1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

פנייה לביהמ"ש: למנוע מחטפים של צד הרב מש"י על מוסדות סאדיגורה

דרישת הדיינים מצד הרב מש"י פרידמן מירושלים לבוא לדין תורה בזבל"א בחצר חסידות סאדיגורה, ובעקבות טענות קשות על שימוש לרעה בנכסי וכספי העמותה בירושלים, הוגשה בקשה לבית המשפט למנות כונס נכסים שיבטיח שהעמותה תשמש את מטרתה כראוי. הפרטים המלאים ב'בחדרי חרדים'

משה ויסברג, כ"ט טבת תשפ"א 13/01/2021 19:23

לאחר שהתעלמו מהוראת הדיינים הרה"צ רמש"י פרידמן בן הרבי מסאדיגורה זצ"ל הרה"צ רמש"י פרידמן בן הרבי מסאדיגורה זצ"ל צילום: שוקי לרר

הדרמה בסאדיגורה עולה שלב: בעקבות התעלמות צד האדמו"ר הרב מש"י מדרישות גדולי הדיינים לבוא לדון בזבל"א על קיום הצוואה, ולאחר שהועלו טענות קשות על נסיונות השתלטות של הרב מש"י ואנשיו על נכסי וכספי העמותה של החסידות בירושלים והתקבלה הרשות לפנות לביהמ"ש, הוגשה אתמול (שלישי) בקשה למנות כונס נכסים שישמור על נכסי העמותה וימנע מחטפים שנועדו להדיר את חסדי סאדיגורה מהמוסדות.

חברי העמותה חסידי סאדיגורה שפנו לבית המשפט הצביעו במכתב על שורה ארוכה של צעדים שביצעו אנשי הרב מש"י: ניסיון השתלטות על העמותה ונכסיה שלא כדין, השתלטות על חדרים בבנייני המוסדות בירושלים, החלפת מנעולים באופן בריוני כדבריהם, הפסקת תשלום לאברכי הכולל שפעל במקום, הוצאת כספים מהעמותה שלא כדין ולא עבור מטרות העמותה, אי תשלום הלוואות לבנק כדי להפעיל לחץ פסול על המבקשים ועוד טענות רבות.

הדרישה של חברי העמותה היא ש"כונס הנכסים יחזיק בנכסי העמותה וכספיה על מנת לאפשר שימוש בהם לכל חברי הקהילה החפצים בכך, בהתאם למצב שנהג עד לפרוץ הסכסוך בעקבות פטירת האדמו"ר זצ"ל". הפנייה הדרמטית של סאדיגורה לביהמ"ש עשויה לסכל את מהלכי הרה"צ מש"י ואנשיו במוסדות סאדיגורה בירושלים והיא באה לאחר שחלפו למעלה משבועיים מאז הוראת בית הדין בני ברק, אליו הצטרפו גדולי הדיינים שקבעו כי יש לדון בנושא הצוואה בסאדיגורה אך ורק בזבל"א, וההנחיה ההלכתית כי אם אנשי הרב מש"י פרידמן לא יסכימו לכך מותר יהיה לפנות לבית משפט.

כזכור, כבר בי"ח בתשרי הוציא ביהמ"ש צו מניעה האוסר על הרב מש"י ואנשיו לבצע שינויים בעמותה, וזאת לאחר שביה"ד מיסודו של הגר"נ קרליץ זצ"ל התיר את הפנייה לערכאות וכתב כי "לאחר שהרה"צ ר' מרדכי שלו' יוסף פרידמן שליט"א ואנשיו עברו על צו המניעה שהוציא ביה"ד וקידמו מהלכים בנוגע לנכסי עמותת מוסדות חסידי סאדיגורה ירושלים, נתן ביה"ד רשות לתובעים לפנות לכל מקום שימצאו לנכון כדי למנוע ולעכב את פעולות הנתבעים". אולם כעת, טוענים חברי העמותה מסאדיגורה, כי צו המניעה הופר ודורשים מינוי כונס נכסים.

בכתב הבקשה מציין עו"ד יורי נחושתן ב"כ חברי העמותה כי "עניינה של בקשה זו בהמשך ביצוע שורה של מעשי השתלטות בוטים ופסולים של המשיבים ועושי דבריהם, על נכסי העמותה וכספיה, בריקון כספי העמותה במחשכים וניצול כספיה ונכסיה שלא כדין ולצרכים פרטיים של המשיבים; בביצוע מעשי השתלטות חד צדדית על מתקני העמותה והדרת רגליהם של המבקשים וקהל החסידים; בסירוב לכנס ישיבות ועד וסירוב מתן דין וחשבון למבקשים על ההתנהלות הכספית בעמותה בפרט נוכח גילוי אי סדרים כספיים בחשבונותיה הבנקאים; כפי שנצביע להלן, על מנת להסתיר את מעשיהם הפסולים המשיבים העלימו מסמכים מהותיים של העמותה מתוך משרדיה ומסרבים למסור למבקשים העתקם מזה חודשים".

