1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. מיוחדים

האדמו"ר חשף: האימפריה הרוחנית שנולדה בארגנטינה

מוסדות 'שובה ישראל' בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, עומדים בראש כותל המזרח של העולם היהודי בארץ ובעולם. עשרות בתי מדרש, מפעלי חסד וצדקה, ואלפי תלמידים מכל העדות והחוגים

שימי פרקש כתבה מקודמתכ"א שבט תשפ"א 03/02/2021 13:05

מפעלי חסד וצדקה הרב פינטו הרב פינטו צילום: באדיבות המצלם

האימפריה הרוחנית שפועלת קרוב ל-30 שנים, לא עוצרת לרגע. רק בשנה האחרונה נפתחו בישראל ובעולם למעלה מעשרה בתי מדרש חדשים, שמשמשים אלפים לתורה, לתפילה וליראה.

השבוע, באופן חריג ויוצא דופן, חשף האדמו"ר הרב פינטו - מנהיג הקהילה, מדוע קרא לקהילתו בשם 'שובה ישראל' ואיך הכל נולד.

בהקדמה לדבריו, כתב האדמו"ר כך: "שנים רבות שאלו אותנו אהובים וחביבים, גדולי הצדיקים בדור הקודם ובדור הזה, מדוע קראנו לקהילת קודש ״שובה ישראל״ ולא שם אחר. מה רומז לעבודת השם של הקהילה הקדושה השם ״שובה ישראל״.

הרב פינטו הסביר, מדוע כעת הוא מבקש לראשונה לחשוף את הנסתר: "והנה ימים האלו, אלו ימים שאנו משתדלים לכתוב ולהשאיר בכתב את כל אשר על נפשנו, למען יוחק לדור אחרון, ויעזרנו הקב״ה על דבר כבוד שמו, שלא ייפול דבר מכל אשר קרה והיה, למען ייכתב בספרי דברי הימים ויהיה ״עד כי יבא שילה״ לשם ולתפארת ולתהילה, שם זה יסדנו אותו וזו הפעם הראשונה שאומרים מדוע ולמה קראנו בשם ״שובה ישראל״.

וכך היה המעשה: "הנה ב״שבת שובה״ לפני עשרים ושמונה שנים היינו בארגנטינה וליבנו היה בכיסופים לארץ הקודש. זה היה פעם הראשונה שיצאנו מארץ הקודש, הקפדנו עד גיל עשרים לא לצאת מארץ הקודש, והיו אנשים אשר רוח השם בערה בהם והתחלנו את מסע עבודת הקודש ביום ובלילה, ושם התחיל האור הגדול של הקהילה הגדולה".

"באותו ליל שבת קודש ״שבת שובה ישראל״, שבת שלפני יום הכיפורים, ישבנו ולמדנו ״עין יעקב״ ואת הפירוש של מור זקני הגדול רבנו יאשיהו פינטו זצוק״ל, בפירושו שם על ״עין יעקב״ על הגמרא. (יומא פרק ח פו א), הגמרא אומרת, ארבע חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש. וזה לשון מור זקני זצוק״ל, דהן אמת שמצינו (שם ב) בתשובה, שזדונות נעשות זכויות. אבל לא מחמת התשובה בלבד, כי עבר אדם על לא תעשה בזדון, אף על פי שעשה תשובה, אינו עולה לגדר זכותו, ודווקא אם עשה תשובה, תולה לו לכסות העוון של זדון ולעשותו כשגגה שאינו נענש עליו. ומכל מקום אינו נמחל לגמרי, עד יום הכיפורים וכו׳ ע״ש".

"נמצא שכשעושה התשובה, עושה המזיד כשוגג", ביאר הרב פינטו, "וכשחוזר ושב פעם אחרת, ביום הכפורים נעשה לו כזכויות. זהו כונת הפסוקים ״שובה ישראל״ וכו׳ ומיד, כשכשלת בעווניך ואל תאחר. מפני שבזה כשיבא יום הכפורים, ״דקחו עמכם דברים ושובו אל ה׳״, פעם אחרת אמרו אליו, כלומר אתם יכולים לומר אל ה׳ ״כל תשא עון״ שיסלח כל העון וקח טוב, ואדרבה יהיה נחשב לזכויות. דהא כיוון דעשיתם בתחילה תשובה, עשיתם המזיד כשוגג. ואם כן, בזאת הפעם דהוא יום הכפורים, עשיתם תשובה שנית, עשיתם השוגג לזכויות וזהו וקח טוב".

