1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. היכלי הישיבות

הכירו: הישיבה החדשה שנוסדה בבית הגרי"ג

ישיבה חדשה בעולם התורה: "מגדל עוז" • מרנן ורבנן זקני הדור ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין הגר"ד לנדו הגרמ"ה הירש הגר"א פילץ והגר"ש שטיינמן התאספו למעמד הייסוד • ראש הישיבה הגרי"ג התבטא כי הישיבה החדשה תגן על כלל ישראל ושעות לאחר מכן ממשלת השמד הפוגעת בעולם התורה קורסת • בראשות הישיבה יעמוד הגאון רבי ישראל יעקב שמואלביץ והמשגיח הגאון רבי דורון דוד גולד • כל הפרטים

משה ויסברגה' ניסן תשפ"ב 06/04/2022 14:53

מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

כנס יסוד להקמת ישיבת "מגדל עוז" שעל ידי מוסדות 'מגדל עוז' בארץ הקודש בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג נערך אמש (שלישי) במעמד מרנן ורבנן זקני הדור בבית ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

במעמד בהשתתפו ראשי ישיבת סלבודקה, הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"א פילץ ראש ישיבת תפרח, הגר"ש שטיינמן. ורבני הישיבה החדשה, בראשות הישיבה יעמוד הגאון רבי ישראל יעקב שמואלביץ והמשגיח יהיה הגאון רבי דורון דוד גולד, ועוד רמי"ם ורבנים תלמידי חכמים מהמזרח המפורסם של עולם התורה.

ראש הישיבה הגרי"ג התבטא כי הישיבה החדשה תגן על כלל ישראל, משתתפי המעמד מציינים באורח פלא כי שעות לאחר ייסוד הישיבה החדשה ולאחר דבריו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג, האצבע ה61 של ממשלת השמד הפוגעת יומם ולילה בעולם התורה פרשה מהממשלה ורווח והצלה עומד ליהודים ולעולם התורה כעת.

ראש המוסדות הגאון רבי יחזקאל אתרוג נשא דברים בפני גדולי ישראל ואמר: בראשות ראש הישיבה גדולי הדור כתוב בפסוק "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", ידוע שהגאון מוילנא אמר לרבי חיים וולוזינער על פתיחת הישיבה שפתיחת ישיבה צריך להיות בדמעות וכולו לשם שמים, אז בודאי שלהגיע לדרגה הזאת לא הגעתי לדרגה הזאת, אבל כשיושבים במחיצת גדולי הדור אז ודאי שזה הסייעתא דשמיא, מקווים בעזרת השם בסייעתא דשמיא שיגדלו כאן בני עלייה מובחרים בהתמדה במידות טובות וביראת שמים.

לאחר מכן נשא ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין את המשא המרכזי, דבריו המלאים: בין הזמנים כידוע חסר זכות התורה, היו פיגועים ואסונות בנפש בבין הזמנים, בבין הזמנים, למה בבין הזמנים? כי חסר הזכויות, עסק התורה.

מה זה עסק התורה? אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. בלי תורה, יש רבי חיים וואלוז'ינער בנפש החיים, אם היה זמן רגע אחד פנוי מעסק התורה לא היה קיום לכל הבריאה, ומה זה עסק התורה? כל מה שצורך עסק התורה נקרא עסק התורה. יש רמב"ם וכל מעשיך יהיו לשם שמים, הרמב"ם בחיבורו אומר, אם אחד ישן לשם שמים, לצורך תרי"ג מצוות הוא ישן, אז השינה שלו היא עבודה למקום, הוא עובד השם בזה שהוא ישן.

בין הזמנים יש חיסרון של זכות התורה, ואם עכשיו בבין הזמנים אנחנו פה מתאספים ועוסקים בעסק תורה, בעסק עוד ישיבה, עוד מקום תורה, עוד מקום קדוש שמשפיע קדושה, אז אנחנו עוסקים בתורה, זה נקרא עסק התורה, עסק צורך קיום התורה, צורך עסק התורה, אז בבין הזמנים זה דבר מצוין עכשיו בבין הזמנים שעוסקים עכשיו בעסק כזה שהוא נקרא עסק התורה שזה דבר שמגן על כל כלל ישראל.

בעזרת השם יהיה סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא למקום תורה החדש שיהיה כמו שהזכירו קודם מקום של תורה ויראת שמים ומידות טובות, וזה ודאי הרי זה משפיע על כל הסביבה, על כל הדור זה משפיע, יש חזון איש שאומר באיגרת, שבעל תורה אמיתי יש השפעה ניכרת על הסביבה שלו, אפילו אדם אחד בעל תורה אמיתי, יש השפעה ניכרת, וגם במקומות הרחוקים יש השפעה נסתרת, יש השפעה, כל שכן אם יש ציבור שעוסקים בתורה, שיעסקו בתורה בעזרת השם, בתורה עם יראת שמים ומידות טובות, ודאי שזה דבר שמשפיע השפעה, השפעה ניכרת ונסתרת על כל העולם כולו, על כל כלל ישראל. בעזרת השם מן השמים ירחמו שיהיה סייעתא דשמיא למה שאנחנו כולנו חייבים, זכויות לכל כלל ישראל, כל הזכויות, זכויות התורה וכל הזכויות ששייך בעזרת השם.

הגר"א פילץ האריך במעלת האבות של מייסדי הישיבה שזכו לדורות שמקימים את עולם התורה ומייסדים ישיבה חדשה וחיזק את עניין הראשונים שבאים לישיבה שמבצעים את זכות האבות שהביא לייסוד הישיבה וכמו בישיבת פוניבז' שהפוניביז'ר רב היה האב המייסד אבל היה גם את הראשונים התלמידים שהגיעו לישיבה ראשונים והם נהיו גדולי ישראל וזכו בזכות עצומה של הראשונים המייסדים.

הגרמ"ה הירש דיבר על כך שהישיבה החדשה היא דבר קדוש שנוסד והקדוש ברוך הוא משפיע כעת שפע חדש של חכמה לישיבה החדשה ולעולם התורה וכל דבר שנעשה בישיבה צריך להיעשות בקדושה ועל ידי זה יהיה סייעתא דשמיא של שפע חכמה וקדושה בישיבה החדשה בעזרת השם.

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז יסוד הישיבה החדשה מגדל עוז צילום: באדיבות המצלם

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. את שלום בער אי אפשר לחכות  (ל”ת)


  • לחקות (ל”ת)

   חיים

 2. מה עם הישיבה בגדרה של יעקבזון  (ל”ת)

  לולב ואתרוג

 3. הרחבת גבולי הקדושה והתורה מרחיבה דעתו של אדם, גירא בעינא דשיטנא  

  צבי

;