שמש: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ישבות למנוחה במושב מתתיהו יחד עם מקורביו.

קופיטשניץ: האדמו"ר מקופיטשניץ השוהה בביקור בניו יורק, ישבוץ בסטטן איילנד, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש קופיטשניץ בעיר בראשות בנו הרה"צ רבי שלמה חיים פלינטנשטיין אב"ד קאפיטשניץ סטעטן איילענד.

שמחת בית רחמסטריווקא - קיוויאשד: שמחת השהת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מרחמסטריווקא, בן הרה"צ ר' ישעי' זושא טווערסקי, חתן אחיו הגה"צ ר' אברהם דוב טווערסקי אב"ד רחמסטריווקא מונסי, עם בת הרה"צ רבי יוחנן טווערסקי, בן הרה"צ אב"ד רחמסטריווקא מונסי, חתן האדמו"ר מקיוויאשד, חתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ זצ"ל. תתקיים בבית המדרש הגדול בשיכון וויזניץ במונסי.

שמחת בית ויז'ניץ - נדבורנה - גארליץ - סערדאהעלי: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מגארליץ, בן לבנו הרב חיים מנחם הלברשטאם, חתן הרה"צ ר' ירמי' ניישלאס אבד"ק סערדאהעלי בני ברק, עם בת הרב חיים מרדכי אשכנזי, בן הרה"צ ר' שלום אהרן אשכנזי ראש ישיבת נדבורנה, חתן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בעל באר יעקב, חתן הרה"צ ר' מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויזניץ, חתן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל, בעל ישועות משה. תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בב"ב.

שמחת בית דעעש - נדבורנא ביתר: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מדעעש, בן בכור לבנו הרה"צ רבי מנחם מענדל פאנעט, חתן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, עם בת האדמו"ר מנדבורנה ביתר, חתן הרה"צ ר' יהושע רוזנברגר גאב"ד קרית הרמ"א בית שמש, תתקיים בבית המדרש דעעש בבני ברק.

שמחת בית בורשטין: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר משינאווא, בן לבנו הרה"צ רבי אלטר יעקב יצחק טייטלבוים, חתן האדמו"ר מבורשטין, חתן האדמו"ר מספינקא ב"ב, עם בת הרה"צ ר' מנחם שלמה רוזנברגר, בן הגה"צ אבד"ק גמזו ודומ"ץ התאחדות הרבנים, חתן הרה"צ ר' לייבוש טייטלבוים זצ"ל. תתקיים באולמי ויואל משה בקרית יואל.

שמחת בית ריסקאווא - מעליץ: העלייה לתורה לבן הרה"צ ר' משולם שרגא כ"ץ אב"ד ריסקאווא בשכונת וויליאמסבורג, בן הרה"צ ר' אלי' כ"ץ גאב"ד קרית יואל סאטמאר בני ברק, חתן הגה"צ ר' מאיר אברהם ליברמן אב"ד האליין, עם בת הרה"צ ר' יעקב הורוויץ, בן האדמו"ר ממעליץ, תתקיים בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

שמחת בית וואסלוי: העליה לתורה לנכד האדמו"ר מוואסלוי, בן לחתנו הרה"צ ר' ישראל פנחס קארניאל, עם בת הרב דוד מארילוס ראש כולל סאדיגורה במודיעין עילית, וחתן הרב פנחס שפירא רב ביהמ"ד סאדיגורה בתל אביב, חתן האדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל בעל עקבי אבירים. כמו"כ ייערך שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מוואסלוי, בת לחתנו הרב  יחזקאל רייך מפ"ת, בן הרה"צ ר' אברהם  יהושע רייך רב דחסידי צאנז באנטווערפן, 
עם בן הרב יצחק שמואל שוורץ רב  ביהמ"ד חיסדא בב"ב, בן הגאון  רבי חיים יעקב  שווארץ רב ביה"ח לניאדו בקרית צאנז  נתניה, וחתן הנה"ח רבי אפרים זלמן בעק משוויץ. תתקיים בבית המדרש וואסלוי בני ברק.

שמחת בית טשארטקוב: שמחת השבת שבע ברכות לבן הרה"צ ר' צבי אלימלך רוקח אב"ד בערטש בפלטבוש, חתן האדמו"ר ממודזיץ פלטבוש, עם בת הרה"צ ר' חיים מיכאל ביבערפלד אבד"ק טשארטקוב זלאטיפאלי בלונדון, תתקיים בבית מדרשו בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

שמחת בית ראזלא - ראחמסטריווקא: העלייה לתורה לבן הזקונים של האדמו״ר מראזלא הרה"צ ר' מנחם בנציון שנייבלג, בן הרה"צ ר' ישעי' שנייבלג זצ"ל אבד"ק בני ראם, עם נכדת האדמו"ר מראחמסטריווקא, חתן הרה"צ ר' מרדכי אהרן טווערסקי, בן הרה"צ ר' מנחם נחום זצ"ל, תתקיים בבית המדרש ראזלא בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. לרגל השמחה ישבות האדמו"ר משאץ מאנטריאל בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

שמחת בית נדבורנה חיפה: שבת שבע ברכות לבן האדמו"ר מנדבורנה חיפה, עם בת הרה"צ רבי יחיאל מיכל שלאגר אב"ד ספינקא לונדון, תתקיים בבית המדרש ספינקא בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

ליקווד: המשפיע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר ראש חבורת 'בית ועד לחכמים' השוהה בניו יורק לרגל שמחה משפחתית, ישבות בשכונת לעיקווד. התפילות והבאטע יתקיימו בבית המדרש ראחמסטריווקא.

