1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. מיוחדים

התשובה הנוראה של ה'באבא מאיר' לרבי שמואל אויערבאך

באגרת ששיגר האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, לתלמידיו, הוא סלל את דרך העבודה לקראת ימי השובבי"ם הבאים עלינו • וגם: הכוח האדיר של לבישת שק

שימי פרקש, י"ד טבת תשפ"א 29/12/2020 12:34

ימי השובבי"ם ר' שמואל אויערבאך ר' שמואל אויערבאך צילום: Flash90

אנחנו מתקרבים לימי השובב"ים, המסוגלים לתקן את חטאי העבר שלנו ובפרט את פגם הברית. באגרת מפורטת, הדריך האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, את תלמידיו, כיצד לנהוג בימי השובבי"ם וכיצד לא לפספס את ההזדמנות המיוחדת לתיקון הנפש ולמירוק העוונות.

'בחדרי חרדים' מביא ציטוטים מתוך האגרת ששוגרה הבוקר על ידי האדמו"ר הרב פינטו, ממרוקו לכלל תלמידי 'שובה ישראל' בישראל ובעולם.

בראשית דבריו כתב האדמו"ר: "אנו נמצאים בפתח ימי השובבי"ם. וצריכים לדעת, שימים אלו מסוגלים ביותר לתקן את כל פגם היסוד וחטאות הנעורים, אשר כל חורבן אשר עובר על האדם במשך חייו, ראשיתו ואחריתו בא מפגם במידת היסוד".

הרב פינטו הסביר באגרתו את מעלת הימים הללו - ימי השובבי"ם: "ובימים המיוחדים המתחילים בפרשת שמות, זמן שעבוד בני ישראל בארץ מצרים וכל עניין הגלות והגאולה, שם טמון תיקון מדת היסוד. וככל שישתדל האדם בימים אלו לתקן את העבר על ידי תשובה וחרטה וקבלה לעתיד ותעניות אשר ייסדו לנו רבותינו הקדושים, על כל סוג של חטא כמה תעניות יצום, כך מתקן את חטאות הנעורים ומזכך את נפשו. וירבה בדמעות על רוע מעשיו ועל שציער את הקב"ה ופגם בשמו יתברך, ואת הדמעות ימרח על מצחו".

בהמשך האגרת, כתב ראש אבות בתי הדין של מרוקו: "וידע האדם, שכל עוד הוא שרוי ומצוי בפגם היסוד, אין ברכה מצויה במעשי ידיו. וכמה שיפעל ויעשה טוב, יש חור בכוס, ששום מים לא מתאספים בתוך הכוס. הכל נכנס מצד ויוצא מצד אחר וכל רע שנגרר בחיי האדם, כעס, עצבות, מחלוקת, לשון הרע, הכל בא מפגם מדת היסוד. ומי ששומר על מידה זו, זוכה למלכות ולהבנה ולהערכה אמיתית בתורה הקדושה".

"ואין דומה אדם שניקה עצמו מפגם חטאת הנעורים, לאדם אשר פגום בחטא זה", כתב האדמו"ר, "התורה שונה, ההבנה שונה, אדם יכול לקרוא פסוק, ללמוד סוגיה בגמרא ואם נקי הוא, ההבנה מרוממת אותו ומעלה אותו ומשפיעה בכוחה לכל העולמות. ואדם שפגום במידת היסוד, כל החיים שלו פגומים, עצבות היא מנת חלקו ובמקום לתקן ולהשפיע טוב לעולם, מערבב את הטוב והרע יחד וגורם נזק חמור מאוד לעצמו ולעולם".

הרב פינטו סיפר מעשה על מורו ורבו, ראש ישיבת 'מעלות התורה', מרן רבי שמואל אויערבאך זצ"ל: "שמענו בצעירותי, מורי ורבי הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל, שבאחת הפעמים שנכנס למור זקני רבי מאיר זצוק"ל, שאל את רבי מאיר עצה לבחורי ישיבות ועצה לעצמו בעבודת השם, איך לעלות ולהתעלות ולהגיע להיות עבד השם. וענה לו רבי מאיר, הכל מכל כל טמון במידת היסוד. כמה שאדם ישמור ויקפיד ויתקן את מדת היסוד, כך יגיע להשגות גדולות בתורה הקדושה", סיפר.

על מעלת לבישת השק בכל יום ובפרט בימי השובב"ם, כתב הרב פינטו באגרתו: "והכח של לבישת שק עצום ומעלתו גדולה ביותר במיוחד בימי השובבי"ם. וב"ה בקהילתינו הקדושה זה כמה חודשים שמקפידים ומחזקים עניין לבישת השק. וצריכים לדעת, שכל מי שלובש שק, קבלה מאבותינו ורבותינו הקדושים זצוק"ל ששום רעה ושום צרה לא יכולה לפגוע בו".

"השק מעלתו רמה וישנם שני סוגי לבישת השק, סוג אחד ללבוש שק על הבגדים ובזה מעורר רחמים על חורבן בית המקדש. והלבישה השניה, היא ללבוש על העור של האדם. ומי שלובש על העור יש בכח זה כפרת עוונות עצומה על כל החטאים וביותר על מדת היסוד. וכאשר הנוצות של השק נכנסים לנקבי גופו והדבר מציק לו, מתעוררים על האדם רחמים עצומים בשמיים ואז 'ברוגז רחם תזכור'", הוסיף האדמו"ר הרב פינטו.

לקריאת האיגרת המלאה >> 

;