במרכז הבקשה מצוטטת צוואתו של הרבי מסאדיגורה זצ"ל בה כתב: "בני ממלא מקומי הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א בתוקף ההנהגה יעמוד גם בראש כל המוסדות שבכל אתר ואתר, שנושאים את השם 'סאדיגורה' או 'רוז'ין סאדיגורה' וכו' הכל יהיה תחת הנהגתו ומשמרתו כולל כל ענייני המינויים".

המבקשים כותבים: "המשיב 2", והכוונה אל הרה"צ מש"י פרידמן, בנו הגדול של האדמו"ר זצוק"ל, "מיאן ועודנו ממאן להשלים עם האמור בצוואה, כאשר אחיו הצעיר ממנו קיבל למעשה את 'הבכורה' בכל הנוגע למוסדות החסידות כולם, ובירושלים בכלל זה". הם מדגישים כי "מאבק זה אינו צריך להיות מוכרע בהליך זה, אולם הוא הסיבה והמניע לכל המחלוקת דנן; חוסר רצונו של המשיב 2 להשלים עם צוואת אביו האדמו"ר זצ"ל, תוך יצירת קרע במשפחה ובחסידות כולה, והגם שחלק מן הפעולות המתוארות לעיל בוצעו ע"י המשיב 2 עוד בהיות אביו בחיים, הרי שהם היו בבחינת הכשרת הקרקע לניסיון ההשתלטות שלא כדין על העמותה".

בהמשך טוענים חברי העמותה נגד צירופם לעמותה שלא כדין של בעלי זכויות חתימה, ואף העלימו את כל המסמכים והפרוטוקולים ממשרדי העמותה לביתו הפרטי של 'משיב 3', שמחה מרגליות, מחסידי הרב מש"י. בקשותיהם של חברי העמותה האחרים הנאמנים לחסידות סאדיגורה ולצוואה של הרבי, לקבל פרוטוקולים - לא נענו.

לגבי נסיון לצרף לוועד את האדמו"ר הרב מש"י עצמו חושפים המבקשים תמליל שיחה מפורט ודרמטי בה נשמע אחד מאנשי הרב מש"י מעיד כי הדבר נעשה שלא בהחלטת ועד העמותה כי אם על ידי הקראה בעלמא של שמות החברים, מהלך חסר סמכות וחוקיות. על כך כותב עו"ד נחושתן: "העולה מן הדברים המדהימים המצוטטים הוא ברור: הרב יוסף פרידמאן (האדמו"ר הרב מש"י) היה במצוקה, לאור מצב בריאותו של אביו האדמו"ר זצ"ל באותם ימים וכצופה פני עתיד, רצה לבצר את שליטתו בעמותה.

"לאור העובדה שאין ולא היתה ישיבת ועד שאישרה את צירופו לעמותה, ולא היתה אסיפת עמותה שאישרה את צירופו לוועד לאחר מכן, משום שהוא מעולם לא שימש כחבר בעמותה עקב התנגדותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לכך, ניסה הוא "להכשיר את השרץ" בעזרת הרעיון ה"גאוני" של "הקראה" של חברי העמותה והוועד, ואם "לא תהיה התנגדות" – אז נפתרה, כביכול, הבעיה".

עו"ד נחושתן מוסיף ותוקף: "בכך אין כדי להכשיר את השרץ. הקראה של שמות "בלי התנגדות" אינה דומה להחלטה המתקבלת כדין, בנושא המונח על סדר יומה של האסיפה מבעוד מועד, כולל בקשת הצטרפות כחבר עמותה".

כמו כן, מפורט במסמך הארוך שהוגש לבית המשפט, כי אנשי הרב מש"י שכרו את עו"ד עמירם בוגט כעו"ד פרטי, אך שילמו לו 17,000 ש"ח מכספי העמותה ומבלי ליידע את הועד; כמו כן משכו מחשבון העמותה סכומים גדולים לצרכים פרטיים, תשלומי משכורות ועוד, מבלי לדווח לחברי הועד כפי שנדרש בחוק. בנספחים שצורפו לבקשה הוצגו תצלומי השיקים והוכחות נוספות.

בין שלל האשמות, נטען בפנייה לבית המשפט כי אברכי הכולל המזוהים עם חסידות סאדיגורה, הפסיקו לקבל את המלגה הקבועה ללא שהוחלט על כך באסיפת הועד, ולטענתם, "מתוך כוונה ברורה להתנכל למי שאינו תומך בפרידמאן, המכנה את עצמו "האדמו"ר מסדיגורה – ירושלים". מנגד, כולל אחר המזוהה עם הרה"צ מש"י, החל לקבל כסף מחשבון העמותה, ושוב, מבלי לדווח לועד.

