1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

אירועי שבת: הגרב"מ אזרחי ישבות בוילנא

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: אירועי שבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אירועי החזנות, אישי הציבור וזמני השבת
משה ויסברג, כ"ב אב תשע"ה 07/08/2015 11:46

הגרמ"ב אזרחי, צילום: קובי הר צבי הגרב''מ אזרחי. צילום: קובי הר צבי


בחצרות האדמו"רים והחסידים:
הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מגור‏, בת לבן הזקונים הרה"צ רבי דוד אלתר, תתקיים בבית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים.

בכל ריכוזי חסידות סאטמאר בארץ ובעולם יציינו את השבת יארצייט של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמאר זיע"א שיחול ביום שלישי, אלפי חסידי סאטמאר ישבתו בצלו של האדמו"ר מסאטמאר בוויליאמסבורג.

‏שבת שבע ברכות לבת האדמו"ר מקרלין סטולין, עם בן הרה"ג רבי ירמיהו ניישלאס מסרעדהעלי בני ברק, תתקיים‏ בשעה 7:30 בערב בבית המדרש הגדול 'הי‏כל רבינו יוחנן' ברח' אבינועם ילין בירושלים.

שבת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מטאהש, בת לבנו הרה"צ רבי צבי הירש פיש רב בישיבת טאהש, עם ‏נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בן לחתנו האדמו"ר מספינקא מונסי, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה.

שבת התאחדות של התאחדות הבחורים של חסידות זוועהיל, בראשות האדמו"ר מזוועהיל במסגרת הקעמפ השנתי, תתקיים במועצה המקומית 'רכסים' בהשתתפות ראשי החבורות.

שבת שבע ברכות לנכד גאב"ד קרית צאנז י-ם ונשיא ישיבת 'תורת חיים' הרה"ג ר' דוב וייס, בן לחתנו הרה"ג ר' טוביה ליברמן מג"ש וממשפיעי ישבי"ג 'תורת חיים', ונין הרה"ג יוסף ליברמן ר"י כולל שומרי החומות ואב"ד סדיגורה י-ם, עם בת הרה"ג ר' מנחם מנדל טווערסקי, ונינה להאדמו"ר מטשרנוביל זצ"ל, תתקיים בבני ברק.

הקידושא רבא לנינת האדמו"ר מזידיטשוב, נכדה לחתנו הרב אברהם יוסף ווייס אב״ד סוואליוא ב״ב, בת לבנו הרב יהושע וייס, חתן הרב שמואל נטע זלמנוביץ ר״מ בישיבת צאנז, תתקיים בבית המדרש זידיטשוב ברח' רבינא בב"ב.

שבת שבע ברכות המרכזית לנכדת האדמו"ר מקופיטשניץ, בת לבנו הרה"ג רבי בנימין פליטנשטיין רב בית המדרש אוהב ישראל בבי"ש, עם בן הרה"צ רבי מרדכי שמואל באב"ד, נכד להרה"צ רבי יצחק באב"ד רב קהילת טארטיקוב בלונדון. תתקיים בבית המדרש קופיטשניץ ברח' עזרת תורה 33 בשכונת גוש 80 בירושלים.

בחסידות סוכטשוב‏ יציינו את השבת יארצייט של האדמו"ר רבי מנחם שלמה מסוכטשוב זיע"א. לרגל ההילולא שיחול ביום רביעי, בנו מ"מ האדמו"ר מסוכטשוב יערוך בליל שבת טיש לרגל השבת התוועדות בבית המדרש סוכטשוב ברח' החיד"א 4 בבית וגן.‏‏ ‏

הרה"צ רבי משה יצחק לייזער נכדו של האדמו"ר מפשעוורסק ישבות השבת ביישוב 'אור הגנוז' לרגל שבת התאחדות של חסידי פשעוורסק בארה"ק.

הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים ראש בית מדרש להוראה 'דבר חיים', וגיסו הגאון רבי שלום אהרן אשכנזי ראש ישיבת 'מאמר מרדכי' נדבורנה ישבתו למנוחה בעיירת מלויה שבשוויץ.‏

האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בעיירת הנופש ‏'חלדודנא', שם ישהה לצורך מנוחה יחד עם מקורביו.

האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בעיירת הנופש מלויה בשוויץ, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.

האדמו"ר מבאיאן ישבות יחד עם בני משפחתו במעוצה האזורית במושב 'תירוש' בסמוך לבי"ש‏.

האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות באוסטריה, שם ישהה למנוחה בכפר הנופש 'אינטרגלם'.

האדמו"ר מפשווערסק ישבות למנוחה בצרפת שם שוהה האדמו"ר עם מספר מצומצם של מקורבים.

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות למנוחה בעיירת ל'קאפרון' שבאוסטריה, עם מספר מצומצם של מקורבים.

האדמו"ר מאלכסנדר ישבות בשוויץ למנוחה, שם הוא שוהה למנוחה עם מניין מצומצם של מקורבים.

האדמו"ר מספינקא-בורו פארק ישבות בירושלים. התפילות ועריכת השולחנות יתקיימו בבית מדרשו רח' ראשית חכמה 15 בשכונת גאולה בירושלים.

‏שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר מאלעסק, עם בן הרב אברהם וייס, בן הרה"ג רבי החיד"א וייס מאנטוורפן, תתקיים בבית המדרש אלעסק בירושלים.

האדמו"ר הרה"צ רבי שרגא פייביש הגר מקוסוב בורו פארק, ישבות בירושלים, התפילות הבאטע וסעו‏דות רעוא דרעוין יתקיימו בבית מדרש ויז'ניץ מונסי ברח' אדוניהו הכהן 22 בשכונת הבוכרים בירושלים.

‏הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מספינקא, בת לחתנו הרב ישכר שפירא, בן הרה"צ רבי אהרן שפירא אב"ד נראראל בב"ב, ובן האדמו"ר מנאראל. תתקיים בבית מדרש ספינקא ברח' דונלו בב"ב. בשילוב הקידוש לרגל היארצייט של הרבנית מספינקא א"ח לאדמו"ר בעל ה'שיח יעקב יוסף' מספינקא זצ"ל שחל השבת.

במוצ"ש יחול יומא דהילולא של מייסד השולשלת וואסלוי, הרה"ק רבי שלום הלפרין זיע"א, לרגל ההילולא יערך נכדו האדמו"ר מוואסלוי טיש בעת סעודת רעוא דרעוין בבית המדרש וואסלוי ברח' בן גוריון בת"א.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:
בהיכלי התורה ובתי המדרש ברחבי הארץ מציינים השבת שלושים שנה להסתלקותו של בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלער זצ"ל. בנו יחידו הגר"ח קנייבסקי ימסור בין קבלת שבת למעריב שיעור בענין "נשים וקטנים בהשמטת כספים' במשנתו של אביו. ביום ראשון יעלה לפקוד את קברו בבית החיים בבני ברק.

הגאון רבי חכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס וראש ישיבת 'פורת יוסף', ישבות למנוחה בטבריה יחד עם בני משפחתו.

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה ישבות בוילנא שבליטא יחד עם מאות משתתפי מסע עולם הישיבות שיצאו לפקוד את קברי ר' ברוך בער ור' יצחק אלחנן.

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד הגאון רבי עמרם זקס זצ"ל ראש ישיבת סלבודקא, בן לבנו הגאון רבי שמואל שמחה זקס מראשי הישיבה, עם נינת הגרח"ש גריניימן זצ"ל, תתקיים בבני ברק.

העליה לתורה לנכד הגאון רבי דוד שמידל יו"ר אתרא קדישא, בן לחתנו הגרי"ז רוטשילד, עם בת הגר"ש קויפמן מראשי ישיבת זכרון מיכאל, תתקיים בהיכל כולל חזון איש ברח' סמטת האר"י בשכונת זכרון מאיר בב"ב.

