1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מדושינסקיא ישבות בבית שמש • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, ראשי הישיבות ואישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת וירא תשפ"ב בארץ ובעולם לפי שעון קיץ

משה ויסברג, ט"ז חשון תשפ"ב 22/10/2021 08:50

פרשת וירא האדמו"ר מדושינסקיא האדמו"ר מדושינסקיא צילום: שלומי טריכטר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

טשערנוביל: בחצר חסידות טשערנוביל מציינים את השבת הילולא ה- 34 של האדמו"ר משלום זוסיא מטשערנאביל זיע"א, לרגל ההילולא החל השבת תיערך שבת התוועדות והתכנסות לזכרו, בליל שבת יערוך האדמו"ר טיש בשעה 10:30 בערב ויסיים את הש"ס שנלמד ע"י החסידים, בשבת בבוקר לאחר התפילה יאכלו החסידים את סעודת שבת בבוקר יחד עם האדמו"ר מטשרנוביל, בסעודה שלישית תיערך טיש בשילוב סעודת הילולא קדישא בשילוב מעמד סיום משניות בהיכל הטישים ברחוב חבקוק 29 בבני ברק. 

דושינסקיא: האדמו"ר מדושינסקיא ישבות בעיר בית שמש, לרגל שמחת העלייה לתורה לנכד אחיו הרה"צ רבי מרדכי יהודה דושינסקיא אב"ד דושינסקיא בבית שמש, בן לחתנו הרב אברהם אליהו גלבר, בן הרה"צ רבי מרדכי גלבר אב"ד מונקאטש בב"ב, עם נכדת הגה"צ רבי חיים דוב שטרן אב"ד סקולען בני ברק, בת לחתנו הרב שמואל שמעלקא הלפרט, בן הגה"צ רבי מאיר הלפרט, חתן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל בעל ה'אמרי מנחם', התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש דושינסקיא ברמה ב' בבית שמש.

תוא"י: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בביקור בקרב חסידיו  בעיר בית שמש, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק ברחוב חזון איש ברמה ב' בעיר. 

ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ישבות לשבת התאחדות יחד עם בחורי החסידות בבנין הישיבה הקדושה ברחוב שלמה המלך בבני-ברק. 

פינסק קרלין: האדמו"ר מפינסק קרלין השוהה בביקור בבלגיה שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות באנטוורפן. 

ויז'ניץ ממונסי: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, בן לבנו הרב מנחם מנדל הגר, חתן האדמו"ר מבריזדוביץ, עם בת הרב דוד צבי כהנא, בן האדמו"ר מספינקא לונדון זצ"ל, חתן הגה"צ רבי אברהם דוב טווערסקי אב"ד רחמסטריווקא מאנסי, חתן האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל בעל תורת מרדכי. תתקיים בביהמ"ד הגדול ויזניץ בשיכון ויז'ניץ במונסי. 

רחמסטריווקא: האדמו"ר מרחמסטריוקא ישבות למנוחה לשבת סגורה בעיר צפת, האכסניה בדירתו של הנגיד הרבני יצחק משה יאגודה.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב השוהה בביקור בארה"ב ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש לעלוב.

שבט הלוי: האדמו"ר משבט הלוי השוהה בלונדון ישבות בשכונת סטמפורד היל בקרב חסידיו.

קוזמיר: האדמו"ר מקוזמיר השוהה בביקור בארה"ב ישבות בליקווד בניו גרזי לטובת מוסדותיו.

לעלוב ניקלשבורג: האדמו"ר מלעלוב ניקלושבורג השוהה בביקור בארה"ב ישבות בשכונת בורו פארק לטובת מוסדותיו.

סוואראן: האדמו"רים מסאווראן ייערכו השבת לראשונה טישים בליל שבת במלאות השבעה לפטירת האדמו"ר זצ"ל, האדמו"ר מסאווראן ירושלים בביתו ברחוב הרב סורוצקין 35 בירושלים, האח האדמו"ר מסאווראן ביתר יערוך את שולחנו בביתו ברחוב דרכי אי"ש 32 בביתר.

