1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מצאנז במכתב למשפחות: "כל נשמה יש לה מטרה משלה"

האדמו"ר מצאנז שלח אתמול מכתב תנחומים לכל 43 בתי האבלים של אסון מירון לצד ביקור תנחומים במשפחות אנגלרד ואלחדד ששיכלו את בניהם 

משה ויסברג, כ"ד אייר תשפ"א 06/05/2021 11:01

שלא ישמע עוד שוד ושבר הרבי מצאנז בניחום אצל משפ' אלחדד הרבי מצאנז בניחום אצל משפ' אלחדד צילום: שלומי טריכטר

בתחילת השבוע הגיע האדמו"ר מצאנז לניחום אבלים בירושלים, אצל משפחות אנגלרד ואלחדד, שאיבדו את בניהם באסון מירון, הרבי ניחמם ארוכות.

ביום שלישי ביקש הרבי שהיות ואין בכוחו לנסוע לכל בתי האבלים, כתב מכתב תנחומים לכל משפחה אישית בחתימת ידו ומשלחות מרבני צאנז עלו לבתי האבלים למסור את המכתב בשליחות האדמו"ר.

'בחדרי חרדים' עם התמליל המלא של המכתב:

"ב"ה, כ"ב באייר, ל"ז למטמוני"ם, לשנת "אך המקום ינחם אתכם" תשפ"א לפ"ק, בעל הישועות והנחמות, אדון כל הנשמות, יודע תעלומות, ינחם ויתן עוז ותעצומות,  למשפחת ..... הי"ו הרוממה, האבלים על פטירת יקירכם ..... נפש יקרה ותמימה".

"בתוך כל בית ישראל מבכים אנו מרה את השריפה הגדולה אשר שרף ה', באסון הנורא והכבד באתרא קדישא מירון בהילולא דהתנא האלקי רשב"י זיעועכ"י, שם נתקיים מאמרו בזוה"ק (ח"ב רעד, א) עה"כ (שיר השירים ו, ב) דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים, אל תקרי שושנים אלא ששונים, אלין אינון דקדמי רוחא בהאי עלמא דמתקלי ומסתלקי מהאי עלמא עד לא מטא זמניהו עיי"ש".

"אין מלים בפה לנחמכם בצערכם וביגונכם הגדול, שהוא צרת הכלל כולו. הנסתרות לה' אלוקינו ואין אנו יודעים חשבונות שמים על מה עשה ה' ככה, אך בזאת תנוחמו באמונת ישראל קדושים מאמינים בני מאמינים כי יקירכם בתוך מ"ה הנשמות הטהורות השלימו את תפקידם עלי אדמות בקיצור שנים, כאשר נודע מפי צדיקים שכל נשמה הבאה לעולם הזה יש לה שליחות ותכלית מסויימת, וכל נשמה יש לה מטרה משלה שנועדה לפעול ולתקן, כל אחד לפי שורש נשמתו ולפי מקורו בכסא הכבוד, וכיון שמקיים שליחותו וממלא ייעודו בעולם, נשלמה פעולתו ותכליתו וישוב למקור מחצבתו, וכבר כתב הרמב"ם ז"ל במכתב לבנו "כי האדם המסכן בזה העולם השפל הנבזה אין לו מנוחה בו ואשריו למי שחתמו ימיו מהרה"".

"שמעתי מכ"ק אאדמו"ר זצוקללה"ה לפרש הכתוב (קהלת א, ה) וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם, כי הנה מטרת ביאת השמש לעולם בכל יום היא כדי להאיר לארץ ולדרים עליה, וע"ז היא מצווה ועומדת, ועל זה אמר "וזרח השמש" כמו שהשמש זורחת בעבור מטרתה ותפקידה, כן לכל נשמה יהודית יש ייעוד ומטרה שלמענו נברא, וכל אחד שורש נשמתו בדבר מיוחד, וכאשר מסיים פעולתו ומלאכתו בעולם, אז "ובא השמש" ישוב לכור מחצבתו, "ואל מקומו שואף" לשוב למקומו בעולם העליון, ואולם "זורח הוא שם", כמו שנאמר אצל משה רבינו ע"ה (סוטה יג, ב) שלא מת מה כאן עומד ומשמש אף שם עומד ומשמש".

הרבי מסיים את מכתבו: "יה"ר שבקרוב נזכה לעת כי נחם ה' ציון וגו' ובתוך שאר אבלי ציון וירושלים תמצאו נוחם שלא תוסיפו לדאבה עוד ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולכם ובגבול כל בית ישראל, והקב"ה הרופא לשבורי לב יחבש לעצבותכם ויאמר למלאך המשחית הרף ולצרות ישראל די, ומעתה ועד עולם אך ששון ושמחה תשיגו ונס יגון ואנחה אכי"ר".

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;