1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. סוכות תשע''ג

הבן ששב להנהיג האימפריה • ה'ממשיך' לבית ויז'ניץ

לאחר שנים שבהן נודה, שב ונבחר למלוך על ממלכת ויז'ניץ • על ברכי מי גדל? היכן הניח תפילין לראשונה? איזו מהפכה חולל? • 'בחדרי חרדים' עם פרויקט חגיגי: הממשיכים • פרק א'
משה ויסברג, בחדרי חרדים, ט"ו תשרי תשע"ג 01/10/2012 23:16

מגזין סוכות ממשיכים האדמו"ר מויז'ניץ. צילום: בחדרי חרדיםאימפריית חסידות ויז'ניץ, שמרכזה בקרית ויז'ניץ בבני-ברק, עברה לידיו של האדמו"ר רבי ישראל הגר, לאחר שאביו, בעל 'הישועות משה' זצ"ל, נחלש בעשר שנים האחרונות.

במהלך השנים הוביל האדמו"ר מהלכים רבים בחסידות.

אתר 'בחדרי חרדים' משרטט פרופיל של חייו והנהגתו של האדמו"ר - ממשיך בית שושלת ויז'ניץ.

האדמו"ר נולד בו' אייר תש"ה, לאביו בעל ה'ישועות משה' ולאמו הרבנית לאה אסתר ע"ה.

סבו ה'אמרי חיים' היה עדיין באירופה, ומי שהיה לו כסב לכל דבר ועניין היה האדמו"ר בעל ה'דמשק אליעזר' זצ"ל, שלא היו לו ילדים משל עצמו. הוא ארגן את הברית, מימן את כל ההוצאות, ואף הזמין לברית את כל אדמו"רי תל-אביב דאז.

האדמו"ר היה הנכד הראשון שנולד אחר המלחמה, בה איבדה חסידות ויז'ניץ את רוב בניה, ובאדמו"ר ראו את תחילת תקומתה של חסידות ויז'ניץ.

שמו 'ישראל' על שם ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ והסבא קדישא מרוז'ין. כבר בתור ילד היה מתפלל בהתלהבות, כדרכו כיום.

בשמחת בר המצווה שלו, בשנת תשי"ח, היה הסבא בעל ה'אמרי חיים' זצ"ל מאושפז בבית חולים 'אסותא' בתל-אביב, והנחת התפילין התקיימה בבית החולים, במחיצת הסבא.

בט' בתמוז תשכ"ט, הכתיר הסבא בעל ה'אמרי חיים' את נכדו לכהן כרב בית המדרש ויז'ניץ ברחוב רבי טרפון בבני-ברק. בד בבד, באותה שנה, מינה אביו - האדמו"ר בעל ה'ישועות משה', שכיהן אז בראשות ישיבת ויז'ניץ - את בנו לר"מ בישיבת ויז'ניץ.

באותה תקופה היה מוסר שיעורים בשולחן ערוך אורח חיים, ומדי שבוע גם בחן את תלמידי הישיבה על החומר הנלמד בגמרא באותו שבוע.

כבר באותם ימים התגלתה מנהיגותו של האדמו"ר. הוא היה מגיע לבית המדרש, התחבב גם על זקני החסידים וגם על הצעירים, ודרש ומסר שיעורים.

מאז הכתרתו לרב, שמר האדמו"ר על קשר מיוחד עם בית המדרש ברחוב רבי טרפון, וכמעט מדי שנה עד השנה האחרונה ממש, נהג להגיע פעם אחת בשנה להתפלל את תפילות השבת עם המתפללים במקום.

כעבור שנים, לאחר שה'ישועות משה' הוכתר לאדמו"ר מויז'ניץ, הוא מינה את בנו האדמו"ר לכהן במקומו כרב שיכון ויז'ניץ.

עוד בנושא:
שיעור קומה • ה'ממשיך' בבית מדרשו של הגרי"ש אלישיב
במטבח ליד כסא הסבא • הממשיכה לבית קנייבסקי
בנעלי האב הנרצח • האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא
"לעשות נחת רוח לאבא" • ה'ממשיך' לבית נדבורנא

הישועות משה זי"ע. צילום: ארכיון
הישועות משה זי"ע. צילום: ארכיון


החידוש של האדמו"ר

חתונתו של האדמו"ר נערכה באולמי וגשל בבני-ברק בנוכחות אדמו"רים ורבנים, ובהם כל זקני אדמו"רי בית רוז'ין, שבאו להשתתף בשמחה הגדולה. הסבא ה'אמרי חיים' היה חלש מאוד, אך ניהל את השמחה עד השעה ארבע לפנות בוקר, עם ריקודי 'מצוה טאנץ' נלהבים.