"והנה דברי מור זקני מפחידים ונבארם", המשיך האדמו"ר לבאר, "כאשר אדם חוטא ועושה עון במזיד ועושה תשובה, במקום המזיד נהיה כשוגג. ואז נאספים כל העוונות שאדם עשה כל השנה ועשה עליהם מיד תשובה, וכך ערב יום הכפורים נאספת חבילה גדולה של עוונות שהיו זדונות ונעשו כשגגות. ואז ביום הכפורים בתשובה שעושים, כל העוונות שנעשו כל השנה ושבנו בתשובה עליהם בכיפור חוזרים ונעשים כזכויות".

"וזה עומק הפסוק ״שובה ישראל עד השם אלוקיך״ כל חטא במשך השנה שעושה האדם ומיד עושה תשובה, הופך את החטא ממזיד לשוגג באותו הרגע. ולכן חייב האדם מיד לעשות תשובה על כל עבירה ועבירה, שלא ישקע בחטאים ובזדונות, ומיד על כל עבירה לעשות תשובה. ואז כל העונות נאספים לערב יום הכפורים, ובערב וביום הכפורים ״אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב״ כאשר שוב ביום הכפורים עושים תשובה ומחפשים על השגגות שעכשיו עומדים פה לפני האדם ועושה עליהם תשובה, הופכים הכל לזכויות ואז נרפאים, ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים עומדים".

הרב פינטו המשיך בדבריו לתאר את מה שהיה בארגנטינה: "יסוד זה של מור זקני זצוק״ל, זעזע לנו את הנפש. וכל אותו ליל שבת ״שבת שובה״ היינו בכיסופים עצומים. הדברים מפחידים, אדם חוטא כל השנה, על כל חטא תעשה מהר תשובה ואז הזדונות יהיו כשגגות, וביום כיפור תעשה שוב תשובה על כל השגגות, ואז הכל יהפך לזכויות".

"מאותו רגע קיבלנו על עצמנו להקריב את כל חיינו לרוץ מבית לבית ומעיר לעיר, להביא את כלל עם ישראל לעשות תשובה ולהביא את הזדונות להיות שגגות, ובערב כיפור שנים רבות הקפדנו לעשות שיעור גדול ולעשות תשובה ברבים, וכך להיכנס לכיפור עם כל השגגות, עם התשובה, שנעשות כזכויות. ואז, ״אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ״ וכולנו זוכים ביום הכיפורים לצאת במשפט לחיים טובים ולשלום".

"ובמוצאי שבת של ״שבת שובה״ חיפשנו כרטיס לחזור לארץ הקודש, משום שנסענו לארגנטינה עד אחרי חג הסוכות. הלכנו לשנות את הכרטיס, אמרו לנו אי אפשר, רק לקנות כרטיס חדש. וכל כרטיס חדש ששת אלפים דולר ולנסוע דרך מיאמי ולהגיע לארץ הקודש, ערב לפני יום הכיפורים. לקחנו את הכרטיסים בחוב, שבאותם ימים לא היה לנו מאומה. אמרנו ״עֶזְרִי, מֵעִם ה׳ עֹשֵׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ״ חזרנו לארץ הקודש ומאותו היום של ״שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֹ׳נֶךָ, קְחוּ עִמָּכֶם דְּבָרִים וְשׁוּבוּ אֶל יְהוָה אִמְרוּ אֵלָיו כָּל תִּשָּׂא עָוֹהן וְקַח טוֹב וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ״.

לסיום כתב הרב פינטו לתלמידיו כי "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. לא כבתה האש של ״שובה ישראל״ עד היום הזה ולא תכבה עד שיבא מלך המשיח. ומהיום הזה שהוצאנו הסוד מדוע נקראת הקהילה ״שובה ישראל״ מבקשים אנו שכל מי שמרגיש עצמו חלק מהקהילה הקדושה, ידע את סוד שמה של הקהילה הקדושה".

;