1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. מיוחדים

שבוע המפתח: רבי ישעיה מקרעסטיר עם סגולה מבהילה לפרנסה

מי לא מכיר את תמונתו של הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א? תמונתו מתנוססת היום בכל מקום, כסגולה פלאית לגרש את העכברים • אולם לר' ישעיה סגולות מופתיות רבות נוספות והימים האלה מסוגלים ביותר לפרנסה

כתבה מקודמת, ל' ניסן תשפ"א 12/04/2021 11:15

ישועות נשגבות מפתח לפרנסה מפתח לפרנסה צילום: יח"צ

מפתח הפרנסה הוא המפתח הקשה שבכולם. כל אחד ואחד מתמודד עם קשיי הפרנסה. צדיקי הדורות היו נושאים עיניהם בתפילה, למען ירחם על עמו וצאן מרעיתו ויעניק להם פרנסה ברווח שלא יהיו נצרכים זה לזה וחלילה לא לעם אחר.

לחצו כאן כדי לזכות במפתח המסוגל לפרנסה>>>

זכות גדולה התגלגלה לידינו, שנשתמר אצלנו מפתח הפרנסה, של מופת הדור הצדיק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע"א, שכל ימיו עמל בתפילות וסגולות למען פרנסתם של ישראל וזכה שמופתיו עומדים להם לישראל עד הימים האלו ממש.

רבים תהו, מדוע מכל הצדיקים, דווקא רבי ישעיה זכה למפתח של פרנסה, עד שהעידו עליו גדולי ישראל, שכל הדור ניזון בזכותו והוא בחינת רבי חנינא של דורו. התשובה היא: זכות הכנסת אורחים. בזכות שהיה רבי ישעיה מופלג במידת הכנסת אורחים, לכן זכה שיתגלה לו סוד הפרנסה. לא רק בעצמו היה מקיים מצוות הכנסת אורחים, אלא אף היה מעשה אחרים ומזכה את נגידי עם, להיות שותפים במצווה הגדולה של הכנסת אורחים.

לחצו כאן כדי לזכות במפתח המסוגל לפרנסה>>>

את הסוד רבינו לא הותיר לעצמו, הוא גילה את  הסוד המופלא לתלמידו רבי אהרון פרידמן זיע"א, שקיבל מידיו הקדושות את נוסח הקמיע-מפתח הפרנסה, שעל ידו פעל הצדיק ישועות נשגבות בהשפעת הפרנסה לעם ישראל. הקמיע הקדוש הועבר לבנו של ר' אהרון ובהכוונת גדולי המקובלים שליט"א, מפעלות החסד 'ברכת ישעיה' העתיקו את נוסח הקמיע, המכיל סודות גדולים ונשגבים לפתיחת שערי הפרנסה, לטובת עם ישראל למען יזכה גם הדור שלנו, בזכות הגדולה להחזיק בבית את הקמיע המסוגל, שרבים נושעו בזכותו.

לחצו כאן כדי לזכות במפתח המסוגל לפרנסה>>>

;