1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הגרב"ש דויטש במשאו בחג תקף את הממשלה

הגרב"ש דויטש נשא דברים בסוכתו ותקף בחריפות את הממשלה החדשה שכל מטרתה היא עקירת הדת. "מתן בתנ"ך מופיע פעם אחד, מתן כהן לבעל ודי למבין"

אברמי פרלשטיין, כ' תשרי תשפ"ב 26/09/2021 18:33

"מאה סילופים קשים" הגרב"ש דויטש בנאומו בסוכה הגרב"ש דויטש בנאומו בסוכה צילום: באדיבות המצלם

במשא החג שמסר ראש הישיבה הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש בפני המוני תלמידיו מרביצי תורה ורבני הקהילות במוצאי יו"ט הראשון של חג הסוכות, בסוכה הסמוכה למעונו בירושלים, התייחס ראש הישיבה למספר נושאים העומדים על הפרק ובהם השר מתן כהנא. 

בתחילת דבריו נשא ראש הישיבה שיעור בעניין אתרוג בשביעית ולאח"מ דברי אגדה בענייני החג, בתוך הדברים הביא ראש הישיבה עובדות מכלי ראשון מגדולי ישראל  מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"יד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל בחומרת האיסור של ההיתר הידוע בשמיטה. 

כמו כן התבטא בדברים קשים על ממשלת השמד החדשה וראשיה אביגדור ליברמן ושר הדתות מתן כהנא. ראש הישיבה התבטא כי במקום אחד בתנ"ך מצוין מתן כהן שם מוצמדים המילים מתן כהן הבעל... בסוף דבריו ציין את הכאב העצום על חסרונו של מרן הגרא"מ שך בכך כי אזיל גברא דמסתפינא מיניה וכיום יש מקום להמון פרצות אף בתוך ציבור היראים לדבר ד'.

בדבריו יצא במחאה גדולה כנגד החבורה הידועה אשר עוררה סערות רבות לאחרונה וכעת אחד מאנשי החבורה אף הוציא ספר בביאור הפשט במקראות וציין כי בעוברו על הספר מצא למעלה ממאה סילופים קשים.

כמו כן זעק ראש הישיבה בדבריו על בעיות החינוך והזכיר את המקרה הקשה שאירע לאחרונה בבית הספר בפתח תקווה שם חייב בית המשפט את מנהלת בית הספר להכניס בת להורים שאינם ברוח בית הספר ועצם הדבר הוא עקירת החינוך ולא שונה ממה שהיה בעמנואל אך ישנה גם טענה על ההורים שלא הוציאו את ילדיהם מבית הספר.

להלן עיקרי הדברים מתוך דבריו כשפי שהגיעו ל'בחדרי חרדים': 

והאמת היא שהיום צריך להתחזק חיזוק מיוחד במצות השמחה, כי הנה להיכן שלא מתבוננים אפשר להגיע לעצבות גדולה. ראשית כל המגפה שמתפשטת והולכת ועדיין לא יודעים מתי יגמר כל זה, וייתכן שלא יגמר אף פעם, וזה דבר נורא ממש, ונהפכו מחמת כך סדרי בראשית, ואנו חיים מחמת כך בפחד.

ואם נחשוב על כל האסונות הגדולים שהיו, שרואים שהיו אסונות שלא כדרך הטבע, והזעזוע הוא איום ונורא, שהצורה של האסונות היו שלא כדרך הטבע כלל, מעולם לא שמענו על כל כך הרבה אנשים שנהרגים מחמת צפיפות, ורואים כאן מידת הדין ועונשי שמיים שלא כדרך הטבע, וא"א להישמר מזה. וכל זה מביא לעצבות גדולה, והעצה באמת היא 'נגילה ונשמחה בך', שכאשר אנו תולים מבטחנו בהקב"ה, שרק הוא יכול להושיענו ואין מלבד זה דרך אחרת להינצל, ובכל מקום שאנו נמצאים הקב"ה שומר עלינו, דבר זה יכול להביא מרגוע ושמחה לאדם. 

