1. עמוד הבית
 2. פוליטי
 3. שטיבל

שליח מהגראי"ל שטיינמן אל רבי אמנון יצחק: פרוש מהמירוץ

הרב אברהם שלמה לייבוביץ פירסם מכתב תמיכה ברבי אמנון יצחק בשם, כביכול, הגראי"ל • המכתב עורר זעם בבית הגראי"ל - ולייבוביץ שוגר אל רבי אמנון: עצור ריצת 'כח להשפיע'
שרי רוט, בחדרי חרדים, כ"ג טבת תשע"ג 05/01/2013 23:59

הרב אמנון יצחק. צילום: פלאש 90 רבי אמנון יצחק. פלאש90פרשת מפלגת 'כוח להשפיע', מפלגתו של רבי אמנון יצחק, מגיעה הלילה (מוצ"ש) לשיאה: הרב אברהם שלמה ליבוביץ - איש הקשר בין הצדדים - נשלח מביתם של הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי, אל רבי אמנון יצחק, עם בקשה אישית: לעצור את התמודדות מפלגתו 'כח להשפיע' בבחירות לכנסת.

תחילה להשתלשלות הדברים, שלב אחר שלב:

את שעות הערב של מוצאי-שבת פתח מכתבו של הרב אברהם שלמה ליבוביץ' על הקמת 'כוח להשפיע'. וכך אומר המכתב שהופנה ל'הרה"ג אמנון יצחק' - כלשון המכתב:

"לא אוכל לשתוק שנאמר: 'לא תעמוד על דם רעך' עיין בחינוך רלז' ועיין ב'ערוך השלחן' 'חשן משפט' תכו' ועיין 'באר מים חיים' למרן ה'חפץ חיים' זצ"ל הלכות רכילות כלל ט' סעיף קטן א'. 'האמת והשלום אהבו' - 'האמת' מפורסם לכל כמה היתה אהבה וחיבה בינך לבין מרן הגאון הגדול רבי יהודה שפירא זצ"ל שכתלמידו לא זזה ידך מידו ובאחד המכתבים (כסלו תש"ס) כינה אותך 'אחד מגדול הדור', כשהצטרף למכתב זה בחתימת יד קדשו מרן רבן של ישראל הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ואף באזני שמעתי מס' פעמים שבדק כל הטוענים נגדך ולא מצא שמץ פסול, אלא זך וטהור.

"לאחר פטירתו בקשני מרן רבן של כל בני הגולה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאראה לחברך לחכמי בני ברק ואף נקט בשם אחד מן החכמים. מרן של כל בני הגולה ראש הישיבה הרב שטינמן שליט"א הסכים ובקשני שאהיה השליח להעביר השאלות והתשובות, ואכן אחד מן הדברים הנפלאים שיצאו מחיבור זה הוא המאות הרבות של לומדי התורה בחברותא ובמדרשיות ובישיבות וגם עם הנשים שנוצרו בתוך תקופה קצרה בחיבור עם ארגון 'אחינו', שלא קיים כדבר הזה בכל ההרצאות של כל מחזירי התשובה וארגוני הקירוב ועוד ועוד כיוצא בזה.

"ואכן לפני כשנה כשעלה נידון הבחירות נתבקשתי לשאול על ידך את מרן ראש הישיבה שליט"א כיון ששונאי השם הרימו ראש ולפי הסקרים בנו של 'אותו האיש' שהזיק כל כך בכנסת שהשתתף בה יוכל בנו להזיק ח"ו כדרכו. לכן בדקת בחברת הסקרים 'מכון שריד' שרותי מחקר והדרכה, מה תוכל לעשות כדי להציל אפילו יהודי אחד. כי כידוע מפי כל הפוסקים שכל המצביע לשונאי השם הריהו שותף לחילול השם הנורא וכו' ולבך הטהור לא נתן ולא נותן אם אפשר להציל את בני אברהם יצחק ויעקב עם הקודש.

"תשובת מרן ראש הישיבה שליט"א היתה: 'אם יש ביכולתך בסייעתא דשמיא להציל אפילו נפש אחת הריהו כאילו קיים עולם מלא - ואם יש כח מצוה להציל' ולפי חברת הסקרים הנ"ל שאמרתי למרן שליט"א טענו שיש ביכולתך להשפיע על מאות אלפים מינמום 8-9 מנדטים, אם לא יפריעו.

