1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

הגר"מ שטרנבוך הגיע לספוד למשגיח הישיבה • צפו

הגר"מ שטרנבוך הגיע לישיבת מיר בכדי לספוד לידיד נעוריו, המשגיח הגאון רבי אהרן חדש זצ"ל, וחיזק את בני ואברכי הישיבה לרגל ימי החנוכה • כמו כן קרא לראשי הישיבה להנציח את פעולותיו של המשגיח באמצעות חיזוק התפילה בישיבת מיר • צפו

משה ויסברגכ"ח כסלו תשפ"א 14/12/2020 08:43

להתחזק בתפילה הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

אלפי בני ישיבת מיר בראשות ראשי הישיבה ורבניה, התקבצו בערב חנוכה בהיכל המרכזי של ישיבת מיר, לשמוע את משאו המרכזי של זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך, אשר שודר באמצעות מגבירי קול למבואות הסמוכים שהושחרו מהמון אדם.

בדבריו האריך זקן הפוסקים לחזק את בני הישיבה על לימוד התורה מתוך יראת שמים, ועמד על פעולותיו של משגיח ישיבת מיר, הגה"צ רבי אהרן דוד חדש זצ"ל, לעודד את בני הישיבה בעבודת התפילה. כמו כן עורר על מעלת ימי החנוכה וחיזק את בני הישיבה והאברכים לדבוק בדרכיו של המשגיח זצ"ל.

בתחילת דבריו התייחס הגר"מ שטרנבוך למעלתה של ישיבת מיר ואמר: "זכתה ישיבת מיר בזמנינו להיות דוגמא בתורה, אמנם מאחר שהתורה והתפילה קשורים יחד, יש להתעורר ביותר גם להתפלל בישיבה כרצון המשגיח זצ"ל שישיבת מיר לא תהא רק דוגמא בתורה אלא גם דוגמא בתפילה".

בדבריו הוסיף: "עניין גדול הוא שגם האברכים ישתדלו להתפלל בכולל או בישיבה, וראוי לייסד בישיבת מיר חבורה שיקפידו על התפילה בישיבה, וכדעת גדולי הדור הקודם שהקפידו על זה, ועי"ז יתעוררו בכל מקום לחיזוק התפילה, והדבר יעשה רושם גם בשמים וגם בארץ".

בהמשך דבריו קרא לבני הישיבה להתחזק לאחר הסתלקות המשגיח בהמשך מורשתו שהנחיל לבני הישיבה, לחבר ולשלב בין תורה ליראת שמים: "עיקר תפקיד בני הישיבה בעת הזאת, הוא להמשיך את דרכו של המשגיח שהשאיר לבני הישיבה, והיינו לכרוך תורה ויראת שמים יחד, שאין לך אחד שגדול בתורה ואינו גדול ביראת שמים. זהו מורשתו של רבי אהרן זצ"ל לבני הישיבה, וזה צריך לשמור שיישאר לנצח בישיבה".

במרכז דבריו חיזק את בני הישיבה ביסודי האמונה לרגל ימי החנוכה ואמר: "קריאת עיתון זה מטמא במחשבות של טבע. חנוכה הוא הזמן לגרש מחשבות של טבע ולזכור שאין טבע בעולם כלל. ידועה קושיית הבית יוסף מדוע עושים שמונה ימים חנוכה, והרי הנס נצרך רק לשבעה ימים אבל היום הראשון היה יכול לדלוק על פי הטבע. ונראה ליישב בפשיטות, שגם הטבע הוא נס, ואם היו עושים רק שבעה ימים חנוכה, היה משמע שהטבע אינו נס אלא מנהגו של עולם, וזהו נגד כל יסוד האמונה".

לאחר ההספד, שוחח זקן הפוסקים וראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך, עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, וכפל את בקשתו לחזק את בני הישיבה בעבודת התפילה. בדבריו אמר זקן הפוסקים לראש הישיבה: "שמעתתא בעי צילותא". "צילותא" הוא מלשון תפילה בארמית, ולרמז שבלא תפילה אי אפשר לזכות לקנות את השמעתתא – סוגיית הגמ'. ראש הישיבה הגרא"י פינקל השיב ואמר: "בוודאי, זה בלא זה אי אפשר".

יצוין כי בישיבת מיר אכן ישנה הסעה מיוחדת לאברכים לפני תפילת שחרית, בכדי לחזק את האברכים להתפלל בישיבה כדרכו של משגיח ישיבת מיר זצ"ל.

עם צאתו של זקן הפוסקים מהיכל הישיבה, גדשו המונים המונים את רחבת הישיבה הסמוכה, בכדי לזכות לראות מקרוב את הגר"מ שטרנבוך, שטרח ממרומי גילו באורח נדיר לבוא להיכל הישיבה לשאת דברי חיזוק לפני בחורי ואברכי הישיבה.

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר הגר"מ שטרנבוך בישיבת מיר צילום: רפאל שוורץ, דוד דביר

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;