האדמו"ר נשוי לרעייתו הרבנית, בתו של האדמו"ר מטשרנוביל זצ"ל. לזוג שלושה בנים וחמש בנות.

בניו הם: הרה"צ רבי חיים מאיר הגר - רב חסידי ויז'ניץ בבורו-פארק, הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר, והרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר.

חתניו הם: הרה"צ רבי יצחק טברסקי בנו של האדמו"ר מסקווירא, הרה"צ רבי ברוך שמשון הגר בן האדמו"ר מויז'ניץ-מונסי ורב חסידי ויז'ניץ-מונסי בארץ, הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש - ראש ישיבת סאטמאר בבני-ברק, הרה"צ רבי נפתלי צבי טייטלבוים בן אב"ד וולווא מארה"ב, והרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, בנו של הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר, רב חסידי סערט-ויז'ניץ בירושלים.

מספר מהפכות חולל האדמו"ר בחסידות ויז'ניץ עם שובו לפני עשור שנים: ישיבות היו בויז'ניץ, כוללים היו בויז'ניץ, החידוש של האדמו"ר הוא 'המתיבתא', אותה הקים לפני שנה וחצי והעמיד בראשה את הגאון רבי נחמן מנדל.

מדובר בישיבת המשך לבחורים מבוגרים שטרם נישאו, לרוב מדובר בבחורים טובים שמסיבות כאלו ואחרות טרם נישאו כמו חבריהם לספסל הלימודים, ולכך במקום שבחורים אלו ישברו או חלילה ירדו, הורה האדמו"ר להקים למענם מסגרת נפרדת.

בשנים האחרונות השקיע האדמו"ר רבות בישיבות ויז'ניץ בבני-ברק, ברכפלד, אלעד ואשדוד. האדמו"ר מתעניין בכל דבר, חשוב לו הצלחתם של בחורי הישיבות של ויז'ניץ והוא מסור אליהם כל הזמן.

האדמו"ר באלעד. צילום: שוקי לרר
האדמו"ר באלעד. צילום: שוקי לרר


עמלק של דורינו

האדמו"ר שם דגש על התמדה בתורה, גם בחתונה הגדולה שנערכה לנכדו הרב ליפא הגר ערך כינוס לכל הבחורים וביקש מהם שיעשו למענו, וידאגו שבגלל השמחה לא יושבתו סדרי הלימוד בישיבות.

לפני מספר שנים תיקן לכלל בחורי החסידות שיתרחקו ממצלמות ומתמונות, באומרו אז "התמונות וכל מה שסביבן מוציאות את יושבי אהלה של תורה מיראת שמים ורצינות בעבודת השם, הן מושכות את המוח לכיוונים שאין להם כל קשר עם עבודת ה', וזו עצת היצר הרע, בפרט בדורנו שענין התמונות נעשה כה נפוץ ונפרץ.

האדמו"ר הרחיב בשיחתו לבחורים עד כמה אדמו"רי בית ויז'ניץ התנגדו לתמונות, וסיפר שפעם סביו ה'אמרי חיים' הלך עם גבאו ברחוב, והבחין שהגבאי מסתיר את פניו בכובעו, וכששאלו ה'אמרי חיים' לסיבת הדבר, השיב כי עובר אורח עומד ומצלם אותם. מיד הגיב ה'אמרי חיים' במילים חריפות: "לשם מה הוא מקלף את העור מעל פני?".

גם בקרב אברכי החסידות פועל האדמו"ר וביקש מכל רכזי החבורות של אברכי ויז'ניץ, לפעול שלכל אברך תהיה חבורה, וכן אף לדאוג להוצאות הכספיות של הפעלות החבורות.

מלחמת חורמה מנהל האדמו"ר כנגד מכשירי הטכנולוגיה אותם הגדיר כ'שואה רוחנית'. מספר פעמים התבטא כי הם ה'עמלק של דורנו', וכמו שבכל דור צריך למחות את עמלק, כך בדור שלנו צריך למחותו, ולהוציאו מכל בתי החסידים.

מאברכי החסידות דורש האדמו"ר שאפילו טלפונים כשרים לא יחזיקו, וועדה מיוחדת 'לעניני תקשורת' אותה הקים האדמו"ר באחרונה שתפקח על עניני הטכנולגיה וימצאו פתרונות למכשירים כשרים התומכים במיילים.

