1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מויז'ניץ ישבות בישיבה בברכפלד • כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, ראשי הישיבות ואישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת משפטים - שבת מברכים - אדר א' תשפ"ב בארץ ובעולם לפי שעון חורף

משה ויסברגכ"ו שבט תשפ"ב 28/01/2022 10:07

פרשת משפטים הרבי מויז'ניץ הרבי מויז'ניץ צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

גור: בכל ריכוזי חסידות גור בארץ ובעולם מציינים השבת את השבת שקודם הילולת האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זיע"א החל ביום חמישי הקרוב.

בעלזא: הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח השוהה בימים אלו בבלגיה לרגל מעמד הנחת אבן הפינה להרחבת בנין התלמוד תורה 'מחזיקי הדת' של חסידי בעלזא באנטוורפן, ישבות ל'שבת התעלות והתאחדות' בעיר, התפילות והסעודות ייערכו באולם החדש 'בנות ירושלים' בעיר. ביום ראשון תיערך מעמד הנחת אבן הפינה ברחבת בנין הת"ת וביהמ"ד המרכזי בעיר. כמו"כ הרה"ג רבי שלום רוקח נכדו בכורו של האדמו"ר מבעלזא, ימריא במוצ"ש לניו יורק ליממה אחת, שם ישמש כשליחו האישי של סבו האדמו"ר לפאר את מעמד 'אדיר במלוכה', לרגל פתיחת מגבית 'כתר מלוכה' להשלמת בניית החיידר החדש והמפואר של חסידי בעלזא בבורו פארק שיתקיים ביום ראשון באולם החיידר החדש

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בישיבת 'ישועות משה' ויז'ניץ בשכונת מודיעין עילית לשבת התאחדות והתעלות לרגל סיום ימי השובבי"ם, התפילות והטישים יתקיימו בהיכל הישיבה.

תולדות אברהם יצחק: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בן בכור לבנו הרה"צ רבי בעריש קאהן, חתן האדמו"ר מקרעטשניף, עם בת הרה"צ רבי מאיר עמנואל הגר, בן הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים, וחתן הרה"צ רבי יצחק דוד הורוויץ מראצפערט ברזיל. לרגל השמחה ישבות באופן היסטורי הסבא האדמו"ר מקרעטשניף בירושלים לאחר 52 שנים מאז עלותו על כס האדמו"רות. בליל שבת ייערכו האדמו"רים טיש משותף לרגל השמחה בבית המדרש הגדול ברחוב עונג שבת בשכונת מאה שערים בירושלים. במוצ"ש ייערך שמחת הפאר-שפיל כהמשך לסעודה שלישית בזמן ר"ת.

סאטמר: בחסידות סאטמר מציינים את השבת לפני היארצייט של הרה"ק בעל קדושת יו"ט זיע"א אביו של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' זצ"ל שנפטר לפני 118 שנים.

סאטמר: האדמו"ר מסאטמר ישבות יחד עם מקורביו בפלורידה.

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן השוהה למנוחה בטבריה, ישבות בטבריה עילית, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש תולדות אהרן.

סקווירא: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מסקווירא, נכד לבנו בכורו הרה"צ רבי אהרן מנדל טווערסקי, בן לבנו הרב יוחנן פנחס טווערסקי, חתן הרה"צ רבי חיים מאיר ארנסטר אב"ד ויזניץ מנצ'סטר, בן הגאון רבי מנחם ארנסטר ראש ישיבת ויז'ניץ, תתקיים בבית המדרש הגדול אמרי חיים ויז'ניץ במנצ'סטר באנגליה.

סאטמר: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מסאטמר, בן הנולד אצל נכדו הרב צבי הירש מייזליש, בן הגה"צ אב"ד ישמח משה, חתן הגה"צ ר' נפתלי מאיר באב''ד אב"ד טארניפאל, תתקיים בבית המדרש הגדול סאטמר בקרית יואל במונרו.

פשעווארסק: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מפשעווארסק, בן לחתנו הרה"צ רבי נחמן כהנא מספינקא ממנצ'סטר, עם נכדת האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא, בת לבנו בכורו הרה"צ רבי יחזקאל שרגא הורוויץ, חתן האדמו"ר מבורשטין, תתקיים בבית המדרש הגדול פשעווארסק באנטוורפן. כמו כן השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מפשעווארסק, בן לנכדו הרב יחזקאל אשר לייזר, בן הרה"צ רבי נפתלי אלימלך לייזר רב בית המדרש פשעווארסק לונדון, חתן הרב ישראל חיים דוידוביץ, תתקיים בבית המדרש אהל יעקב פשעווארסק בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

ערלוי: האדמו"ר מערלוי ישבות בעיר טבריה, במסגרת שבת לנגידי החסידות שתורמים למוסדות ערלוי.

