י"ח תמוז התשפ"ד
24.07.2024
מפוניבז' ועד טלז בליטא

עולם התורה פתח את זמן אלול תשפ"ג: כל החידושים והשינויים

המינוי הצפוי של הר"מ החדש בפוניבז', תוכנית שרי עשרות ב'היכל יצחק', הישיבה של 'עטרת שלמה' שחודשה בטלז שבליטא, הישיבה בציריך, הישיבה ששינתה את סדר המסכתות, החיבור המפתיע בין כנסת יצחק קרית ספר לכפר חסידים, ומי נחשבת לישיבת הקיבוץ המובילה בעולם

עולם התורה פתח את זמן אלול תשפ"ג: כל החידושים והשינויים
בחורי ישיבות צילום: שוקי לרר

עולם הישיבות פתח אתמול והיום את זמן אלול, הזמן הקצר ביותר מחד, אך החזק והמשמעותי ביותר מאידך, בעיקר עבור הבחורים שהתחילו את שיעור א'; אך גם עבור הבחורים בשאר השיעורים.

ברוב הישיבות נמשך זמן אלול ברצף בלי יציאה לשבת חופשית, חוץ משיעור א' שנוסעים בדרך כלל הביתה בשבת השנייה של הזמן, שבת שמכונה 'שבת געגועים'.

לרגל הזמן החדש יצא כתב 'בחדרי חרדים' להביא את החידושים המעניינים בעולם הישיבות לקראת זמן אלול.

בחורי ישיבות חוזרים לזמן אלול. צילום: שוקי לרר

הזמן החדש נפתח בהמשך תפילות לרפואת זקן ראשי הישיבות בדורנו הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שזקוק לרחמי שמים מרובים ולשיפור המצב כדי שיוכל לצאת ממחלקת טיפול נמרץ בה שוהה זה חודש וחצי. ב"ה נמשכת מגמת השיפור במצבו של ראש הישיבה והציבור מתבקש להמשיך ולהתחזק בתורה ובתפילה לרפואתו השלימה של רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפואה שלמה. 

פוניבז': לראשונה זמן אלול ללא רבי גרשון 

בישיבת פוניבז' בה מתכוננים אלפי התלמידים ורבני הישיבה לתחילת זמן אלול בשנה החדשה, שנת השמונים לישיבה, שנוסדה בחורף שנת תש''ד ע"י מרן הרב מפוניבז'. לראשונה מקום הישיבה, בפוניבז' התחילו את הזמן בלי מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל שנפטר בחודש סיון. רבי גרשון היה דואג באופן אישי לבני שיעור א' החדשים לסידור מקומות ישיבה בהיכל הישיבה וכן מקומות לינה וחברותות בעזרת צוות של אברכים שלומדים בישיבה ועוברים בין התלמידים החדשים בדאגה ובמחשבה שכל בחור יוכל להתחיל את שנות לימודו בישיבה ברגל ימין. בני שיעור א' השנה לא יזכו לעלות אליו בקבוצות של שמונה בחורים לדבר בלימוד ולהתעניינות אישית כמו שהיו זוכים התלמידים החדשים בכל שנה בחודש אלול.

המספר העצום של בני שיעור א' החדשים הוא שיא של כל הזמנים. נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן חילק את שיעור א' לשלושה שיעורים של 122 בחורים בכל שיעור וסה"כ 366 בחורים חדשים בני שיעור א' שמצטרפים לישיבה הקדושה. בני שיעור א' של השנה שעוד זכו לקבל תורה מפי מרן רבי גרשון אדלשטיין יעלו כעת לשיעור ב' ויחולקו לשני שיעורים ויזכו לקבל תורה מפי הרמי"ם הנודעים רבי חיים פרץ ברמן ורבי דוד מילר ששיעוריהם הם שם דבר בעולם הישיבות, ובכל יום עד השעות הקטנות של הלילה עולים התלמידים לבתיהם בגבעת הישיבה לדבר איתם בלימוד.