האדמו"ר בביתו. צילום: ארכיון
האדמו"ר בביתו. צילום: ארכיון


ששה שעונים

כפי שנחשף ב'בחדרי חרדים' - בפרוייקט 'סדר יומם של גדולי ישראל' לפני שנתיים - בביתו של האדמו"ר מויז'ניץ, פועלים שישה שעונים מעוררים כשכל אחד מהם מכוון לשעה אחרת, בפער של חצי שעה מקודמו. זאת כדי לא לישון יותר מחצי שעה ברציפות. אחת לחצי שעה האדמו"ר קם ממיטתו, צועד קצת בביתו, וחוזר לעוד חצי שעה של שינה.

בשעה 5:00 לפנות בוקר האדמו"ר טובל במקווה הפרטי שבבית האדמו"ר, ובשעה 5:30 פותח את סדר לימודו בחדרו הפרטי בביתו של זקינו בעל ה'אמרי חיים'.

בשעה 7:45 מתפלל האדמו"ר תפילת שחרית ומניח תפילין לבחורי בר מצוה של החסידות. לאחר תפילת שחרית, מתקיים מעמד 'לחיים' לבחורים חתני בר המצוה שהניחו תפילין.

לאחר התפילה האדמו"ר נכנס שוב לחדרו הפרטי ללמוד, בשעה 11:00 משמש כסנדק בבריתות של חסידי ויז'ניץ.

בשעה 12:30 שב האדמו"ר לחדרו, להמשך סדר לימודו. בשעה 13:00 יושב בחדרו לקבלת קהל במקרים דחופים ולביקורי אדמו"רים ורבנים.

בשעה 13:30 האדמו"ר מתפלל מנחה בביתו ברחוב תורת חיים עם מנין קבוע של עשרה אברכים מכולל ויז'ניץ. לאחר מכן הוא יוצא לאירועים ולניחומי אבלים. לאחר מנחה, נכנסים בחורי ואברכי החסידות המגיעים להתברך ביום הולדתם.

בשעה 14:00 בצהריים שעתיים של קבלת קהל המוקדשות לעסקני החסידות ומנהלי המוסדות המגיעים לעדכן את האדמו"ר במתרחש, לשאול את עצתו, ולקבל את הדרכתו.

בשעה 18:00 מגיעים החתנים והמחותנים לביתו למעמד שבירת הצלחת. מיד לאחר מכן, נפתחת קבלת הקהל עד לשעות המאוחרות של הלילה.

בשעה 20:00 מתפלל האדמו"ר מעריב, ולא אחת יוצא לאירועים ולשמחות,אך בחצי שנה הקרובה בשל שנת האבל, ימשיך האדמו"ר לקבל קהל עד השעות הקטנות של הלילה.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. את המהפך הגדול חולל עוד 18 שנה קודם לכן  (ל”ת)


 2. תיקון בבית לשעבר של האמרי חיים וכיום של אחיו כ"ק אדמו"ר שליט"א  (ל”ת)


 3. האדמור מויזניץ קדוש הדור  (ל”ת)

  יוסלהמנ

  • עלק (ל”ת)


 4. מתי נשאר לרבי זמן ללמוד בקושי שעתיים ביום?  

  יוני

  • על זה אמרו בגמרא 'שמתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומתברכת' (ל”ת)


 5. אני בטוח שמתמוגג מנחת, כי בכוונה אומר שלא רוצה פרסום, כדי שהחסידים יסיקו את המסקנות, האח הצעיר קלט את הטקטיקה והוא בעקבותיו..  (ל”ת)

  ציני

 6. לייק  

  נחמן

  • מושך כמגנט... נו נו...הרבה זמן לא ראית מגנט... (ל”ת)

   יואליש

 7. האדמור הזה מכניס קיצוניות איומה שהקצוניות מביא לאכזריות בריונות שפיכות דמים וחילול השם עם צביעות  (ל”ת)

  משה

 8. מידיעה: בשנים הקשות ביותר שלו הוא סירב בתוקף אפילו לשמוע לשון הרע על אביו זצ"ל.  (ל”ת)

  ברלה

 9. המשיכו  

  צבי

 10. אוך חחחח חיחיחיחי חחחחחחחח  (ל”ת)


 11. ואיך זה תורם לחסידות  

  באבא

 12. משה!!תיזהר על נפשך לדבר על הצדיק כך!!!  

  חסיד

;