1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

מצטייני ישיבת מכנובקא בעלזא קיבלו תעודות ופרסים

מעמד רב רושם של סיום מסכת וחלוקת פרסים בישיבה גדולה 'לומדי תורה' מכנובקא בעלזא בבני ברק ע"י ארגון 'שימה בפיהם' • במעמד חולקו פרסים ותעודות לבחורים שנבחנו על כל מסכת גיטין בהצלחה מרובה • צילום: י.מ.ב.

משה ויסברגכ"א כסלו תשפ"ב 25/11/2021 09:08

וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵֽי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

גדול היה המעמד לכבודה של תורה ולומדיה, בשעות הערב התקיים מעמד כבוד התורה של סיום מסכת גיטין ע"י בחורי ישיבת 'לומדי תורה' מכנובקא בעלזא, במסגרת ארגון "שימה בפיהם" שבניהולו של הרה"ג משה בעק, בראשות האדמו"ר נשיא הישיבה, ראש הישיבה הגרי"י ענגלנדר, האדמו"ר מספינקא בני ברק – המשמע כמשפיע הישיבה ורבני ורמ"י הישיבה.

כבר משעות הצהריים הגיע צוות מיוחד להכין את האירוע, על הצד היותר טוב הכינו את השולחנות ואת המקום באופן מושקע ומפואר אשר בצד אחד היו כל הפרסים יקרי ערך שחולקו, ובצד השני היו התעודות שחולקו לבחורים שנבחנו על המסכת בידיעה מופלאה.

סדר המעמד התחיל בתפילת מעריב בהתרוממות הנפש, לאחמ"כ נטלו בחורי הישיבה ידיים לסעודת מצוה אשר התקיימה בהיכלי הקודש בביהמ"ד הגדול ברח' אדמו"ר מגור, אשר כאמור הוכן ברוב פאר והדר כיאה וכיאות לבחורי הישיבה.

לאחמ"כ שמעו דברי פתיחה מהרה"ג ר' משה בעק, אשר עמד בדבריו על הזכות הגדולה שאנו זוכים להגיע ליום הגדול הזה של מעמד סיום מסכת גיטין ע"י תלמידי הישיבה בהשקעה מרובה. במשך המעמד זכו תלמידי הישיבה לתזמורת של "מקהלת קאפלה" אשר הנעימה במשך המעמד בין דרשה אחת למשנהו במיטב הניגונים הראויים למעמד זה.

לאחמ"כ פתח במשא המרכזי האדמו"ר מספינקא – משפיע הישיבה, אשר הלהיב את הבחורים במאמרים מיוחדים.
במשך המעמד הבחורים התענגו למשמע עריבות ונעימות הזמרה שיצאו מפי המקהלה.

לאחמ"כ פתח ראש הישיבה הג"ר יעקב יהושע ענגלנדר במשך שעה ארוכה בדברי חיזוק וכן שכ"א צריך להכיר טובה לעוזרים לו לעלות במסלה העולה בית אל.

לאחמ"כ הגיע בהפתעה גמורה אביו של ראש הישיבה, איל ההון הנודע הרה"ח ר' אליהו ענגלנדר - פטרון הישיבה, לחזות מקרוב במעמד הסיום ואת ההשקעה הגדולה שהכניסו בתלמידי הישיבה.

זכו תלמידי הישיבה שהאדמו"ר בא לחזק את ידי מסיימי המסכת בהופיעו במעמד הסיום ובעת שהותו שם זכה אחד מבוגרי הישיבה הרב משולם יששכר בראנדער הי"ו לסיים את המסכת ברבים.

לאחמ"כ נשא האדמו"ר דברי ברכה לבחורי הישיבה. לקראת סיום המעמד חולקו התעודות לבחורי הישיבה שזכו להיבחן על כל המסכת, התעודות חולקו ע"י הנה"ח אליהו ענגלנדר, אשר הביע את הנאתו למראה בחורי חמד אלו אשר זכו להימנות על מסיימי המסכת. וכן חולקו הסטים ע"י ראש הישיבה.

מיד לאחר מכן פצחו בחורי הישיבה בריקודים לרגל סיום המסכת במשך שעה ארוכה.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא מעמד כבוד התורה במכנובקא בעלזא צילום: י.מ.ב.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;