1. עמוד הבית
 2. חדשות
 3. אקטואליה
 4. עיתונות ותקשורת

"מי שמזלזל בארץ ישראל הוא לא חרדי"

הרב דוד דרוקמן, רב העיר קרית מוצקין, שהוטרד על-ידי בחורים מישיבת גור, בעקבות מאמר שפירסם נגד 'המודיע' על שתיקת העיתון בנושא הגירוש מגוש קטיף, אומר: "הציבור החרדי צריך לעשות חשבון נפש"
שי איזנברג, כתב בחדרי חרדים, כ"ה טבת תשס"ט 21/01/2009 23:20

הרב דרוקמן. "המטרידים הם ארחי פרחי, זה לא המנהיגים". צילום: COL הרב דרוקמן. "המטרידים הם ארחי פרחי, זה לא המנהיגים". צילום: COL

לפני כשבוע פרסם הרב דוד דרוקמן, רבה של קרית מוצקין, טור בעיתון 'בשבע'. בטור, המובא כאן במלואו, קרא הרב דוקמן לציבור החרדי לעשות חשבון נפש, על כך שלא התנגד לתוכנית הגירוש מגוש קטיף:

"הקריות החרדיות בדרום התרוקנו מיושביהם בשבת האחרונה. הגראדים והקאסמים אינם מבחינים כצפוי בין גלויי ראש לחובשי כיפות שחורות או סרוגות, בין שטריימלים, ספודיקים לקאפלוצ'ים. את אשר יגורנו בא לנו.

הזהרנו, כי אם יימחק ה"גוש" ה"מתכות המעופפות" לא ישרקו אך מעל ראשיהם של "הסרוגים", אלא יגיעו רחמנא לצלן אף עד הקריות החרדיות באשדוד ובקריית גת, אבל בקשותינו נפלו לצערנו על אוזניים אטומות

היה זה אך לפני פחות מארבע שנים, כאשר בקשנו והפצרנו מכמה וכמה מידידינו בחוגים חרדיים מסוימים לבוא ל"עזרת ה' בגיבורים" למען אחינו אשר בגוש קטיף. הזהרנו, כי אם יימחק ה"גוש" ה"מתכות המעופפות" לא ישרקו אך מעל ראשיהם של "הסרוגים", אלא יגיעו רחמנא לצלן אף עד הקריות החרדיות באשדוד ובקריית גת, אבל בקשותינו נפלו לצערנו על אוזניים אטומות. האווירה הכללית הייתה: "זו בעיה שלהם", היינו של ה"מזרוחניקעס" כמובן.

למותר לציין כי אותם חוגים חרדיים לא הראו נוכחות בהפגנות "הכתומות", ואף מעצרת התפילה ההמונית על טהרת הקודש ב"כותל המערבי" אשר התקיימה ימים מספר לפני הגירוש הם הדירו את רגליהם.

גם קריאה מלב מורתח למען "גוש קטיף" של גדולי ישראל הנמנים על "חברי מועצת גדולי התורה" לא הוציאה את אותם חוגים חרדיים מגדרם. גדולי התורה: הג"ר בנימין זילבר זצוק"ל בעל "אז נדברו", ויבדלו לחיים טובים אמן: כבוד קדושת האדמורי"ם מסדיגורה ומבוסטון שליט"א, וביחד עם הראשל"צ הגר"מ אליהו והגר"מ מאזוז ראש ישיבת "כסא רחמים" שליט"א יצאו במכתב התעוררות נרגש לעשות הכל למען ביטול גזירת הגירוש. עמותת "פיקוח נפש" בראשות הרב גערליצקי שליט"א, הפיצה את קריאת ההתעוררות הלזו בכל רחבי תבל, אבל למרבית הצער והתדהמה דווקא עיתון "המודיע" האגודאי סירב לפרסם ואפילו בתשלום את מכתבם של הגאונים והצדיקים.

בהקשר לכך, אני מוצא לנכון לעשות "העתק-הדבק" ממכתב מחאה שכתבתי באותם ימים למערכת "המודיע". אני עושה זאת לא מתוך רצון להראות ולומר "אמרנו לכם" ובוודאי שלא כשמחה לאיד חס וחלילה, אלא מתוך תקווה שעכשיו ומעתה אולי גם עיניהם של אותם אלה נפקחו, ובמערכות הבאות העומדות לפתחנו בכל הקשור לשלמות ארץ ישראל וחיי תושביה לא ישובו לכסלה עוד.

