1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. מיוחדים

נס פלאי: הילד נחנק והכחיל אך ניצל ברגע אחד

בימים אלה חל יום היארצייט של הרבי הקדוש בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע, מייסד מפעל הש"ס העולמי שהבטיח לפעול ישועות עבור התורמים לצדקות שפעל עבורן בחייו • מפעל חייו של שר התורה, בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א, שהחדיר את לימוד התורה וידיעתה בקרב אלפי אברכים - זכה אצל הרבי לחיבה מיוחדת, והתורמים מספרים על ישועות מופלאות בזכות ההבטחה הנדירה • תורתו מגן לנו: מקבץ מרהיב של סיפורי מופת ליומא דהילולא

בחדרי בשיתוף מפעל הש"סה' תמוז תשפ"ב 04/07/2022 15:32

"מאן בעי שפע חיי" אמבולנס אמבולנס צילום: פיקסביי

בכל שנה בעת הזו, שבה ומשתקפת מול עיננו דמות דיוקנו של רועה ישראל, הרה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז. אלה מביננו שזכו לראותו, ודאי מוצפים בזכרונות מדמותו הפלאית. וגם בני הדור אשר לא ידעו, ניזונים כל העת מפירות האילנות הברוכים אשר נטע. תקופה זו במיוחד מבעירה בלבם של כלל ישראל את רגש הכרת התודה למי שבזכות מפעלו התורני הכביר: 'מפעל הש"ס העולמי' - זכה והצמיח לכלל ישראל דורות של תלמידי חכמים אמיתיים הבקיאים בש"ס ופוסקים.

מפעל זה היה תדיר בראש מעייניו, והוא אף כתב בצוואתו הקדושה, לתרום בכל שנה ביום הזיכרון שלו למוסדות שפעל למענם בעולם הזה, והבטיח לא פעם ולא פעמיים כי יפעל בעד התורמים ישועה.

"...ובכל עת שתצטרכו איזה דבר ישועה, יתרמו למפעל שפעלתי עבורו בעולם הזה ותאמרו הריני מפריש ונותן דבר זה לטובת נשמת יקותיאל יהודה בן הרב צבי שיהיה לטובת תיקון נפשו, רוחו, ונשמתו...".

ללא ספק, בחיר מפעליו והצדקות שפעל בעולם הזה, הוא מפעל הש"ס העולמי. היה זה מפעל חייו של הרבי שכל מעייניו היו נתונים בהגדלת התורה. הרבי זי"ע, אוד מוצל מאש שאת כל משפחתו איבד בשואה הנוראה, רצה להקים בארץ הקודש דור של תלמידי חכמים שיידעו את הש"ס - גמרא, רש"י ותוספות - על בוריו! והוא הצליח, בס"ד. המפעל שיזם, היה לנחלת הכלל, והוא עצמו חזה במאות תלמידי חכמים שסיימו סדרים שלמים בש"ס. הרבי ייקר את תלמידי החכמים הללו עד מאוד, ובכל עת שנכנס אליו תלמיד חכם שנבחן ב'מפעל הש"ס', וסיים סדר בש"ס או את הש"ס כולו - היה חשוב ביותר בעיניו, והיה שש ושמח עימו כמוצא שלל רב.

גם כאשר היה הדבר מעבר לכוחותיו שהלכו ואזלו, היה הרבי מנווט את ספינת 'מפעל הש"ס העולמי' ומתעניין ללא הרף, לעתים מדי יום, בכל המתרחש, וכיצד ניתן לפעול עוד למען הלומדים והנבחנים.

גם בעת שמצבו הרפואי הידרדר והוא נחלש מאוד, ביקש הרבי מהגבאי שיתקין בארון הביתי שהיה בשימושו היומיומי, רשימה ובה שמות הנבחנים, ובכל עת שנחלש - פתח הרבי את דלת הארון ושאב חיות וחיזוק מקריאת השמות...