"לפני כשלשה חדשים כשעלה נושא הבחירות שוב נכנסתי שוב למרן ראש הישיבה שליט"א (ואומר לך סוד) שאני בחדרו של מרן בקשתי שכיון שיש כזו הצלחה בהרצאות ובשיעורי התורה שיורה לך לא להכנס לפוליטיקה, אך מרן לא הסכים לומר מילה בעניין, רק אמר לי תאמר לו: שאני, לא מסכים. דהיינו; איני נותן הסכמות, אבל אתה יכול לעשות כפי רצונך (כידוע מרן אינו מתערב כלל חוץ מדגל התורה, ואגודת ישראל). ולאחר תשובה זו חשבת הרבה כי ההחלטה לא קלה ולבסוף החלטת: 'אם יש כח להציל מצילין ואפילו שיתכן וילחמו נגדי, השאלה שלי מה הקב"ה מבקש ממני'.

"'השלום' ואכן היה ניתן להבין שגדולי החכמים ואנשי תנועת ש"ס יתיישבו וידונו ביחד עימך איך לא יהיה נזק לש"ס, כי את זה בודאי אינך רוצה, אך לצערי תפסו את 'שגגת לשונך' ובמקום להתיישב ולשאול ולדון יצאו נגדך בחרב ובחנית. ביום א' האחרון נכנסתי למרן ראש הישיבה שליט"א וספרתי על חילול השם הנורא שיכול לצאת ואף על פי שמרן שליט"א אינו מתערב בבחירות כאמור לעיל בקשני לומר לך לא לדבר נגד ש"ס ולא נגד הרבנים ח"ו, אלא 'תתמקד במצע מפלגתך', ובסוף בקשני תעשה שלום.

"מיד נכנסתי לכולל של הגאון הגדול הרב בעדני שליט"א וספרתי לו את הדברים ובקשתי להכנס למרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף שליט"א או להפגש עם חברי ש"ס ואכן הסכים ואמר לי להתקשר אליו עוד באותו ערב, אך לצערי עד רגע ערב שבת קדש פרשת שמות לא הסכימו אנשי ש"ס ואלי ישי אמר: 'קודם כל יש לבטל את מפלגתך'. אכן עדין לא מאוחר ידידי ואני אנסה שוב ושוב כמו שנאמר: 'בקש שלום ורדפהו', עד שאתה ממעך את חבל המחלוקת כמבואר ב'חפץ חיים' 'שמירת הלשון'.

"ולצערי היום שמעתי מאנשי התקשורת סילוף כל הדברים הנ"ל ואני ממשיך להתפלל לשם ולהשתדל בכל יכולתי שיקוים בנו הפסוק: 'ויהי בישרון מלך... יחד שבטי ישראל'".

הגראי"ל שטיינמן. צילום: יעקב נחומי
הגראי"ל שטיינמן. צילום: יעקב נחומי


מסכת לחצים

המכתב, כצפוי, הכניס לתזזית את הגורמים השונים בתנועת ש"ס, שראו בכך מתן לגיטימציה לרבי אמנון יצחק ומפלגתו, על אף ההסתייגויות השונות הכלולות בו.

הגר"ש כהן: "אמנון יצחק ס"מ" • הגר"ע: "הוא כמו לוט"

קודקודי ש"ס שבו והפעילו מסכת לחצים על מקורבי הגראי"ל שטיינמן, כדי להוציא מכתב הבהרה ברור בשמו. משהבינו כי הדבר לא ייצא לפועל - נשאו את עיניהם לשיעור השבועי של הגר"ע יוסף, המועבר מידי מוצ"ש בלווין. בשיעור נשמעו מתקפות חמורות נגד רבי אמנון יצחק.

מיד לאחר ששמע את שנאמר בשיעור, סר הרב ליבוביץ אל מעונו של הגראי"ל, כדי לשאול אותו מפורשות מה לעשות הלאה, וזאת לאור הדברים החד-משמעיים שנשמעו הן מפי ראש ישיבת 'פורת יוסף' וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלום כהן, והן מפי הגר"ע יוסף עצמו.

קשה לתאר את 'קבלת הפנים' לה זכה. נראה כי לקבלת פנים שכזו לא זכה להתקבל בבית שבחזון-איש 5 מעולם. בני הבית כעסו עליו ואף הרימו את קולם, כשהם שוהים יחד עמו בחדרו של הגראי"ל.

"איך כתבת בלי רשות? בלי לשאול קודם?" - זעמו.