בעקבות המחסור במיטות ובמקומות לינה הכשירה הישיבה מספר דירות בקרית הישיבה בעבור התלמידים ביניהם את דירתו המיתולוגית של ראש הישיבה רבי חיים שלמה ליבוביץ זצ"ל שמחוברת בגשר לגבעת הישיבה שתהפוך גם היא לאכסנייה לבני הישיבה. כמו"כ בהשקעה חסרת תקדים הובאו לישיבה עשרים מבני שירותים חדשים שיעמדו באופן קבוע לשמש את בני הישיבה בכל ימות השנה.

המסכת הנלמדת בפוניבז' היא מסכת סנהדרין בסוגייה הנלמדת בפרק בן סורר. בפוניבז' התלמידים עדיין לא יודעים האם יוסיפו אנשי צוות חדשים לישיבה למלאות את החלל שנוצר בפטירת ראש הישיבה רבי גרשון, וכמו תמיד הדברים הללו נקבעים ברגע האחרון בהפתעה מוחלטת. לעת עתה השם החם שמדובר הוא הגאון רבי חנניה שיף ר"מ בישיבת גרודנא באר יעקב. במקביל מונה הרב הגאון רבי משה כהנמן בנו של הגר"א כהנמן לר"מ בישיבת גרודנא באר יעקב.  

ישיבת פוניבז'. צילום: שוקי לרר

בישיבת חברון צפויים להתחיל את שיעור א' עם 275 בחורים כאשר לראשונה יחלקו את שיעור א' לשלושה שיעורים, והנו"נ בישיבה הגר"נ בר חיים והרב רלב"ג יהפכו באופן רשמי לרמי"ם בישיבה לאחר שבשנה שעברה החלו למסור שיעורים, המסכת הנלמדת בזמן אלול היא מסכת בבא בתרא פרק השותפין.

ההיסטוריה בליטא

היסטוריה גדולה נרשמה בליטא: 82 שנה אחרי עקידת תלמידי ישיבת טלז הי"ד, ראש ישיבת "עטרת שלמה" הגרש"ב סורוצקין גאל את בניין ישיבת טעז בליטא לקראת הקמת ישיבה במקום.

ישיבת טלז המפורסמת הייתה הישיבה החשובה ביותר בליטא במאה הקודמת לאחר סגירת ישיבת וואלזי'ן. הישיבה נוסדה לפני למעלה ממאה ושישים שנה על ידי הגאון רבי אליעזר גורדון זצוק"ל המכונה בחיבה ר' לייזער טעלזער ואחריו כיהן חתנו הגרי"ל בלוך זצ"ל, ולאחר מכן בנו הגרא"י בלוך הי"ד שנעקד עקדה"ש יחד עם בני הישיבה בכ' תמוז תש"א. בישיבה המפורסמת כיהנו עוד הגר"ש שקופ זצ"ל והגר"ח רבינוביץ זצ"ל המכונה ר' חיים טעלזער, בישיבה למדו רוב גדולי ליטא בדור שלפני השואה, הישיבה בטלז העמידה את יסודות דרך הלימוד הישיבתית, וביססה את צורת הישיבה, עד היום הזה.

82 שנה אחרי, השיבה מדינת ליטא את בניין הישיבה לידי נכדם של מייסדי וראשי הישיבה הגרש"ב סורוצקין ראש ישיבת 'עטרת שלמה', הנחשבת לממשיכה של ישיבת טלז. במעמד הכניסה לישיבה אמר ראש הישיבה בדמעות: "של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, אנו עומדים כאן בפעם הראשונה שהתורה שבה למקום הקדוש הזה, המקום המוקדש הזה בו למדו תורה כל גדולי עולם וזכתה לצאת מפה תורה לכל כלל ישראל, על זה מצינו בחז"ל האבן הזאת דומה להר סיני והיושב עליה דומה ללוחות הברית".