קרעטשניף ירושלים: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, בן הרה"צ צבי הירש מייזליש, בן הרה"צ רבי דוד בעריש מייזליש, עם בת הזקונים של האדמו"ר מבוהוש, תתקיים בבית המדרש הגדול קרעטשניף ירושלים ברחוב אבינועם ילין בירושלים. במוצ"ש ייערך שמחת ה'פאר-שפיל' לאחר הבדלה. לרגל השמחה ישבות בירושלים האדמו"ר מפיטסבורג חתן הרבי מקרעטשניף י-ם.

ירושלים: העלייה לתורה לנכד הגר"מ דייטש רב שכונת רמת שלמה בירושלים, בן לבנו המשפיע הרה"ג רבי יהודה דייטש חתן הגר"ד וייס ראש ישיבת תורת חיים וחתן הרבי בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, עם נכדת האדמו"ר משאץ, תתקיים בביהמ"ד באר מים חיים בירושלים, שמחת החתונה ביום רביעי באולמי היכלי מלכות בבני ברק.

סאטמר בני ברק: בקהילת סאטמר בבני ברק ייערך שבת 'טהרינו' נגד פגעי הטכנולוגיה, ישא דברים במהלך השבת הבעל דרשן הרה"צ רבי מאיר צוויבל מארה"ב בשליחות האדמו"ר מסאטמר, סעודת ליל שבת ייערך בצוותא לאברכי החסידות, לאחמ"כ ייערך 'באטע' בבית המדרש הגדול בשיכון סאטמר בבני ברק.

נדבורנה: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי ישראל רוזנבוים, חתן הרה"צ רבי חיים אליעזר הורנוצ'יק זצ"ל מלעלוב, עם בת הרה"צ רבי געציל אנגלנדר, בן הנגיד הרבני פנחס אנגלנדר מלונדון, חתן הרה"צ רבי צמח דוד רבינוביץ אב"ד ביאלא פשיסחא, בן הנגיד הרבני אליש ענגלנדר מלונדון, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בבני ברק.

ויז'ניץ לונדון: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון ישבות בקרב חסידיו בשכונת גולדרס גרין בלונדון, התפילות והטישים יתקיימו באולם בסוס.

ויז'ניץ ירושלים: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים ישבות לשבת התאחדות עם בחורי החסידות בעיר טשעסטער.

זוטשקא: התוועדות של כלל חסידי זוטשקא בארה"ק לרגל שבת יארצייט השלישי להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נזר דוד' מזוטשקא זצ"ל, תיערך בצל בנו האדמו"ר מזוטשקא. בליל שבת יערוך האדמו"ר טיש וכן יעבור לפני התיבה בתפילת מוסף בבית המדרש זוטשקא רח' באר מים חיים בב"ב. לרגל ההילולא ישבות האדמו"ר מזוטשקא מונסי בבני ברק ויערוך את השולחנות יחד עם אחיו. כמו"כ האדמו"ר מזוטשקא אמסנא יערוך במוצ"ש טיש לרגל ההילולא, בשילוב מעמד סיום סדר מועד שיערך בבית מדרשו ברחוב יונה הנביא בבני ברק. בירושלים ייערך סעודת הילולא רבתי בשילוב מלווה מלכה בראשות בנו האדמו"ר מזוטשקא ירושלים בהשתתפות האדמו"ר מדושינסקיא.

מירון: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות במירון, במסגרת שבת מיוחדת לאמריקאים שהגיעו לארץ הקודש, בשבת יתקיים מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ציון הרשב"י. את סעודות השבת והתפילות יקיימו יחדיו באוהלי התפילה שנבנו במקום.

דינוב: האדמו"ר מדינוב ישבות לרגל שבת מברכים משפטים בעיר בני ברק, בסעודה שלישית ישא שיחת חיזוק בבית המדרש אש קודש ברחוב רש"י בב"ב.

זוועהיל: בחסידות זוועהיל מציינים את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר בעל ה'יקרא דמלכא' זצ"ל שיחול ביום ראשון הקרוב. נכדו האדמו"ר מזוועהיל יערוך טיש בליל שבת ויעבור בתפילת מוסף לפני העמוד, בבית המדרש הגדול ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים.

קליוולנד: השבת תיערך שבת התוועדות לחסידי קליוולנד לקראת יום דהילולא השני של האדמו"ר מקליוולנד זצ"ל, בראשות בנו מ"מ האדמו"ר מקליוולנד ובעיר רעננה.

