ט"ו אייר התשפ"ד
23.05.2024
גלריה מסכמת

250 שנה של הכנסת אורחים אצל רבי ר' אלימלך'ס הויף בליז'ענסק

הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד מסכם מהאלפים שפקדו את ציון הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק ואת אוהל 'רבי ר' אלימלך'ס הויף' שהקים נכד בעל ההילולא הרבי מליז'ענסק

האוהל הענק 'רבי ר' אלימלך'ס הויף'
האוהל הענק 'רבי ר' אלימלך'ס הויף' צילום: שמואל דריי

אלפים פקדו בעיירת ליז'ענסק בפולין את אוהל הענק של הכנסת אורחים שע"י 'רבי ר' אלימלך'ס הויף' סמוך לבית המדרש העתיק נועם אלימלך ובית רבי ר' אלימלך'ס הויז ביומא דהילולא קדישא כ"א אדר א'.

רבבות נהנים מהמקום הקדוש כל השנה יומם ולילה לא ישבותו ובמיוחד ביומא דהילולא קדישא באוכל משובח ובתכלית הכשרות וההידור.

כבר בימי חיותו של בעל ה'נועם אלימלך' זי"ע היה ביתו ובית מדרשו שוקק בתלמידיו הקדושים ובחסידים הרבים שהגיעו והחיו נפשם בבית קדוש זה.

לאחר הסתלקותו מילאו מקומו בן אחר בן חמשת אדמור"י ליזענסק שהיו מפורסמים בקדושתם ובמופתיהם וניהלו את בית המדרש והבית הקדוש לקבל את רבבות הבאים.

אדמו"רי ליז'ענסק נודעו במופתיהם ובמיוחד לתומכים בהם, בידם היה המפתח לאהל הק' ושם נטמנו לאחר פטירתם.

נכדם ממשיך שושלת הקודש האדמו"ר רבי דניאל רוקח מליז'ענסק זכה לפני שלוש שנים לגאול את הבית ובית מדרשו של הנועם אלימלך זי"ע ולחדש ולהמשיך מסורת של 250 שנה של תורה, תפילה, הכנסת אורחים וישועות לכלל ולפרט.

אורחים רבים מכל העולם נשארו לשבת מרוממת כהמשך ליארצייט וחתמו את ההילולא בסעודת מלוה מלכה רבתי כהבטחת הנועם אלימלך שנכדיו יערכו סעודה זו ויפעלו ישועות.

ברבי ר' אלימלך'ס הויף נערכים לקבלת רבבות הבאים באדר ב' בשיא ההדר והכשרות ומקווים להשלים את מקוה הטהרה הנבנה בתכלית ההדר והכשרות.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

ליז'ענסק רבי אלימלך מליז'ענסק

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!