וזה לשון המכתב שכתבתי אז ללא חסר ויתיר:

ב"ה, יום ראשון, ט"ז אדר ב', יא"צ אוהבם של ישראל כ"ק הגה"צ האדמו"ר ה"פני מנחם" זצוק"ל מגור

מכתב מחאה גלוי למערכת "המודיע"

בהקשר לכך, אני מוצא לנכון לעשות "העתק-הדבק" ממכתב מחאה שכתבתי באותם ימים למערכת "המודיע". אני עושה זאת לא מתוך רצון להראות ולומר "אמרנו לכם" ובוודאי שלא כשמחה לאיד חס וחלילה

לפני כמה שבועות התפרסם כרוז מרגש יוצא מלבבות טהורים וקדושים עליו חתמו כמה מגדולי ישראל שליט"א, ובתוכם שלושה חברים ב"מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל. תוכן הכרוז (מצו"ב) מקונן על הגזירה האיומה של ממשלת הזדון והרשע העומד בראשה לגרש אנשים נשים וטף מבתיהם, לאפשר לרוצחים להתיישב באותם בתים בהם ילדי ישראל נרצחו , ואחיהם יבלטו"א נשארו נכים, קטועי רגלים רחמנא לצלן, להרוס בתי כנסיות ובתי מדרשות, לעקור מזוזות, למחוק בתי קברות,

הרי גם אם לב אבן הוא, יימס נוכח כל זאת, אבל כנראה של"ערליכע אידן" מ"המודיע" יש לבבות מסוג אחר...

כמה וכמה פעמים מסרנו (בשם "עמותת "פקוח נפש") ידיעה ל"המודיע" על-דבר הכרוז הנ"ל שפונה למנהיגי היהדות בעולם לבוא לעזרת אחב"י שי' בגוש קטיף ובצפון השומרון, ברם "המודיע" התעלם ולא פרסם דבר. למרות שאין בכרוז הנדון שום נגיעה ועיסוק בכל סוגיה של כניסה לקואליציה, קבלת תקציבים תמורת תמיכה בממשלת הגירוש וכל כיו"ב. הוא עוסק נטו בצרתם של ישראל!

יתירה מזו, פנינו פעמיים ל"המודיע" וביקשנו לפרסם את הכרוז הנ"ל בתשלום מלא, אבל גם לזה הם סירבו.

(מסתמא "דעת תורה" ד"המודיע" אומרת כי מה שכתב האריז"ל ש"נכון לומר קודם התפילה 'הריני מקבל עלי מ"ע של 'ואהבת לרעך כמוך'" זה קאי על מצביעי ג' בלבד, שרק הם בגדר של "רעך").

היות וכנ"ל היום הוא יום הילולא של ה"פני מנחם" זיע"א בהכרח אני נזכר בדברי זקנו החידושי הרי"ם זצוק"ל מגור שפירש את מאמר חז"ל בחולין; "למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה", ומותיב החידושי הרי"ם שמדוע איפוא החסידה היא עוף טמא? והוא מפרק לה; בגלל שעושה חסד עם חברותיה דייקא.

לשון אחר; "אותנו מעניינים רק אנשי שלומנו. שכל חובשי הכיפות הסרוגות "שם" בגוש קטיף מצידנו שיתנדפו על בתי כנסיותיהם ובתי מדרשיהם" (רח"ל!). רק על קברי (ספק) יהודים בעכו – מצוה למסור את הנפש (כי הם בפשטות הצביעו ג' בבחירות..) בית העלמין בגוש קטיף שייך ל"עיר הנידחת".

ואם ב"שיינע אידן" קא עסקינן נזכרים בהכרח במה שאמר רבו של החידושי הרי"ם הלא-הוא השרף מקאצק זצוק"ל עה"פ "ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם" (ואני מעתיק מילה במילה מהספר "עמוד האמת" עמ' לה); "והלא ידוע שהיו מן התרים את הארץ ומאי קמ"ל. אך המרגלים היו ראשי אלפי ישראל לבושים בכובע שער ובבגדי לבן (אין שטריימליך מיט וייסע יוביצעס), עכשיו שהוציאו את דבת הארץ קרעו יהושע וכלב בגדיהם של התרים את הארץ – למה לכם עוד השטריימליך והיוביצעיס...".
-
כולם נרגשים היום על התפנית (כביכול) של הני רשיעי דמפלגת "שינוי" ש"מכרו את עצמם" בשביל כמה מיליוני שקל, ובכך הם מסייעים ומבטיחים בעצם את תוכנית השטן לגירוש יהודים. נשאלת השאלה: האיך והכיצד מכרו את עצמם ה"ערליכע אידן" בתמורה ל"מכירת אחי יוסף" דשנת תשס"ה? האם כסדום היינו ל"שינוי" דמינו? (דומני ששמעתי פעם מהרה"ח ר' איטשה מאיר לוין ז"ל; "לא ככל העמים בית ישראל – לא ככל המפלגות אגודת ישראל"..).

