1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבת של תענית דיבור בסערט ויז'ניץ • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור לפי שמירת ההנחיות והוראות הבריאות המחמירות • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בא תשפ"א בארץ ובעולם

משה ויסברג, ט' שבט תשפ"א 22/01/2021 12:57

פרשת בא האדמו"ר מסערט ויז'ניץ האדמו"ר מסערט ויז'ניץ צילום: מערכת 'קול ברמה'

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

סערט ויז'ניץ: בחצר הקודש סערט ויז'ניץ יקיימו השבת פרשת בא 'תענית דיבור' מתחילת השבת ועד סופה כתקנת האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' זצ"ל מזה כשלושים שנה בפרשת בא. במהלך השבת יימסרו שיעורים בענין קדושת ושמירת הדיבור, בכל בתי המדרש של סערט ויז'ניץ בארץ ובעולם שם ישאו דברים רבני החסידות בגודל מעלת שמירת הדיבור.

שמחת בית באבוב: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בן הזקונים של האדמו"ר מבאבוב, עם בת הרה"ח ר' בעריש ארנסטר, בן הרב ישראל ארנסטר, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סאטמר: האדמו"ר מסאטמר השוהה למנוחה יחד עם מקורביו, ישבות במיאמי שבפלורידה.

חב"ד: בכל ריכוזי חסידות חב"ד בארץ ובעולם מציינים את השבת את היארצייט של האדמו"ר הריי"צ מחב"ד זיע"א, חמיו של האדמו"ר זצ"ל החל השבת, יערכו התוועדויות לזכרו.

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות למנוחה בעיר טבריה, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש תולדות אהרן בשכונת פוריה בעיר.

ויז'ניץ בית שמש: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש השוהה בביקור בארה"ב שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין בצלו של אחיו האדמו"ר מויז'ניץ וויליאמסבורג, התפילות והטישים יתקיימו במחיצת האחים האדמו"רים.

שמחת בית ספינקא: העלייה לתורה לנכד הרה"צ רבי דוד דוב מייזליש אב"ד סאטמאר ב"פ, בן לבנו הרה"צ רבי יקותיאל יהודה מייזליש, חתן האדמו"ר מספינקא, עם בת הרה"צ רבי ישכר בעריש הלוי פרידמן אב"ד בית ישראל, בן הרה"צ רבי יעקב יצחק הלוי פרידמן אב"ד אולם, וחתן הרה"צ רבי משה סופר אב"ד פאפא ירושלים, תתקיים בבית המדרש ספינקא בשכונת בורו פארק.

שמחת בית סקולען: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מסקולען ירושלים, עם בת הרב פנחס ארנסטר, בן הרה"צ רבי  אליעזר ארנסטר אב"ד מאור חיים בצפת, חתן הרה"צ ר' חיים היילפרין רב ביהמ"ד דברי חיים בשכונת גולדרס גרין, וחתן גאב"ד מנצ'סטר, תתקיים בבית המדרש סקולען ברחוב חנה בירושלים.

שמחת בית סלונים: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסלונים, נכדה לבנו הרה"צ רבי משה ברזובסקי ראש ישיבת סלונים, בת לבנו הרב ישראל ברזובסקי, חתן הרה"ג רבי נפתלי נוסבוים ראש ישיבת חיי משה, תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים ברחוב שמואל סלנט בשכונת מא"ש בירושלים.

מבקשי אמונה: האדמו"ר הרה"צ רבי יוסף יואל קאהן ממבקשי אמונה ישבות בבני ברק. בליל שבת יערוך את ה'שבת אחים' בשעה 9:30 בבית המדרש שטפנשט ברחוב מהרש"ל, בשעת רעוא דרעוין ימסור שיחת חיזוק במרכז 'אש קודש' ברחוב רש"י פינת רחוב בעש"ט.

שמחת בית ויז'ניץ - ברעזשאן: שבת שבע ברכות לבן הרה"צ ר' חיים יוסף פרידמן אב"ד ברעזשאן, בן הרה"צ אבד"ק אולם, בן הרה"צ ר' נחמן יוסף טווערסקי, חתן האדמו"ר מוויזניץ מונסי זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול ויזניץ בשיכון ויזניץ במונסי.