מעל כל מוסדותיי

דמים מרובים - תרתי משמע - הקיז רבינו זיע"א על אחזקת המפעל הקדוש. ועד היכן הדברים מגיעים? כל כך יעיד הסיפור הבא: אחד הנגידים הגדולים הביא אל הרבי ביום מן הימים תכריך כתבים יקר ערך של זקנו, בעל ה'ישמח משה' זיע"א.  הרבי השתעשע בכתבים עד למאוד, והודה לנגיד על נחת הרוח שגרם לו אך ביקשו דבר אחד: "אם אזדקק לכסף למפעל הש"ס, אנא תן לי רשות למכרו"... ורק בתנאי זה הסכים לקבל את הכתבים לרשותו!

באחד מערבי חג הסוכות, בשנה הראשונה ליסודו של 'מפעל הש"ס העולמי', הכין אחד החסידים לסוכת הרבי קישוט מלא חן: תבליט של 42 המוסדות שיסד הרבי ברחבי תבל. בערב החג נכנס הרבי אל הסוכה, ותהה: והיכן הוא מפעל הש"ס? החסיד אמר כי מדובר במשהו שרק זה עתה הוקם... אך הרבי חתך ופסק: "את מפעל הש"ס תעשה ככתר, מעל כל מוסדותיי!"

ממש כך הם פני הדברים, פלא שהתורמים ל'מפעל הש"ס' זוכים ורואים ישועות פלאיות של ממש. הן הרבי זי"ע בעצמו עומד וממתין, למי יוכל לסייע ממרום; מי מכלל ישראל נענה לקריאתו ומשתתף עימו בדבר שיסד עבור הכלל ולכבוד התורה ולומדיה, לכל החוגים והעדות - והוא יוכל להוסיף ולהעתיר עבורו כסניגור קמאי לפני בית דין של מעלה!

רבים מציינים כי הם רואים בכל עת ישועות למעלה מדרך הטבע, בכל תחום בחיי המעשה. יש המקפידים לתרום כל יום לפני יציאה מהבית, ישנן אימהות שתורמות לפני הדלקת נרות, או אבות שבכל ראש חודש לפני התפילה, תורמים למפעל הש"ס העולמי - כדי שכל החודש יהא מבורך.

ללא צורך בניתוח!

הנה יסופר שהגיע למשרדי מפעל הש"ס מפי בעל המעשה: "לפני כשבועיים", סיפרו, "בבוקרו של יום בהיר אחד מטלפנת המטפלת של בננו הפעוט, כשהיא היסטרית: הילד מכחיל, הוא לא נושם. בתוך דקות כבר היינו בדרכנו לבית החולים,  שם גילו כי תקוע לו עצם זר בקנה, והרופאים קבעו כי יש לבצע ניתוח חירום ודחוף כדי לחלצו.

האשה טלפנה לבעלה, והוא אמר לה: "לפני הכל, תורמים למפעל הש"ס". הוא הרים טלפון לתרומה, ושניהם אמרו פרק תהילים לרפואת בנו.

וראה זה פלא: מיד אחר כך, הילד החל לנשום - גם אם בקושי. האב שבינתיים עשה את דרכו לבית החולים במונית, שמע על הבשורה, וביקש מהאם לדרוש צילום נוסף. כשהגיע האב לבית החולים, התבשר כי הצילום החדש חשף דבר שלא נראה קודם לכן: העצם שנמצא בגרונו הוא 'אוטם שקיות' מפלסטיק קשיח, וניתן לשאוב אותו באמצעות משאף מיוחד. הילד יצא מבית החולים כעבור שעות ספורות ללא פגע, והכי חשוב: ללא ניתוח.

זה לא הסיפור היחיד. הקלסרים שבמפעל הש"ס כמעט כורעים תחת נטל העדויות והמכתבים של סיפורי ישועות שאירעו מיד לאחר שהמטלפן התקשר לתרום. עניינים סבוכים שהסתדרו, רכבים נמכרו, עסקאות יצאו לפועל, דירות מתאימות נמצאו וחולים התרפאו. הצד השווה שבכולן: תורמים, אומרים את הנוסח שקבע הרבי זי"ע בעל ה'שפע חיים' בצוואתו - הריני מפריש ונותן דבר זה לטובת נשמת יקותיאל יהודה בן הרב צבי שיהיה לטובת תיקון נפשו, רוחו ונשמתו... מתפללים לבורא עולם על הישועה שזקוקים לה - והכל מסתדר.

