1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

העצמת והאדרת החינוך הטהור: 'איגוד מנהלי הסמינרים' התכנסו

הגר"ח קנייבסקי במכתב לכינוס: "תחזקנה ידיכם בעבודת הקודש ותצליחו במאוד מאוד". ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין במכתבו: "חשוב לחנך ולהשריש אצל הבנות כי חיי תורה ומצוות הם החיים הכי טובים והכי רגועים". הרבי מויז'ניץ במכתבו: "עלינו להאדיר ולהעצים את רוממות החינוך התורני מול פיתויי ההבל" את המשא המרכזי חבר המועצת נשא הגרא"י קוק ר"י מאור התלמוד. את ברכת הרבי מצאנז הביא בנו הגדול הגריש"ב הלברשטאם

משה ויסברג, י' אב תשפ"א 19/07/2021 18:30

בברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

כמאה וחמישים מנהלי ומנהלות הסמינרים חברי איגוד הסמינרים מכל החוגים והעדות מכל חלקי הארץ בראשות גדולי ישראל השתתפו בשבוע שעבר ב'יום עיון' מרכזי להעצמת והאדרת החינוך הטהור והנחלת דרכם והשקפתם הבהירה של רבותינו גדולי הדורות זי"ע ולהבלחט"א באולם האירועים שעל ידי מלון "גלי צאנז" בנתניה.

הכינוס הגדול שנערך על ידי 'איגוד מנהלי הסמינרים באר"י' המתקיים מזה השנה החמש עשרה ברציפות בהשתתפות טובי הכוחות בעולם החינוך מהווה משוב ועידוד רב השראה לכלל מנהלי הסמינרים להעמיד את ענין החינוך הטהור במרכז עבודת הקודש ולצעוד בדרך הסלולה לנו מרבותינו גדולי הדורות זי"ע מבלי לזוז על המשמר כמלא נימה מדרכם הסלולה.

את הכינוס פתח והנחה בטוב טעם ובכשרון רב הרב יצחק אוסטרליץ מנכ"ל האיגוד שביקש בראשית דבריו מהרב זאב וולף מנהל סמינר 'הרב וולף' ויו"ר האיגוד להתכבד ולהקריא את מכתבו המיוחד של הגר"ח קנייבסקי שנשלח במיוחד לכינוס החשוב.

בדבריו כתב שר התורה הגר"ח קנייבסקי: "כה תאמר לבית יעקב, ברכה למנהלים המתכנסים לתועלת חיזוק בנות ישראל במוסדות החינוך בדרך המסורה לנו, המאוגדים תחת 'איגוד הסמינרים' הפועל גדולות ונצורות למען מוסדות החינוך תחזקנה ידיכם בעבודת הקודש ותצליחו במאוד מאוד. ברך ה' חילם ופועל ידיו תרצה ויזכו לרוב נחת מהתלמידים והצאצאים".

הרב וולף אף הוסיף בחשיבות העמידה על משמר הקדושה ובמיוחד בדורנו אנו כאשר היצר מנסה להערים כנגדנו מכל עבר, ועלינו לעמוד בכל העוז ובכל דרכי התכסיסים כנגדו.

בהתרגשות רבה ומיוחדת קבלו קהל המשתתפים את פני הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק ראש ישיבת מאור התלמוד ברחובות וחבר מועצגה"ת שהטריח את עצמו להשתתף בכינוס החשוב מתוך הערכה לאיגוד מנהלי הסמינרים העומדים במסירות נפש על משמרת הקודש.

בראשית דבריו שנשמעו בקשב רב הביע הגרא"י קוק את התרגשותו למראה עיניו כאשר ציבור מנהלי הסמינרים הגיעו ונקבצו לך מכל חלקי הארץ מתוך מטרה אחת ויחידה להתחזק במורשתם של רבותינו וכפי שהתוו לנו את הדרך לנוכח אתגרי הזמן והתקופה, והרי הדברים בעצמם מעודדים ומחזקים אותנו.

