1. עמוד הבית
  2. פוליטי
  3. ערוץ הכנסת

הרב דב ליאור: אין להשכיר בתים לערבים

בראיון לעלון 'ארץ ישראל שלנו', מדבר רבה של קריית ארבע, הרב דב ליאור, על הטבח הנורא שהתרחש במרכז הרב, ועל המצב בארץ ישראל. הראיון המלא
יוסי כץ, י"ג אדר ב תשס"ח 20/03/2008 13:22

הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. הרב ליאור הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. הרב ליאור

*כבוד הרב, מהי המשמעות של פורים למצבנו כעת?

הרב קוק זצ"ל כתב על כל חודש משפט קצר המבטא את תוכנו. על חודש אדר כתב: "המזכירים מוקפים מימות יהושע בן נון, לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש..". הכוונה בזה, שיהושע בן נון וכלב בן יפונה יצאו נגד המרגלים שטענו 'אפס כי עז העם' ואשר שללו את היכולת של עם ישראל לעלות ולכבוש את ארץ ישראל. ועל כך ענו יהושע וכלב 'עלה נעלה וירשנו אותה'. כלומר, אם הקב"ה מצווה אנחנו מסוגלים לכבוש ולנצח. צריך רק להתאמץ ולא להשאר עבדים לאחשורוש.

המדינאים דרדרו את המצב בארץ הקודש, ובדרך הטבע לא רואים שום פתרון. אנחנו מאמינים שהקב"ה לא ישאיר אותנו במצב הזה, וכל הצרות והייסורים מובלים אותנו בסופו של דבר לעבר הגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו. אבל צריך לעשות מאמץ עליון גם מלמטה.

על מרדכי נאמר "לא יכרע ולא ישתחווה", בלשון עתיד. כוונת הדברים שצריך להמשיך את דרכו של מרדכי היהודי. לא להיכנע לכל סוגי הטרור הרצחני ולעמוד בתוקף, רק אז ננצח ונצליח לבטל את גזירות המן שבכל דור ודור.


*הממשלה טוענת שהשלום יבוא על ידי ויתורים ביהודה שומרון וירושלים?

בשנת תר"צ דרשו האנגלים והוואקף שהיהודים יוותרו על מספר מטרים בכותל ואף איימו שיהיו פוגרומים. שאלו את הרב יוסף חיים זוננפלד והרב קוק ושניהם התנבאו באותו סגנון, שאין לוותר לערבים בשום אופן. הרב קוק אמר "לא נשיג את שלומנו ובטחוננו בויתור על זכותנו האלוקית על שריד בית מקדשנו". לפי המצב של היום נראה, שננצל בע"ה מהדיבורים על מסירת יהודה שומרון וירושלים, בזכות הערבים שלא יסכימו לקבל. הנס, לצערנו, יגיע על ידם. מה שנקרא במילתא דבדיחותא "עבודה ערבית".

עצם השלטון כאן ולאן שהם מובילים את עם ישראל, זה ממש עונש משמים. את הטמטום הבלתי נתפס של המנהיגים, אפשר להסביר על פי מאמר חז"ל "ונטמתם בם" (במאכלים בלתי כשרים) מלשון ונטמטתם. מי שאוכל מאכלות אסורות דעתו מטמטמת. רואים במוחש את אמיתות דברי חכמינו. אנו נמצאים בשלטון הערב רב, וממש לפני הגאולה רואים חזרה גנרלית על חטא המרגלים שמאסו בארץ חמדה.


*בעקבות הטבח הנורא בירושלים עולה שוב שאלת העסקת ערבים, והשכרת דירות לערבים בריכוזים של יהודים, מה דעת כבוד הרב?

מאחר שמדובר בסכנת נפשות כמו שרואים במוחש, הרי כפי שהדברים הורחבו בהלכה, הן לגבי העסקתם של ערבים והן לגבי השכרת דירות לערבים, ברור שאסור בתכלית האיסור להעסיקם או להשכיר להם בתים בארץ ישראל. העסקתם אסורה לא רק בישיבות, אלא גם במפעלים ובבתי מלון ובכל מקום. ובפרט שעניי עירך קודמים.


*שבועיים בלבד עברו מאז הטבח בישיבת 'מרכז הרב' בירושלים. הציבור מזועזע וממאן להתנחם...

בזמן שיש חרון אף בעולם, הקב"ה לוקח את הצדיקים ובכך מכפר על כלל ישראל. כאן מדובר בביטול גזירות קשות על כלל ישראל. וכיפר אדמתו עמו. אותם נערים שעסקו בלימוד תורה בעת שנטבחו היו בבחינת 'דודי ירד לגנו ללקוט שושנים'. לעתיד לבוא נבין מה זה תרם והציל, ואיך כל הדברים שקרו כעת הובילו אותנו לעבר הגאולה. הציבור צריך להתחזק להוסיף נדבכים של קדושה ותורה בכל מקום. הפירוד מאז חורבן בית שני לא נתקן לגמרי וצריך לשים דגש מיוחד בתקופה זו על אחדות הלבבות.