ויש סיבה שניה שמחמתה קשה להיות בשמחה, והיא מחמת מה שנעשה היום עם הרדיפות הנוראות מצד רשעי ישראל, עוד רדיפה ועוד רדיפה בשנאה נוראית שכזו. אמרתי פעם, אם היה ברחבי העולם גוי בעל משרה שהיה אומר על היהודים את הדברים שאמר ליברמן הוא לא היה נשאר במשרתו אפי' יום אחד. ומה שאותו ליברמן נשאר במשרתו זה רק מפני שכולם שונאים אותנו. הביטויים שהוא התבטא על החרדים אלו ביטוים נאציים, וכולם עברו על כך בשקט, הפירוש הוא שהותר דמינו. וכך בכל מקום ובכל דבר רואים זאת. 

צריך להזכיר דבר שהוא בכלל הרדיפות על שומרי התורה, מה שהיה לאחרונה שבית משפט חייב להכניס למוסד לימודים בת מסוימת, (וזה ממש כמו שהיה בעמנואל). והדבר הזה הינו הרס של כל החינוך, עצם הדבר הזה שבית משפט יכול לקבוע מה יעשו ואת מי יכניסו, וידוע שאפי' אחד מקולקל בכיתה יכול להרוס את כולם, זהו דבר נורא ביותר. ההתערבות שבדבר, מלבד ההתערבות בתכנים שיש, ההתערבות הזאת שכופים עם מי ילמדו הילדים שלנו זה נורא ואיום.

ואני רוצה לומר, יש גם טענה על ההורים, ואמרתי להם את זה, שהם היו צריכים להוציא את הילדים שלהם מהמוסד, אם א"א למנוע שהבת של האישה הזאת תלמד עם הבנות שלהם, הרי שהם צריכים להוציא את הבנות שלהם, על זה הבית משפט לא יכול לכפות, ולפחות בתור מחאה. ואמרו לי ההורים, שעם בני התורה שם אפשר לדבר, אבל עם האחרים א"א לדבר. (ואני לא יזכיר את מה שהיה באיזה מקום שכששמעו ההורים שעומדים להכניס ילד אחד לחיידר לא שלחו את ילדיהם מלכתחילה, ואני לא אפרט על כך, כמו שאומרים שאדם נמדד על מה שהוא עושה ועל מה שהוא לא עושה, ואני לא אאריך). וחוץ ממה שרואים את הכפייה שלהם, יש בזה גם טענה על הציבור שלנו שלא מספיק עומדים בשער, לא מספיק מוחים על הדבר, מחו בקול ענות חלושה. 

ועוד דבר ארע עכשיו, מה שאותו אחד רצה לעשות - השם 'מתן' מוזכר בתנ"ך רק פעם אחת 'מתן כהן הבעל' (מלכים ב',י"א,י" ח) - וזה דבר נורא ואיום, ואנחנו באיזו שהיא בחינה רגשותינו כהים, וממשיכים הלאה בסדרי החיים. 

ובאמת קשה לשמוח אחר כל זה, ואין לנו שום עצה רק לחסות תחת השי"ת ולעזוב את כל הסובב אותנו, כולם שונאים ורוצים לעקור את הכל, ומה שאנו יכולים לעשות זה לחסות בצל הקב"ה, הם רוצים לעקור הכל, והצורה שאפשר לעשות זאת זה לצאת מכל הדברים שאנו נסמכים עליהם, ולהרגיש שאין אנו בוטחים באף דבר חוץ מהקב"ה, וזה הדבר היחידי שאנו יכולים לעשות וצריכים לעשות, מפני שאף גזירה לא יכולה להתקיים אם הציבור לא מקבל אותה, אם הציבור עומד מנגד הגזירה לא יכולה להתקיים.

ואנו צריכים להתחזק בתורה, ובאמת במידה מסוימת יש ריבוי תורה בעולם גם באיכות, אברכים יושבים בכוללים, כוללי 'רצופות' כוללי 'תרי דף', ולומדים מתוך הדחק ומתוך כל הקשיים. וודאי שיש בזה הרבה זכויות, ומתוך עסק התורה שלהם נזכה שהקב"ה יתמלא עלינו רחמים. ונתפלל להשי"ת שיתמלא עלינו רחמים, ושנזכה לשמוח בו תמיד. 