כשהבין כי עשה דבר שלא ייעשה, הסכים שיטילו עליו כל שליחות שתוכל לפתור את הבעיה ואת חילול ה' שהתגלגל מהפרשה כלה.

כך הוחלט כי ייצא בשליחות הגראי"ל שטיינמן אל רבי אמנון יצחק, לבקשו להסיר את הרשימה אותה הקים ולחדול מההתמודדות בבחירות. "יש קונה עולמו בשעה אחת, ואנחנו מבקשים ממך להוריד את המפלגה", היה הנוסח, עמו יצא הרב ליבוביץ גם אל ביתו של הגר"ח קניבסקי, שהורה לו: "לעשות מה שהרב שטינמן יורה לך".

מחוזק בברכת השניים, המשיך הרב ליבוביץ בדרכו אל רבי אמנון יצחק, שיצטרך לשקול בינו לבין עצמו מה לעשות עם מפלגתו 'כוח להשפיע', לאור דרישת גדולי ישראל ממנו.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת פתאום  (ל”ת)

  אשר

  • ויהי כל הארץ שפה אחת ומפלגה אחת. 

   שריר

  • היה צפוי מראש 

   שיינא

  • שקר מוחלט 


  • את הבור לשס כרו מורשעיה (ל”ת)

   עדיאל

 2. כשם שקורח לא חזר בו גם הרב אמנון לא יחזור בו עד שגהינום תפתח לרגליו  (ל”ת)

  אני

  • לא עת להחריש 

   חני

  • חצוף, הרב אמנון לא חבר שלך ואתה לא תנקה מדינה של גהנם, עפ"ל (ל”ת)

   שסניק לשעבר

 3. כן יאבדו כל אויביך ה'!  (ל”ת)

  המעניש

 4. לא מאמין ל"בני הבית",עד שהגדולים יחתמו בעצמם !!! ש"ס מפחדים !!!  (ל”ת)

  משנה ראשונה עיקר !

  • תאמינו רק לאמנון 


 5. אמנון ממיט אסון על היהדות החרדית  


 6. נא לשנות את הנוסח "נכנע"!!!  (ל”ת)

  יוסי

 7. זה מה שקורה כאשר אינשי דלא מעלי, בעלי דעת בעלי בתים היפך דעת תורה, מתערבים בענינים לא להם...  

  צורבא מרבנן

 8. ישתבח שמו לעד (בורא עולם) - אוהבים אותך הרב עובדיה!  

  ישתבח שמו לעד

 9. לא!!! שירוץ!! ואז נראה כמה הם שווים!  (ל”ת)


 10. למה לשחק באש כול הכבוד שהוא מגדולי מחזרי בתושבה זה לא אומר עם הוא רב עם יהודית יוסף הוא יוצא נגד הרב עובדיה נשרפת באש לא מקנה בך  (ל”ת)

  הנושרת מפתוחי חותם תל אביב

 11. אני מאוד מקווה  

  צייגרמן

 12. אתם לא מכירים את ליבוביץ  

  יוסי כ.

  • יש 20000 אנשים שקוראים להם ליבוביץ 

   מערבב

 13. הרב תמשיך להלחם ותרוץ אנחנו איתך ובע"ה ש"ס תמחק  (ל”ת)

  צחי

 14. נראה אותו "רץ עכשיו יותר מהר."....  (ל”ת)

  יהודי

 15. תנו לאמנון להתרסק  

  חיים

 16. תנו להם להיפגש הרב עובדיה והרב אמנון וזה יגמר חלאס אוףףףףףףףףףףףף  (ל”ת)

  טוסטוס

 17. אם הוא יכול להביא קולות מהחילונים מדוע עליו להוריד את המפלגה??? הצעה: לדרוש ממנו שיכריז שמי שהצביע בעבר ש"ס ימשיך להצביע ש"ס!  

  בנימין

 18. אם יש לו טיפת שכל ינצל את ההזדמנות לרדת מהעץ  

  יוסי

 19. קורח פיקח היה, אמנון מחקה אותו רק בלי החכמה.  (ל”ת)


  • דברי פי חכם חןןןןןןןןןןן (ל”ת)


 20. שנאת חינם  

  חרדי אברך

 21. ליטאים נכבדים מה לכם ולספרדים? הכניסו אפכם לקלחת שלכם גפני=נצח=יתדהמן=פסל קודם עשו סדר ברפתות שלכם  

  רק שס אלא מה?

 22. למה לעייף אותנו??  

