י' תמוז התשפ"ד
16.07.2024

מתורת הרב פינטו: מה צריך ללמוד משור וחמור

תורת יאשיהו: פנינים לפרשת וישלח. מתורתו של ראש אבות בתי הדין במרוקו, מנהיג "שובה ישראל", האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א

מתורת הרב פינטו: מה צריך ללמוד משור וחמור
הרב פינטו צילום: באדיבות המצלם

וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר"

עבודת השם צריכה להיות לעיתים כמו השור בחמימות והתלהבות ולעיתים כמו החמור ברוגע ובקרירות

יעקב אבינו שולח לעשו ואומר לו "וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר" שור זו חיה שהיא כעסנית ותמיד נמצאת בכעס ויכולה לתקוף וכולה מלאה בכעס. חמור זו חיה שהיא קרירה ויכולה להישאר שעות באותו מצב בלי לזוז ובלי לעשות כלום. אם כך יש לשאול מה הפירוש "שׁוֹר וַחֲמוֹר"?

אלא אפשר לבאר כך, יעקב אבינו שולח לעשו ואומר לו "וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר" אני שולט על שתי המידות האלה, אני יכול להיות מצד אחד בחמימות גדולה ולהיות קנאי ואש לדבר השם. מצד שני אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בקרירות בעבודת השם ברוגע, לא להראות את החמימות ואת ההתלהבות, אני שולט על שתיהם על המידות והמעלות האלה.

וכך גם האדם צריך לעבוד על עצמו, יש אדם שיודע לעבוד את השם רק בריתחא דאורייתא, רק בחמימות ורק בהתלהבות, אבל בעניינים שצריך להיות קר בהם הוא לא יודע להיות קר בהם. ויש אדם שיודע לעבוד את השם רק בקרירות, עניינים שצריך למסור את הנפש עליהם הוא לא מבין הוא לא עושה את זה. אומר יעקב אבינו לעשו את שתי המעלות יש לי, גם שור גם ריתחא דאורייתא, חמימות ומסירות נפש, וגם חמור לעבוד את הקב"ה בזמנים שצריך להיות בהם קר רוח ולא להראות את החמימות ואת הריתחא דאורייתא שיש לי.

האדם צריך לעבוד על עצמו להשיג את שתי המידות האלה גם כשור וגם חמור ולעבוד את הקב"ה בכל המצבים, בכל הזמנים ובכל העיתים.

הרב יאשיהו פינטו

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!