1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. תנצב"ה

שיחת הרבי הנוקבת: "הגיע הזמן להתנהג באנושיות ולהגדיל את מירון"

שיחה מיוחדת נשא הרבי מקרלין לחסידיו, עקב האסון במירון וקרא לשנות את כללי המשחק במירון בנוגע לתשתיות הגרועות: "כבר הגיע הזמן להתנהג באנושיות, אנחנו כבר לא הציבור הקטן שהיה פעם. ה' עזר שעד השנה היו ניסים, זו אינה סיבה שנמשיך לסמוך על זה" • האזינו לדברים 

משה ויסברג, כ"א אייר תשפ"א 03/05/2021 19:00

"אין סומכים על הנס" ההדלקה של חסידי קרלין במירון ההדלקה של חסידי קרלין במירון צילום: צילומסך

האדמו"ר מקרלין-סטולין מסר אחרי האסון הגדול שאירע במירון בליל ל"ג בעומר תשפ"א, שיחה מפורטת בעקבות מה שאירע ועל החשבון הנפש שצריך לערוך ולהפיק בעקבות המקרה, הן ברוחניות והן בגשמיות, מה שצריך לתקן בהר מירון.

הרבי דיבר בכמה נקודות חשובות על אלו שמפריעים מסיבות אגואיסטיות ומסיבות צרות, לתקן את התשתיות וכן דיבר נגד אותם אלו שתוקפים שוטרים וזורקים ביצים לעברם. 

ל'בחדרי חרדים' הגיעה הקלטה ותמליל מלא מדבריו של הרבי מקרלין סטולין שאף עורך בעצמו הדלקה עשרות בשנים בליל ל"ג בעומר בהר מירון. 

הרבי פתח בדבריו ואמר: "מקרה מזעזע, אי אפשר להשיג את זה, כזה כאב. כזה צער, אנשים צעירים, בחורים, ילדים. אי אפשר לסבול כאב כזה, ואנשים שצריכים עכשיו רפואה במהרה, שה' ישלח להם רפואה שלימה במהרה, ולא יהיו צרות בישראל, שיהיה רק טוב. היה פעם שכבר קרה משהו כזה במירון, לפני מאה שנה, וגם בבית המקדש קרה דבר כזה, שהיה פסח מעוכין ("תנו רבנן, מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד, שהיה בימי הלל, שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראין אותו פסח מעוכין פסחים, סד, ב)". אנחנו לא יכולים תמיד להבין חשבונות שמים, אבל שקורה דבר כזה אנחנו כעם צריכים לבדוק מה אפשר לעשות מה צריך לתקן. זה נגע ביהודים מכל המקומות והסוגים ממקומות שונים".

בהקלטה שהגיעה לידי 'בחדרי חרדים', הרבי מקרלין קורא לחסידיו להתחזק: "זה מראה שאנחנו צריכים להתחזק באהבת חברים ואהבת ישראל אצל כולנו, להתחזק בזה באמת, ובאמת לאהוב אחד השני ולעשות אחד לשני. יש מידי הרבה, בפרט ביחידים שפוגעים אחד בשני ומריבות, לפעמים זה בענייני ממונות, ויש המון יותר מדי דברים כאלה שזה לא צריך להגיע לזה, איננו מדברים על מישהו שלוקח מה ששייך לשני, שמרמה אותו וכדומה לזה, זה לא היה צריך להיות אצלנו, אבל אחרי זה, המריבות וכל המסביב, צריכים לעשות כל מה שיכולים להימנע מזה שלא יהיה יותר".

כאן קרא הרבי להתרחק מהחדשות והנייעס: "צריך באמת לאהוב אחד את השני ... יש היום את כל החדשות הללו (נייעס'ן) לא משנה, אם את זה שקוראים לזה מקווה נייעס, או חדשות שמקבלים בכל סוגי המכשירים, איך שזה רק יהיה, שחיים בזה, וזה עם לשון הרע והתבדחויות על ההוא וההוא... על זה ילגלגו ועל ההוא ירכלו, צריך היה לעצור את זה כבר מזמן. מה שהיה צריך להיות שבאמת נאהב לכל יהודי, איך שיהיה ומה שלא יהיה, אנחנו לא יכולים להיות דיינים ושופטים להגיד מי טוב ומי לא, התפקיד שלנו זה לאהוב יהודי ולמצוא את הטוב בו. שיהודים יהיו באמת קדושים ויעשו ביחד כמו שצריך, אז ללא ספק נראה הרבה יותר יפה, וה' יעזור לנו הרבה יותר ויציל אותנו מכאלו צרות".

