1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. מיוחדים

כינוס מיוחד לחיזוק מערך רכזי הקהילות בארץ הקודש של מפעל התורה "שיננא"

מעמד מיוחד ומרומם התקיים באולמי אריסטוקרט בבני ברק לחיזוק עבודת הרכזים של מפעל התורה 'שיננא' שחולל מהפכה כבירה בקרב בני הישיבות ואברכי הכוללים בעידוד לימוד ושינון הרמב"ם היומי

שימי פרקש, כ"ט אייר תשפ"א 11/05/2021 08:11
תגיות:

מחוללים מהפכה כינוס שיננא כינוס שיננא צילום: יוסי רוזנבוים

מעמד רווי הוד ומרומם התקיים בליל פסח שני באולמי אריסטוקרט בבני ברק, בהשתתפות מחוללי המהפכה התורנית, מרביצי התורה ומזכי הרבים, ראשי ורכזי מפעל 'שיננא' לעידוד לימוד ושינון הרמב"ם היומי, שבזכות פעילותם, הצטרפו אלפים רבים מכל רחבי הארץ בשנה האחרונה ללגיונו של מלך ושוקדים בלימוד הרמב"ם מידי יום ביומו, תמידין כסדרן.

באירוע השתתפו רכזי 'שיננא' שעמלים בכל ימות השנה לעידוד לימוד הרמב"ם היומי בכל ערי הארץ ובחוצה לארץ. הכינוס המיוחד נועד לחזק את מערך רכזי הקהילות בארץ הקודש של מפעל התורה שיננא.

מאז נוסד לפני כשנה, היכה מפעל שיננא גלים בכל היכלות התורה ובתי המדרש כאשר אלפי אלפים של אברכי כוללים ובני ישיבות עמלי תורה המסולאים בפז, הוסיפו על סדרי הלימוד הקבועים, סדר לימוד יומי ברמב"ם על סדר המשנה תורה. עם סיומו של כל ספר נוספו אלפים רבים שביקשו להיות חלק מלגיונו של מלך והחלו אף הם ללמוד מידי יום את הרמב"ם והצטרפו לאחד המסלולים של 'שיננא' ולתכנית המבחנים השבועית והחודשית הנערכת ע"י רבני המכון.

במערכת מפעל התורה 'שיננא' ניכרת עליה חדה בכמות הנרשמים המצטרפים למעגל הלומדים. כבר כעת נמנים על מעגל הלומדים המשתתפים בתכנית זו, אלפים מסלתה ושמנה של עולם התורה, לצד בחורי ישיבות, וקובעי עיתים לתורה המבקשים גם הם להקיף וללמוד בצורה קלה ובהירה את הסוגיות המורכבות.

באירוע המיוחד נטלו חלק גדולי הרבנים אשר ביקשו לחזק את ידיהם של הרכזים שעמלים מידי יום ביומו להרבות לומדים ולהוסיף עוד אלפים רבים למסלולי הלימוד של שיננא. כל הדוברים ציינו בדבריהם את העובדה שרוחו של הרמב"ם חופפת על האירוע ועל מפעל התורה האדיר 'שיננא' שתוך תקופה לא ארוכה מאז נוסד חולל מהפכה כבירה בהיכלי התורה – בקרב אברכי הכוללים ובני הישיבות ששוקדים על דלתות התורה וב"ה זכו להוסיף על לימודים סדר מיוחד בלימוד הרמב"ם היומי.

ראשון הדוברים בכינוס המיוחד, הגאון רבי זושא הורביץ שליט"א, אב"ד קהילות החסידים אלעד, מרבני מכון 'שיננא', נשא שיעור מרתק ומקיף בעניינו של יום, פסח שני, לאור משנתו של הרמב"ם. בדבריו תיבל את ענייני היום עם חשיבות לימוד הרמב"ם היומי ושיבח בדבריו את לומדי הרמב"ם היומי, שבזכות הקביעות וההתמדה זוכים להקיף את כל התורה כולה כולל הלכות שאלמלא הרמב"ם ספק רב אם היו מגיעים להלכות אלו.

