1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

180 שנה ל'בני יששכר': הרבי מדינוב ערך טיש יארצייט

הרבי מדינוב ערך במוצאי שבת סעודת יארצייט לרגל הילולת זקנו הרה"ק בעל ה"בני יששכר" מדינוב זי"ע לרגל יומא דהילולא ה- 180 להסתלקותו לגנזי מרומים. הצלם שמעון קאהן תיעד את סעודת ההילולא בהשתפות אדמו"רים ורבנים וצאצאי בעל ההילולא 
משה ויסברג, י"ט טבת תשפ"א 03/01/2021 09:19

בהשתתפות אדמו"רים וצאצאים הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב הילולת ה'בני יששכר' אצל הרבי מדינוב צילום: שמעון קאהן

;