1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

עתירה לבג"צ: יפוטר הרבצ"ר

בלעדי • עמותת להב עתרה לבג"צ: תורו "על סיום תקופת כהונתו לאלתר" של הרב וייס
כתב 'בחדרי חרדים', ד' תשרי תשס"ו 07/10/2005 00:00

הרבצ"ר, תא"ל ישראל וייס. צילום: דו"צ הרבצ"ר, תא"ל ישראל וייס. צילום: דו"צהיום אחר-הצהריים הונחה על שולחן מזכירות בית המשפט הגבוה לצדק, עתירה בת שמונה עמודים, בבקשה לדיון בהמשך שירותו וכהונתו של הרבצ"ר, תא"ל ישראל וייס.

הרבצ"ר תא"ל ישראל וייס, החל בימים אלו את שנתו השישית כרבצ"ר, למרות שהסיכום הכתוב עמו היה ששירותו כרבצ"ר לא יארך מעל ל–4 שנים, וגם זאת לאחר תוספת של שנה. תקופת התפקיד היא של 3 שנים בלבד. עד כה לא החלה בצה"ל התמודדות לתפקיד הרבצ"ר, מה שאומר יותר מכל כי אין במטכ"ל או במשרד הביטחון כל תוכנית להביא להחלפת הרבצ"ר הנוכחי ולמנות רבצ"ר חדש.

את העתירה הגיש סא"ל (במיל') ד"ר פיני אייזק, יו"ר עמותת לה"ב, עמותה הפועלת ל'חיזוק היהדות בצה"ל'.

מדוע פנית לבג"צ, האם אין דרכים חלופיות או קודמות לבג"ץ ?

ד"ר איזק: פניתי באופן אישי, כיו"ר 'עמותת לה"ב' במכתב לשר הביטחון. לא קיבלתי כל מענה למכתבי.
עוד" משה קולנגי פנה שוב בשם העמותה וגם הוא נשאר ללא מענה. פנינו שוב ליועץ המשפטי לממשלה. גם פנייתו ללשכת השר לא נענתה. היועץ הפנה אותנו שוב ללשכת השר וליועצת המשפטית של משרד הביטחון.
מאחר והבנתי שמשם לא אקבל תשובות כמתחייב, קבלתי החלטה לפנות לבג"ץ.

מדוע הינך חושב שהרבצ"ר צריך לסיים את תפקידו ?

ד"ר איזק: יש כאן הפלייה ופגיעה בקצינים ורבנים ברבנות הצבאית, אשר אין להם אופק קידום, דבר הגורם לניוון המערכת וסיאובה.

האם להערכתך נגרם נזק לרבנות מכך שהרב וייס עדיין מכהן כרבצ"ר?

ד"ר איזק: בהחלט כן. תראה, נוצר מצב שקצינים מבוגרים שהם מאנשי שלומו של הרב וייס נשארים בתפקידם ואף נמצאים מקודמים, זאת למרות גילם המופלג, ואילו קצינים צעירים ומוכשרים נשלחים לבתיהם. זהו נזק בלתי הפיך לצה"ל בכלל ולרבנות הצבאית בפרט.

שאלה אישית: יש לך מניעים אישיים ? אתה היית אולי בין אלו שלא קודמו?

ד"ר איזק: השתחררתי מצה"ל לפני 10 שנים, כמה שנים לפני שהרב וייס מונה לתפקיד, כך שאני נקי מכל עניין אישי.

להלן העתירה שהוגשה לבג"צ:

בס"ד

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בירושלים בג"צ :-

בענין:-
"להב" - לחיזוק היהדות בצה"ל עמותה רשומה מס' : 4-101-034-58
באמצעות יו"ר העמותה הרב ד"ר איזק פנחס ת.ז. 001533280
על ידי ב"כ עוה"ד קולנגי משה ועוה"ד שילה יאיר
מרחוב שמעון אבידן 11 ראשון לציון 75339
טלפון: 03-9582558 פקס: 03-9586027
(העותרת)

-נגד-

1. מר שאול מופז - שר הבטחון.
2. רא"ל דן חלוץ - ראש המטה הכללי, צה"ל.
3. אלוף אלעזר שטרן – ראש אכ"א, צה"ל
4. תא"ל ישראל וייס - הרב הראשי לצה"ל
ע"י פרקליטות המדינה
רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים.
טלפון : 6466666 -02 פקס: 6467011- 02

