1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

מעמד היתר הוראה: אברכי לונדון נבחנו על כל הלכות ריבית

מעמד כתר ההוראה התקיים בלונדון לאברכים שנבחנו על הלכות ריבית ע"י בית ההוראה לענייני ריבית בראשות הגאון רבי פנחס וינד. צפו בגלריה מהמעמד שנערך במוצאי שבת

אברמי פרלשטיין, כ"ח כסלו תשפ"ב 02/12/2021 19:25
תגיות:

בהשתתפות כל הרבנים מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

שלושים אברכים מסלתה ושמנה של שכונת סטמפורד היל בלונדון, הוכתרו בכתר ההוראה במעמד מיוחד לכבודה של תורה שהתקיימה ברוב פאר והדר במוצאי שבת האחרון פרשת וישב.

המעמד התקיים באולם פרדס ויז'ניץ לכבודם של קבוצת הרבנים שנבחנו, כאמור, על כל הלכות ריבית לאחר תקופה של כשנתיים בהם השקיעו האברכים את כל כוחם בלימוד שינון ושימוש מעשי בהלכות ריבית החמורות, בראשות הגאון רבי פנחס וינד.

בראש המעמד השתתפו גדולי אדמו"רי ורבני העיר מכל החוגים, כמו"כ השתתפו הורי החתנים שבאו לשמוח בשמחת התורה.

נשאו דברים, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון בהקלטה, הגאון ר"י פאדווא רב ק"ק חשב האפוד וחבר בד"צ התאחדות קהילות החרדים, הגאון רבי הערשל שנעק דומ"ץ קהל יטב לב סאטמר, הגאון רבי זאב פלדמן רב קהל תורה עץ חיים וחבר ביד"צ דהתאחקה"ח, הגאון רבי אהרן דוד דונר רב דקהל טאטענהעם עדת וחבר בד"צ דהתאחקה"ח, הגאון רבי שמואל אהרן ניילינגער מרבני הקבוצה ואחרון הגאון רבי פנחס וינד מייסד וראש הקבוצה, שבא במיוחד מארה"ק לפאר בראש המעמד ולחלק התעודות.

כולם פה אחד הביעו קורת רוח על הישג כה גדול טרם היתה כמותה בלונדון, כאשר קבוצה גדולה יחסית זכו למה שזכו, ומעתה כבר יזכו תושבי לונדון לעסוק כדת של תורה בלי מכשול, בין אצל הסוחרים שאצלם יש שאלות מסובכות ואפי' אצל הילדים שאינם בקיאים בכללי הדינים ומעתה יוכלו לדעת מה מותר ומתי יש לחשוש מאיסור ריבית.

האברכים פצחו בשירה וזמרה וריקוד לכבודה של תורה.

המעמד שימש גם לתמיכה לקו ריבית העולמי של הרב וינד לשם מגיעים השאלות מאירופה לקו בארץ ישראל, כעת יהיה קו מיוחד לאירופה כמו בארה"ב.

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון מעמד היתר הוראה להלכות ריבית בלונדון צילום: באדיבות המצלם

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;