ויז'ניץ: הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויזניץ אלעד בן מרן האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בביקור בארה"ב במסגרת מסע חיזוק בני הקהילות בימי השובבי"ם ישבות בשכונת בורן פארק, התפילות וה'באטע יתקיימו בראשות מאות החסידים בבית המדרש ויז'ניץ ברחוב ה51, במוצאי שב"ק יערך מסיבת מלווה מלכה רבתי למאות בחורי חסידות ויז'ניץ מרחבי ארה"ב שע"י התאחדות התלמידים.

ירושלים: העלייה לתורה לרגל נישואי נכד חבר הבד"צ הגר"נ פרנקל זצ"ל בעל אמרי בינה בן לחתנו הגר"י טויסיג מנהל רוחני ישיבת טשכנוב בן המשפיע הגר"א טויסיג עם הכלה בת הגר"ש שידרוביצקי בן הגרי"מ שידרובצקי מסטרטין. השמחה תתקיים בבנין אהל משה.

ויז'ניץ: הרה"צ רבי מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויז'ניץ השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין, בשבת בבוקר ייערך שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה להרה"צ, נכדה לחתנו הרה"צ רבי בנציון מייזליש, בן הרה"צ אב"ד באבוב בת ים, בת לבנו הרב שבתי מייזליש, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב.

שמחת בית פאפא: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מפאפא, בן לחתנו הרה"צ רבי אהרן צבי קאהן אב"ד תולדות אהרן ויליאמסבורג, עם נכדת האדמו"רים מדינוב וואלאווע, תתקיים באולמי עטרת חיה בשכונות בורו פארק בברוקלין, לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מדינוב בשכונות בורו פארק.

שמחת בית טשערנאביל: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מטשערנאביל, בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי, חתן האדמו"ר מטשרנוביל, בן לבנו הרב משולם זוסיא טווערסקי, תתקיים בבית המדרש טשערנאביל בשכונת בורו פארק בברוקלין.

שמחת בית טעמשוואר: שמחת השבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מטעמעשוואר, בן לבנו בכורו הרה"צ רבי יצחק מאיר לייפער, עם נכדת הגר"ח וואזנר והגרמח"א פאדווא גאב"ד לונדון, תתקיים בבני ברק.

שמחת בית טשערנאביל: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מטשערנאביל, בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי, חתן האדמו"ר מטשרנוביל, בן לבנו הרב משולם זוסיא טווערסקי, נכד האדמו"ר מנדבורנה חיפה, תתקיים בבית המדרש הגדול טשרנוביל ברחוב חבקוק בבני ברק.

קרעטשניף: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר מדאראג, בן לבנו בכורו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, בת לחתנו הרה"צ רבי ברוך הגר, בן הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר רב קהילת סערט ויז'ניץ ירושלים, כמו"כ יערך בליל שבת שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מקרעטשיניף, בן לבנו הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים רב קהילת קרעטשניף בברכפלד.

מונסי: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר מסאסוב, בן לבנו הרה"צ רבי משה טייטלבוים רב דחסידי סאסוב  בבית שמש, וחתן האדמו"ר מפינסק קרלין, עם בת הרה"צ רבי יוסף מאיר מיכלאוויטש, בן האדמו"ר מזלאטשוב נתניה, תתקיים במונסי, לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מפינסק קרלין במונסי.

קוזמיר: האדמו"ר מקוזמיר השוהה בביקור בארה"ב, ישבות במונסי בישיבת נועם אלימלך ליזע'נסק בראשות האדמו"ר מליז'ענסק מונסי.

תוא"י: בחורי חסידות תולדות אברהם יצחק בארה"ב ישבתו לשבת התאחדות בראשות משפיעים וראשי החבורות בקאנטרי בניו יורק.

שמחת בית ביאלא פשיסחא: שמחת השלום זכר לנכד האדמו"ר  מביאלא פשיסחא, בן לבנו הרב יחיאל יהושע רבינוביץ, תתקים בליל שבת בבית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב אמרי ברוך בב"ב.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

עולם התורה: גם בשבת ימשיכו להעתיר בתפילה בעולם הישיבות לרפואתם השלמה של גדולי ישראל הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק רבי משולם דוד בן אלטע הענדל והגאון רבי יצחק הקר ראש ישיבת גרודנא באר יעקב רבי יצחק בן נחמה הזקוקים לרחמי שמים מרובים.