(המשיבים)

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

מוגשת בזאת עתירה לכב' בית משפט נכבד זה, לפיה מתבקש כב' בית המשפט הנכבד, כדלקמן:-
1. לצוות על המשיבים ו/או מי מהם לבוא וליתן טעם :-
א. מדוע לא תוגבל תקופת כהונתו בצה"ל של משיב מס' 4 שהינו הרב הראשי הצבאי.
ב. מדוע לא יורו על סיום תקופת כהונתו לאלתר של משיב מס' 4 , בצבא הגנה לישראל, לאחר שסיים פרק שרות ארוך ומכובד של חמש שנים ויותר.
ג. מדוע לא יקבע לגבי משיב מס' 4 וכן לגבי כל מי שיחליפו בתפקידו בעתיד כרבה הצבאי הראשי של צה"ל, כי משך כהונה רגילה הינה בת 4 שנים בלבד וכי רק בהתקיים נסיבות מיוחדות ובתנאים מסויימים ניתן יהיה להאריך משך השרות בשנה אחת נוספת בלבד.
(כפי שכיום קיימת כוונה לגבי ראש המטה הכללי וכאמור להלן).
ד. מדוע לא יתן בית המשפט הנכבד כל סעד אחר ו/או בנוסף כפי שיימצא נכון וצודק בנסיבות העניין.

2. כמו-כן יתבקש כב' בית המשפט הנכבד, להוציא צו ביניים לפיו :-
א. כל עוד לא הכריע בית משפט נכבד זה בעתירה, ימנעו המשיבים ו/או מי מהם לראיין ו/או לדון בשיבוץ ו/או בקידום של קצינים ו/או ממלאי תפקידים אחרים, במסגרת הרבנות הצבאית הראשית.
ב. המשיבים ו/או מי מהם,ימנעו מלעשות כל מעשה ו/או אחר בכל הקשור לבעלי תפקידים כלשהם כיום, שיש בהם כדי לשנות את המצב הקיים במסגרת הרבנות הצבאית הראשית, זאת על מנת שלא ליצור עובדות מוגמרות, אשר עשויות/עלולות לחייב את קצין החייל הראשי הבא, אשר יחליף בתפקידו את משיב מס' 4.

3. כמו כן מתבקש כב' בית המשפט הנכבד, לחייב את המשיבים בהוצאות עתירה זו, ובשכר טרחת עו"ד בצרוף מע"מ בגינם.


ואלה נימוקי העתירה:-

1. העותרת הינה עמותה רשומה כדין, מיום:- 24.05.1999, פרטיה כאמור בכותרת לעתירה זו.

2. מבין מטרותיה של העמותה:- סיוע למתגייסים בטרם גיוסם לצה"ל, תרומה להשתלבותם של חיילים דתיים בצה"ל, גיוס כספים לסיוע והקמת מוסדות דת בבסיסי צה"ל, העמקת התודעה היהודית והוצאת פרסומים תורניים, למען חיילי צה"ל.

3. במשך שנות פעילותה השכילה העותרת לבסס ולחזק את ערכי היהדות בצבא הגנה לישראל (כמובן במקביל ובנוסף לפעילותה של הרבנות הצבאית), תוך מתן דגש על המטרות המוגדרות לעיל וכן בתוספת ריכוז מאמץ לתועלתו ולרווחתו והשתלבותו של הפרט, קרי החייל הדתי-מסורתי , המשרת במסגרת צה"ל.

4. בין עיקרי פעולותיה ניתן למנות גם את הר"מ:- מעורבות וטיפול בבעיות כשרות, סיוע למתן אוכל כשר למתגייסים אשר ברצונם לקבל מאכלים עם כשרות ספציפית מיוחדת, סיוע והתערבות לאספקת ביגוד צנוע לחיילות דתיות, הסדרת ביקור הורים לחיילים דתיים בבסיסי צה"ל השונים, שלא בימי שבת ומועד כנהוג לגבי חיילים שאינם דתיים, הקמת בית כנסת לטירוני חיילי הנח"ל, התערבות וסיוע בהקמת בתי כנסת נוספים, טיפול ומתן עזרה לכלואים דתיים המתמודדים עם בעיות דת שונות במהלך שהייתם בבתי הכלא הצבאיים. ועוד.....

