1. עמוד הבית
  2. עסקים ונדל"ן
  3. כלכלה

אסטרונומי: מדינת ישראל התחייבה ב-3,458 מיליארדי שקלים

החשב הכללי במשרד האוצר פרסם את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2021, הדוחות הכספיים מאחדים למעלה מ-200 ישויות | היקף התחייבויות המדינה הסתכם בכ-3,458 מיליארד שקלים | כל הפרטים

קובי עוזיאליד' תמוז תשפ"ב 03/07/2022 09:51

כל המספרים אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: דוברות המשטרה

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, פרסם את הדוחות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2021. הדוחות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב, תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדיווח הכספי היא לשקף באופן נאות את המצב הכספי והביצוע הכספי של הממשלה, לרבות מצבם של חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.

הדוחות הכספיים מאחדים למעלה מ-200 ישויות, ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים מקובלים, ומורכבים מדוחות על ביצוע התקציב ומפרק "מידע נוסף" המרחיב לגבי תכניות הממשלה בהווה ובעתיד. כך ניתן למצוא בדוחות מידע נרחב בדבר מהלכי הממשלה בתחומי פיתוח התשתיות, המלוות, הדיור, הפנסיה התקציבית ועוד, שמוגש באופן המאפשר השוואה לשנים קודמות. לראשונה ניתן למצוא במסגרת הדוחות הכספיים גילוי בנושא אקלים וקיימות וכן ניתוחי רגישות על חבות המדינה בגין פנסיה תקציבית ומידע נלווה נוסף בעניין.

בפרק התשתיות מוזכרות, בין היתר, השקעות הממשלה בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי. פרויקטים אלו מביאים לתנופה בפיתוח התשתיות במדינת ישראל בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. הפרויקטים המפורטים בדוחות הינם בתחום התחבורה, המים, האנרגיה והבינוי בהיקף של כ-30.8 מיליארדי שקלים (עלות מופחתת).

בחלק הרביעי לדוחות קיים גילוי רחב אודות נושא הדיור בישראל, לרבות פירוט הפעולות הננקטות על ידי הממשלה, וכאמור לעיל, גילוי בנושא אקלים וקיימות, ומידע הכולל ניתוחי רגישות על חבות המדינה בגין פנסיה תקציבית.

בנוסף, מפורטים בדו"ח גילויים נרחבים נוספים בנושאי ההתמודדות עם משבר הקורונה, החוב הממשלתי ועוד.

היקף הנכסים של המדינה, על פי הדוחות המאוחדים (כולל החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים) הסתכם בסוף שנת 2021 בכ-800 מיליארד שקלים. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ-685 מיליארד שקלים. היקף התחייבויות המדינה הסתכם בכ-3,458 מיליארד שקלים, הכוללות את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה עד למועד הדו"ח עילה לזכאות בסך של כ-1,048 מיליארד שקלים, התחייבות להטבה בגין סיום יחסי עובד מעביד בסך של כ-970 מיליארד שקלים והתחייבות כולל חלויות שוטפות, בגין מלוות פנים וחוץ בסך של כ-1,122 מיליארד שקלים.

שנת 2021 היוותה שנת מפנה בכלכלת ישראל במדדים משמעותיים כגון אחוז האבטלה, אחוז גירעון ביחס לתוצר ויחס חוב תוצר חלה ירידה עקבית זאת לצד עליה מתמשכת בהכנסות ממסים וירידה בהוצאות בגין התוכנית הכלכלית. מעבר לכך, לראשונה מזה 22 חודשים בהם המדינה פעלה ללא תקציב מדינה מאושר, בנובמבר 2021 אושר תקציב מדינה. לכל אחד משינויים אלו השפעה וביטוי בדוחות הכספיים של המדינה. 

מסגרת התוכנית הכלכלית שאושרה נכון לשנים 2022-2020 עומדת על כ-186.2 מיליארד שקלים. הביצוע הכולל של התוכנית לתקופה זו הסתכם בכ-175.2 מיליארד שקלים, מתוכם ביצוע תקציבי בהיקף של כ-133.8 מיליארד שקלים במזומן והתחייבויות.

יצוין כי נכון לחודש מאי 2022 נמשכת מגמת הקיטון בגירעון של המדינה ביחס לתוצר. שיעור הגירעון עמד בחודש דצמבר 2021 על כ-4.4% לעומת 11.4% אשתקד ובחודש מאי 2022 עומד על כ-0.04%, שהינו הגירעון הנמוך ביותר מזה שנים.

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. תסתכלו עלינם שם למעלה ותבינו ->>>  

    עופר "המפנה" חיפה

  2. גירעון מדיני כספי  

    עעע

    • רק שמה שהוביל לצמיחה אלו החלטות של ביבי 


;