1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

באמצע המבחן הפומבי: הרבי הפתיע ונכנס לרוות נחת

מבחן פומבי ומעמד חלוקת פרסים התקיים למאות ילד חמד המתחנכים באיגוד התתי"ם שע"י רשת מוסדות החינוך של מרכז חסידי ויז'ניץ בישראל. הרבי הפתיע כאשר נכנס ללא הודעה מוקדמת סקר את הנבחנים ושיבח את יגיעתם ועמלם

משה ויסברג, י"ט חשון תשפ"ב 25/10/2021 07:30

תורה מיט חסידות מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

"תורה וחסידות - תרין ריעין דלא מתפרשין"! היה דורש בקדשו הרבי בעל ה'ישועות משה' מוזי'ניץ, לאחת בלא השניה - אין קיום. כתוצאה מכך הוקם בין היתר ארגון "שערים המצוינים בהלכה", ארגון הגג ללימוד ההלכה לילדי החמד המתחנכים בבתי החינוך במרכז חסידי ויז'ניץ, במסגרתו שוקדים התלמידים על הלכות נחוצות לחייהם. שלושה מסלולים נקבעו בה, הלכות תפילה, הלכות ברכות והלכות שבת. כל תלמיד בוחר לעצמו את המסלול הקרוב ללבו ומקבל מעטפת תמיכה מלאה, ספרי לימוד, דפי סיכום, שיעורים מתומצתים ומבחנים מותאמים לכל רמת גיל.

השבוע צוין חשיבות לימוד ההלכה במעמד נאדר בקודש, מבחן פומבי וחלוקת פרסים למצטייני ההלכה בשנות הקורונה תש"פ - תשפ"א, שנתיים של עמל ושקידה, שנתיים של שינון וחזרה, שנתיים של התמדה בשעות לא שעות, בין הפרקים, מחוץ למסגרת הת"ת, על כל הקשיים שנלוו בגין המגיפה שמוטטה מוסדי ארץ, אך התלמידים, כאילו אין הדבר נוגע אליהם, לא שתו ליבם לכל אלו, אך למדו ושיננו עד שהגיעו לידיעות נרחבות בשלושת ההלכות וזכו להאי מעמד נשגב לקדש שם שמים על ידם.

המעמד הונחה ע"י הרב מאיר יעקב גרינפלד, מנהל הת"ת באשדוד, אשר הרחיב בדיבורו בחשיבות לימוד ההלכה אצל צעירי צאן, בפרט כאשר מדובר בהלכות שאדם דש בהם בעקביו, תחומים שנמצאים על פי רוב בקרן זוית, ועל ידי הלימוד בעיון ובהבנה מלאה, נמצאים באים לידי מעשה, להתנהג כראוי.

בשיאו של המעמד, זכו התלמידים וההורים, להופעתו בקודש של האדמו"ר מויז'ניץ, אשר נכנס בהפתעה אל היכל ביהמ"ד הגדול, שם התקיים המעמד, והביע קורת רוח מרובה והנאתו מהתלמידים. בין הדברים הרחיב כי המעלה הגדולה אצל צעירי הצאן שמשלבים "תורה וחסידות" הוא בעיקר כאשר לצד זה מתנהגים במידות טובות וביראת שמים.

אורח הכבוד הגאון רבי מרדכי גלבר, רב ביהמ"ד מונקאטש ונכד בעל ה'שבט הלוי', שהנו גם סב לכמה תלמידים במוסדות, נשא דברים וביטא את תוצאות החינוך הויז'ניצאי הניכר על פניהם של צעירי הצאן, כפי שדורש הרבי שצריך לראות על ילד שהינו 'ויז'ניצער יונגעל' (ילד ויז'ניצאי) בתורתו בהליכותיו ובמעשיו, והוא מחנך אותם להכניס בתורה הקדושה חיות וחמימות, כמו בשבת קודש ובשאר ענייני החסידות.

הרב בערל ויינברגר, מנהל הת"ת באלעד, העלה זכרונות על המחנך הנודע הרה"ח ר' יצחק יונה ב"ר יחיאל ז"ל, אשר בנו הרב אברהם וסלובסקי הינו מפטרוני המפעל.

המעמד המרומם השאיר רושם אדיר על ההורים ותלמידיהם, כאשר המה מביעים הערכה רבה לצוותות החינוך על ההשקעה העצומה ופירות הברכה הנראים בשדה המעשה, לתפארת בית ויז'ניץ הרוממה.

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ מבחן פומבי במרכז חסידי ויז'ניץ צילום: יהושע פרוכטר

;