סגולה לבני ת"ח

והנה סיפור שכבר הפך לאגדה בחצר הקודש צאנז. יהודי נכנס אל הרבי בעל ה'שפע חיים', וביקשו ברכה לילדים. "אל תדאג, יהיה לך", פטרו הרבי בחיבה, ולתקופת השנה, לאחר שנים שלא נפקד - זכה בבן יחיד.

כשהיה הילד בן 13, נכנסו הילד ואביו לרבי. הרבי בירכם בחום. אך האב, שעננה העיבה על פניו, ציין בשקט לאוזני הרבי, כי אין לילד חשק ללימוד התורה. "עכשיו הקמנו את מפעל הש"ס, פנה להנהלה ואמור להם שיקבלו אותו", פסק הרבי.

האב תמה ולא הבין. לילד אין כל חשק ללמוד, ולפתע הוא יירשם למפעל הש"ס, שבו המסגרת המינימלית היא 20 דפי גמרא עם תוספות בכל חודש, כאשר בכל חודש רביעי מתקיימת חזרה על 60 הדפים הקודמים? ועוד מדובר בילד שכלל אין לו חשק ללמוד?

והרבי הרחום זי"ע, בשלו: "תתפלל - והוא יצליח".

להפתעת הכל, הילד נטל ברצינות את המשימה, למד מדי חודש את סך הדפים, החל להיבחן ואפילו קצר הצלחה רבה במבחנים.

שנים מספר חלפו, וכשהגיעו בני המשפחה אל הרבי שוב, הזכיר האב את העובדה שהילד - שהפך בינתיים לבחור עדין ומלא וגדוש בתורה - נבחן ב'מפעל הש"ס'. הרבי שאלו שאלות בלימוד, ונהנה מתשובותיו עד למאוד, התעניין כמה 'סדרים' בש"ס כבר  סיים, ובירכו בהצלחה.

ואז, מציין האב באוזני הרבי: "זהו הילד שנולד מה'מופת' של הרבי", כשהוא מתכוון לברכתו של הרבי לפני שנים רבות - שמכוחה נולד אותו בן.

הרבי נופף בידו בביטול. "אם כבר, מה שהוא מעט תלמיד חכם, זה עולה על כולם". כלומר, ה'מופת' של פקידת ההורים בילדם היה קטן יותר בעיניו, מה'מופת' שהפך את הילד לתלמיד חכם הבקי בכמה סדרים בש"ס, גמרא, רש"י ותוספות!

היום תאמצנו

ועם המופת הזה - מבקש עם ישראל להמשיך אליו מופתים וישועות, ביומא דהילולא רבא של בעל ה'שפע חיים'. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בישועתו.

השנה, עשרה תלמידי חכמים יזכירו את שמות התורמים לברכה ולישועה ביום ההילולא, על ציונו הקדוש בנתניה ובוודאי יפעלו ישועה גדולה לזקוקים לה, כשהם מעתירים על קברו של אותו זקן מלא רחמים שמפעלו הגדול - מפעל הש"ס העולמי - זוכה להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה כבימי חיי-חיותו.

כמו כן, בין כלל התורמים סך של 180 שקלים ומעלה, תוגרל שבת נופש לשניים במלון גלי צאנז המחודש בנתניה, סמוך ונראה לקריה שאותה הקים הרבי בעל ה'שפע חיים' זצ"ל, באווירה ייחודית.

מיותר לציין, שאין זכיה כתורה, הזכייה האמיתית היא בקיום רצונו של אותו צדיק, בסיוע למפעל הש"ס העולמי בהמשך סדרות המבחנים, עוד רבות בשנים! וכבר אמר הרבי פעם, על כל 'מפעל הש"ס העולמי' שיסד, "בשביל תלמיד חכם אחד אמיתי - הכל היה כדאי".