מילא, שמכרו את עצמם עבור כסף לישיבות, עומד "להגנתם" "התירוץ" של הצלת "יבנה וחכמיה" כביכול. ברם, איזה תירוץ יכול להיות לסירוב פרסום מודעה בתשלום - דברים חוצבי להבות ומעוררי לבבות על הטרגדיה הנוראה העומדת, היל"ת, להתחולל מעל ראשי רבבות אלפי ישראל, ובתוכם יראים ושלימים בגוש קטיף?

אברהם אבינו עומד ומחפש לימוד זכות וסנגוריה אפילו על עיר החטאים סדום, ואילו "עיתון היהדות החרדית" מסרב לעשות אפילו את המינימום של פרסום מודעה בתשלום?!? (באופן התנהלות העניינים בנוסח הלזה , חושבני שאילו רבי מנחם זעמבא הי"ד בכבודו ובעצמו היה פונה היום ל"המודיע" בבקשה לפרסם מודעה בתשלום עם נוסח החלטת הכנסי' הגדולה במארינבאד, היה נתקל מסתמא בסירוב).

ונסיים בדברי מרדכי היהודי לאסתר המלכה שקראנו זה עתה: "רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו", ופירשו חסידים: "תאבדו". לא כפשוטו חס וחלילה, אלא "תאבדו את הזכות".

הכו"ח בלב כואב ומורתח, ובציפייה לישועה קרובה וגאולה במהרה על ידי גואל צדק בחסד וברחמים.


מרגע פירסום המאמר, מצא עצמו הרב דרוקמן תחת מתקפת הטרדות טלפוניות קשות, שמקורם בישיבת 'מאור ישראל' של חסידי גור בבני ברק.

ההטרדות נגד הרב דרוקמן כוללות התקשרות לטלפונים האישיים שלו ושל בני משפחתו, תוך גידופים, נאצות ואיומים על מכות שיספוג. הגדילו לעשות המטרידים, כאשר שיגרו פיצה מחנות לא כשירה לביתו.

הרב דרוקמן הגיב בכתב להתקפות:

"בשעה שכתבתי את המכתב לפני מספר שנים, היה לי ברור כשמש בצהרים שיש ב"המודיע" דמוקרטיה מלאה ולכל אחד מהזרמים יש זכות ביטוי והבעת דעה באופן שווה. כך שכל ביקורתי כלל לא היתה ממוקדת כלפי חסידות גור. אמנם לאחרונה ממש, אני כמו כולם שמעתי דיבורים ש"המודיע" נשלט ע"י חסידי גור, לא בדקתי את זה, אין זה מענייני, ואותי אישית זה לא מטריד.

ברגע של בדיחות הדעת , היתה לי "שאלה" גדולה האם לברך 'שהחיינו, על ש"זכיתי" להיכנס לגלריה של אישים מכובדים ביותר, שיש מי שדואג להם לאספקת משלוחי פיצות ללא הכשר ולקבלת התרעות "ידידותיות" לי ולבני משפחתי שכדאי לי לשמור על עצמי ושאדע שיש מי ש"ממתין לי בסיבוב". להבא אני מציע לכל 'הידידים' הדואגים כל כך לבטחוני, שיאיימו ממכשיר טלפונים שבהם המספר לא מזוהה. בקלות יתרה הגענו למוסד חינוכי מאוד חשוב של גור בבני ברק ממנו יצאו השיחות.

למרות שאין לי צל של ספק שהדברים לא נעשו חלילה על דעת משפיעים רוחניים וגדולים- אני מקווה שלא שרתה כאן מה שמכונה בעגה הצבאית "רוח המפקד", כלומר, השראה ממאן דהו מהעסקנים הקטנים-קטנוניים".