שמחת בית תולדות אהרן - טשארנאביל - סטראפקוב: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לחתנו רבי אברהם רבינוביץ, בן הרה"צ ר' יהושע אשר רבינוביץ האדמו"ר מזעליחוב וראש כולל משכנות הרועים, עם בת הרב חיים יצחק טווערסקי, בן האדמו"ר מטשארנאביל, וחתן האדמו"ר מסטראפקוב, תתקיים בבית המדרש טשארנאביל ברחוב ינאי 8 רובע ז אשדוד. לרגל השמחה יגיע הסבא האדמו"ר מסטראפקוב לשהות בעיר אשדוד.

שמחת בית דאראג:  שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר מדאראג, בת לחתנו הרה"צ ר' ישראל פאנעט, בן הגה"צ רבי מנשה שמחה פאנעט מקארלסבורג, עם בן הגה"צ רבי יששכר בלויא ראש ישיבת דאראג תתקיים בבית המדרש הגדול דאראג ברחוב יצחק נפחא בב"ב.

ליז'ענסק: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מליזענסק הרה"צ רבי דניאל רוקח, עם בת הרב מאיר הכהן גראס, עם בת הרה"צ רבי שלמה הכהן גראס זצ"ל דומ"ץ בעלזא ב"פ, חתן הרה"צ רבי יחיאל מיכל הלברשטאם מקשאנוב. תתקיים באולמי ליפשיץ בשכונת בורו פארק ברוקלין. 

מתמידים: בקהילת מתמידים יציינו השבת את השבת יארצייט קודם ההילולא השני של הגאון הצדיק רבי לייב מינצברג זצ"ל בעל 'הבן מלך' ורבה של קהל עדת ירושלים, החל ביום שלישי הקרוב.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לח"כ ישראל אייכלר מיהדות התורה לרגל שמחת נישואי נכדו השבוע בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב ליו"ר 'למענכם' הרב יוסי ערבליך, לרגל שמחת הולדת הנכד בן לחתנו הרה"ג רבי פנחס יוסף שחטר בן הגר"ח מרבני מודיעין עילית.

ברכת מזל טוב לנגיד הרבני ר' יעקב מאיר (יענקי) ברגר יו"ר 'הנהלת ישיבת 'אורייתא' לרגל שמחת אירוסי בנו יואל אלימלך מבחירי ישיבת 'אורייתא'. 

ברכת מזל טוב לצבי רבינסקי, מראשי וועדת הדיור של דגל התורה, לרגל שמחת נישואי בנו. 

ברכת מזל טוב למאיר ברגר סופר עיתון 'המבשר' לרגל שמחת נישואי בתו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל"ט ליענקי בן שלמה, מעסקני דגל התורה ואיש אמונו של הסופר הרב חיים ולדר ובנו של הגאון רבי מאיר בן שלמה ראש ישיבת תורת חסד באלעד, לרגל אירוסיו השבוע.

ברכת מזל טוב לבחור יונה הנדלס ראשי ארגון "מסילות יושר" הדואג לסידור בחורים בישיבות ומבחירי כולל 'עמלים בתורה' לרגל שמחת נישואיו.

ברכת מזל טוב להירצקא שטיין משב"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר לרגל שמחת נישואי בנו בשעה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב למרדכי קרויס מנכ"ל חברת 'קליקול' וקול אנ"ש תולדות אהרן, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו יואל.

ברכת מזל טוב לאפרים זילברברג מחברת 'אפקט' הפקות, לרגל שמח אירוסי בנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לעסקן נפתלי ברמן מחסידות סערט ויז'ניץ לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לחתן מנחם מנדל הרטמן ההויז בחור של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ לרגל שמחת נישואיו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב למגיד השיעור הגדול בעולם בדף היומי הרב בנימין מילצקי לרגל שמחת נישואי בנו.

ברכת מזל טוב למיכאל אילוז יו"ר המועצה הדתית בנוף הגליל לרגל שמחת הולדת הנכד.

ברכת מזל טוב ליוסף חיים קקון, מנכ"ל המועצה המקומית ברכסים, לרגל שמחת הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת לך-לך בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:16 | צאת שבת: 17:27 | ר"ת: 18:03

בני ברק - כניסת שבת: 16:30 | צאת שבת: 17:28 | ר"ת: 18:05

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:24 | צאת שבת: 17:28 | ר"ת: 18:04

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:16 | צאת שבת: 17:27 | ר"ת: 18:03

חיפה - כניסת שבת: 16:22 | צאת שבת: 17:27| ר"ת: 18:04

אשדוד - כניסת שבת: 16:32 | צאת שבת: 17:29 ר"ת 18:05

צפת - כניסת שבת: 16:21 | צאת שבת: 17:26| ר"ת: 18:06

תל אביב - כניסת שבת: 16:30 | צאת שבת: 17:29 | ר"ת: 18:06

באר שבע - כניסת שבת: 16:34 | צאת שבת: 17:31 | ר"ת: 18:06

ניו יורק - כניסת שבת: 17:36 | צאת שבת: 18:42

לונדון - כניסת שבת: 16:21| צאת שבת: 17:26

אנטוורפן - כניסת שבת: 17:01| צאת שבת: 18:08

ציריך - כניסת שבת: 16:54 | צאת שבת: 17:57

פאריז - כניסת שבת: 17:14 | צאת שבת: 18:08

מוסקבה - כניסת שבת: 16:36| צאת שבת: 17:49

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-601

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מעתיקים הכל מחסידים  

    חסיד

  2. שבת  

    בני צוובנר

;