1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

הינוקא מלעלוב מתחתן: אירועי שבת פרשת נשא

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: אירועי שבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אירועי החזנות, אישי הציבור וזמני השבת
משה ויסברג , י"א סיון תשע"ה 29/05/2015 14:41

הינוקא מלעלוב ביתר יינשא בשבוע הבא. צילום: אלי דויטש הינוקא מלעלוב ביתר יינשא בשבוע הבא. צילום: אלי דויטש


בחצרות האדמו"רים והחסידים:
שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר מגור, בן לחתנו הגאון רבי אברהם חנוך זילברשטיין מבני ברק, עם בת הגאון רבי יעקב צבי לבקוביץ מדייני חסידות גור בבית שמש, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים.

העליה לתורה לרגל נישואי בת הגאון רבי יצחק דוד אלתר בן האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זצ"ל, עם בן הרה"ח רבי יצחק זליג עקשטיין, תתקיים בבית החסידים דגור 'דרכי אי"ש' בקרית הרי"ם לוין בתל אביב, לרגל השבת ישהו בתל אביב הגאון רבי שאול אלתר ראש ישיבת 'שפת אמת' ואחיו הגאון רבי דניאל חיים אלתר, שמחת החתונה תתקיים ביום שלישי בשבוע הבא באולמי 'קונקורד' בבני ברק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד האדמו"ר מבעלזא, בן לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, חתן גאב"ד מאקאווא, עם בת הרה"צ רבי מאיר דוב רכניצר דומ"ץ חסידי בעלזא בחיפה. תתקיים בחצר החסידות בקריה בירושלים. במוצ"ש תתקיים שמחת הפארשפיל.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד האדמו"ר מסקווירא, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם צבי טווערסקי, עם נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בן האדמו"ר מסקווירא, תתקיים בבית מדרש הגדול בשיכון סקווירא בבורו פארק שבארה"ב. במוצ"ש שמחת הפארשפיל ומעמד פרידה לאדמו"ר בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד האדמו"ר מסלונים, בן לבנו הרה"צ רבי ישראל ברזובסקי רב הקהילה בביתר וחבר בד"ץ 'אגודת ישראל', עם בת גיסו הרה"ח רבי פנחס שלאף תתקיים בבית המדרש הגדול סלונים ברחוב סלנט בירושלים.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נינת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, נכדה לבנו הרה"צ רבי פנחם שלום הגר רב קהילת ויז'ניץ מאנסי בבורו פארק הזקוק לרפואה שלמה, בת לבנו הרב ישראל הגר, עם בן הרה"צ רבי אהרן טוביה שפיטיץ חתן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ. תתקיים בהיכל הבית מדרש הגדול ויז'ניץ מאנסי בארה"ב.

‏לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' זיע"א, יערוך נכדו האדמו"ר מסלאנים את שולחנו בליל שבת בבית המדרש הגדול סלאנים ברחבו דורש טוב. ובבוקר בסעודת שבת.

העליה לתורה לרגל נישואי בן האדמו"ר מחוג חתם סופר הגרי"מ אלטמן, עם בת הרה"ג רבי מרדכי קראוס, תתקיים בהיכל ישיבת חוג חתם סופר ברחוב אדמו"רי אלכסנדר בב"ב. לרגל השמחה יערוך האדמו"ר טיש בליל שבת בשעה 11:00.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד האדמו"ר מטשרנוביל, בן לבנו הרה"צ רבי מרדכי טוורסקי ראש כולל דחסידי טשרנוביל באלעד, וחתן האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, עם בת הרה"צ דוד טווערסקי, חתן הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר אב"ד קיימישא (גיבערס), ובן האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, תתקיים בהיכל ישיבת טשרנוביל ברחוב חבקוק 26 בבני ברק. במוצ"ש תתקיים שמחת הפארשפיל בהיכל ישיבת טשערנוביל ברח' חבקוק בב"ב.

העליה לתורה לרגל נישואי בן האדמו"ר מלעלוב ביתר זצ"ל, הינוקא מלעלוב הרב יהודה זונדל בידרמן, עם בת האדמו"ר מקוז'ניץ,‏ תתקיים באולם שמחת עולם ברח' פחד יצחק 4 בגבעה B בביתר עלית.‏

שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת האדמו"ר מלינסק, עם בן הרה"צ רבי שמואל רבינוביץ אב"ד ביאלא ב"ב, תתקיים בבית מדרש לינסק ברחוב השומר בב"ב בסמוך למסעדת הלו תימן.

שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר משאץ מונטריאל, בת לבנו הרה"ג רבי יהושע העשיל מושקוביץ, עם בן הרה"צ רבי יצחק איזייק רוזנבוים בן האדמו"ר מסטראזניטץ זצ"ל, תתקיים באולמי סאלון שאגל בשכונת מונטריאל שבקנדה. האדמו"ר מראחוב שוהה בארה"ב לרגל החתונה וישוב ביום שני הקרוב לישראל.

האדמו"ר מסאסוב השוהה בניו יורק שם עורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק, ישבות בשכונת בורו פארק שבברוקלין, בקרב חסידיו ואוהדיו. התפילות והשולחנות יתקיימו בבית המדרש של החסידות בבורו פארק. האכסניה בבית הנגיד הרבני יוסף יונה קוסביץ.

האדמו"ר מקוידינוב ישבות בלוס אנג'לס - שם שוהה האדמו"ר בימים האחרונים ועורך מגביות לטובת מוסדותיו בארה"ק.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד האדמו"ר מקאמרנא, בן לבנו הרה"ג רבי שאול יחזקאל סאפרין רב בית מדרש קאמארנא בבני ברק, עם נכדת האדמו"ר מנדבורנה לונדון, בת לחתנו הרה"ג רבי יצחק מאיר באב"ד, בן הגה"צ רבי יוסף דוב באב"ד דומ"צ קהילת בעלזא בלונדון, תתקיים בבית מדרש קאמרנא 'היכל הברכה' ברחוב דבורה הנביאה בב"ב.

הרה"צ רבי נפתלי ראובן קורנרייך מקוסוב ויז'ניץ השוהה בארה"ב, ישבות בעיר מאנסי בצלו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי.

העליה לתורה לרגל נישואי בן הרה"צ רבי שמואל דוד גולדמן ראש ישיבת זוועהיל לצעירים ובן
האדמ‏ו"ר מזוועהיל זצ"ל, חתן הרה"צ רבי חיים צבי שפירא רב קהל חסידים ברמת אהרן בב"ב, עם נכדת הגאון רבי מרדכי שלמה שטיינמץ אב"ד ויז'ניץ בשכונת הר נוף בירושלים, והגאון רבי פסח שטרן מדינוב, תתקיים בהיכל בית מדרש הגדול זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים. לרגל השמחה ישבות הסבא הרה"צ רבי חיים צבי שפירא בירושלים.

האדמו"ר מספינקא ירושלים ישבות בבני ברק לרגל השלום זכר לנין הראשון, בהיכל בית מדרשו ברח' סלנט 16 בשכונת מא"ש בירושלים תתקיים העליה לתורה לבן הרה"צ רבי אליעזר כהנא ראש כולל דרכי דוד ובן האדמו"ר בעל הגדולת מרדכי מספינקא זצ"ל‏, עם בת הגאון רבי משה ברנסדרופר אב"ד היכל הוראה.

‏השבת יציינו בחסידות ספינקא את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'חקל יצחק' מספינקא זיע"א שיחול ביום ראשון הקרוב י"ג סיון. לרגל ההילולא יערכו השבת טישים במרכזי החסידות ספינקא ברחוב דונולו בשכונת גני גד ובשכונת רמת אהרן בבני ברק. במוצאי שבת יערכו אדמו"רי בית ספינקא דונולו רמת אהרן וגני גד טיש לכבוד ההילולא.

העליה לתורה לרגל נישואי נכד האדמו"ר מנדבורנא באניא, בן לחתנו הרה"ג רבי אברהם פינטר, בן הרה"צ רבי חיים פינטר אב"ד קהילת ביקאווסק לונדון, עם בת הרה"ג רבי מרדכי הורביץ, תתקיים בבית מדרש נדבורנא באניא ברח' דוד 21 בשכונת הבוכרים בירושלים.לרגל השמחה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 11 בלילה בהיכל ישיבת נזר התורה ברח' בר אילן בירושלים.

האדמו"ר מזלאטשוב נתניה ישבות בירושלים לרגל שמחה משפחתית.