סלבודקה: בעולם התורה ובישיבת סלבודקה מציינים בשבת את יום השנה של הגאון רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה שהסתלק לבית עולמו בשנת תשי"ב.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לסגן שר החינוך מאיר פרוש לרגל שמחת הולדת הנכד בן לבנו פינחס פרוש.

ברכת מזל טוב לחיים אלעזר רוזנפלד מנכ"ל מוסדות 'בית לפליטות' בירושלים, לרגל שמחת הולדת הבן בשעה טוב. השלום זכר בבית המדרש תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים.

ברכת מזל טוב ליצחק שלמה בלויא הספרא דדיינא של 'העדה החרדית', לרגל שמחת נישואי בנו בשעה טובה. השבת העלייה לתורה בבית המדרש דושינסקיא בירושלים.

ברכת מזל טוב לנגיד הרבני המפואר ר' יואלי לנדא מויליאמסבורג ומחשובי חסידי סאטמר, לרגל שמחת הולדת הנכדברכת מזל טוב לנגיד ר' יואל אייזדורפער מברוקלין, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לאיש הצדקה הגדול ביותר בעולם ר' יואל ישראל זופניק בנו של הנגיד ר' משה שמואל זופניק לרגל שמחת בר המצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לנגיד הרבני מחסידות תולדות אהרן, ר' משה יצחק יגודה לרגל שמחת אירוסי בנו, עם בת הנגיד דוב בער וייס מלוס אנג'לס.

ברכת מזל טוב לצוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים לרגל שמחת הולדת נכדו.

ברכת מזל טוב לשמעון מרדכי פרלמוטר משב"ק האדמו"ר ממודז'יץ, לרגל שמחת נישואי בנו השבוע בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לאמן והצייר החרדי יואל וקסברגר מ'מלכות וקסברגר' לרגל שמחת אירוסי בנו הבכור וואלוי עם הכלה בתו של אברהם יצחק הרשטיק מביתר.

ברכת מזל טוב לדוד בינט מנהל המכירות ושירות לקוחות ב'מלכות וקסברגר' לרגל שמחת הולדת הבן, השלום זכר בליל שבת באלעד.

ברכת מזל טוב לחיים קניג מנצח מקהלת פיטסבורג לרגל שמחת הולדת הבן בשעה טובה, השלום זכר בליל שבת בבית הכנסת זידיטשוב ברחוב הרב שך בבני ברק.

ברכת מזל טוב למשה דץ מבעלי משרד הפרסום 'דץ ועמיחי' לרגל שמחת הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בא בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:29 | צאת שבת: 17:44 | ר"ת: 18:22

בני ברק - כניסת שבת: 16:45 | צאת שבת: 17:45 | ר"ת: 18:20

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:35 | צאת שבת: 17:44 | ר"ת: 18:21

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:29 | צאת שבת: 17:44 | ר"ת: 18:22

חיפה - כניסת שבת: 16:33 | צאת שבת: 17:43| ר"ת: 18:19

אשדוד - כניסת שבת: 16:45 | צאת שבת: 17:46 ר"ת 18:19

צפת - כניסת שבת: 16:34 | צאת שבת: 17:41| ר"ת: 18:23

תל אביב - כניסת שבת: 16:43 | צאת שבת: 17:45 | ר"ת: 18:23

באר שבע - כניסת שבת: 16:47 | צאת שבת: 17:47 | ר"ת: 18:23

ניו יורק - כניסת שבת: 16:43 | צאת שבת: 17:52

לונדון - כניסת שבת: 16:17| צאת שבת: 17:29

אנטוורפן - כניסת שבת: 16:58| צאת שבת: 18:11

ציריך - כניסת שבת: 16:55 | צאת שבת: 18:04

פאריז - כניסת שבת: 17:14 | צאת שבת: 18:26

מוסקבה - כניסת שבת: 16:25| צאת שבת: 17:47

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-601

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;