הגר"ז הורביץ האריך בדבריו לגבי מהות היום של פסח שני והביא את דברי הראשונים והאחרונים בעניין פסח שני האם זהו תשלומין לפסח ראשון או שיום זה הוא רגל בפני עצמו. "הרמב"ם פסק שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. באותה מידה, ציין הגר"ז הורביץ, מפעל שיננא קבע רגל לעצמו, בכך שמביא את לימוד הרמב"ם היומי למעמד של רגל בפני עצמו. אשרי חלקכם שיש לכם את הזכות שבזכותכם רבבות לומדים מצטרפים ללימוד הרמב"ם היומי".

"אתם מזכי הרבים", אמר הגר"ז הורביץ והוסיף: "וידוע מה שאמרו חז"ל שכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. יושבים פה הרכזים שפועלים מכוח רצון עצמי ולשם שמים בהתנדבות כדי לזכות את הרבים. ויש כאלו שאף מוזילים מממונם  ומהונם האישי כדי להרבות לומדים בלימוד הרמב"ם. אשריהם ואשרי חלקם. יודע כל מי שהוגה בתורה, ששיעור בלי רמב"ם זה לא שיעור. חבורה בלי רמב"ם היא לא חבורה. הרמב"ם זה כל התורה כולה ועידוד לימוד הרמב"ם היומי הוא זיכוי הרבים מאין כמותו. אין לכם מושג כמה ברכה זה מביא לביתכם. בזכותכם ובזכות העובדה שאנחנו לומדים את כל מצוות התורה, נזכה שנוכל לקיים גם את המצוות שאינן נהוגות היום כי עבודתכם תזרז את ביאת גואל צדק ואת בניית בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן".

לאחר מכן כובד לשאת דברים הגאון רבי משה בראנסדורפער שליט"א גאב"ד 'היכל הוראה' ובעל מחבר ספרי שו"ת 'היכל הוראה', מרבני מכון שיננא.

בדבריו אמר הגר"מ בראנסדורפער: "כשנתייסד לפני 11 חודשים מפעל שיננא, הייתה אספה אצל הרבנים ושם דיברו על נחיצות העניין של לימוד הרמב"ם מידי יום. אף אחד לא חשב שאחרי חודשים ספורים המצב יהיה כפי שהוא היום, כאשר מאות ואלפים ועשרות אלפים של אברכים בני תורה, בני ישיבות, ת"ח ובעה"ב, לומדים מידי יום את הרמב"ם. זה חידוש גדול שבני תורה שלומדים ש"ס ושו"ע התחילו ללמוד במסגרת שיננא את הרמב"ם היומי ופתאום מגלים נושאים בתורה שהם לא ידעו. גם כאלו שלמדו רמב"ם מעת לעת כיוון שידעו מה שכתוב בספרים הקדושים שמי לומד הרמב"ם מוסיף יראת שמים, לא למדו כסדר. כל מי שהתחיל ללמוד כסדר, ושמעתי זאת מכמה תלמידי חכמים, רואה דברים נפלאים שלא יאמנו. במשך החודשים האלו, מאז שהצטרפו למסלולים השונים של 'שיננא', הספיק לעבור על חלק גדול מהתורה, בין אם זה הלכות יסודות תורה, תלמוד תורה, עבודה זרה, חוקות הגויים, שבת, סת"ם, מילה, קידוש החודש, ק"ש, עירובין, אישות, קידושין, גירושין, חליצה, ייבום ונושאים נוספים. בד"כ צריך שנות לימוד רבות כדי להקיף את מקצועות התורה, וכאן בהתמדה של שעה או שעתיים ביום, תוך פחות משנה, אדם מוצא את עצמו בקי בחלק גדול בתורה ואם הוא מסיים את המסלול עוד כמה חודשים הוא מסיים את כל הרמב"ם, כלומר את כל מקצועות התורה על בוריים, זה פלאי פלאים".

