ט"ו אייר התשפ"ד
23.05.2024
מסר מהפרשה

למה זה קרה? "התלמיד הטוב ביותר ימות השנה"

תורת יאשיהו • מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו • מוסר השכל מפרשת השבוע • פרשת כי תשא

למה זה קרה? "התלמיד הטוב ביותר ימות השנה"
תלמיד מצטיין צילום: unsplash

פרשת כי תשא | "וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים" | אדם חייב להיזהר בכבוד תלמידי חכמים ושלא יפגעו בסיבתו

אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, בני ישראל עומדים על אהרן הכהן שיעשה להם את העגל ואהרן עומד ועושה לבני ישראל את העגל. צריך להקשות קושיה, איך אהרן הסכים לזה, אהרן היה צריך להתנגד זה המרד הגדול ביותר שבני ישראל עשו על הקב"ה, אהרן היה צריך לעמוד ולצעוק, למסור את חייו שלא לעשות את העגל אז איך אהרן מסכים לזה?

אלא רואים פה יסוד גדול, אהרן ידע שעם ישראל היו במצב רוחני חמור מאוד ואם הוא לא יעשה להם את העגל, עם ישראל יכולים לקום ולהרוג אותו, כמו שהרגו את חור שעמד והתנגד לעגל. אהרן הסכים לעשות את העגל ואמר מוטב לעשות את העגל ושלא יפגעו בתלמידי חכמים ויהרגו אותי, כי מתי שפוגעים בתלמידי חכמים אין דבר יותר קשה וחמור מפגיעה בתלמידי חכמים. כמה לימוד צריך ללמוד מזה שאדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר בכבודם של תלמידי חכמים, מי שפוגע בתלמידי חכמים העונש שלו חמור ביותר.

הגמרא מספרת (עירובין סג.) שבאחד הימים בא רבי אלעזר בן שמעון בר יוחאי לאשתו אמא שלום ואמר לה שהתלמיד שלו שהיה התלמיד הכי טוב ימות השנה. שאלה אותו אמא שלום למה ימות השנה הרי הוא התלמיד הטוב ביותר שלו, ענה לה רבי אלעזר כי הוא הורה הלכה בפניו וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אם כך צריך לראות דבר חמור ביותר, רבי אלעזר אומר על התלמיד הטוב ביותר שלו שימות השנה כי הורה הלכה בפניו. כמה אדם צריך להיזהר בכבוד תלמידי חכמים, כמה אדם צריך להיזהר שח"ו לא יפגע בתלמידי חכמים.

אהרן הכהן העדיף לעשות את העגל ושלא יגיעו למצב שיפגעו בו ויהרגו אותו, כי פגיעה בתלמידי חכמים זה הדבר החמור ביותר שאין לשער ואין לתאר את החורבן והנזק של הפגיעה בתלמידי חכמים. לכן צריך להקפיד בכבוד ת"ח ולשמור על כבודם בכל כוח אפשרי.

אבל יש קושיה גדולה, הגמרא אומרת (שבת קמט:) כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה, אם מישהו נענש בגללו אפילו שהוא צדיק לא יזכה לשבת במחיצתו של הקב"ה. אז צריך לשאול איך התיר רבי אלעזר שאותו תלמיד ימות ואיך מי שפוגע בתלמידי חכמים נענש, הרי אותו תלמיד חכם יענש בגללו ולא ישב במחיצתו של הקב"ה?

אלא התשובה היא כך, עם ישראל נמשלו ליונה ותלמידי החכמים נמשלו לכנפיים, אם פוגעים בכנפיים של היונה אין ליונה חיות, אין לה איך לשרוד ואין לה זכות קיום. התלמידי חכמים הם הכנפיים, אם פוגעים בכנפיים אין קיום לעם ישראל. לכן מי שפוגע בתלמידי חכמים נענש והתלמיד לא יענש כי התלמיד חכם הוא הכנפיים ששומר על עם ישראל וזה הכוח של עם ישראל לשרוד את כל הגלויות ואת כל הדברים הקשים ביותר. לכן האדם יקפיד בכל דבר קטן ביותר שלא יהיה ח"ו פגם בכבוד של תלמידי חכמים.

הרב יאשיהו פינטו

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!