זוועהיל: לרגל יומא דהילולא ה-43 של האדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל זיע"א בעל ה"יקרא דמלכא", חסידי זוועהיל יתכנסו לשבת התאחדות בצל נכדו האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחנות וסעודות השבת בצוותא בביהמ"ד הגדול ברח' שמואל הנביא פינת רחוב יחזקאל בירושלים

ניקלשבורג: האדמו"ר מניקלשבורג השוהה בארה"ק ישבות בירושלים בבית בנו האברך רבי ברוך יהודה ליבוביץ ז"ל שנפטר בשבוע האחרון.

בית יצחק ספינקא: האדמו"ר מבית יצחק ספינקא השוהה בביקור בארה"ק ישבות אצל חמיו הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר במעונו בירושלים.

סאטמר: הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמר ירושלים ובנו בכורו של האדמו"ר מסאטמר השוהה בביקור בארה"ק לחיזוק הקהילה בשליחות הקודש, התפילות ו'הבאטע' יתקיימו בית המדרש הגדול ויואל משה ובאוהל רחל סאטמר בירושלים.

תולדות יהודה סטוטשין: האדמו"ר מתולדות יהודה השוהה בביקור בארה"ק ישבות בב"ב, התפילות והטישים יתקיימו באולמי היכלי מלכות ברחוב שלמה המלך בבני-ברק.

תולדות צבי ספינקא: האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא ישבות בקרב חסידיו בשכונת בורו פארק בברוקלין, לרגל שבת חנוכת הבית לבית מדרשו החדש שיפתח השבוע.

סטראפקוב: האדמו"ר מסטראפקוב ישבות במקסיקו שם עורך מגביות לטובת המוסדות.

סאטמר: הרה"צ רבי יואל טייטלבוים בן האדמו"ר מסאטמר ישבות בעיר בלונדון לחיזוק הקהילה בשליחות הקודש, התפילות והבאטע בליל שבת יתקיימו בבית המדרש הגדול סאטמאר בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

דינוב: הרה"צ רבי חיים אלעזר רבינוביץ ראש ישיבת דינוב ובנו בכורו של האדמו"ר מדינוב, ישבות באתרא קדישא מירון יחד עם בחורי החסידות.

סטוטשין: האדמו"ר מסטוטשין השוהה בביקור בארה"ק ישבות בקרב חסידיו ואוהדיו בירושלים, התפ סעודה שלישית ייערך באולם שע"י ישיבת המתמידים ברחוב מנחת יצחק בירושלים.

תפארת אליעזר: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי אברהם יהודה לעוו אב"ד תפארת אליעזר, בן הרה"צ רבי אליעזר שמעיה לעוו נשיא תפארת אליעזר, חתן גאב"ד סיגעיט, עם נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו יחידו הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, חתן האדמו"ר מספינקא, תתקיים בבית המדרש תפארת אליעזר בשכונת בורו פארק בברוקלין. במוצ"ש ייערך שמחת הפאר-שפיל בבית המדרש הגדול ויז'ניץ ברחוב שלמה המלך בבני-ברק ומעמד צאתכם לשלום לאדמו"ר לקראת יציאתו לארה"ב לימי השמחה.

בארניב: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מבארניב, בן לחתנו הרה"צ רבי שמעון הלברשטאם דומ"ץ קיוויאשד, ובן האדמו"ר מקיוויאשד, חתן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, עם בת הרב יוחנן טווערסקי, בן הרה"צ אב"ד ראחמיסטריווקא מונסי, תתקיים בבית המדרש קיוויאשד בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין. בליל שבת יערכו האדמו"רים טיש משותף בשעה 21:00.

מישקולץ: האדמו"ר ממישקולץ ישבות בעמנואל לרגל שמחת הברית לנכדו, בן לבנו הרה"צ רבי יוסף ברגר, רב קהילת מישקולץ בעמנואל, התפילות יתקיימו בבית המדרש מישקולץ ברחוב הבעל שם טוב 95, ועריכת הטישים יתקיימו בהיכל הפיס העירוני ברחוב הגר"א 11. האדמו"ר ממישקולץ יערוך טיש בליל שבת בשעה 21.00, סעודה שלישית בשעה 16.15.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

שיקגו: ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי חבר מועצת גדולי התורה ישבות בשיקגו שם שוהה במסע חיזוק היסטורי לחיזוק עולם התורה. 

בני ברק: השלום זכר לרגל הולדת הבן לפוסק הגאון רבי עמרם פריד, תתקיים בביתו הרב פריד ברחוב דניאל 28 בבני ברק. 

רמת השרון: השבת חל יום היארצייט החמישי של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל רבה של רמת השרון, ובעל 'בעקבי התלמוד'. בשבת יעלו את זכרו בבתי הכנסת בעיר וכן בקהילת 'נאות יוסף' בבני ברק שבראשות בנו מ"מ הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין.