עוד הם מתרעמים כי הכנסות העמותה הוקטנו משמעותית בשל האדמו"רות, שכן חדרי השטיבלא'ך, בהם היו מידי יום מספר מניינים שהניבו הכנסות לעמותה, הפכו לחדרים אישיים של הרב מש"י, ובמקום מתקיים מניין אחד בלבד. "לכך יש להוסיף כי פרידמן השתלט על מוסדות העמותה וייחד את נכסיה לטובת שימוש תומכיו בלבד תוך שסגר דלתותיה בפני רוב הקהילה. זוהי הורתה ולידתה של הבקשה בעניין החלפת המנעולים באופן ביריוני וחד צדדי".

עוד הם טוענים כי חברים בעמותה או מי מטעמם החליטו להפסיק לשלם מידי חודש את החזר ההלוואה שהעמותה לקחה מבנק פאג"י, בסכום העומד כיום על כשני מיליון ש"ח, "כדי להפעיל לחץ על המבקשים". יודגש כי המבקשים ערבים לאותן הלוואות ולטענת המבקשים הפסקת התשלום באה להפעיל לחץ.

לכן, מבקשים עורכי הדין יורי נחושתן ושירלי אבנר מבית המשפט "לקבוע דיון דחוף בבקשה זו ולזמן אליו את הצדדים להליך לצורך דיון והכרעה בבקשה מהותית ודחופה זו", ולמנות כונס נכסים כדי למנוע את המשך השימוש בנכסי וכספי העמותה. עם זאת, יש לציין, כי אין בפניי לביהמ"ש דרישה לקבוע למי שייכים הנכסים, כי אם להעניק סעדים שימנעו שינויים חד צדדים על ידי האדמו"ר הרב מש"י ואנשיו.

דורון לנגה עו"ד – ב"כ העמותה מסר בתגובה ל'בחדרי חרדים': "אין לח"מ כוונה להתערב במחלוקת בין שני פלגים, המצןיים כנראה בחסידות וודאי בעמותה ובועד המנהל שלה. הגיעה אלי הבקשה למינוי כונס נכסים שהגיש אחד הצדדים.  העמותה תתנגד לבקשה, הן בגלל תוכנה, הן בגלל הדרך בה הוגשה וודאי כיוון שינתנו תשובות הולמות לטענות העולות בבקשה".

"נראה כי הבקשה כפי שהוגשה באה לנסות ולעקוף הסכמה שהושגה על ידי הח"מ כב"כ העמותה והוגשה לבית המשפט, ומטרתה - השארת הסטטוס קוו בעמותה עד לברור המחלוקות בין הצדדים. יש להצר על כך שההליך כפי הבקשות המוגשות בו, פוגע בעמותה ובהתנהלותה וזאת עוד טרם החל ברור טענות הצדדים".

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. חבל שלא מצויין שמש״י פועל בהתאם לרצונה של אמו אשת חבר האדמו״ר זצ״ל  (ל”ת)

  אלי

  • ושיכתבו גם שהוא פועל נגד רצונו של אביו האדמו"ר זצ"ל (ל”ת)

   ינון

  • ושיכתבו גם שהוא פועל נגד רצונו של אביו האדמו"ר זצ"ל (ל”ת)

   ינון

 2. הלכו לערכאות במקום ללכת לבית דין שרוצים הנתבעים כפי שפסק ביה"ד נתיבות חיים...  (ל”ת)

  ף

 3. סאדיגורה בני ברק צריכה להוכיח בבית המשפט שנכסי העמותה בירושלים הם שלה ויש להם בכלל מילה להגיד, ואולי הפוך נכסי העמותה בבני ברק הם של הקדש ולא עובר בירושה  (ל”ת)

  משה

  • סדיגורה 

   ישראל

 4. בושה  (ל”ת)


 5. מש״י סע לארה״ב שם אולי תצליח  (ל”ת)


 6. כסף גאווה וכבוד העיקר קורא עצמו אדמו"ר ואפילו לדין תורה הוא מסרב ללכת  (ל”ת)


 7. למה למה למה  

  שאלתיאל

  • איך אתה משווה וישניץ - ויזניץ לשחקן מסאדיגרוה 

   חיים מאיר

  • למה שלא יבטלו כליל 

   יוני

 8. האדמור  


  • גם הרב גרשון אדלשטין לא ציית דינא (ל”ת)

   שונאים

  • זה רק עקיצה (ל”ת)


 9. עסקנים פוגעים בסדיגורא-ירושלים  


 10. השם סדיגורא גם גנוב פעם הם היו פשאמשל  (ל”ת)


  • שקר וכזב 

   פקק

 11. השטיבל ברחוב חפץ חיים היה של רוזין ונגנב ע״י כנ״ל הבנין ברחוב עזרה וד״ל  (ל”ת)


 12. מש"י מעלה נצוצות בלאו דלא תגנוב  (ל”ת)


  • ממש כך ! (ל”ת)

   יהודי

;