העליה לתורה לנכד הגר"ע זקס זצ"ל ראש ישיבת סלבודקא, בן לחתנו הגר"י גפן מראשי הישיבה לצעירים, תתקיים בהיכל הישיבה ברח' גבעת רוקח בבני ברק.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים העיתונאים והזמרים:
ברכת מזל טוב לשלומי פולק עוזרו המסור של יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני לרגל שמחת הבת מצווה לבתו.

ברכת מזל טוב יעקב מורגנבסר עוזרו של חה"כ אורי מקלב לרגל שמחת נישואיו בשבוע הבא.

ברכת מזל טוב להרב משה יוסף צימעט משב"ק האדמו"ר מתולדות אהרן לרגל אירוסי בנו. עם נכדת הרה"ג ר' אברהם יצחק אולמן חבר בד"ץ העדה החרדית.

ברכת מזל טוב להרב דוד מיכאל שמידל יו"ר אתרא קדישא לרגל שמחת הנישואין לנכדתו בת לבנו הרב הילל יהודה עם בן הרב משולם זושא עקשטיין, שמחת החתונה תתקיים ביום ראשון הקרוב באולמי אסטרייכר בבי"ש.‏ ‏

ברכת ‏מזל טוב להרב מנדל וולרשטיין מנכ"ל מוסדות סאטמאר בארה"ק לרגל שמחת נישואי בתו.

אירועי החזנות פרשת עקב – מברכים אלול:
ירושלים:

בבית הכנסת הגדול יופיע ויעבור לפני התיבה החזן אברהם קירשנבאום בליווי מקהלת בית הכנסת בניצוחו של אלי יפה.

תל אביב:

בבית הכנסת הקהילתי קוממיות אברהם – גורן ברחוב מודליאני 20 בעיר, יופיע ויעבור לפני התיבה החזן צבי וייס מילר בליווי מקהלתו של שרוליק הרשטיק.

בבית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי יופיעו ויעברו לפני התיבה החזנים חיים אדלר ושמחה רוטנברג בליווי מקהלת 'בת קול' בניצוחו של דודי ליבוביץ.

עפרה:

לרגל 40 שנה לעפרה יופיעו ויעברו לפני התיבה בבית הכנסת המרכזי החזנים יעקב מוצן ובן ציון מילר בליווי מקהלת 'בזמירות' בניצוחו של יותם סגל.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת עקב – מברכים אלול בארץ ובעולם:
המולד: ליל שבת קודש: בשעה 4:23 לפנות בוקר ו 8 חלקים. ראש חודש אלול ביום שבת קודש ולמחרת ביום ראשון.

ירושלים: כניסת השבת: 7.012 יציאת השבת: 8.09 ר"ת: 8.42

בני ברק: כניסת השבת: 7.03 יציאת השבת: 8.11 ר"ת: 8.44

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.11 יציאת השבת: 8.13 ר"ת: 8.45

חיפה: כניסת השבת: 7.04 יציאת השבת: 8.12 ר"ת: 8.45

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7.03 יציאת השבת: 8.11 ר"ת: 8.44

אשדוד: כניסת השבת: 7.13 יציאת השבת: 8.15 ר"ת: 8.47

תל אביב: כניסת השבת: 7.13 יציאת השבת: 8.15 ר"ת: 8.47

צפת: כניסת השבת: 7.11 יציאת השבת: 8.13 ר"ת: 8.45

באר שבע: כניסת השבת: 7.11 יציאת השבת: 8.13 ר"ת: 8.45

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 7.03 יציאת השבת: 8.11 ר"ת: 8.44

ניו יורק: כניסת השבת: 7.44 יציאת השבת: 8.46

לונדון: כניסת השבת: 8.19 יציאת השבת: 9.21

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.11 יציאת השבת: 10.27

ציריך: כניסת השבת: 8.31 יציאת השבת: 9.33

פאריז: כניסת השבת: 9.00 יציאת השבת: 10.02

מוסקבה: כניסת השבת: 9.05 יציאת השבת: 10.07

על פי דעתו של הגראי"ל שטיינמן יש להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה.
כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 052-570-70-70
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;