בתוך דבריו הדגיש בהרחבה את מעלתם הגדולה של בנות ישראל אשר הם המה יסוד קיומנו עד אחרית הדורות וכפי שראינו במתן תורה שביום הגדול הזה עמדו נשי ישראל במרכז הקריאה 'כה תאמר לבית יעקב' 'אלו הנשים' ורק בזכותם נבנה הבית היהודי בטהרתה למען יוכלו הבנים להמשיך את דרך התורה בכל העוז.

כמו"כ הרחיב אודות חובת החינוך הטהור כאשר כל אם ישראל צריכה להוות עבור בנותיה גננת ומורה ולהות עבורם דוגמא אישית ורק כך תצליח להשפיע בכל העוז על ילדיה למען יצעדו בדרכה של תורה ללא כל פשרות.

עוד קרא בדבריו המעוררים להתחזק ולעמוד על המשמר בלימוד התורה למרות קושי הפרנסה, ועלינו מוטל לחנך את צאצאינו מה שאיתא בחז"ל "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ".

משא רב רושם נשמע מפי הגה"צ רבי בנימין פינקל משגיח ישיבת מיר שקרא לציבור המנהלים החשובים "ברוך שמסר עולמו לשומרים", איתא בחז"ל "יצרו של אדם מתגבר ואלמלי הקב"ה עוזרו אין הוא יכול לו", והנה, החובת הלבבות כותב על דרכי היצה"ר "אתה ישן והוא ער לך", והרי בדורנו רואים להדיא איך שכל יום יש לשטן תכניות חדשות כנגדינו, ועלינו ללחום במלחמת קודש נגד המכשירים הטמאים, המלחמה הייתה קשה וב"ה שהצלחנו, אולם היצר לא שקט והביא לנו מכשיר בדמות 'תומך כשר' ומחובתינו שלא להתייאש חלילה ולטכס עצות תמידין כסדרן. מרן החפץ חיים זי"ע כותב בספרו שכאשר יש ב' מדינות לוחמות כל אחד רוצה להשתייך למדינה החזקה, והרי על הקב"ה כתוב שהוא 'גבור ואיש מלחמה', וא"כ מחובתינו להשתייך למחנה הקב"ה בכל העוז וכך ננצח את היצר שכ"כ אורב כנגדינו.

"את דבריו סיים באמרו: "עלינו להעמיד משמרת למשמרת וכל זאת מתוך אהבה פנימית עזה לכל תלמיד וכפי שזקני מרן הסבא מסלובודקה זי"ע היה נוהג לרומם בחורים ולעודדם ובכך לההביל בפנים את עניני העולם.

בשלב זה כיבד הרב יצחק אוסטרליץ את הרב עזריה הילדסהיימר מנהל הסמינר בפ"ת וחבר הנהלת האיגוד להקריא את מכתבו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטין בדבריו כתב ראש הישיבה: "לכב' הרבנים מנהלי הסמינרים שליט"א העוסקים בעבודת הק' של חינוך בנות ישראל הנאספים יחדיו. שלו' וברכה.חשוב לחנך ולהשריש אצל הבנות שיחי' כי חיי תורה ומצוות הם החיים הכי טובים והכי רגועים ומאושרים וכשהולכים בדרך התורה יש פרנסה וכל מה שצריך ואין שום אושר אחר בעולם לא כסף ולא שום דבר, רק ע"י חיי תורה ומצוות יש חיים טובים לכל המשפחה, עם אוירה נעימה בבית".

"גם חשוב לעמוד על המשמר לחזק את גדרי הזהירות מפני פגעי הטכנולוגיה העצום בדורנו למען שמירת בתינו ונפשות צאצאינו בטהרתו. ויה"ר שתזכו כל הבנות שיחי' לבנות בתים נאמנים על טהרת הקודש להמשך מסורת הדורות בכלל ישראל".

את ברכת קדשו של האדמו"ר מצאנז שנבצר ממנו להשתתף בכינוס, הביא בנו הגדול הגריש"ב הלברשטאם רבה של קרית צאנז נתניה שהביא מה ששמע מאביו האדמו"ר טרם בואו לכינוס.