5. המשיב מס' 4, שהינו הרב הראשי לצה"ל התמנה לתפקידו הנוכחי ביום -
01.09.2000 . מינויו בהמלצתם ואישורם של ראש אכ"א הרמטכ"ל ושר הבטחון , דאז.

6. בימים אלה סיים הרב הצבאי הראשי שרות בין חמש שנים, ובהתאם למיטב ידיעת העותרת לא נקבע כל מועד לסיום תפקידו. זאת ועוד, למיטב ידיעת העותרת במסגרת צמרת הצבא ומערכת הבטחון קיימת כוונה להאריך את כהונתו לתקופה נוספת רבת שנים ובלתי מוגבלת.

7. העותרת תטען כי בהתאם לנוהג בצה"ל קציני חייל ראשיים (משיב מס' 4 אף הוא במעמד של קצין חייל ראשי), משרתים שלש שנים בתפקידם ולעתים במקרים חריגים מוארכת תקופת כהונתם בשנה נוספת.שרות ארוך שמעבר ל-4 שנים לא קיים לגבי קציני חייל ראשיים ואף לא לגבי בעלי תפקידים בכירים אחרים.

8. שרות ארוך יותר מהמצויין לעיל, נותן טעם לפגם, איננו מאפשר קידום ורוטציה לבעלי תפקידים נמוכים יותר ופוגע בעקרון של שמירת הצבא כצבא צעיר, דינמי ויעיל. בנוסף, תטען העותרת כי יש בכך משום הפלייה וחוסר שוויון בין בעלי תפקידים במגזר הרבנות הצבאית לשאר חילות צה"ל באותה הרמה – הפליה שיש בה משום פגיעה בהשתלבות ואפשרויות הקידום של קציני הרבנות הצבאית.

9. הוא הדין אף לגבי הרמטכ"ל שהינו המפקד העליון של הצבא אף הוא כפוף לכללים נוקשים אלה.

10.יודגש ויצויין כי לגבי הרמטכ"ל, הונחו על שולחנה של הכנסת במהלך חדש מרץ האחרון, (מרץ 2005), מספר הצעות חוק פרטיות שעיקרן הגבלת שרותו של ראש המטה הכללי.

11. הצעות חוק אלה נקראות - "הצעת חוק כהונת ראש המטה הכללי התשס"ה – 2000" אשר רובן ככולן מבקשות לקבוע כי כהונת ראש המטה הכללי כעקרון תהיה בת 4 שנים בלבד. במקרים מסויימים ומוגדרים בלבד, ובהתקיים אותם תנאים מסויימים ניתן להאריך את תקופת כהונתו בשנה נוספת, ( בכל מקרה לא מעבר ל – 5 שנים, כולל), וכן בהתקיים תנאים מסויימים אחרים ניתן לקצר את תקופת כהונתו לפחות מאותן 4 שנים מקוריות.

12. כך למשל:- הצעת חוק מס' 3626005 ח של ח"כ יאיר פרץ ואחרים מבקשת לקבוע תקופת שרות רגילה של הרמטכ"ל ל – 4 שנים בלבד, הממשלה תהיה רשאית להאריך את כהונתו במצב חרום בלבד, בהמלצת שר הבטחון ובאישורה של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

13. או - הצעת חוק מס' 3936905 ח של ח"כ אהוד רצאבי ואחרים, גם היא מקבלת את העקרון של כהונה רגילה ל – 4 שנים בלבד, אולם אם שר הבטחון מבקש להפסיק את כהונת הרמטכ"ל לפני תום תקופת הכהונה המקורית, עליו לקבל את אישור הממשלה לכך.

14. הצעות חוק אלה ואף אחרות שהונחו על שולחן הכנסת באותו הנושא, נדונו בכנסת בקריאה טרומית, ביום :- 18.05.2005. לאחר דיון ממצה בכל אותן הצעות חוק אשר כאמור נושאן אחד, הוחלט ברב גדול של חברי כנסת הנוכחים באולם, להעביר הנושא לועדת הכנסת כדי שזו תחליט מי מבין ועדות הכנסת תכין הצעות החוק לקריאה ראשונה.

15. למיטב ידיעת העותרת, ועדת הכנסת ממתינה להצעת חוק מטעם הממשלה אשר הינה כיום בשלבי הכנה ואף היא תובא לאישור הכנסת במקביל להצעות החוק דלעיל.