במהלך ימי המסע, התקיימו סדרי לימוד בהיכל הישיבה המחודש, כשראש הישיבה מוסר מידי יום שיעור יומי, בשבת קודש מסר ראש הישיבה שיעור כללי בהיכל הישיבה, כפי שהיו מוסרים ראשי ישיבת טלז לדורותיה ביום השבת.

הישיבה החדשה בליטא

בישיבת 'דרך חיים' בציריך שבשווייץ בראשות הרב אשר באללאג הזכורה עוד מתקופת לוצרן, נערכים לפתיחת השנה העשירית. זמן אלול יחל עם בחורים מישיבות: חברון, מיר, נחלת הלוויים, לנדא, ועוד. הישיבה עומדת כיום תחת נשיאותו של הגרח"מ לוי המרא דאתרא, והגרמ"ד פערלמאן מראשי ישיבת לוצרן ומחשובי רבני אירופה משמש כרו"מ בישיבה, בשנים האחרונות הרב נתנאל נדלר אחראי על הרישום ועל הנהלת הישיבה בארץ.

בישיבת מיר ברכפלד, התחילו כ-120 בחורים את שיעור א'. בתחילת הזמן מי שמקבל את הבחורים ודואג לצרכיהם הן הגשמיים והן הרוחניים הוא ראש הישיבה הגרש"י פינקל. בישיבה מתקדמים בשלבים סופיים בבניית מבנה הפנימייה החדשה בסוף בין הזמנים התקיים מבחן של מאות בחורים על מסכת נדרים, לאחר חזרה במשך ימי בין הזמנים, שזה נחשב לדבר חדש בישיבה, בני שיעור א' מתחלקים לשלושה שיעורים, כאשר המסכת הנלמדת בישיבה היא פרק נערה המאורסה, שזה המשך ללימוד של מסכת נדרים מזמן קיץ, כפי סדר הלימוד בישיבת מיר בירושלים.

שרי עשרות בהיכל יצחק 

בישיבת 'היכל יצחק' בראשות הגאון רבי ישראל לנדא התחילו את הזמן 90 בחורים מהטובים שבעולם הישיבות. הישיבה כידוע זכתה השנה לביקוש גבוה במיוחד בעולם הרישום, בין היתר בעקבות מעורבותו של ראש הישיבה הרב לנדא ברישום, כאשר לראשונה הוחלט על רוטציות בין המשגיחים בישיבה דבר שהיה עד היום רק אצל הרמי"ם, שהמשגיחים בין השיעורים יתחלפו במהלך השנה, לבד מהמשגיח הגר"י הבר. בנוסף יתווספו בישיבה עוד שני משיבים חדשים, מלבד המשיבים הקיימים, בנוסף בתחילת זמן אלול יחלו לראשונה בתוכנית שרי עשרות, תוכנית שדובר בעבר שתחל בכל עולם הישיבות; התוכנית היא לקחת מספר אברכים חשובים שהוכשרו לכך מבעוד מועד, שימסרו וועדים בעבודת השם ובספרי מחשבה לקבוצות מצומצמות בתוך השיעורים, בעבר דובר גם על התוכנית הנ"ל בישיבת חברון, אך בחברון התוכנית עוד לא יצאה לפועל, בישיבה ילמדו בזמן אלול מסכת קידושין פרק האיש מקדש, פרק שלא כל כך נלמד בעולם הישיבות.

ישיבת 'היכל יצחק' 

בישיבת 'תורה בתפארתה' יתחילו את הזמן 240 בחורים בשיעור א', כאשר הישיבה נמצאת בשלבים ראשוניים של מבנה חדש, ובסוף החורף ערכו הנחת אבן הפינה, השיעורים לבני שיעור א' מחולקים לשלושה שיעורים, המסכת הנלמדת בישיבה היא מסכת שבועות.