*בישיבת מרכז הרב סרבו לקבל את ראש הממשלה אולמרט לביקור תנחומים, האם נהגו נכון?

איך אפשר לקבל אדם שפועל נגד תורתנו הקדושה וממשיך להוביל את עם ישראל לסכנות גדולות. איך אפשר לכבד אדם כזה? עד לרגע זה הוא לא הביע חרטה על מה שפעל וביצע נגד עם ישראל, ועדיין הם מתכננים את ה'התכנסות' כפי שהם קוראים לזה. בינתיים נבצר ממנו לבצע את מזימותיו בצורה אקטיבית, אבל הם חותרים לכך. לכן נהגו נכון שסרבו לקבל אישיות כזאת בהיכל הישיבה.


*פסק ההלכה שעל הצבא לירות לעבר מקורות הירי, גם במחיר פגיעה באוכלוסיה אזרחית, עורר תגובות רבות. מהו המקור להלכה זו?

אין מושג בהלכה היהודית של התחשבות בחפים מפשע תוך כדי לחימה. אנו פועלים כהתגוננות ולכן אין כאן שום שאלה. ברור שאם תוך כדי לחימה צריך לעצור את הירי של המחבלים, מותר לפגוע גם באזרחים אם אין בריה אחרת. היסוד של הדברים הוא מהמהר"ל, שלומד זאת מבני יעקב שמעון ולוי שעשו פעולת תגמול בשכם, והרגו את כולם ללא יוצא מהכלל.


*איך צופה כבוד הרב את העתיד?

לצערי הגדול המצב הקשה ילך ויתגבר. הנהגת המדינה שהגלתה יהודים והחריבה את ביתם ושרפה את היכלנו בגוש קטיף, לא התחרטה על המהלכים שעשו, והם ממשיכים בכך, כאשר מונעים בניה במרחבי ירושלים, חונקים את ההתיישבות ומדברים על מסירת ארץ ישראל לאויב.
לנצח אותם נוכל רק על ידי שנגביר את האמונה ואת הקדושה, ונדאג שהציבור שלנו יהיה מאוחד וחזק, וכך באמת נוכל לבטא את הרצון האמיתי של העם. כל הצרות המתרחשות כיום קשורות לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, ונקווה שבפעם הבאה אם חלילה הדבר יבוא לידי פועל נצליח לבלום את זה.


*האם היה שייך לעצור את הגירוש מגוש קטיף?

אם הציבור היה שומע לפסק איחוד הרבנים למען ארץ ישראל, בראשותם של הגאונים הרב אברהם שפירא זצ"ל ויבלט"א הרב מרדכי אליהו שליט"א, והיו מסרבים לציית לפקודת הפשע של הגירוש מגוש קטיף, ולא היו שומעים לכל מיני אנשים שמכנים עצמם "רבנים", שהעזו לצאת נגד פסק זה, יכול להיות בהחלט שהיינו חוסכים את הסבל הרב מעם ישראל. אנו משלמים את המחיר הכבד שאותם "רבנים" העזו להמרות את פיהם של גדולי הדור. וכבר אמרו חכמינו 'כל הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל'.


*האם יש תיקון לאותם רבנים שהרב מסרב לנקוט בשמותם?

שערי תשובה לא ננעלו. מה שקרה בגירוש מגוש קטיף, היה כרוך בעבירות חמורות של מסירת ארץ ישראל לידי הגוים, מסירת ממון ישראל בידי עכו"ם, הבאת סכנות חמורות למליוני יהודים בארץ ישראל, וכל זאת מלבד הריסת חייהם של משפחות המגורשים. כל מה שקורה כעת הוא על כתפיהם ומצפונם של אלו שנתנו לדבר הזה לקרות. מי שרוצה לעצור את ההתדרדרות ביהודה שומרון וירושלים ולהציל את ארץ ישראל, חייב לחנך את תלמידיו שיש איסור תורה להיות שותפים בכל צורה שהיא בכל סוג של פינוי יהודים מארץ ישראל, כפסק דינו של הרב שפירא. כבר כעת יש להודיע למפקדים בצבא שלא נבצע שום פקודה בלתי חוקית בכל מעגל שהוא הנוגדת את התורה והכרוכה בפינוי יישובים ומסירת נחלת אבותינו לזרים.


*ברכת כבוד הרב לקוראי "ארץ ישראל שלנו":

ברוח ימי הפורים בטוחים אנו שהקב"ה יעשה לנו נסים ויצילנו מכל האויבים מסביב, ולא יטוש ה' את עמו ונחלתו לא יעזוב. וכל הסערות שעוברות כעת על עם ישראל, לא יצליחו לפגוע בנצחיותו.

אני רוצה להודות ולברך את המטה להצלת העם והארץ, על יוזמותיו הברוכות בהחדרת והשרשת התודעה ש'ארץ ישראל שלנו' ושיש להיאבק במסירות נפש להצלתה. וכאן הקריאה מעומק הלב להיות שותפים לפעילות ולאחד כוחות. ונזכה בפורים השתא, לקיום הפסוקים "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;