לא תאמצו תלמיד חכם אחד?

תרום עכשיו לפחות 180 ₪ וזכה לאלתר לישועות כפי שהבטיח כ"ק האדמו"ר בעל השפע חיים זצוק"ל, במיידי>>>

"צדיקים במיתתם קרויים חיים".

בעסקינו בדמותו הנשגבה של האדמו"ר זצ"ל, אי אפשר שלא להתייחס ל'שמו התורני' הלא הוא ה'שפע חיים'. הרבי בחר בעצמו את הכינוי הזה, ובשנותיו האחרונות הסביר את כוונתו. "אין לי בעולמי שום מטרה, מלבד להשפיע חיים לכלל ישראל, חיים של נחת, ושלום ושלווה", כך אמר.

ונאים הדברים למי שאמרם, כמה חיים השפיע - כפשוטו ממש - בבית הרפואה שהקים. אולם מה ערכם של חיים שאין בהם 'בלעטל גמרא' - דף גמרא ונחת יהודית.

כמה חיים רוחניים השפיע! כמה סם חיים הותיר אחריו, ודבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים!

כסף 'אבוד' בערב פסח

אתם יודעים מה המשמעות של 400 שקלים אצל אברך כולל? זהו רבע מ'המשכורת' שלו. נכון יותר: כרבע מהמלגה הזעומה שהוא מקבל. עכשיו, תוסיפו לכך את העובדה שמדובר בערב פסח, הלחוץ כלכלית, ותבינו מדוע ר' מ.א. מבני ברק היה אובד עצות כשגילה בערב פסח תשפ"א - שארבע מאות השקלים שהניח בכיסו בשקית אוכל שקופה קטנה, כדי לשמור אותם עבור התשלום למוכר המצות, נעלמה ואיננה...

"זה קרה בערב פסח האחרון", מספר ר' מ.א., "הזמנתי מצות, והיה עליי לשלם 400 שקלים. ההזמנה התעכבה מעט, וארבע השטרות שהיו בשקית שקופה קטנה, ונכחו אצלי בארנק כל הזמן - נעלמו לפתע. היה זה היום האחרון של ה'זמן' - המצות הגיעו אל בית המשווק, ואני שם פעמיי אליו. לצערי, אני מפשפש בארנקי, וכלום... מיהרתי הביתה רק כדי לגלות שהכסף איננו גם שם... נעלם. הפעם אחרונה שראיתי את השקית, הייתה בכולל האברכים בבני ברק. התלבטתי אם לצעוד 20 דקות הליכה מקרית הרצוג לבני ברק, ולחפשו היטב בכולל.

"לפתע, זוגתי מציעה לי. 'איבדנו 400 שקל, תרום אם כך 40 ₪ - מעשר מהסכום האבוד - למפעל הש"ס'. אני מוציא את טלפון להתקשר לתרום, אך מישהו הקדים וחייג אליי. זה החברותא שלי. אני מרים. הוא ביקש לברר אצלי משהו, ואחרי שעניתי, ניצלתי את ההזדמנות לשאול אותו: 'ראית אולי שקית עם כסף, או פתק 'השבת אבידה' על סכום כסף'.

"ואז הוא אומר לי: 'כשיצאתי מהכולל - ראיתי איזה פתק. אני בדרך כלל לא מסתכל בפתקים הללו, אבל תפס את עיני איזה פתק חדש לגמרי, שהיה נראה שונה מיתר הפתקים שכבר תלויים כמה ימים. תנסה, אולי זה האבידה שלך'.

"בלב מלא תקווה צעדתי לכולל, התקשרתי לטלפון שעל פתקת 'השבת האבידה' ואכן הסכום נמצא אצל האדם שנתן לי אותו על פי הסימנים... וכמובן, לא שכחתי לתרום מיד את הסכום המובטח, 40 שקלים למפעל הש"ס".

תרום עכשיו לפחות 180 ₪ וזכה לאלתר לישועות כפי שהבטיח כ"ק האדמו"ר בעל השפע חיים זצוק"ל, במיידי>>>

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;