שינוי סדר מסכתות בבית מדרש עליון 

בישיבת 'בית מדרש עליון' שינו מסדר הלימוד של ישיבת פוניבז' הלומדים בזמן אלול סנהדרין, בישיבה ילמדו בסדר א' ילמדו מסכת בבא קמא, ואילו בשאר הסדרים ילמדו סנהדרין. הסיבה להחלטת ראשי הישיבה מכיוון שעל פי הסדר בזמן חורף ילמדו גיטין והפעם יותר טוב ללמוד בבא קמא בזמן חורף של שנה מעוברת ולא מסכת גיטין. 

ישיבת 'בית מדרש עליון'. צילום: שוקי לרר

הישיבה החדשה ישיבת כתר תורה בראשות הגר"י אברמוב יתחילו שיעור א' כ-48 בחורים, כאשר צוות הישיבה מורכב: מהגר"י זיסקינד והגרי"ד שכטר, המשגיח בישיבה הוא הרב פינקוס, בנוסף גם הגר"א קסלר מונה לשמש כאחד מהמשגיחים בישיבה, הגאון ר' ירוחם ברמן משמש כר"מ שיעור א'. הנו"נ בישיבה הם הרב שמואל שפירא הרב טוביה לנדו ובנו של ראש הישיבה הרב שמחה בונים זיסקינד. בזמן אלול ראש הישיבה הגר"י זיסקינד מוסר שיעור לכלל בני השיעור א' עד חנוכה, ולאחר חנוכה ימסור שיעור הגאון ר' ירוחם ברמן, הישיבה שוכנת בקרית יערים – טלזסטון, ורשמה ביקוש נדיר ברישום, וזאת על אף היותה ישיבה חדשה, זאת בנוסף לקיבוץ של הישיבה, שמונה 45 בחורים, מטובי עולם הישיבות. 

בישיבת נתיב הדעת בראשות הגר"א קפלן יתחילו שיעור א' כ-70 בחורים כפי המסורת של הישיבה, הגר"ש פוברסקי ששימש כראש קיבוץ יתחיל למסור שיעור בישיבה, כמו"כ בישיבה נוסף משיב חדש הג"ר ר' מאיר פלבני, בנוסף בישיבה יעברו הבחורים באלול לאכול בחדר אוכל החדש שיאכלס את כל בני הישיבה, בשונה מהחדר אוכל הישן שהיה מחולק לכמה חלקים, וכל קבוצה אכלה בחלק אחר, בישיבה ילמדו בזמן אלול מסכת מכות.

הבית מדרש החדש של 'בית מת'ס'

בישיבת 'בית מתתיהו' נכנסו לבית מדרש החדש לצד החדר אוכל החדש. ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר ששהה בימים האחרונים בארה"ב יחד עם בנו הגאון רבי יהודה ויסבקר, הגיע במיוחד ארצה מוקדם ביום רביעי בכדי למסור שיעור פתיחה בישיבה. במוצ"ש הקרוב יתקיים בישיבה חנוכת הבית לבניין החדש. בישיבה ילמדו בזמן אלול מסכת כתובות.

הגר"ב ויסבקר בשיעור כללי ראשון בבית המדרש שהורחב

בישיבת 'שערי שמועות' יתחילו שיעור א' כ-95 בחורים, לקראת השנה החדשה צפויה לחזק את המשטר בישיבה ולכן גם צמצמו את הקבלה מ-110 ל95, המסכת הנלמדת בישיבה היא מסכת בבא מציעא כהמשך לזמן קיץ, בישיבה ילמדו גם בעיון גם בבקיאות פרק שנים אוחזין בכדי לסיים את המסכת באלול.

הישיבה קטנה החדשה של ממלכת 'ברכת שמואל'

ממלכת התורה וישיבת 'ברכת שמואל' בארץ הקודש,  עם תחילת זמן אלול נפתח הזמן בהיכל הישיבה קטנה החדשה 'ברכת שמואל' בירושלים בראשות הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ לצד הגאון רבי צבי פרצוביץ והגאון רבי יצחק וינברג, הישיבה נפתחה עם השיעור המייסד עם כ-54 תלמידים מובחרים הישיבה ממוקמת בקמפוס בשכונת רוממה רחוב אור אלחנן 6 בנשיאות הישיבה מכהן ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן לצד זאת בהיכל הכולל 'ברכת שמואל' מציינים עם תחילת גידול עם כ150 אברכים מופלגים ממובחרי עולם הישיבות הזמן יפתח בשיעור פתיחה מראש הכולל הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ לצד ראשי החבורה.

בישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות צפויים להתחיל כ-71 בחורים שיעור א' שיעור קטן ביחס לשיעור בשנה שעברה, בעקבות סינון קפדני ברישום השנה, בישיבה מתקדמים בבנייה של הפנימייה החדשה שתכיל למעלה ממאה מיטות, וככל הנראה תאוכלס לקראת חנוכה, חידוש מעניין שהתרחש בישיבה בסוף זמן קיץ האחרון, התקיימה בישיבה החתמה על כל הפלאפונים של הבחורים (ההחתמה שקיימת בישיבת מיר), וזה הטלפונים שמותרים לשימוש בישיבה לשיעורים שמותר בהם טלפונים, בזמן אלול מוסר ראש הישיבה הגרא"י קוק שיעור לכל בני שיעור א' כאשר בזמן חורף מתחלקים השיעורים לשניים, המסכת הנלמדת בישיבה היא מסכת סוכה.

בישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק יתחילו בשיעור א' כ-140בחורים בישיבה מונה משיב חדש מבוגרי הישיבה הגראי"ש קוט חתנו של הגרמ"ש אדלשטיין, התופעה של המשיבים בוגרי הישיבה תפסה תאוצה בשנה האחרונה, וזה המשיב הרביעי שמונה בשנה האחרונה שהוא מבוגרי הישיבה, בימים אלו הולכת ונשלמת הבניה למבנה הפנימייה החדש ברחוב שלמה המלך, המסכת הנלמדת בישיבה מסכת שבועות.

בחורי ישיבת 'ארחות תורה'. צילום: שוקי לרר

בישיבת 'רינה של תורה' בכרמיאל יתחילו כ-80 בחורים שיעור א'. בישיבה צמצמו השנה את הקבלה וזאת בשל דוחק גדול של מקום עבור הבחורים, בנוסף השנה הישיבה התמקדה בבחורים מסגנון יותר פרומער, כאשר המשגיח בישיבה הגאון רבי אהרון איראם מונה להיות אחראי על הרישום בישיבה. בישיבה לומדים מסכת שבועות כפי סדר הלימוד בישיבת אורחות תורה.

בישיבת 'בית מאיר' בבני ברק צפויים להתחיל למעלה מ-80 בחורים שיעור א', כאשר השנה היא השנה השלישית ברצף בה עומדת הישיבה על מספר גבוה של בחורים ביחס לשנים עברו. בני השיעור א' הנכנס מחולקים לשני שיעורים ו-20 נוספים לשאר השיעורים, כאשר הבחורים שהגיעו הינם מהישיבות קטנות חשובות מרחבי הארץ. עקב העומס הגדול הצפוי בבית המדרש קומת גלריה מיוחדת הוקמה להרחבת בית המדרש על חשבון קומת העזרת נשים והיא ממוקמת בתוך בית המדרש, בנוסף הוזמן ריהוט חדש לבית המדרש לאחר שבתחילת הקיץ סיימו את בניית ארון קודש המפואר בישיבה. בישיבה מצפים בקוצר רוח לאכלוס בקרוב של בניין הפנימיה רב הקומות ורחב הממדים החדש שנמצא בקמפוס הישיבה ברחוב דבורה הנביאה מול היכל בית המדרש מחכה לאישורים האחרונים וצפוי לאכלוס בתחילת זמן חורף הבעל"ט, בישיבה צפויים בזמן אלול ללמוד לולב הגזול מסכת שלא ייחודית שלא נלמדת בעולם הישיבות. מינוי חדש בישיבה הגאון רבי רפאל שטינוביץ מונה למשגיח שיעור א'. 