"הרי אומרים עכשיו את הפרק (מסכת אבות) בכל שבוע: 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא', כתוב גם 'ועמך כולם צדיקים' שמדברים על לאהוב יהודים - זה לא רק את ה'היימישע' שאותם קל יותר לאהוב. אלא מדברים על כל היהודים, למרות שכתוב בפירוש על 'ועמך כולם צדיקים', היסוד נשאר, 'ועמך כולם צדיקים' זה כל היהודים - וזה לא אומר שצריך להסכים עם כולם ולהכל".

הרבי גם תקף את אותם אלו שזורקים ביצים ופוגעים בשוטרים: "הרי הקב"ה כבר ברא את העולם ככה, כמו שיש הגמרא "דעותיהם אינם שוות" ["כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם שוות", סנהדרין ל"ח, א'). בטוח שאנחנו היינו רוצים שהם יתנהגו הרבה אחרת, שייראו אחרת, ושירא את ה"מלאה הארץ דעה את ה'", אבל בכל-זאת צריך כעם למצוא איך לקרב יהודים. יש דברים שקורים שקשה להבין בחיים שלנו איך זה קורה, יש אפילו זמנים שזה מגיע מכאלו שבאים לעזור שיש צרה, כהצלה וכדומה, ומתנפלים עליהם, ונכון שהם לא היימישע ואינם נראים כמו שהיינו רוצים שייראו. אבל איך אפשר לפגוע ביהודי אחר, מי נותן הצדקה לפגוע ביהודי אחר, מי זה שנתן את הדרך להזיק ביהודי אחר, מי נתן את הדרך לזרוק אבנים, לזרוק ביצים, לקלל וכאלו דברים? מאיפה זה מגיע? ואיפה ראינו דבר כזה בכלל ישראל ובחז"ל שיהיו דברים כאלה, ככה לפגוע, ובפרט כשהוא מגיע גם לעזור?! ואפילו ללא זה, איך אפשר לצפות שיאהבו אותנו ויכבדו אותנו?! איך אפשר בכלל לצפות שירצו להתקרב לה' שהם רואים שככה נראים ערליכע אידן?"

"כבר הגיע הזמן מזמן שצריך להפסיק התנהגות כזאת, ושההתנהגות שלנו יביא לכך ש"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך", כבר מזמן הגיע השעה שלא עושים חילול ה' אלא רק קידוש ה', ושכל פסיעה ופסיעה רק "שיהא שם שמים מתאהב על ידך" לא הפוך. כבר מזמן רב הגיע הזמן שנהיה אנשים אמיתיים, לדעת לעשות חשבון מה אפשר לתקן ולשפר".

כאן עבר הרבי לדבר על החלק המעשי בהר מירון שם אירע האסון הכבד "יש גם את החלק השני, כמו שרואים דברים שונים שהיו בימי חז"ל, שהיה יחסית תקרית קטנה כשיצאו מהכבש בתרומת הדשן, ובכל זאת שינו את הסדר, כי עד אז היה הפיס. וכשהיה אסון גדול יותר, בסנדל המסומר, אסרוהו בשבת ויו"ט, לא רק זאת עשו לתקן בהתחזקות רוחניות, אלא גם עשו תיקונים פרקטיים, וכבר מזמן הגיע ההבנה שניקח קצת אחריות על החיים שלנו, ולהתנהג כמו שצריכים להתנהג. ראינו מספיק מה שעברנו בשנה האחרונה שאנשים התעלמו מהמציאות והשתטו, מה שהביא לדאבונינו שאנשים יסבלו ואפילו אנשים עברו מהעולם כי חשבו שהם 'אויבער חכמים', כבר הגיע הזמן שנהיה אנשים, כבר הגיע הזמן שניקח אחריות".

