1. עמוד הבית
  2. נשים
  3. המעניינים ביותר

מדהים: 30 סגולות על חנוכה שאולי לא ידעתן

30 סגולות נפלאות על נרות חנוכה, התפילות ליד הנרות, עוצמת תפילתן של נשים ומהי כוחה של התפילה בזמן הדלקת נרות חנוכה? • מה כדאי לעשות בימים אלו? ומהי השפעת נרות חנוכה ליד נורת שבת?

חני לוין, כ"ד כסלו תשפ"א 10/12/2020 16:51

השפעה עצומה חנוכיה חנוכיה צילום: pixabay

לשבת מול החנוכייה 1/2 שעה להביט בשלהבות ריפוי לנפש ריפוי לפחדים האור הזה זה האור הגנוז שנברא לפני שנברא הפחד. אומר החיד"א מי שבוכה ליד נרות חנוכה עד שמרוב בכי לא רואה כמה נרות יש תתקבל תפילתו.

בעל ה"חוות יאיר" מבטיח: שאישה שיושבת מול הנרות 1/2 שעה זוכה ליישוב הדעת כל השנה דבר שחסר אצל כולם בדור הזה. להתפלל ולבקש – האושר בהישג ידך.

האמיני בהתחלה חדשה דווקא ממצב הנראה לך קץ. [פרשת חנוכה מ-קץ דווקא מהקץ-באה הישועה]

מדליקין נרות חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק ר"ת שער. נפתח שער מעל לחנוכיה. ועוד כתוב :"שרפים עומדים ממעל לו" לו = 36 נרות שמדליקים בכל החג [ללא השמש] מעל החנוכייה נמצאים מלאכים שנקראים מכניסי תפילה שמעלים את תפילותינו עד כסא הכבוד.

כל פעם שעוברים ליד החנוכייה לדמיין את השער הנפלא שנפתח לכבוד החנוכה ולבקש.

בשם הרבי מסלונים הסתכלות על אור הנרות בכוחה לשרוף מראות אסורים שראינו כל השנה.

מצווה להדר בחנוכייה יפה  להראות לה' שעושים הכל בשביל כבוד ה'. מסופר על החיד"א שרצה מאוד חנוכיה יפה מה עשה? שם 4' כוסות בצד ימין ו4' בצד שמאך ובאמצע שם פמוט דמוי כסף=עשה הכל להדר וכך היה שמח.

מי שרוצה שיכולו עליו הסגולות של שמן הזית שהם זיכרון, חכמה ושילדיך יצופו מעל כולם בחכמתם ובידיעתם יהדר וידליק נרות חנוכה בשמן זית למאכל.

כל יום לאחר ההדלקה לומר 7' פעמים בשקט ופעם אחת בקול את הפסוק :"ויהי נועם וכו' ..." [פסוק אחרון של פרק צ'] ופרק צא' כולו. זהו המזמור שאמרו המכבים במלחמתם הנואשת מול היוונים " יפול מצידך... ורבבה מימניך... אליך לא ייגש". אפילו אם כולם מתמוטטים מסביבך ה' ישמור אותך.

סגולה לזיווג ערב חנוכה שחל להיות בשבת בשם הרבי מסלונים נרות שבת – סמל הזוגיות. נרות חנוכה = סמל לילדים. לומר לה' שרוצים ומתחננים על שלימות הבית היהודי. כותב המהר"ל על הכח העצום שיש לנרות שבת הדולקים סמוך לנרות חנוכה כח לבניית משפחה.

ליל חנוכה שחל בר"ח טבת סגולה גדולה להתפלל על מי שרוצים שיחזור בתשובה מפני שביום זה שב בתשובה ישמעאל בן אברהם אבינו ואז נפטר א"א עד שזכה לראות את בנו שב בתשובה נאמר על א"א "תקבר בשיבה טובה" ר"ת טבת. ואם את ישמעאל השיב ה' בתשובה  יכול להשיב כל אחד.

סגולה להתפלל בר"ח טבת על מי שנמצא בתערובת עם גויים כי ביום זה גרש עזרא הסופר את הנשואים בנישואי תערובת.

אשרי אדם שומע ובערב ר"ח יפריש מעות לצדקה.

ימים אלו מסוגלים מאוד לתיקון פגמי נפשו בנתינת הצדקה וביחוד לומדי תורה להחזיקם.

אשרי אדם שנותן לת"ח הנצרכים יותר בחנוכה ויזכה בזה להון ועושר בביתו וצדקתו עומד לעד [בשם הגר"ח פלאג'"י]

לאחר הדלקת נרות לומר: יהי רצון מלפניך  ה' אלוקי ואלוקי אבותיי שתהא הדלקת הנרות רצויה לפניך ותתקבלנה כקורבן ריח ניחוח לה' ויתכפרו לי עוונותיי ותצליחיני[כאן יבקש כל אחד לפי צרכיו]

צריך להתנות לפני ההדלקה שאינו מקצה את השמן למצות נרות חנוכה אלא כשעור המצווה 1/2 שעה מזמן הדלקתם ואז אפשר להשתמש בשמן הנותר לכל הדעות.