בישיבת 'תורת זאב' (סולוביצ'יק) יתחילו כ-50 בחורים בשיעור א' המסכת הנלמדת בישיבה היא מסכת יבמות פרק ראשון, כשלראשונה יתקיימו שיעורי עיון בישיבה אף ביום שישי השבוע, הימים הראשונים של אלול מתחילים כשמקביל נשלמת הבניה של הארון קודש החדש בהיכל הישיבה, שנבנה בימים אלה ובעצם מסיים את בניית הקמפוס המפואר שנבנה בעיר בית שמש, בישיבה הקדימו את תחילת זמן אלול ליום רביעי כט' אב, כדי לא להתחיל את הזמן אלול באווירה של סוף שבוע.

ישיבת 'משנת עקיבא' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי יצחק עהרנפלד נחשבת לישיבת ה'קיבוץ' המובילה כיום, אליה נוהרים בחורים מהשורה הראשונה בישיבות המובילות פוניבז' חברון ועוד. בראש חודש אלול יצטרפו לישיבה 20 תלמידים חדשים שנבחרו בקפידה, ואלה יצטרפו לכמאה בחורים הלומדים כיום בישיבה בלע"ה. התלמידים המתדפקים על דלתי בית המדרש באים לינוק מדמותו של ראש הישיבה אשר הינו מוותיקי ראשי הישיבות בדורנו ונחשב לאחד מגדולי תלמידי רבי יושע בער – הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, ושיעוריו הם לשם דבר בעולם הישיבות.

הגאון ר' נחום בר חיים חתנו של ראש הישיבה משמש כראש חבורה בישיבה כשבמקביל הוא מוסר גם שיעורים בישיבת חברון. משגיח הישיבה הוא הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים תלמידו של הגר"ש וולבה, המשמש גם כמג"ש בישיבת נחלת הלויים. ראש חבורה נוסף הוא הגאון רבי זאב נוימן חתנו של הגר"א כהנמן.

בישיבת 'נתיבות חיים' בראשותם של הגר"א מאירוביץ והגרי"מ דרוק פותחים את זמן אלול עם מסכת בבא קמא בסיפוק גדול עם 64 בחורים שיעור א שהגיעו ממיטב הישיבות בארץ לאחר שתפסה לה מקום של כבוד בעולם הישיבות הגדולות כמו כן יתקבלו 26 בחורים לקיבוץ ממיטב הישיבות הגדולות ועם כולל אברכים של 30 אברכים צעירים שילמדו את המסכת הנלמדת בישיבה.

בישיבה 'תורת משה' בראשות הגר"י ליזרוק כ25 בחורים יתחילו את שיעור א', בישיבה מונה משגיח חדש הג"ר רפאל דרורי מראשי ישיבת חמד, באלול ימסור שיעור לבני שיעור א' בנו של ראש הישיבה, הג"ר אברהם ליזרוק.

בישיבת 'באר התלמוד' בראשות הגר"א בויאר, שהיוותה עד היום כישיבת חיזוק בעיקר מבחורים מעטרת שלמה, השנה החלו לראשונה גם להגיע קבוצות של בחורים מישיבת בית מתתיהו, חידוש נוסף שנרשם בישיבה שלראשונה החלו לקבל לחיזוק גם בחורים מבני שיעור ב'.

החיבור בין כנסת יצחק קרית ספר לכנסת חזקיהו 

חיבור המפתיע בין ישיבות: בישיבת כפר חסידים שבשנה האחרונה לא קיבלו שיעור א', החליטו על שיתוף פעולה מפתיע עם ישיבת כנסת יצחק קרית ספר שבראשות הגר"ש נוביק, כאשר לקראת אלול הקרוב ישיבת חדרה קרית ספר תשלח לכפר חסידים עשרות בחורים, קבוצה מכל שיעור בכדי להקים את קול התורה בישיבה הוותיקה 'כנסת חזקיהו' הרבנים של הישיבות יהיו גם מרבני 'כנסת יצחק' וגם מרבני כפר חסידים.