הרבי דיבר נגד אלו שמפריעים לעשות כך "מי שיודע מזה יודעים היטב שכבר היו במשך השנים הרבה שרצו ופעלו להגדיל את השטח במירון ולתקן את התשתיות. אין בכלל צורך לדבר על כך, שבליעה"ר הציבור שמגיע והתשתיות הם כאין וכאפס למה שצריך להיות שם, ולצערנו זה מגיע מהחוגים שלנו הרבה הפרעות לעשות דברים שהיו צריכים לעשות, מסיבות אגואיסטיות ומסיבות צרות. כבר הגיע הזמן להתנהג באנושיות, אנחנו כבר לא הציבור הקטן שהיה פעם, זה ציבור יפה בליעה"ר, יש הרבה ערליכע אידן, יש ישיבות ויש כוללים, יש הרבה רבנים והרבה ערים, קהילות גדולות ויפות, כבר הגיע הזמן להתנהג כמו אנשים מבוגרים, כבר הזמן להוריד את הנעליים הילדותיות".

"במקום להפריע היו צריכים לראות ולבדוק איך אפשר לעזור, איך אפשר להגדיל ולשפר. מירון זה הרי מקום שמגיעים המוני יהודים, ומדברים על יום כזה כמו ל"ג בעומר, שבשנה רגילה הרי מגיעים מאות אלפים מישראל, הגיע הזמן שיהיה שם תשתית סבירה ונורמלית".

"הרי כל אחד יודע ש"אין סומכים על הנס", ה' עזר שעד השנה היו ניסים, זה אינה סיבה שנמשיך לסמוך על זה, צריכים להיות נורמאלים כמו אנשים, צריך לבנות שם תשתיות אמיתיות וגדולות, ויש לנו מהציבור מספיק שיכלו לעשות את זה לדאוג לזה. אין שום סיבה שכבר לקראת השנה הבאה המקום ייראה לגמרי אחרת וזה אפשרי. זה לא הגיוני ואין שום סיבה לכך שעל כל דבר קטן צריכים לריב על כל מיני סיבות קטנוניות".

"כבר הגיע הזמן שכל הדברים ייעשו באחווה ושלום ורעות. יש ווארט מההייליגער קרלינער: שהלוואי שאנחנו נאהב את הצדיק הכי גדול כמו שה' אוהב את ההכי רשע. ויש לימודים שונים שאנחנו צריכים ללמוד ללכת בדרכיו של ה': "אחרי ה' אלקיכם תלכו"; "זה קלי ואנווהו" ועוד".

את דבריו סיים הרבי "צריך באמת ללמוד את זה לאהוב יהודי באמת ולקדש שם שמים. לא צריך ללכת בשביל זה (למות לשם שמים...) אפשר פה בעולם הזה להיות א ערליכער איד, ומי שיראה אותו יאמר ככה צריכים להיראות. אין כלל צורך לדבר הזה שצריכים בכלל להתחזק, לחזק את הלימוד ולחזק את התפילה, והנה אנחנו עוד מעט מתקרבים ליום קבלת התורה, לקחת את זה חזק יותר, ולהיות באמת ערליכע אידן מתוך שמחה, ושה' כבר יגאול אותנו שלא יהיו עוד צרות כאלו בעם ישראל ושלכולם יגיע הישועה". כך הרבי מקרלין סטולין.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. קארלין  


 2. לא יודע אם זה נכון אבל. ...  

  סמי

  • תסביר...... (ל”ת)


 3. וואו! מיוחד. מסר רוחני וגם מסר ארצי  (ל”ת)

  שמחה זלמן

 4. האדמו"ר  


 5. המנהיג היחיד בציבור החרדי  

  מנחם

 6. אדמו"ר מיוחד  


 7. דיי לדחיפות בטישים גם ובאירועים של חצרות חסידיים על הפרנצעס . דיי לתרבות הדחיפות! מאיפה זה בא??? באמריקה או בהונגריה או בפולין ככה דחפו לפני מלחמת העולם השנייה???!!!  (ל”ת)


 8. האדמו"ר השפוי ביותר  


  • לא יפה לזלזל באלפי אדמו"רים  

   האדמור משוקולדה

 9. דפוק  


 10. עוד אחד. משת''פ של המשטרה  (ל”ת)

  צענזר

  • תענה 


 11. געוואלד !  

  משה

 12. אמת ויציב !  

  שלום

 13. קרלין  

  דתי לאומי

;