את השמן שנשאר כל יום מהנרות שכבו לשים בצנצנת ולשמור סגולה לרפואה שלימה ולמחלת השושנה למרוח על מקום החולי "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים"

את הפתילות המשומשות לשים בשקית ולשמור לערב פסח, לשרוף אותם עם החמץ.

סגולה לרפואת הנפש להכין את הנרות בעצמך נר שמן פתילה ר"ת נפש התרפיה הזו מועילה לרפואת הנפש.

עוד לרפואת הנפש פרק ל' בתהילים מזמור המקשר את רפואת הגוף שתלויה בחולי הנפש דוד המלך חולה 13 שנה לא זז מהמיטה בגלל שידע שכל העם חושבים אותו ללא הגון על מעשה בת שבע ואז שלמה חונך את ביהמ"ק ורוצה להכניס את הארון לביהמ"ק והנה בפתח הארון לא זז כל העם מחכים ושלמה מבקש: עשה למען שימך והארון לא זז, אומר שלמה: עשה למען העם המחכים והארון לא זז, אמר: "בעבור דוד עבדיך אל תשב פני משיחך" נפתחו הדלתות ונכנס הארון = יצאה צדקתו של דוד המלך לאור. באותו רגע נרפא דוד וחיבר את המזמור המיוחד "מזמור שיר חנוכת הבית..." מזמור זה גם סגולה למי שיש לו משפט ורוצה שצדקתו תצא לאור.

בשם הבן איש חי מי שיש לו איזה ניתוח או טיפול רפואי פולשני יקבל על עצמו יום אחד לא לעשות מלאכה הכוונה לקחת יום חופש מהעבודה ולעשות יום של מנוחה.

בשם רבנו מימון אביו של הרמב"ם סגולה לפרנסה  בשפע ולמי שיש לו חובות לטגן סופגניות בהמון שמן וזו לשונו: אין להקל במנהג אל ספינג' והם הצפיחיות בדבש והוא מנהג הקדמונים וכשהם קלויים בשמן הרבה תהיה לו ברכת פרנסה כל השנה שנא':מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך"  ומנהג הספינג' אין לבזותו וכל הזריז בו תבוא עליו ברכה ויקרעו שטרי חובותיו.

מי שמספר ניסים בסעודה מוריד עליו ועל בני ביתו ניסים.

נר חמישי מסוגל מאוד ואף פעם לא חל בשבת הרב קנייבסקי שליט"א מחלק ביום זה מעות חנוכה לנכדיו יום זה מסוגל לשינוי טבע.

נר שמיני מסוגל לפוריות ולדה קלה אומר הרבי מרוז'ין וזו לשונו: אותה הפעולה שצדיקי הדור הגדולים ביותר אינם יכולים לפעול בתפילת נעילה ביוה"כ יכול כל יהודי פשוט לבקש ולפעול בדמעות שישפוך מול הנרות ביום זאת חנוכה. אדם צריך להשתדל ולהשקיע ביום זה זמן וכוחות לבקש על רוחניות, אהבה, יראת ה', זוגיות, ילדים, צדיקים וחיזוק באמונה. נשים עקרות תאמרנה את הפסוק: "אלוקים צבקות שוב נא הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת", בזאת חנוכה נבקש שהאישה שרוצה פרי בטן תן לה כגפן פוריה ולא כאשכול שכול,

מה מיוחד ביום ה-8? כתוב:"בני חיי ומזוני לא ביזכותא תליא מילתא אלא במזלא" מזל או שנוזל או שלא  ילדים בריאות ופרנסה זה ענין של מזל ולא של זכויות  העובדה שיש אנשים צדיים שיכולים להיות עניים חולים ובלי ילדים רח"ל.

אומר המהר"ל 7' זה מספר של חוקיות קבועה בטבע 7' ימים 7' כוכבי לכת וכדו'.. 8'- מעל המזל שבירת מזל. כל מה שמרגישים תקוע בחיים זה הזמן לבכות ולבקש.

שיושבים מול האור המיוחד והמעצים של נרות החנוכה אסור לשכוח את אלה היושבים בחושך השבויים הבודדים העצובים והחשוכים נדאג גם לשמח אותם במה שרק אפשר.

מסופר על ר' זירא שהאריך ימים, אמרו לו במה הארכת ימים? אמר להם מעולם לא ששתי בקלון חברי. נו וכי בגלל זה האריך כ"כ ימים? אלא הפרוש המעמיק שלעולם לא היה שמח ר' זירא בשמחתו הפרטית מבלי להעלות על ראשו צערם של אחרים.

יהי רצון שנדע להאיר, לשמח ולהבין זה את זה ושיתקבלו כל תפילותינו לפני שוכן שחקים אמן!

חג חנוכה מאיר, זורח ושמח לכולנו שנזכה לגאולה השלימה ולאור הגנוז בפרט ובכלל אמן!

מאת: אחינועם (לימור) רז

מעוניינת לשתף אותנו בתוכן מעניין? שלחי לנו הודעה בוואטסאפ - 0583288642
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;