והדבר יכול להיאמר בבירור שאם הוא היה היום לא היה קורה בכלל מה שקורה, כל מה שקורה בעשר שנים האחרונות לא היה שייך בכלל שיקרה בזמנו של הרב שך, היה לנו אדם שכולם פחדו ממנו, אפי' החילונים פחדו ממנו, ואלו מעשים שהיו.

היה לנו אדם שהיה צועק על כל דבר שצריך למחות עליו. זכורני שהיה אדם אחד שרצה להדפיס חומש עם ציורים, אדם טוב עשה אותם אבל הציורים היו מכעיסים, היה שם ציור של גן עדן וציור של עקידת יצחק שצייר איך שאברהם עומד לשחוט את יצחק, ואמר לי שהוא תלמיד של הגאון ר' דוב לנדו, והוא אמר לו דע לך שיש אדם אחד בעולם זה יהיה אכפת לו, ואם יהיה אכפת לו הוא יעשה מזה רעש איום ונורא, לכן תלך לשמואל דויטש שיבדוק את הדברים. עכ"פ כך היה המצב, כולם רעדו ממרן הרב שך. 

מה שנעשה כיום, מישהו הוציא בתחילה פירוש על רש"י, וקיבל על כך הסכמות, ועכשיו הוציא ספר לביאורי המקרא, ולהדיא בכל מקום שלא נראה לו לפרש כפירוש רש"י הוא מפרש בדרכים אחרות, ומשנה בדברים הכי עיקריים. וכולם יודעים מיהי החבורה הזאת ואינני רוצה להזכיר כאן, וחבורה זו עושים ממש ליצנות מהתורה, ואינם מחויבים לתורה שבע"פ, ומרשים לעצמם לומר כל מה שרוצים, (והדפיסו על כך את ההסכמות שקיבלו על ספרם הקודם בביאור הרש"י, ומטעים את הציבור), וצריך לפרסם את זה, מפני שכבר חילקו את זה בחיידרים.

ובאמת תמיד כשאומרים 'פשט במקרא' זה בעצמו כבר מסוכן, אבל כאן זה להדיא, הראו לי דוגמאות כיצד ביותר ממאה פעמים הם משנים מפירושו של רש"י בדברים עיקריים ממש. וזה דבר שנכנס עכשיו ונכנס יותר ויותר. ואני יאמר דבר אחד, אומרים שהם אמרו שדין 'עין תחת עין' יתכן שנהג פעם בצורה אחרת, ואינני רוצה להיכנס לזה, אבל אני יודע בידיעה, על ספר חשוב, ואמרו שהחזו"א זרק את הספר מתחת לשולחנו, ותמיד לא ידעתי למה, עד שראיתי את ההקדמה שלו, ושם הוא כותב 'מנין לו לרמב"ם (בהקדמה יד לפיהמ"ש) שלא הייתה מחלוקת ב'עין תחת עין', ומזה הבנתי למה החזו"א זרק את ספרו.

והיום יש אנשים שממש 'חכמים להרע' והולכים ומפיצים דברים כאלו. התקשר אלי תלמיד אחד והוא לא ידע בכלל מכל החבורה הזאת, ואומר לי שהביאו לבן שלו כזה ספר. וצריך לדעת שכיום גם מבפנים יש מהרסים ומחריבים. וכל זה אם היה בזמן הרב שך לא היו מעיזים כלל לעשות כאלו דברים. במניעה מגדירת הפרצות הדברים נעשים לבסוף להיתר גמור.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. ברוך השם שמסר עולמו להנהגה חדשה  

  פונביזר

 2. אם הייתם הולכים להצביע אולי הייתה ממשלה אחרת  

  ירושליימער

 3. ביזוי תלמידי חכמים  

  פונביזר שוינא

 4. האם אנשי הפלג יכולים לבוא בטענות לממשלה שעה שלא יצאו להצביע?  (ל”ת)

  עצניקער

;