בדבריו עמד על כך כי מחובתינו להעמיד את נשי ובנות ישראל במרכז החיים הרוחניים שלנו, וכפי הידוע אשר זקה"ק מרן השפע חיים מצאנז זי"ע טרח לאחר השואה האיומה ביסוד בתי חינוך לבנות ישראל בכל אתר במסירות נפש של ממש, ואף נשא בפניהם שיחות רבות הכוללים הדרכות בהירות למען ידעו את דרך ה' וכפי שכבר נדפסו הדברים בספרים ובחוברות ורק כך נוכל להעמיד דורות נאמנים לה' ולתורתו, כאשר נדע שחינוכם הוא ציפור הנפש של הדורות הבאים אחרינו.

בדבריו קרא לחזק את גדרי הקדושה של בתי ישראל ובמיוחד בדורנו אשר יש ירידת הדורות נוראה ובעיקר מחמת הכלים הטמאים, מחובתינו להתחזק בכל העוז לבל נזוז כמלא נימה מדרך המסורה לנו מדור דור.

לאחר מכן הקריא הרב מנחם גרינבוים  מנהל סמינר ויז'ניץ ירושלים את מכתבו של האדמו"ר מויז'ניץ שנשלח במיוחד ממקום שהותו בחו"ל במיוחד לכינוס.

בתוך מכתבו קרא האדמו"ר שליט"א כי "נכון וחשוב להשקיע בהמשך הדורות אף במחננו פנימה ובמיוחד  יש לאזור חיל אחר השנה האחרונה אשר היו הפרעות בבתי החינוך כתוצאה מהוירוס העולמי, ועלינו לשוב ולהאהיב את הדרך המסורה לנו מדור ודור".

מושב מיוחד נערך לאחר מכן בענין 'מסלול הגננות', עבר הוה ועתיד. את המושב המיוחד ניהלו הרב יצחק גולדקנופף מנכ"ל רשת גני הילדים 'בית יעקב', הרב ישראל גולומב מנכ"ל רשת הגנים של אגו"י, הרב אברהם מקלב מנכ"ל רשת הגנים 'עץ הדעת' בהנחיית הרב אריה רוב מנהל סמינר 'מעלות בית יעקב' בירושלים וחבר הנהלת האיגוד בו דנו אודות חשיבותם של הגננות בחינוכם של בנות ישראל והדרך לרומם את מעמדם.

בשלב זה נשא דברים הרב משה שלזינגר הי"ו מנהל שיווק מגזר החרדי, מכבי שירותי בריאות, וכן מר מוטי לוי סמנכ"ל הראל ביטוח ופיננסים.

לאחר מכן נערך מושב מיוחד בענין 'אתגרי השעה בחינוך בנות ישראל' בה השתפו הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים מראשי ישיבת נחלת הלויים בחיפה וכן הגאון רבי יצחק אייזיק טוביאס חבר הבד"צ ויזניץ ורב קהילת ויזניץ ברמב"ש ד', בהנחיית הרב בן ציון קוק מנהל סמינר 'עלי באר' בירושלים, בה נידונו בהרחבה מיגוון שאלות הלכתיות והשקפתיות העולה מעת לעת על הפרק בחינוך ילדי ישראל.

בסיום יום העיון נערך מושב מיוחד בענין 'מסלולי ההוראה בזמנינו, אפשרויות ההצלחה והתעסוקה'. במושב השתתפו הרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל החינוך העצמאי, הרב אבנר עמר מנכ"ל 'בני יוסף' – רשת מעין החינוך התורני, ובהנחיית הרב מנחם גרינבוים מנהל סמינר ויז'ניץ ירושלים בה נידונו בהרחבה המעמד החשוב של מורות בבתי הספר והשאיפה לעודד ולרומם את מעלתם מתוך מטרה להשפיע יראת ה' על בנות ישראל.

עם סיום יום העיון, הביעו המנהלים תודה והוקרה רבתי ל'איגוד מנהלי הסמינרים' ולמנכ"ל הרב יצחק אוסטרליץ, שטרח ללא לאות בארגון והכנת יום העיון על הצד הטוב ביותר בכל התחומים, מתוך מטרה להעניק למנהלים יום עיון ייחודי, גדוש תוכן ומעשיר, המחזק את דרכה של "בית יעקב" ושמירת צביונו.

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב יום העיון של איגוד הסמינרים בית יעקב צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;