דעעש: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מדעעש, בן לבנו הגה"צ ר' מנחם מענדל פאנעט ר"ם בישיבת וויזניץ בבית שמש, חתן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, עם בת האדמו"ר משומרי אמונים, חתן הרה"צ ר' יהודה יחיאל שיינפלד, בן הגה"צ ר' יהוסף חיים שיינפלד מקאסאן וגאב"ד קרית הרצוג, חתן הרה"צ ר' אהרן מרדכי רוטנר. תתקיים בבית המדרש דעעש ברחוב רבי טרפון בבני-ברק 

ויז'ניץ בורו פארק: העלייה לתורה של החתן הרב חיים מאיר הגר, בן הגה"צ ר' ישראל הגר, בן הגה"צ ר' פנחס שלום הגר זצ"ל אב"ד ויז'ניץ ב"פ בעל ה'אור שלום', חתן הגה"צ גאב"ד פאלטישאן, עם בת אחיו האדמו"ר מויז'ניץ מבורו פארק, חתן הגה"צ ר' אברהם דוב טווערסקי אב"ד רחמסטריווקא מונסי, חתן האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל בעל ה'תורת מרדכי'. בביהמ"ד אמרי חיים ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין. 

סאטמר: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מטעמעשוואר נכד לחתנו הרה"צ ר' יעקב יצחק לאבין, חתן האדמו"ר מזידיטשוב, בן לבנו הרה"צ רבי יהושע לאבין, חתן הגה"צ ר ברוך טייטלבוים, בן האדמו"ר מוולווע, חתן האדמו"ר מסאטמר, תתקיים בקרית יואל במונרו. 

נתניה: המשפיע הגאון רבי מרדכי דויטש מרבני העיר נתניה ישבות השבת בעיר חיפה לרגל השבת עליה לתורה לנכדו הבחור הבר מצוה בן לבנו הרב שמואל אהרן שייערך בבית המדרש צאנז ברחוב מיכאל בעיר.

וואסלוי: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר ממודזי'ץ, בן לחתנו הרה"צ רבי יוסף שיף, בן האדמו"ר מליז'ענסק, עם נכדת האדמו"ר מוואסלוי, בת לבנו הגאון רבי ראובן הלפרין רב קהל 'זכרון משה' בציריך וחתן הרה"צ רבי אביש וייס זצ"ל מספינקא, בביהמ"ד וואסלוי בב"ב.

תוא"י: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בביקור בקרב חסידיו  בעיר בית שמש, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק ברחוב חזון איש ברמה ב' בעיר. 

קוסוב ויז'ניץ: האדמו"ר מקוסוב ויזנ'יץ השוהה במסע הקודש באוקראינה, ישבות בעיירת מעז'בוז באוקראינה יחד עם קבוצה מתומכי המוסדות.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בביקור בארה"ב ישבות במונסי, לרגל העלייה לתורה ושבת שבע ברכות לנכדיו, בנים לבנו הרה"צ רבי נפתלי  הירצקא רוזנבוים אב"ד קרעטשניף סיגעט בית שמש, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש עדעלין קערעסטיר. בליל שבת יערוך האדמו"ר טיש בשעה 10:15, לאחר מכן מנהג ריקוד ה'מצווה טאנץ' כנהוג. האכסניה בבית הנגיד ר' שמואל הורוויץ.

קהל חסידי ירושלים: האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים השוהה בביקור בארה"ב שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות לשבת התאחדות בוואודרידזש בקאנטרי. 

קאסוב: הרה"צ רבי מנחם מנדל דוד הגר בן האדמו"ר מקאסוב ישבות בעיר צפת, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש קאסוב בעיר צפת לרגל ההילולא של הרה"ק בעל האהבת שלום מקאסוב זי"ע החל השבת. בליל שבת יערוך באטע בשעה 9:30.

קופיטשניץ: האדמו"ר מקאפיטשניץ השוהה בביקור בארה"ב ישבות בקרב חסידיו בעיר בסטטן איילנד.

טעמשוואר: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מטעמשוואר, בת לחתנו הרב יצחק מאיר לייפער, בן האדמו"ר מטעמשוואר, תתקיים בבית המדרש טעמשוואר ברחוב סוקולוב בבני-ברק. 

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

עטרת ישראל: בעולם הישיבות ממשיכים להרבות בתפילה לרפואתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה חבר מועצת גדולי התורה ובעל ה'ברכת מרדכי' שישהה השבת בביתו בבית וגן לאחר ששוחרר מבית החולים. 

בית שמש: הגאב"ד הגאון רבי מרדכי גרוס ישבות בבית שמש, לרגל שמחת נישואי נכדתו, בת לבנו הרה"ג רבי חיים יצחק גרוס, בין קבלת שבת למעריב ישא דברים  בביהמ"ד המרכזי "לב שמואל" ברחוב בן קיסמא 39 בעיר. 

מיר: בשבת קודש מציינים את השבת שקודם היארצייט של הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר ובעל ה'חידושי רבי נחום'. בנו הגאון רבי רפאל יעבור לפני התיבה בישיבת מיר. 

פוניבז': הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ, נכדה לחתנו הגר"מ קופמן ר"מ בישיבה, בת לבנו הרב ישראל מאיר קופמן.