בדבריו ציין הגר"מ בראנסדורפער כי "המציאות היא שהיום יש ב"ה הרבה תורה בעולם. יש רבבות אלפי אלפים של תלמידי ישיבות, אברכי כוללים שלומדים גמרא ושו"ע ופתאום אחרי עשרות שנים שהם לומדים בכולל, כאשר מגיעים לסוגיא שלמדו לפני שנים רבות, הם לא זוכרים מה שלמדו, ומדובר על אברכים שיושבים ולומדים. בלימוד הרמב"ם מקיפים את כל התורה כולה ויודעים את ההלכות על בוריים".

בדבריו שיבח הגר"מ בראנסדורפער את הרכזים שפועלים לעידוד לימוד ושינון הרמב"ם היומי ואמר שכאשר אתם תגיעו לבי"ד של מעלה יגידו לכם אתם יודעים כמה אלפי פעמים סיימתם את הרמב"ם. כל מה שלומדים היום רמב"ם יומי, כל זה בזכותכם. מי שעושה למען הפצת תורה יזכה לשכר למעלה מהמשוער. עוד יהיה זמנים שיגידו איך היו הרבה דורות שלא כולם למדו רמב"ם כסדר וכל זה בזכותכם".

בסיום דבריו אמר: "אני מברך את כל אלו שעומדים בראש מפעל שיננא, את אלו שעוסקים בזה, את אלו שלומדים ואת אלו שתומכים בהפצת לימוד הרמב"ם היומי שיהיה להם בני חיי ומזוני".

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יחיאל יהודה ניישטט שליט"א, ר"מ וראש כולל וחבר ועדת השיפוט בתוכנית החבורות של שיננא.

בדבריו סיפר הגרי"י ניישטט ואמר: "המקום האמיתי שלי בשיננא הוא לא רק כחבר ועדת השיפוט בתכנית החבורות של שיננא. אני בעצמי זוכה ללמוד כבר שנים רמב"ם יומי. גם ללמוד וגם ללמד. כבר 15 שנים שאני מוסר שיעור קבוע ליהודים שיש להם קביעות בלימוד הרמב"ם והם ביקשו שיעור קבוע כדי להעמיק בלימוד הרמב"ם והראש כולל שבו למדתי שידך ביני לבין חברי השיעור. מהם למדתי מה זו קביעות לתורה של אנשים שלא מפסידים שיעור".

"אני זוכר שבכל פעם שהיה סיום של ספר או סיום של הרמב"ם כולו, איזה חיזוק גדול היה לכולם מכך שזכינו ללמוד משהו בצורה יסודית ומקיפה. לימוד הרמב"ם זה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. כמה תועלת קיבלנו מלימוד ההלכות כולל מהלכות שלא נוגעות בזמן הזה".

"אין לנו דרך להעמיק בתורה יותר מאשר לימוד הרמב"ם", אמר הגרי"י ניישטט בסיום דבריו. "ברוך ה' שזכינו להידבק ולהתעלות בלימוד הרמב"ם, שנזכה ללמוד וללמד ולהבין ולהיות קרובים להקב"ה ולהנות יחד עם הרמב"ם מזיו השכינה".

בסיומו של האירוע הודו הרכזים לראשי "שיננא" וליוזמי ומארגני המפגש על ערב חוויתי שנצרב בזיכרונם ומאפשר להם להמשיך בפעילותם חדורי מטרה מתוך שליחות והתרוממות רוח.

במהלך הכינוס במהלך הכינוס צילום: יוסי רוזנבוים

במהלך הכינוס במהלך הכינוס צילום: יוסי רוזנבוים

במהלך הכינוס במהלך הכינוס צילום: יוסי רוזנבוים

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;