ביתר: הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו ישבות בביתר, במהלך השבת ימסור שיעורים ושיחות בבתי הכנסת, בליל שבת בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת המרכזי בית מאיר בגבעה 2B ולאחר מכן בבית הכנסת שלום רב. בשבת בבוקר ימסור בבתי המדרש של רבני העיר הגר"י תופיק אביעזרי והגר"ח וייס. לפני מנחה ימסור שיחה בבית הכנסת 'טוב דעת' בגבעה B א'.

סלבודקה: בישיבת סלבודקה מציינים השבת את יום האירצייט הארבעים של ראש הישיבה הגאון רבי מרכי זאב שולמן זצ"ל. ראשי הישיבה יעלו את זכרו. 

כנסת יצחק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בן הגאון רבי שמואל פנחס קריגר מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה נכד הגרי"א הרשלר זצ"ל. 

בני ברק: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל בעל ה'חידושים וביאורים', בן לחתנו הגאון רבי חנוך זילבר זצ"ל, החתן החשוב מאיר זילבר מבחירי ישיבת 'זכרון מיכאל' בזכרון יעקב.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לנחמן בנשעיה יו"ר המזכירות הארצית של חסידי ברסלב לרגל שמחת הולדת הבת בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לאהרן לוסטיג משב"ק האדמו"ר מלעלוב לרגל שמחת אירוסי בנו הבה"ח אשר ישעיה מבחירי ישיבת 'אורייתא'.

ברכת מזל טוב ליועץ הרפואי שמעון ברוין יו"ר ומייסד ביקור חולים יד אברהם לרגל שמחת נישואי נכדו, בן לבנו חזקי ברוין מנכ"ל הארגון. 

ברכת מזל טוב לחיים מאיר ויזל מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ במודיעין עילית לרגל שמחת בר המצווה לבנו. 

ברכות מזל טוב לאבי אמסלם מ"מ ראש העיר אשדוד לרגל פדיון הבן של נכדו הבכור.

ברכת מזל טוב לחבר מועצת העיר אשדוד מטעם אגודת ישראל יהושע טננהויז לרגל שמחת הולדת הנכד הראשון בשעה טובה.

ברכת מזל טוב למנכ"ל 'איחוד הצלה' אלי פולק לרגל הולדת הנכדה הראשונה. 

ברכת מזל טוב לחזן והבעל תפלה והבעל מנגן ישראל אדלר לרגל אירוסי בתו עם בנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, ריש מתיבתא "עוז והדר" ורב ביהמ"ד "באר ישראל", בית שמש.

ברכת מזל טוב לאיש האשכולות רב תאגיד אסם - נסטלה, ראש הקהילה בזכרון יעקב הרב רפי מנת לרגל שמחת הולדת הנכד בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב למתנדב זק"א בערלה יעקובוביץ לרגל הולדת הבת בשעה טןבה.

ברכת מזל טוב למוטי וייזר ההויז בחור של האדמו"ר מביאלא מרמת אהרן, ומחשובי הבחורים בויז'ניץ לרגל אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לאיש המחשבים מאיר זלצר מנכ"ל חברת mayr pc מחשבים לרגל שמחת האופרוף שיערך בבית המדרש דז'ירקא בירושלים. שמחת החתונה תיערך ביום רביעי הקרוב באולמי ארמונות וולף בירושלים.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת משפטים - מברכים אדר א' בארץ ובעולם:

ירושלים - כניסת שבת: 16:35 | צאת שבת: 17:48 | ר"ת: 18:27

בני ברק - כניסת שבת: 16:50 | צאת שבת: 17:50 | ר"ת: 18:25

מודיעין עילית - כניסת שבת: 16:40 | צאת שבת: 17:49 | ר"ת: 18:26

פתח תקוה ואלעד - כניסת שבת: 16:35 | צאת שבת: 17:48 | ר"ת: 18:27

חיפה - ככניסת שבת: 16:38 | צאת שבת: 17:48 | ר"ת: 18:25

אשדוד - כניסת שבת: 16:50 | צאת שבת: 17:51 | ר"ת: 18:25

צפת - כניסת שבת: 16:42 | צאת שבת: 17:51 | ר"ת: 18:25

תל אביב - כניסת שבת: 16:48 | צאת שבת: 17:50 | ר"ת: 18:28

באר שבע - כניסת שבת: 16:52 | צאת שבת: 17:52 | ר"ת: 18:28

ניו יורק - כניסת שבת: 16:50 | צאת שבת: 17:59

לונדון - כניסת שבת: 16:27| צאת שבת: 17:38

אנטוורפן - כניסת שבת: 17:07| צאת שבת: 18:20

ציריך - כניסת שבת: 17:03 | צאת שבת: 18:11

פאריז - כניסת שבת: 17:23 | צאת שבת: 18:34

מוסקבה - כניסת שבת: 16:36 | צאת שבת: 17:57

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;