בני ברק: האדמו"ר רבי יעקב ישראל איפרגן "הרנטגן" ישבות בבני ברק, התפילות בבית המדרש 'נתיבי שמעון' ברחוב ירושלים 13 בעיר. הרב ישא דברים בין קבלת שבת לערבית, במוצאי שבת יקבל קהל. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב ליצחק גולדקונפף מזכיר הוועדה למען קדושת השבת, לרגל שמחת נישואי הנכד, אירוסי הנכד והולדת שני הנכדים. 

ברכת מזל טוב לעיתונאי יקי אדמקר מ'וואלה' לרגל שמחת הולדת הבן נחמן בשעה טובה. 

ברכת מזל טוב לזמר שלמה כהן לרגל שמחת נישואי בנו השבוע.

ברכת מזל טוב לעסקן ישראל ורטהימר לרגל שמחת אירוסי בן זקוניו השבוע, עם בת פנחס שלזינגר מחשובי חסידי באיאן. 

ברכת מזל טוב לסגר"ע כרמיאל ונציג דגל התורה בעיר, פנחס סירוקה לרגל שמחת נישואי בנו השבוע. 

ברכת מזל טוב ליצחק אוסטרליץ מנכ"ל איגוד הסמינרים, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו שתתקיים ביום שני הקרוב באולמי 'מרום' בבני ברק.

ברכת מזל טוב לאיש החסד ר' אפרים שטרן יו"ר מפעל החסד 'עונג שבת ויו"ט', לרגל הולדת הנכדה, בת לחתנו הרב דוד אריה ווגשל, שמחת הקידושא רבא תיערך בשבת בבוקר בבית המדרש הגדול סאטאמר ברחוב יואל בירושלים.

ברכת מזל טוב למשה יוסף צימעט משב"ק ויד ימינו של האדמו"ר מתולדות אהרן, לרגל שמחת הבר מצוה לבנו ביום שני הקרוב בירושלים.

ברכת מזל טוב לשליח בד"ץ 'העדה החרדית' העסקן שמעון שישא, לרגל שמחת הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לעסקן יצחק שינין, הגבאי המיתולוגי של בית הכנסת איצקוביץ ואיש מירון, לרגל שמחת הולדת הבן בשעה טובה ומוצלחת. שמחת השלום זכר תתקיים בכפר סבא. 

ברכת מזל טוב לעסקן מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא' לרגל שמחת נישואי בנו בשעה טובה ומוצלחת

ברכת מזל טוב ליחזקאל רוטר מראשי הנהלת מוסדות סאטמר בבני ברק, לרגל אירוסי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לנתי עטר דוברו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס, לרגל שמחת הולדת הבת בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לפישי ויזל מנהל וראש אשכול לאומית בני ברק, לרגל שמחת הולדת הנכד הראשון בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לאיש החסד אלי ברונר המכונה לרגל שמחת הולדת הנכד בשעה טובה.

ברכת מזל טוב למרדכי קרויס בעל חברת 'קליקול' תקשורת, לרגל הולדת הבת. 

ברכת מזל טוב לאיש החסד יוסי פילמר, לרגל שמחת הבר מצווה לבנו בשעה טובה ומוצלחת.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת וירא בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 17:24 | צאת שבת: 18:35 | ר"ת: 19:15

בני ברק - כניסת שבת: 17:40 | צאת שבת: 18:36 | ר"ת: 19:13

מודיעין עילית - כניסת שבת: 17:30 | צאת שבת: 18:35 | ר"ת: 19:14

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 17:24 | צאת שבת: 18:35 | ר"ת: 19:15

חיפה - ככניסת שבת: 17:29 | צאת שבת: 18:36 | ר"ת: 19:13

אשדוד - כניסת שבת: 17:39 | צאת שבת: 18:37 | ר"ת: 19:12

צפת - כניסת שבת: 17:31 | צאת שבת: 18:37 | ר"ת: 19:12

תל אביב - כניסת שבת: 17:38 | צאת שבת: 18:37 | ר"ת: 19:16

באר שבע - כניסת שבת: 17:42 | צאת שבת: 18:38 | ר"ת: 19:16

ניו יורק - כניסת שבת: 17:46 | צאת שבת: 18:53

לונדון - כניסת שבת: 17:37| צאת שבת: 18:41

אנטוורפן - כניסת שבת: 18:17| צאת שבת: 19:23

ציריך - כניסת שבת: 18:07 | צאת שבת: 19:10

פאריז - כניסת שבת: 18:29 | צאת שבת: 19:34

מוסקבה - כניסת שבת: 16:54 | צאת שבת: 18:06

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;