  אסקופה נדרסת

 23. הרב שטינמן לא מצא את הבן אדם המתאים  (ל”ת)


 24. הרב אמנוןם יצחק ומרן הגראי"ל  

  משה ויס

 25. אברהם שלמה לייבוביץ החילול השם שגרמת ספק אם יש מחילה לכך - פזיזות בהלה וצער - זה מה שגרמת!!!!!  (ל”ת)

  אברהם

 26. היום לצערנו כל צוציק כותב מכתבים על דעת עצמו. כל אחד נהיה בגדר מרנא ורבנן. עד מתי?  (ל”ת)

  המגיב

 27. החרדים בחרדה? ככול שש"ס בפניקה - כך מתגלות יותר שחיתויות במפלגות החרדיות?  

  וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ, כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפ

 28. יגיע יום בו פרא האדם ומחלל שם שמים ברבים עוד יצא גם נגד גדולים האשכנזים..  (ל”ת)

  י.

 29. מה שווה כל החזרה בתשובה לאנשים במשך חמש דקות אם הוא יוצא נגד גדולי ישראללללללל?  (ל”ת)

  חני

 30. הוא שאמרנו : ש"ס ע------ב-------ד------י------ם לליטאים  (ל”ת)

  הוא שאמרנו

 31. שקרים שקרים ועוד שקרים  

  בן המלך

 32. למה כולם נכנעים לגחמות האומללות של ש"ס ??? כולל גדולי הדור האשכנזים?  (ל”ת)

  אתמהה

 33. רק שייגמר בטוב. ושלא יהיה עוד חילול ה׳ בסדר גודל כזה.  (ל”ת)

  דני

 34. בשום אופן !!!!  (ל”ת)

  רק לא ש"ס

 35. זה נשמע כמו תיאטרון בובות אחד גדול.  

  עוזי

 36. להרב אמנון יצחק - נא קבל אישור מרב בעילום שם -והמשך  (ל”ת)

  רק לא ש"ס

 37. פיי איזה ריח "הקדיח תבשילו" הוא לא ירד מהעץ אין לו אומץ  (ל”ת)

  #################################################

 38. אמנון: לא סולח לך שהכשלת ציבור שלם לדבר לשון הרע - בגלל הפה הגדול שלך נגד גדולי עולם  (ל”ת)

  הזועק לשמים

 39. וכי מי שמלביש כיפה לאנשים למשך 5 דקות בשביל זה כבר הוא רוצה להיות מנהיג?!  (ל”ת)

  אתמהה

 40. "בני הבית כעסו עליו ואף הרימו את קולם, כשהם שוהים יחד עמו בחדרו של הגראי"ל" - מי הם "בני הבית"? וממתי הם הקובעים? מה זה הדברי  (ל”ת)

  יעקב התמה

 41. רבי אמנון אל תרד אתה תקוות כל התימנים. בשם רבי שלום שבזי ובברכתו השאר.  (ל”ת)

  סעדיה

  • אני ליטאי ובוחר רק להרב הגאון אמנון יצחק (ל”ת)

   דוב

 42. שיאכלו אחד את השני....  

  חרדל"ש

  • טעית!!! זה לא בית יהודי זה בית בושת!!! בנט שונא את לומדי התורה לא פחות מלפיד!!! (ל”ת)

   המוכיח

 43. אם חלילה ירד קול אחד לא ילך מאיתנו לא לשס ולא לדגל נצביע לאחרים בכל הכח .  (ל”ת)

  באש ובמים אחרי רבנו אמנון

 44. הוי מי יצילנו  

  משתומם

 45. הרב אמנון צדק, ולכן הוצרכו אנשי שס ללחוץ על הרב שטיינמן.  (ל”ת)

  הגיוני

 46. ממש ימות משיח  

  עוה"ד נועם נהרי

 47. בבקשה בבקשה הרב אמנון תרוץ עם ש'ס ביחד לא לפלג זה מחליש אותנו  

  אלי

 48. מחר תתגלה האמת  

  מור

 49. אומר מצווה ובגלל לחצים חוזר בו  

  יהו די

 50. עד שמגיע לכנסת אחד שיודע לדבר, הולכים ומורידים אותו???  

  חרדי ליטאי

 51. ליבוביץ נשמע לי בנאדם מטורלל ומאוד תמים,  (ל”ת)


 52. הרב אמנון יצחק  

  אברהם

  • מתפלא מאוד על הטעות של אנשי שס (ל”ת)

   דוב

 53. בוז אמנון בוז  

  דניאל

 54. כולנו שומעים רק למר"ן.  