16. הפועל היוצא מכל הנאמר לעיל , שהן הממשלה והן הכנסת רואים עין בעין את הגבלת תקופת כהונתו של הרמטכ"ל , כאשר בכל מקרה לא יעלו התקופה המקורית והתקופה המוארכת יחדיו על חמש שנות שרות בתפקיד.

17. העותרת תטען כי אם כך הם פני הדברים לגבי המפקד של הצבא, קל וחומר שיש לנהוג כך לגבי קציני חייל ראשיים ויתר בעלי תפקידים רגישים המשרתים במסגרת הצבא.

18.לצורך ההמחשה והדוגמא, מוצאת העותרת לנכון לצרף לעתירה זו העתק מסיכום ראיון אישי מיום 7 מאי 2000 אשר נערך לאל"מ (דאז) הרב ישראל זינגרביץ שהיה אף הוא מועמד לתפקיד הרב הצבאי הראשי בתקופה הרלונטית שקדמה למינויו של משיב מס' 4.

19. בסעיף 4 לסיכום הראיון מבטא המראיין ראש אכ"א דאז, אלוף יהודה ( יודקה) שגב, את עמדת הצבא לגבי תפקיד הרבצ"ר , לפיה רבצ"ר אשר ימונה מקרב המועמדים (ביניהם כאמור היה גם הרבצ"ר הנוכחי - משיב מס' 4), ישא דרגות תא"ל וכן משך תפקידו יקבע לתקופה קצובה ( 3-4 שנים).

20. העתק מסיכום הראיון הנ"ל, מצורף בזה לעתירה מסומן כנספח "א", ומהוה חלק בלתי נפרד הימנה.

21. בנושא מינויים בצה"ל נכתב בערכאה זו מפי כבוד השופטת ט' שטרסברג – כהן (בג"צ 1284/99 – פלונית נ' הרמטכ"ל):
"כעיקרון, החלטות בדבר מינויים בצה"ל מסורות לשיקול דעתו של הרמטכ"ל, באשר הוא המפקד העליון של הצבא. שיקול דעת זה של הרמטכ"ל הוא רחב. עמד על כך בית משפט זה במספר הזדמנויות ובין השאר בבג"צ 651/86 מלכה ואח' נ' שר המשטרה פ"ד מ (4) בעמ' 655 באומרו:
"במישור הצבאי... מרווח הסמכויות של המפקד לאייש תפקידים על ידי פיקודיו המתאימים הוא נרחב ביותר, וממילא מצומצמת היא נכונות התערבות בית המשפט בכגון דא".
"שיקול דעתו של הרמטכ"ל, רחב ככל שיהיה, אינו שיקול דעת מוחלט. הרמטכ"ל ככל רשות ציבורית פועל כנאמן הציבור והוא מחוייב להפעיל את שיקול דעתו בהגינות, בסבירות, בטוהר לב ובתום לב. בלא שרירות וללא שיקולים זרים שהוא בוחן את מכלול השיקולים הרלבנטיים (ראה בג"צ 4537/96 שושן נ' ראש המטה הכללי ואח' פ"ד נ (4) 422. 416)".