שבת שבע ברכות לנכדת הרה"ג רבי מנחם קליין ‏רב קהילת פרנקפורט דמיין בגרמניה,‏ בת לבנו הרב לייבל קליין, תתקיים בהיכל הבית מדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד ונכדת האדמו"ר מקרעטשניף, בן לבנו הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, עם בת הרה"צ רבי ברוך הגר חתן
הרבי מקרעטשניף ובן הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר רב חסידי סערט ויזנ'יץ בירושלים, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית קרעטשניף ברחובות.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:
הגאון רבי משה מרדכי חדש ראש ישיבת 'אור אלחנן' ישבות במודיעין עילית. במהלך השבת ימסור שיעורים ושיחות בהיכלי התורה. בליל שבת יערוך 'עונג שבת' לבני הישיבות באולם 'אור יחזקאל', בשבת אחר הצהריים בשעה 6:00 ימסור שיעור בבית המדרש 'ישועות דוד' ובשבת בבוקר לאחר קריאת התורה ימסור שיעור בבית הכנסת 'לומדי תורה'.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת ראשי ישיבת פוניבז', הגרב"ד פוברסקי והגרח"ש ליבוביץ תתקיים השבת בירושלים.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד זקן המשגיחים הגר"ד יפה בן לבנו הרה"ג רבי מרדכי יפה משגיח בישיבת מיר תתקיים השבת בירושלים.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגרח"ש גריינמן זצ"ל בן לבנו הרב יעקב גריינמן, תתקיים בבית המדרש הגדול ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק,

שבת השבע ברכות לנכדת הגאון רבי אליעזר הלוי דינר גאב"ד עדת ישראל בת הרב הגאון רבי מאיר דינר דיין בבית הדין בית דוד בחולון לרגל נישואיה עם בן הרב יעקב ויינגולד מרבני כולל רשב"י תתקיים בבני ברק.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:
ברכת מזל טוב לחה"כ הרב ישראל אייכלר לרגל שמחת הולדת נינו הראשון בשעטו"מ

ברכת מזל טוב לשלמה יצחק הלוי רוזנשטיין, חבר מועצת עיריית ירושלים, איש חסידות ויז'ניץ ומראשי ארגון 'דרשו' לרגל שמחת נישואי בנו השבוע.

ברכת מזל טוב יו"ר דגל התורה בחיפה מיכי אלפר חבר מועצת העיר לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב ליואל וקסברגר יו"ר 'מלכות וקסברגר' לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הבכור שערכה השבוע בשעטו"מ.

אירועי החזנות פרשת נשא:
ירושלים: בבית הכנסת הגדול שבת שכולה חזנות בנוסח בית מודז'יץ בהשתתפות החזן אברהם יעעקב טיילור שיופיע ויעבור לפני התיבה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת נשא בארץ ובעולם:
ירושלים: כניסת השבת: 7.03 יציאת השבת: 8.20 ר"ת: 8.50

בני ברק: כניסת השבת: 7.18 יציאת השבת: 8.22 ר"ת: 8.53

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.12 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.51

חיפה: כניסת השבת: 7.11 יציאת השבת: 8.24 ר"ת: 8.54

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7.10 יציאת השבת: 8.22 ר"ת: 8.57

אשדוד: כניסת השבת: 7.18 יציאת השבת: 8.22 ר"ת: 8.53

תל אביב: כניסת השבת: 7.18 יציאת השבת: 8.23 ר"ת: 8.58

צפת: כניסת השבת: 7.13 יציאת השבת: 8.23 ר"ת: 8.58

באר שבע: כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.54

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 7.09 יציאת השבת: 8.21 ר"ת: 8.52

ניו יורק: כניסת השבת: 8.00 יציאת השבת: 9.09

לונדון: כניסת השבת: 8.49 יציאת השבת: 10.16

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.27 יציאת השבת: 10.55

ציריך: כניסת השבת: 8.47 יציאת השבת: 10.14

פאריז: כניסת השבת: 9.24 יציאת השבת: 10.47

מוסקווה: כניסת השבת: 8.39 יציאת השבת: 10.285

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 052-570-70-70

עידכונים וחדשות אנ"ש: ניתן לשלוח לכתובת: moychi@bhol.co.il
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. הבדיחה הקבועה:  

  מפוכח

  • הבדיחה מטופשת היות ועל פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן 

   מפוכח

  • זו אכן בדיחה. (ל”ת)

   רבנו תם

 2. מלא שגיאות  


;