  רונן

 55. משמחים את מר"ן...  

  דניאל

  • משמחים את הקב"ה 

   יהודי

 56. תזכורת לכולם......  

  עמיעד

 57. מצבעים רק ש"ס.  (ל”ת)

  נטלי

 58. רק ש"ס חזקה תעזור לכולנו.  

  לינוי

 59. דרעי התותח!!!!!!!!!  

  שרית

  • נכון ללמוד שס אבל להצביע כח להשפיע (ל”ת)

   דוב

 60. חומר למחשבה  

  ליאור

 61. תודה רבה לכל הרבנים  

  אוהב השם

 62. קצת כבוד לרב עובדיה.  

  מאי

 63. ש"ס מנצחת זה כבר ידוע!!!!  (ל”ת)

  ש"סניק

 64. לא יעזור לשס כלום יפעילו יאימו ירעידו  

  הלי

 65. המזמור פז בתהלים מתחיל "לבני קורח מזמור". פז אותיות מפלגת כח להשפיע  (ל”ת)


  • אחחחחחחח חזקקקקק! גם פז=פח זבל (ל”ת)

   ממש כך

  • חח גדולללללללללללללללל (ל”ת)


  • מה הבדל בין צדיק לרשע, רשע מחפש את הגנאי, צדיק מחפש את השבח 

   יהודי

 66. אמנון יצחק הזמין עץ לרדת  

  אמנון

 67. ההשוואה בין מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א לר' אמנון יצחק פשוט דמגוגית וחסרת פורפורציות לחלוטין!!!  

  המצטט

  • אף אחד לא חשב לרגע להשוות בין השמש לחרק עלי אדמות (ל”ת)


 68. מרן מאור עיננו אוהבים אותךךךךךךךךךךךךךךךךךך  (ל”ת)

  רק ש"ס

 69. הרב אמנון יצחק -- חזק וברוך  

  אביג

 70. הזדמנות אחרונה רד כבר מהעץ - נמאססססססססססססססססססססססס כל העולם מדבר לשון הרע בגללך  (ל”ת)

  דוד

 71. אני לא מאמין לאף מילה של אמנון יצחק.  (ל”ת)

  מואיז

 72. הרב אמנון שליט"א  

  פרומא

 73. יש לכם טעות ,הרב אמנון ישמע לגדולים ,ללא ספק .  (ל”ת)

  אריק

 74. הרב אמנון יצחק אל תתפעל מכל מיני אינטרסנטים וסלפנים הנושאים את שם גדולי התורה לשוא  

  המשך עד הסוף ותצליח

 75. זהו נגמרה מסכת השקרים של אמנון  (ל”ת)

  אלי

 76. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם  

  אודי

 77. אובדן חושים בש"ס  

  משה

 78. לא סולח לו על הלשון הרע שגרם בציבור החרדי בגלל פיו הגדול נגד גדולי ישראל  (ל”ת)

  מאיר

 79. היום כל אחד רק מחזיר בתשובה זהו - חושב עצמו למינימום מרנא ורבנן חחחחחח  (ל”ת)

  שלום

 80. שימו לב לגודל הרשעות  

  יהודי

  • אתה צודק 1000 % (ל”ת)

   david

  • יש קונה גיהינם שלו בשעה אחת (ל”ת)

   פז=פח זבל

 81. הוא בעצמו לא רץ לכנסת!!! מקום 2 ברשימה שלו מחלל שבת!!! בוושששההה  (ל”ת)

  אמנון

  • הרב אמנון ת'ח ופיקח ויודע בדיוק מה לעשות והקב'ה איתו ובוודאי יצליח לכן שס פוחדת!!!!!!!!!!!!!!! (ל”ת)

   דוב

 82. שקרנים!  (ל”ת)

  יוסי

 83. רבי אמנון והרב אמסלם עונש משמים לשס על ערוגת המורשעים ועוד יד שמים נטויה עליהם.  (ל”ת)

  צדק צדק תרדוף

 84. גם אני מצביע להנהגה משולשת עם אצבע משולשת  

  משה חיים

  • לאמנון יש במוו זה בסדר???????????? (ל”ת)

   אתה קשקשן

 85. שאלות שמחכות לתשובות  

  בבח

 86. זוה"ק  

  אמיר

 87. אמנון רשע מרושע  (ל”ת)

  אדיר

;