1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

תיעוד: ההדלקה של הגה"צ רבי מרדכי אורי אנגלמן

הגה"צ רבי מרדכי אורי הלוי אנגלמן גאב"ד אהבת ישראל ואב"ד מערב ראשון לציון העלה את האבוקה במעמד ההדלקה המרכזית בראשון לציון בהשתתפות המונים. צפו בתיעוד 

משה ויסברגי"ח אייר תשפ"ב 19/05/2022 12:27

בהדלקת המרכזית בראשון לציון ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם
ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן ההדלקה של הגרמ"א אנגלמן צילום: באדיבות המצלם

 

;