בראיון לאתר 'בחדרי חרדים' אומר הרב דרוקמן:

"מאז הפרסום, לא קיבלתי טלפון התנצלות מחסידות גור. אני מאמין שזו התנהגות של ריקים ופוחזים, ולא בהוראת הרבנים שלהם".

אתה מבין למה הטרידו אותך?

"לא. במאמר לא דיברתי נגד החסידות, אלא נגד עיתון 'המודיע'. בזמנו צינזרו בעיתון את המחאה משום שחשבו שזו בעיה של המזרוחניקעס בלבד. היום את אשר יגורנו בא לנו, וטילים נוחתים על כל ערי הדרום. זהו זמן לחשבון נפש נוקב בציבור החרדי, צריכים להכות על חטא. אם חסידות גור חושבים שהמכתב היה ממוען עליהם, זו כבר לא בעיה שלי".

כיצד תצביע בבחירות?

"בתור רב עיר אסור לי להתבטא בנושאים פוליטיים. אבל אין ספק, שבבואי לקלפי אני אביא בחשבון את אלו שהתנהגו בהפקרות כלפי ארץ ישראל, וזלזלו בהלכות פיקוח נפש. צריך להבין, הלכות פיקוח נפש זה כמו הלכות שבת, ומי שמזלזל בהלכות, לא נקרא חרדי, כל זה אני אשקלל בבואי להצביע".
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. ירבו כמוך  

  זלמן

 2. צודק  

  דוד

 3. אומץ וכוח  

  בנימין

 4. צדיק  

  jיוסי

 5. נגד דעת הרבי מגור.  

  מרדכי

 6. אין ברירה - חייבים לבטל את המנוי להמודיע  

  גערער

 7. רב דרוקמן = קיצוני בטבע  

  מנשה

 8. ולא מדינת ישראל  

  ארץ ישראל

 9. איזה גבר......  

  ציוני

 10. מה זה חרדים??...  

  בני

 11. כתבה לא מאוזנת  

  בלדד השוחי

 12. עכשיו אפשר להבין  

  משה

 13. הרב דרוקמן הפך לפוליטיקאי  

  שלמה

 14. כל הכבוד !  (ל”ת)

  יששבר

 15. די. צריך להצביע ישראל ביתנו  (ל”ת)

  מויש

 16. הרב דרוקמן משכמו ומעלה  

  יצחק שטיינר

 17. ואת ובית אביך תאבדו  

  רחמנא לצלן

 18. הרב דוד דרוקמן שליט"א  

  זאב

 19. קצת סדר  

  ndhc

 20. רקע והבנה לכמה מגיבים  

  משה

 21. חבל שהרב דרוקמן לא הרחיב בדיבור  

  יוני כץ

 22. המיזרוחניקים הם הכי גרועים  

  עד מתי אתם פוסחים

 23. די!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

  שרית

 24. ל15- ידעת שליברמן בעד חלוקת ירושלים? ובעד מכירת חזיר?  

  יוני

 25. פוסח על שני הסעיפים  

  משה

 26. לא אצביע יותר ג'  

  גאליציאנער מקורי

 27. די די נמאס כבר  

  גר בן יהודי

 28. הרב דרוקמן  

  אלעד

 29. מגיב 10 כל מילה בסלע  

  קול הכבוד לרב דרוקמן

 30. טוב לדעת שהשוליים של גור הם הם הבחורי ישיבה שאמורים להיות אמונים על תלמודם.  

  עד מתי גור תהיו סכלים למה לחפש עוד אויבים??

 31. ג' לא רצו לצאת והטעו את הרב אלישיב כמו שנוהגים בכל הזדמנות גם מקורבי ביתו ל"ע  

  גור נמאסתם.

 32. לכבוד הרב דרוקמאן שליט"א  

  ארי

 33. האם יש שייכות בין הדרוקמן הזה לבין הדרוקמן של הגיורים?  

  גור אריה יהודה

 34. למען שמו באהבה  

  דוד

 35. כבר נעשתה טעות  

  אשה

 36. קירבה משפחתית!  

  קריותי

 37. למכור בשר ד"א זאת הבעיה?  

  עמנואל

 38. 37 אדרבא אם חרד אתה לא"י הקדושה תזכור רק שס משום שבהתנתקות שס לא היתה שותפה לא כן המפדל וג  

  רק שס

 39. למגיב 27, יש לך טעות פשוטה  

  איש יהודי

 40. דעה  

  חלמוני

;