22. מן הראוי לציין כי בטרם הוגשה עתירה זו, פעלה העותרת כדלקמן :-
א. ביום 13.07.2004. פנה יו"ר העמותה העותרת במכתב למשיב מס' 1.
מצ"ב העתק מסומן כנספח "ב".
ב. משלא נתקבלה כל תשובה במשך תקופה ארוכה, הרבה מעבר לסביר, פנה ב"כ העותרת במכתב נוסף למשיב מס'1.
העתק המכתב מיום 12.12.2004, מצ"ב ומסומן כנספח "ג".
ג. גם לפניה זו לא ניתן כל מענה.
ד. מכיון שכך, פנה במקביל יו"ר העמותה למשרדו של משיב מס' 3.
ה. עוזר ראש הלשכה משיב מס' 3 השיב בכתב ביום :- 27.12.2004. כי:- "קיימת תקופת כהונה קצובה של בין 3-4 שנים לאלופי פיקוד וקציני חייל ראשיים. הרבנות הצבאית מהווה חלק מצה"ל בכל הנוגע לתקופת מילוי תפקיד בכיר. במקרה דנן, סיכם הרמטכ"ל עם הרבצ"ר כי ימשיך בכהונתו גם בשנת 2005 קרי, יבצע קדנציה של 5 שנים."
מצ"ב העתק מסומן כנספח "ד".
ו. ביום :- 05.04.2004 פנה ב"כ העותרת ללשכת היועץ המשפטי לממשלה, זאת לאור העובדה כי משיב מס' 1 לא ענה כלל לפניות שנשלחו אליו.
מצ"ב העתק מסומן כנספח "ה".
ז. היועץ המשפטי לממשלה הפנה את הפונה ליועצת המשפטית של משרד הבטחון, במכתבו מיום 20.4.2005.
מצ"ב מכתב לשכת היועץ המשפטי לממשלה מיום 20.4.2005 מסומן כנספח "ו".
ח. אולם משלא נתקבלה ממנה כל מענה , פנה שוב ב"כ העותרת ליועץ המשפטי לממשלה.
העתק המכתב בנדון מיום :- 17.07.2005. מצ"ב ומסומן כנספח "ז".
ט. מלשכת היועץ המשפטי לממשלה אכן השיבו לב"כ העותרת , תשובה לאקונית מיום :- 28.07.2005. לפיה כאמור לעיל, הטיפול הועבר לידי היועצת המשפטית של משרד הבטחון.
מצ"ב העתק המכתב, מסומן כנספח "ח".
י. במקביל פנה יו"ר העמותה העותרת למשיב מס' 2.
העתק הפניה מצ"ב ומסומנת כנספח "ט".
יא. מענה מלשכת משיב מס' 2 נתקבל. העתק מיום :- 11 ביולי 2005
מצ"ב תשובת לשכת משיב 2 מסומן כנספח "י".

23. מאז קבלת נספח י' דלעיל, לא היתה כל התקדמות, ואין ידוע אם משיב מס' 2 אמנם החליט (כאמור בנספח י') ומה תוכן ההחלטה.

24 משמעות הדברים - כי חרף כל הטיפול הענייני והצמוד של העותרת, כמפורט לעיל, הבעיה טרם באה על פתרונה.

25. ברם לעותרת נודע כי קיימת מגמה לפיה מועד סיום תפקידו של משיב מס' 4 נדחה לזמן רב ולתקופה בלתי מוגבלת.

26. מכל מקום ברור כי תשובה מוסמכת לא ניתנה לעותרת , למרות שהינה זכאית לכך, אשר על כן חששה כי המשיב ימשיך בתפקידו כאמור, יש לה על מה שתסמוך.

27. לאור כל האמור , אין לה לעותרת מנוס, אלא לפנות בעתירה לבית משפט נכבד זה ולעתור לקבלת הסעד המבוקש.

28. לענין הבקשה לצו ביניים :-
א. ידוע לעותרת כי בעלי תפקידים מרכזיים במסגרת הרבנות הצבאית הראשית עומדים לסיים תפקידיהם בקרוב. כך למשל אל"מ הרב בלק האחראי על שרות דתי לחיילים וכן אל"מ הרב מחפוד האחראי במסגרת תפקידו על נושא הכשרות בצה"ל , עומדים לסיים את תפקידם במהלך חדש דצמבר הקרוב. ידוע לעותרת כי משיב מס' 4 החל לראיין קצינים מקרב הרבנות הצבאית אשר לדעתו הינם מועמדים פוטנציאליים לתפקידים אשר יתפנו בקרוב כאמור.
ב. אשר על כן מתבקש כב' ביהמ"ש ליתן את צו הביניים, על מנת שלא לגרום למצבים בלתי הפיכים וכן על מנת שלא לחייב כבר כיום את הקצין אשר עשוי למלא בזמן הקרוב את התפקיד של הרב הצבאי הראשי, שהינו כאמור אף במעמד של קצין חייל ראשי.

29. עתירה זו נתמכת בתצהירו של הרב ד"ר (סא"ל מיל) איזק פנחס שהינו יו"ר העמותה העותרת.

30. אשר על כן, ובכל הכבוד הראוי, מתבקש כב' בית משפט נכבד זה, לקבל את העתירה, וכן להוציא צו ביניים, כמפורט במבוא לעתירה זו.קולנגי משה , עו"ד
ב"כ העותרת

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;