ישיבת 'מאור התורה' בראשות הגר"א סאלים חבר מועצת חכמי התורה נחשבת לאחת הישיבות הפותחות בעולם התורה הספרדי יתחילו כ-60 בחורים את שיעור א' לאחר פטירת המשגיח הגר"פ אלגרבלי מונה הגר"א וייס לכהן כמשגיח בישיבה לצידו של הגאון רבי אליעזר גוטפרוינד.

ישיבת 'יסודות התורה' גם היא נחשבת לאחת הישיבות המובילות בעולם הישיבות הספרדי, יתחילו כ-76 בחורים השנה התווספו לישיבה כמה אנשי צוות חדשים כדי לתת מענה לישיבה שגודלת, בשל הביקוש שהולך וגודל בישיבה, הישיבה תעתיק את משכנה בשנים הקרובות לעיר אלעד, בישיבה ילמדו בזמן אלול מסכת בבא בתרא

ישיבת 'רכסים' הישיבה הגדולה ביותר בציבור הספרדי, יתחילו שיעור א' כ-126 בחורים, כך שהישיבה מונה כיום כ-680 בחורים, בימים אלו הכשירו שטח נוסף שהוקצה לישיבה שישמש כחדר אוכל וחדרי שיעורים לבני הישיבה, המסכת שילמדו בישיבה באלול הינה מסכת כתובות.

ישיבת 'אוהל יוסף' במודיעין עילית חונכת פנימייה חדשה שהוקמה במהלך הקיץ על מנת לקלוט את 60 הבחורים שיצטרפו לישיבה בזמן אלול, ההצלחה הגדולה ברישום נובעת בין היתר בעקבות הצטרפותו של הגאון רבי ישי טולדנו לצוות הישיבה בזמן קיץ האחרון שעוררה הדים רבים.

ישיבת 'אש התלמוד' בראשות הגר"י לסרי התחילו שיעור א' כ-76 בחורים. בזמן אלול ימסור שיעור לבני שיעור א' הגר"א וילנסקי חתנו של חבר מועצג"ת הגרב"מ בן הינדא מלכה אזרחי לרפו"ש המכהן כראש ישיבה. בחודשים האחרונים קיבלה הישיבה הקצאה בעיר בית שמש ובקרוב יערך מעמד הנחת אבן הפינה, באלול ילמדו בישיבה מסכת בבא קמא.

ישיבת 'ראשית חכמה' שנפתחה לפני שלוש שנים יתחילו כ-60 בחורים את השיעור א' בישיבה. הישיבה מונה כיום 160 בחורים. לראשונה בשנה הבאה בכדי לתת מענה לבחורים יתחלק שיעור א' לשני שיעורים, זאת לצד כולל עם ארבעים אברכים בראשות ראש הכולל הרב באסון. בישיבה ילמדו בשנה הבאה מסכת בבא קמא. מי שהיה אמון על מלאכת הרישום בשנה האחרונה הוא הרב אהרון בסורי.

הישיבה הגדולה "אמרי משה" בנשיאות הגאון רבי אמנון סבאג, לראשונה יפתחו בישיבה שני שיעור א' בשל הגידול שרשמה הישיבה בשנה האחרונה הישיבה מונה כיום כ180 בחורים ומי שמוסר שיעורים כללים בישיבה הם גם ראשי ישיבת פוניבז' הגר"ד מילר והגרח"פ ברמן בישיבה יכנסו בזמן אלול לפנימייה שעברה שיפוץ נרחב בתקופה האחרונה, בישיבה ילמדו באלול מסכת בבא קמא.

בישיבת 'אבני נזר' בראשות ראש הישיבה הגר"ז כהן ימונה הגרי"מ סעדון לר"מ בישיבה, בזמן אלול הישיבה נכנסת לבנין החדש בשכונת רמת שלמה בירושלים, הישיבה מונה כ160 בחורים, ובזמן אלול הקרוב ילמדו בישיבה מסכת בבא בתרא.

זמן אלול בחורי ישיבות שטייגען

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!